Giáo án Âm nhạc 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Âm nhạc 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Âm nhạc 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • giao an lop 1 năm 2018
   Âm nhạc 1
   giao an lop 1 năm 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Âm nhạc 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 4

  • Âm nhạc 1. Giáo án cả năm
   Âm nhạc 1
   Âm nhạc 1. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2018

   Xem: 7

  • giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm
   Âm nhạc 1
   giáo án âm nhạc lớp 1 cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 3

  • Âm nhạc 1. Giáo án cả năm
   Âm nhạc 1
   Âm nhạc 1. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2017

   Xem: 47

  • Âm nhạc 1. Giáo án cả năm
   Âm nhạc 1
   Âm nhạc 1. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2017

   Xem: 296

  • giáo án âm nhạc lớp 1
   Âm nhạc 1
   giáo án âm nhạc lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2017

   Xem: 61

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2017

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2017

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 7

  • Giáo án tổng hợp
   Âm nhạc 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2017

   Xem: 0

  • PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 5
   Âm nhạc 1
   PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2017

   Xem: 9

  • PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 4
   Âm nhạc 1
   PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2017

   Xem: 12

  • PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 3
   Âm nhạc 1
   PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2017

   Xem: 10

  • PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 2
   Âm nhạc 1
   PHÂN PHOI CHUONG TRINH TOAN 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2017

   Xem: 14

  • DẠY VNEN HIỆU QUẢ
   Âm nhạc 1
   DẠY VNEN HIỆU QUẢ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2017

   Xem: 9

  • Giáo án tổng hợp
   Âm nhạc 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/7/2017

   Xem: 8

  • Giáo án tổng hợp
   Âm nhạc 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2017

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra CHKII khối 4&5 năm học 2016-2017
   Âm nhạc 1
   Đề kiểm tra CHKII khối 4&5 năm học 2016-2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2017

   Xem: 4

  • Đề kiểm tra GHKII khối 4&5 năm học 2016 -2017
   Âm nhạc 1
   Đề kiểm tra GHKII khối 4&5 năm học 2016 -2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2017

   Xem: 0

  • Bài 1. Quê hương tươi đẹp
   Âm nhạc 1
   Bài 1. Quê hương tươi đẹp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Âm nhạc 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2017

   Xem: 0

  • Bài 1. Quê hương tươi đẹp
   Âm nhạc 1
   Bài 1. Quê hương tươi đẹp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2017

   Xem: 0

  • Hồ sơ thành lập hội đồng trường
   Âm nhạc 1
   Hồ sơ thành lập hội đồng trường

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2017

   Xem: 1

  • Giáo án tổng hợp
   Âm nhạc 1
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2016

   Xem: 0

  • Bài 5.Ôn tập bài: Đàn gà con
   Âm nhạc 1
   Bài 5.Ôn tập bài: Đàn gà con

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2016

   Xem: 0

  • Giao an giang day
   Âm nhạc 1
   Giao an giang day

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2016

   Xem: 1

  • Bài 4. Lí cây xanh
   Âm nhạc 1
   Bài 4. Lí cây xanh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2016

   Xem: 0

  • Bài 7. Bầu trời xanh
   Âm nhạc 1
   Bài 7. Bầu trời xanh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2016

   Xem: 8

  • Bài 9. Quả
   Âm nhạc 1
   Bài 9. Quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2016

   Xem: 8

  • Bài 4. Lí cây xanh
   Âm nhạc 1
   Bài 4. Lí cây xanh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2016

   Xem: 8

  • ÐỀ THI NAM HỌCC 2015 - 2016
   Âm nhạc 1
   ÐỀ THI NAM HỌCC 2015 - 2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2016

   Xem: 0

  • ÐỀ THI & ÐÁP AN KHỐI 4 &5 CHKI 2014 - 2015
   Âm nhạc 1
   ÐỀ THI & ÐÁP AN KHỐI 4 &5 CHKI 2014 - 2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2016

   Xem: 0

  • Bài 4. Lí cây xanh
   Âm nhạc 1
   Bài 4. Lí cây xanh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2016

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH
   Âm nhạc 1
   KẾ HOẠCH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2016

   Xem: 12

  • BIEN BAN KIEM TRA HỒ SƠ CHKII - NAM HOC 2015 - 2016
   Âm nhạc 1
   BIEN BAN KIEM TRA HỒ SƠ CHKII - NAM HOC 2015 - 2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2016

   Xem: 0

  • Giáo án Âm nhạc 1 tuần 1- tuân21
   Âm nhạc 1
   Giáo án Âm nhạc 1 tuần 1- tuân21

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2016

   Xem: 8

  • Bài 6. Sắp đến Tết rồi
   Âm nhạc 1
   Bài 6. Sắp đến Tết rồi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2016

   Xem: 8

  • hoạt động TT 1 tuần 4-9
   Âm nhạc 1
   hoạt động TT 1 tuần 4-9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2016

   Xem: 9

  • CÁCH ĐIỀU HÀNH GIÒ DẠY CHUYÊN SÂU VNEN DTA5 HIỆU QUẢ
   Âm nhạc 1
   CÁCH ĐIỀU HÀNH GIÒ DẠY CHUYÊN SÂU VNEN DTA5 HIỆU QUẢ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2016

   Xem: 7

  • Bài 1. Quê hương tươi đẹp
   Âm nhạc 1
   Bài 1. Quê hương tươi đẹp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2016

   Xem: 0

  • âm nhạc 1
   Âm nhạc 1
   âm nhạc 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2016

   Xem: 0

  • âm nhạc lớp 1
   Âm nhạc 1
   âm nhạc lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2016

   Xem: 19

  • âm nhạc 1
   Âm nhạc 1
   âm nhạc 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2016

   Xem: 0

  • âm nhạc 1
   Âm nhạc 1
   âm nhạc 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2016

   Xem: 8

  • âm nhạc 1
   Âm nhạc 1
   âm nhạc 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2016

   Xem: 22

  • âm nhạc 1
   Âm nhạc 1
   âm nhạc 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2016

   Xem: 6

  • âm nhạc 1 cả năm
   Âm nhạc 1
   âm nhạc 1 cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2016

   Xem: 8

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY