Giáo án Âm nhạc 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Âm nhạc 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Âm nhạc 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Nhữ̃ng bông hoa nhưng bài ca
   Âm nhạc 5
   Nhữ̃ng bông hoa nhưng bài ca

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Âm nhạc 5
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Tiết 26. HH: Em vẫn nhớ trường xưa
   Âm nhạc 5
   Tiết 26. HH: Em vẫn nhớ trường xưa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2019

   Xem: 0

  • Tiết 14. Ôn tập 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca, Ước mơ
   Âm nhạc 5
   Tiết 14. Ôn tập 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca, Ước mơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Chương trình khai giảng năm học 2018-2019
   Lớp 5
   Chương trình khai giảng năm học 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2018

   Xem: 0

  • Tiết 13. OTBH: Ước mơ - TĐN: TĐN số 4
   Âm nhạc 5
   Tiết 13. OTBH: Ước mơ - TĐN: TĐN số 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2018

   Xem: 0

  • Tiết 13. OTBH: Ước mơ - TĐN: TĐN số 4
   Âm nhạc 5
   Tiết 13. OTBH: Ước mơ - TĐN: TĐN số 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án tổng hợp
   Âm nhạc 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 8

  • Giáo án cả năm
   Âm nhạc 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 12

  • Giáo án học kì 2
   Âm nhạc 5
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2018

   Xem: 1

  • Phân bố chương trình môn Âm nhạc TiH
   Âm nhạc 5
   Phân bố chương trình môn Âm nhạc TiH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2018

   Xem: 0

  • Phân bố chương trình môn Âm nhạc TiH
   Lớp 5
   Phân bố chương trình môn Âm nhạc TiH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2018

   Xem: 0

  • Phân bố chương trình môn Âm nhạc TiH
   Âm nhạc
   Phân bố chương trình môn Âm nhạc TiH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2018

   Xem: 1

  • Phân bố chương trình môn Âm nhạc TiH
   Âm nhạc
   Phân bố chương trình môn Âm nhạc TiH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 5B TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 6
   Lớp 5
   GIÁO ÁN TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 5B TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2017

   Xem: 5

  • ren chieu 4
   Giáo án
   ren chieu 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 7

  • toan hoc 4
   Giáo án
   toan hoc 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 7

  • Phụ lục. Một số bài hát để bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khoá
   Âm nhạc 5
   Phụ lục. Một số bài hát để bổ sung, thay thế hoặc dùng cho ngoại khoá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2017

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Âm nhạc
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2017

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Âm nhạc 5
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2017

   Xem: 12

  • Giáo án học kì 1
   Lớp 5
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2017

   Xem: 0

  • kế hoạch hoạt động đọi năm 2017-2018
   Lớp 5
   kế hoạch hoạt động đọi năm 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2017

   Xem: 0

  • giáo án 5 sửa
   Âm nhạc
   giáo án 5 sửa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2017

   Xem: 0

  • giáo án 5 sửa
   Lớp 5
   giáo án 5 sửa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2017

   Xem: 3

  • giáo án 5 sửa
   Âm nhạc 5
   giáo án 5 sửa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2017

   Xem: 2

  • giáo án 5 sửa
   Âm nhạc
   giáo án 5 sửa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2017

   Xem: 0

  • Kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên môn - Âm nhạc - Cụm 2
   Âm nhạc
   Kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên môn - Âm nhạc - Cụm 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2017

   Xem: 0

  • Kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên môn - Âm nhạc - Cụm 2
   Âm nhạc 5
   Kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên môn - Âm nhạc - Cụm 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2017

   Xem: 13

  • Kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên môn - Âm nhạc - Cụm 2
   Lớp 5
   Kế hoạch sinh hoạt cụm chuyên môn - Âm nhạc - Cụm 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Âm nhạc 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2017

   Xem: 0

  • Kế hoạch kiểm tra nề nếp đầu năm trường tiểu học
   Lớp 5
   Kế hoạch kiểm tra nề nếp đầu năm trường tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Âm nhạc 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Âm nhạc 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Âm nhạc 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2017

   Xem: 0

  • giao an CLB đá cầu
   Âm nhạc 5
   giao an CLB đá cầu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2017

   Xem: 0

  • giao an 5 -14 -29
   Giáo án
   giao an 5 -14 -29

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2017

   Xem: 0

  • Tiết 26:Em vẫn nhớ trường xưa
   Âm nhạc 5
   Tiết 26:Em vẫn nhớ trường xưa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2017

   Xem: 0

  • Tiết 9. HH: Những bông hoa những bài ca
   Âm nhạc 5
   Tiết 9. HH: Những bông hoa những bài ca

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2017

   Xem: 10

  • Tiết 19. HH: Hát mừng
   Lớp 5
   Tiết 19. HH: Hát mừng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2017

   Xem: 2

  • Tiết 19. HH: Hát mừng
   Âm nhạc 5
   Tiết 19. HH: Hát mừng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2017

   Xem: 0

  • Tiết 19. HH: Hát mừng
   Âm nhạc
   Tiết 19. HH: Hát mừng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2017

   Xem: 0

  • Tiết 19. HH: Hát mừng
   Âm nhạc
   Tiết 19. HH: Hát mừng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Âm nhạc
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2016

   Xem: 13

  • Giáo án tổng hợp
   Âm nhạc
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2016

   Xem: 1

  • Giáo án tổng hợp
   Âm nhạc
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2016

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Âm nhạc
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2016

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Âm nhạc
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2016

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Âm nhạc
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2016

   Xem: 19

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY