Giáo án Âm nhạc 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Âm nhạc 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Âm nhạc 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Lớp 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • giáo án âm nhạc lớp 1 mới theo Thông tư 22- đến năm 2020
   Âm nhạc 1
   giáo án âm nhạc lớp 1 mới theo Thông tư 22- đến năm 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Âm nhạc 1
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • giao an lop 1 năm 2018
   Âm nhạc
   giao an lop 1 năm 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • giao an lop 1 năm 2018
   Âm nhạc
   giao an lop 1 năm 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • giao an lop 1 năm 2018
   Lớp 1
   giao an lop 1 năm 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • giao an lop 1 năm 2018
   Âm nhạc 1
   giao an lop 1 năm 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • TIỂU SỬ ĐỘI 9.
   Tổng phụ trách
   TIỂU SỬ ĐỘI 9.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tổng phụ trách

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • TIỂU SỬ ĐỘI 8.
   Tổng phụ trách
   TIỂU SỬ ĐỘI 8.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tổng phụ trách

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • TIỂU SỬ ĐỘI 7.
   Tổng phụ trách
   TIỂU SỬ ĐỘI 7.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tổng phụ trách

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 1

  • TIỂU SỬ ĐỘI 6.
   Tổng phụ trách
   TIỂU SỬ ĐỘI 6.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tổng phụ trách

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • TIỂU SỬ ĐỘI 5.
   Tổng phụ trách
   TIỂU SỬ ĐỘI 5.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tổng phụ trách

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • TIỂU SỬ ĐỘI 4.
   Tổng phụ trách
   TIỂU SỬ ĐỘI 4.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tổng phụ trách

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • TIỂU SỬ ĐỘI 3.
   Tổng phụ trách
   TIỂU SỬ ĐỘI 3.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tổng phụ trách

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • TIỂU SỬ ĐỘI 2.
   Tổng phụ trách
   TIỂU SỬ ĐỘI 2.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tổng phụ trách

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • TIỂU SỬ ĐỘI 1.
   Tổng phụ trách
   TIỂU SỬ ĐỘI 1.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tổng phụ trách

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • TIỂU SỬ ĐÔI.
   Tổng phụ trách
   TIỂU SỬ ĐÔI.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tổng phụ trách

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • KE HOACH NAM DOI 2018-2019.
   Tổng phụ trách
   KE HOACH NAM DOI 2018-2019.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tổng phụ trách

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Âm nhạc 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 4

  • Âm nhạc 1. Giáo án cả năm
   Âm nhạc 1
   Âm nhạc 1. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2018

   Xem: 7

  • giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm
   Âm nhạc
   giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 3

  • giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm
   Lớp 1
   giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 1

  • giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm
   Âm nhạc
   giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 1

  • giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm
   Âm nhạc 1
   giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 3

  • GIÁO ÁN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 1 TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 6
   Lớp 1
   GIÁO ÁN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 1 TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2017

   Xem: 4

  • Âm nhạc 1. Giáo án cả năm
   Âm nhạc 1
   Âm nhạc 1. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2017

   Xem: 47

  • Âm nhạc 1. Giáo án cả năm
   Âm nhạc 1
   Âm nhạc 1. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2017

   Xem: 296

  • Âm nhạc 1. Giáo án cả năm
   Tập hát 1
   Âm nhạc 1. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập hát 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2017

   Xem: 119

  • Âm nhạc 1. Giáo án cả năm
   Tập hát 1
   Âm nhạc 1. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tập hát 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2017

   Xem: 404

  • giáo án âm nhạc lớp 1
   Âm nhạc 1
   giáo án âm nhạc lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2017

   Xem: 61

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2017

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2017

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 7

  • Giáo án tổng hợp
   Âm nhạc 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2017

   Xem: 0

  • Sổ Sao đỏ
   Lớp 1
   Sổ Sao đỏ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2017

   Xem: 0

  • Kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất trường tiểu học
   Lớp 1
   Kế hoạch kiểm tra cơ sở vật chất trường tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2017

   Xem: 1

  • PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 5
   Âm nhạc 1
   PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2017

   Xem: 9

  • PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 5
   Linh tinh
   PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Linh tinh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2017

   Xem: 7

  • PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 5
   Âm nhạc
   PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2017

   Xem: 0

  • PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 4
   Âm nhạc 1
   PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2017

   Xem: 12

  • PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 4
   Linh tinh
   PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Linh tinh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2017

   Xem: 0

  • PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 4
   Âm nhạc
   PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2017

   Xem: 0

  • PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 3
   Linh tinh
   PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Linh tinh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2017

   Xem: 0

  • PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 3
   Âm nhạc
   PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY