Giáo án Cao đẳng - Đại học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Cao đẳng - Đại học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Cao đẳng - Đại học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Khác (CĐ-ĐH) Giáo án Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Giáo án Triết học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Giáo án Ngoại ngữ Giáo án Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Giáo án Toán học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Giáo án Ngữ văn (CĐ-ĐH) Giáo án Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Giáo án Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Giáo án Địa lí (CĐ-ĐH) Giáo án Lịch sử (CĐ-ĐH) Giáo án Sinh học (CĐ-ĐH) Giáo án Hóa học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Giáo án Tâm lí học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Giáo án Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Giáo án Vật lí (CĐ-ĐH) Bài giảng Khác (CĐ-ĐH) Bài giảng Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Bài giảng Triết học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Bài giảng Ngoại ngữ Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Bài giảng Toán học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Bài giảng Ngữ văn (CĐ-ĐH) Bài giảng Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Bài giảng Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Bài giảng Địa lí (CĐ-ĐH) Bài giảng Lịch sử (CĐ-ĐH) Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH) Bài giảng Hóa học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Bài giảng Tâm lí học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Bài giảng Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Bài giảng Vật lí (CĐ-ĐH) Đề thi Khác (CĐ-ĐH) Đề thi Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Đề thi Triết học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Đề thi Ngoại ngữ Đề thi Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Đề thi Toán học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Đề thi Ngữ văn (CĐ-ĐH) Đề thi Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Đề thi Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Đề thi Địa lí (CĐ-ĐH) Đề thi Lịch sử (CĐ-ĐH) Đề thi Sinh học (CĐ-ĐH) Đề thi Hóa học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Đề thi Tâm lí học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Đề thi Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Đề thi Vật lí (CĐ-ĐH)
  • Hoc autocad electrical
   Kỹ thuật mạch điện tử
   Hoc autocad electrical

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật mạch điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • K43B- Nguyễn Thị Hà My
   Dành cho SV
   K43B- Nguyễn Thị Hà My

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • tieng nga cd dh
   Tài liệu dành cho SV
   tieng nga cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • K8B_Đỗ Mạnh Hùng
   Tài liệu dành cho SV
   K8B_Đỗ Mạnh Hùng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • K8C_CHÂU NGỌC NHI
   Thông báo
   K8C_CHÂU NGỌC NHI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thông báo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • K8C-Đinh Thị Bích Ly
   Tài liệu dành cho SV
   K8C-Đinh Thị Bích Ly

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • K8C-Đinh Thị Bích Ly
   Thông báo
   K8C-Đinh Thị Bích Ly

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thông báo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • K8C_ Phùng Thị Ánh Hồng
   Tài liệu dành cho SV
   K8C_ Phùng Thị Ánh Hồng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • K43B_Đặng Thị Phương Bình
   Dành cho SV
   K43B_Đặng Thị Phương Bình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • ĐHTHBK8_Phạm Hoàng Thảo Vân
   Tài liệu dành cho SV
   ĐHTHBK8_Phạm Hoàng Thảo Vân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • AK8_DƯƠNG NGUYỄN CÁT TƯỜNG
   Bài nộp của SV
   AK8_DƯƠNG NGUYỄN CÁT TƯỜNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài nộp của SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Thông báo
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thông báo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • K43B_Vũ Yến Nhi
   Tài liệu dành cho SV
   K43B_Vũ Yến Nhi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • Tiểu học BK43 - Hồ Thảo Uyên Nhi
   Bài nộp của SV
   Tiểu học BK43 - Hồ Thảo Uyên Nhi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài nộp của SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • Doc NCKH - Trương Thị Ngọc Thảo
   Tài liệu dành cho SV
   Doc NCKH - Trương Thị Ngọc Thảo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • K8C_ Hồ Lê Anh Đào
   Tài liệu dành cho SV
   K8C_ Hồ Lê Anh Đào

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • k43A_ TRỊNH THỊ LIÊN
   Tài liệu dành cho SV
   k43A_ TRỊNH THỊ LIÊN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • K43B_Nguyễn Thị Kim Dung
   Dành cho SV
   K43B_Nguyễn Thị Kim Dung

