Giáo án Âm nhạc

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Âm nhạc và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Âm nhạc hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • am nhac 8
   Âm nhạc 8
   am nhac 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/7/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch chuyên môn
   Âm nhạc 8
   Kế hoạch chuyên môn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2019

   Xem: 0

  • vở chép nhạc
   Giáo án khác
   vở chép nhạc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2019

   Xem: 0

  • sheet nhạc mẹ yêu con
   Âm nhạc 6
   sheet nhạc mẹ yêu con

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án ptnl 5 hoạt động
   Âm nhạc 9
   Giáo án ptnl 5 hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án ptnl 5 hoạt động
   Âm nhạc 8
   Giáo án ptnl 5 hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án ptnl 5 hoạt động
   Âm nhạc 7
   Giáo án ptnl 5 hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án ptnl 5 hoạt động
   Âm nhạc 6
   Giáo án ptnl 5 hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu 2019
   Âm nhạc 9
   Giáo án cả năm mẫu 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu 2019
   Âm nhạc 8
   Giáo án cả năm mẫu 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu 2019
   Âm nhạc 7
   Giáo án cả năm mẫu 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu 2019
   Âm nhạc 6
   Giáo án cả năm mẫu 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL MỚI
   Âm nhạc 9
   GIÁO ÁN PTNL MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL MỚI
   Âm nhạc 8
   GIÁO ÁN PTNL MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL MỚI
   Âm nhạc 7
   GIÁO ÁN PTNL MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL MỚI
   Âm nhạc 6
   GIÁO ÁN PTNL MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • thcs
   Giáo án khác
   thcs

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Âm nhạc 6
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 7- Tiết 31
   Âm nhạc
   Âm nhạc 7- Tiết 31

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 6- Tiết 31
   Âm nhạc
   Âm nhạc 6- Tiết 31

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 9- Tiết 12
   Âm nhạc
   Âm nhạc 9- Tiết 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 8- Tiết 30
   Âm nhạc
   Âm nhạc 8- Tiết 30

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 7- Tiết 30
   Âm nhạc
   Âm nhạc 7- Tiết 30

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 6- Tiết 30
   Âm nhạc
   Âm nhạc 6- Tiết 30

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất
   Âm nhạc 9
   Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất
   Âm nhạc 8
   Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất
   Âm nhạc 7
   Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất
   Âm nhạc 6
   Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • SKKN lop 1
   Sáng kiến kinh nghiệm
   SKKN lop 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sáng kiến kinh nghiệm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • BÁO CÁO THÀNH TÍCH NHẬN HỌC BỔNG VỪ A DÍNH
   Giáo án
   BÁO CÁO THÀNH TÍCH NHẬN HỌC BỔNG VỪ A DÍNH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra có Ma trận, đáp án,(2018-2019)
   Âm nhạc 7
   Đề kiểm tra có Ma trận, đáp án,(2018-2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Hồ sơ dạy học chủ đề CM
   Giáo án THPT
   Hồ sơ dạy học chủ đề CM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án THPT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 12 (Sách mới). Giáo án tổng hợp
   Giáo án THPT
   Tiếng Anh 12 (Sách mới). Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án THPT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 12 (Sách mới). Giáo án học kì 2
   Giáo án THPT
   Tiếng Anh 12 (Sách mới). Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án THPT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2019

   Xem: 0

  • Tiết 31. OBH: Hô-la-hê,Hô-la-hô. TĐN số 10
   Âm nhạc 6
   Tiết 31. OBH: Hô-la-hê,Hô-la-hô. TĐN số 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Tiết 31. OBH: Tiếng ve gọi hè. TĐN: TĐN số 9
   Âm nhạc 7
   Tiết 31. OBH: Tiếng ve gọi hè. TĐN: TĐN số 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • giáo án chủ đề một số thể loại âm nhạc Việt nam
   Âm nhạc 8
   giáo án chủ đề một số thể loại âm nhạc Việt nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2019

   Xem: 0

  • Tiết 21. Ôn TĐN: TĐN số 5. ANTT: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát: Biết ơn Võ Thị Sáu
   Âm nhạc 8
   Tiết 21. Ôn TĐN: TĐN số 5. ANTT: Nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn và bài hát: Biết ơn Võ Thị Sáu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 8. Tiết 30. HBH: Tuổi đời mênh mông
   Âm nhạc
   Âm nhạc 8. Tiết 30. HBH: Tuổi đời mênh mông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 9- Tiết 11
   Âm nhạc
   Âm nhạc 9- Tiết 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 9- Tiết 10
   Âm nhạc
   Âm nhạc 9- Tiết 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 6- Tiết 29
   Âm nhạc
   Âm nhạc 6- Tiết 29

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 7- Tiết 29
   Âm nhạc
   Âm nhạc 7- Tiết 29

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 8- Tiết 29
   Âm nhạc
   Âm nhạc 8- Tiết 29

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 9- Tiết 9
   Âm nhạc
   Âm nhạc 9- Tiết 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 6- Tiết 27
   Âm nhạc
   Âm nhạc 6- Tiết 27

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY