Giáo án Âm nhạc

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Âm nhạc và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Âm nhạc hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tập đọc 3. Tuần 19. Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương chú bộ đội
   Báo cáo tổng kết 09-10
   Tập đọc 3. Tuần 19. Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương chú bộ đội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Báo cáo tổng kết 09-10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • âm nhav 7
   Âm nhạc 8
   âm nhav 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2019

   Xem: 0

  • Bồi dưỡng thường xuyên Module 7 THCS 2019- 2020
   Giáo án khác
   Bồi dưỡng thường xuyên Module 7 THCS 2019- 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2019

   Xem: 0

  • phân phối chương trình chung huyện
   Âm nhạc 6
   phân phối chương trình chung huyện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2019

   Xem: 0

  • phân phối chương trình chung huyện
   Âm nhạc 6
   phân phối chương trình chung huyện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2019

   Xem: 0

  • phân phối chương trình chung huyện
   Âm nhạc 6
   phân phối chương trình chung huyện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2019

   Xem: 0

  • phân phối chương trình chung huyện
   Âm nhạc 6
   phân phối chương trình chung huyện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2019

   Xem: 0

  • Tiết 14. Ôn TĐN: TĐN số 4. ANTT: Một số nhạc cụ dân tộc
   Âm nhạc 8
   Tiết 14. Ôn TĐN: TĐN số 4. ANTT: Một số nhạc cụ dân tộc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2019

   Xem: 0

  • Tiết 13. OBH: Khúc hát chim sơn ca. NL: Cung và nửa cung - Dấu hóa
   Âm nhạc 7
   Tiết 13. OBH: Khúc hát chim sơn ca. NL: Cung và nửa cung - Dấu hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2019

   Xem: 0

  • BIỂU CHẤM ĐIỂM HỘI THI GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG 2019
   Giáo án khác
   BIỂU CHẤM ĐIỂM HỘI THI GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2019

   Xem: 0

  • lop 7 tiet 13
   Âm nhạc 7
   lop 7 tiet 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2019

   Xem: 0

  • lop 7 tiet 13
   Âm nhạc 7
   lop 7 tiet 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2019

   Xem: 0

  • lop 7 tiet 13
   Âm nhạc 7
   lop 7 tiet 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2019

   Xem: 0

  • Tiết 10. OBH: Chúng em cần hòa bình. TĐN: TĐN số 4. BĐT: Hội xuân Sắc bùa
   Âm nhạc 7
   Tiết 10. OBH: Chúng em cần hòa bình. TĐN: TĐN số 4. BĐT: Hội xuân Sắc bùa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2019

   Xem: 0

  • lop 9 môn âm nhạc trọn bộ
   Âm nhạc 6
   lop 9 môn âm nhạc trọn bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 9.
   Âm nhạc 8
   Âm nhạc 9.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Âm nhạc 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Âm nhạc 7
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2019

   Xem: 0

  • phat trien ngon ngu 2 tuoi
   Giáo án khác
   phat trien ngon ngu 2 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2019

   Xem: 0

  • giáo án lớp 1
   Giáo án
   giáo án lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • Sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc
   Giáo án khác
   Sáng kiến kinh nghiệm môn âm nhạc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 1

  • Tiết 9. HBH: Nối vòng tay lớn
   Âm nhạc 9
   Tiết 9. HBH: Nối vòng tay lớn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Âm nhạc 7
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2019

   Xem: 0

  • Tiết 14. Ôn TĐN: TĐN số 4. ANTT: Một số nhạc cụ dân tộc
   Âm nhạc 8
   Tiết 14. Ôn TĐN: TĐN số 4. ANTT: Một số nhạc cụ dân tộc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2019

   Xem: 1

  • Âm nhạc 9 GDQP
   Âm nhạc 9
   Âm nhạc 9 GDQP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0