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • K8B_Vũ Thị Phương Thảo
   Tài liệu dành cho SV
   K8B_Vũ Thị Phương Thảo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Giáo dục Tiểu học
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • K8B_Hà Thị Yến Vi
   Tài liệu dành cho SV
   K8B_Hà Thị Yến Vi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Dành cho SV
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Dành cho SV
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Dành cho SV
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • K8C_Hoàng Thị Quỳnh Nhiên
   Tài liệu dành cho SV
   K8C_Hoàng Thị Quỳnh Nhiên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • K43B_Đào Phạm Mỹ Ngọc
   Thông báo
   K43B_Đào Phạm Mỹ Ngọc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thông báo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • K8B_ Đoàn Bùi Mai Hương
   Tài liệu dành cho SV
   K8B_ Đoàn Bùi Mai Hương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Tài liệu dành cho SV
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • TRANTHITHUTHAOK8A-bài word kia bị trục trặc về kĩ thuật nên em gửi thầy bài khác
   Bài nộp của SV
   TRANTHITHUTHAOK8A-bài word kia bị trục trặc về kĩ thuật nên em gửi thầy bài khác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài nộp của SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Trần Thị Thu Thảo K8 A
   Thông báo
   Trần Thị Thu Thảo K8 A

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thông báo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • tieuhocck8-dothithuyduong
   Dành cho SV
   tieuhocck8-dothithuyduong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • K8B_Phạm Vũ Mai Thi
   Tài liệu dành cho SV
   K8B_Phạm Vũ Mai Thi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • K8B_LÊ THỊ THÙY TRANG
   Tài liệu dành cho SV
   K8B_LÊ THỊ THÙY TRANG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • K8B_Trần Mai Phương
   Dành cho SV
   K8B_Trần Mai Phương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • AK8_Cao Ánh Ngọc
   Bài nộp của SV
   AK8_Cao Ánh Ngọc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài nộp của SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • ĐH THC K8
   Dành cho SV
   ĐH THC K8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • K8C_Nguyễn Đặng Quỳnh Anh
   Dành cho SV
   K8C_Nguyễn Đặng Quỳnh Anh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • K8C_Nguyễn Thị Lan Phương
   Dành cho SV
   K8C_Nguyễn Thị Lan Phương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Doc.NCKH_ Le Thi Yen Nga
   Tài liệu dành cho SV
   Doc.NCKH_ Le Thi Yen Nga

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • Đọc NCKH_ Nguyen Thi Thanh Nhan
   Dành cho SV
   Đọc NCKH_ Nguyen Thi Thanh Nhan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • Doc NCKH _ k43A Nguyễn Ngọc Vân Khánh
   Tài liệu dành cho SV
   Doc NCKH _ k43A Nguyễn Ngọc Vân Khánh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • ssss
   Tài liệu dành cho SV
   ssss

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Tài liệu dành cho SV
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • vat li cd dh Separating the Wheat from the Chaff: Sensing Wireless Microphones in TVWS
   Kỹ thuật
   vat li cd dh Separating the Wheat from the Chaff: Sensing Wireless Microphones in TVWS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2019

   Xem: 0

  • Xây dựng bài tập tư nhiên và xã hội rèn luyện kĩ năng đọc, viết cho học sinh lớp 3
   Dành cho SV
   Xây dựng bài tập tư nhiên và xã hội rèn luyện kĩ năng đọc, viết cho học sinh lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Dành cho SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2019

   Xem: 0

  • kế hoạch thành lập CLB cờ vua
   Giáo án - Giáo trình
   kế hoạch thành lập CLB cờ vua

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án - Giáo trình

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • kế hoạch năm học 2019-2020
   Giáo án - Giáo trình
   kế hoạch năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án - Giáo trình

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2019

   Xem: 0

  • kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
   Giáo án - Giáo trình
   kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án - Giáo trình

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2019

   Xem: 0

  • kế hoạch giảng dạy
   Giáo án - Giáo trình
   kế hoạch giảng dạy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án - Giáo trình

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án chủ đề Ngữ văn 8 - Hình tượng người nông dân
   Giáo án - Giáo trình
   Giáo án chủ đề Ngữ văn 8 - Hình tượng người nông dân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án - Giáo trình

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY