Giáo án Cao đẳng - Đại học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Cao đẳng - Đại học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Cao đẳng - Đại học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Khác (CĐ-ĐH) Giáo án Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Giáo án Triết học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Giáo án Ngoại ngữ Giáo án Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Giáo án Toán học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Giáo án Ngữ văn (CĐ-ĐH) Giáo án Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Giáo án Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Giáo án Địa lí (CĐ-ĐH) Giáo án Lịch sử (CĐ-ĐH) Giáo án Sinh học (CĐ-ĐH) Giáo án Hóa học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Giáo án Tâm lí học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Giáo án Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Giáo án Vật lí (CĐ-ĐH) Bài giảng Khác (CĐ-ĐH) Bài giảng Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Bài giảng Triết học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Bài giảng Ngoại ngữ Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Bài giảng Toán học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Bài giảng Ngữ văn (CĐ-ĐH) Bài giảng Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Bài giảng Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Bài giảng Địa lí (CĐ-ĐH) Bài giảng Lịch sử (CĐ-ĐH) Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH) Bài giảng Hóa học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Bài giảng Tâm lí học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Bài giảng Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Bài giảng Vật lí (CĐ-ĐH) Đề thi Khác (CĐ-ĐH) Đề thi Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Đề thi Triết học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Đề thi Ngoại ngữ Đề thi Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Đề thi Toán học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Đề thi Ngữ văn (CĐ-ĐH) Đề thi Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Đề thi Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Đề thi Địa lí (CĐ-ĐH) Đề thi Lịch sử (CĐ-ĐH) Đề thi Sinh học (CĐ-ĐH) Đề thi Hóa học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Đề thi Tâm lí học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Đề thi Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Đề thi Vật lí (CĐ-ĐH)
  • Giáo án cả năm
   Toán học
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • THI MÂM NGŨ QUẢ
   Giáo án - Giáo trình
   THI MÂM NGŨ QUẢ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án - Giáo trình

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2019

   Xem: 0

  • Xử lý nước thải thủy sản bằng công nghệ Biofloc (Nguyễn Minh Kỳ)
   Kỹ thuật
   Xử lý nước thải thủy sản bằng công nghệ Biofloc (Nguyễn Minh Kỳ)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2019

   Xem: 0

  • Đánh giá và quản lý rủi ro nước cấp tại TP. Pleiku
   Kỹ thuật
   Đánh giá và quản lý rủi ro nước cấp tại TP. Pleiku

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2019

   Xem: 0

  • Bài giảng xử lý nước thải
   Kỹ thuật
   Bài giảng xử lý nước thải

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Kỹ thuật
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Kỹ thuật
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2019

   Xem: 0

  • huong dan hoc tin hoc 5
   lớp 6
   huong dan hoc tin hoc 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử lớp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2019

   Xem: 0

  • giáo án truyền động điện
   Kỹ thuật
   giáo án truyền động điện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2019

   Xem: 0

  • giáo án khí cụ điện
   Kỹ thuật
   giáo án khí cụ điện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2019

   Xem: 0

  • giáo án vẽ điện
   Kỹ thuật
   giáo án vẽ điện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2019

   Xem: 0

  • giáo án PLC cơ bản
   Kỹ thuật
   giáo án PLC cơ bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2019

   Xem: 0

  • giáo án khí nén
   Kỹ thuật
   giáo án khí nén

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2019

   Xem: 0

  • giáo án cung cấp điện
   Kỹ thuật
   giáo án cung cấp điện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2019

   Xem: 0

  • kỹ thuật lắp đặt điện
   Kỹ thuật
   kỹ thuật lắp đặt điện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2019

   Xem: 0

  • giáo án vật liệu điện
   Kỹ thuật
   giáo án vật liệu điện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2019

   Xem: 0

  • giáo án an toàn điện
   Kỹ thuật
   giáo án an toàn điện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2019

   Xem: 0

  • PHAN CONG GIANG DAY TONG HOP 2019 - 2020
   Tổ Chính Trị
   PHAN CONG GIANG DAY TONG HOP 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tổ Chính Trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2019

   Xem: 0

  • NOI DUNG TUAN SHCD 2019 - 2020
   Tư liệu
   NOI DUNG TUAN SHCD 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2019

   Xem: 0

  • PHAN CONG GIANG DAY - THEO MAU - 2019 -2020
   Tổ Chính Trị
   PHAN CONG GIANG DAY - THEO MAU - 2019 -2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tổ Chính Trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2019

   Xem: 0

  • PHAN CONG DAY 2019 = 2020
   Tổ Chính Trị
   PHAN CONG DAY 2019 = 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tổ Chính Trị

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   GDCD
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2019

   Xem: 0

  • BÁO CÁO THỰC TẬP
   Kỹ thuật
   BÁO CÁO THỰC TẬP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2019

   Xem: 0

  • Ôn HSG
   Giáo án
   Ôn HSG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2019

   Xem: 0

  • Hình học 9. Các bài Luyện tập
   Giáo án
   Hình học 9. Các bài Luyện tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2019

   Xem: 0

  • Đại số 9. Giáo án học kì 1
   Giáo án
   Đại số 9. Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2019

   Xem: 0

  • Đại số 9. Giáo án học kì 2
   Giáo án
   Đại số 9. Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2019

   Xem: 0

  • Hình học 9. Giáo án học kì 1
   Giáo án
   Hình học 9. Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2019

   Xem: 0

  • ORIGINS OF ENGLISH
   Tiếng Anh
   ORIGINS OF ENGLISH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2019

   Xem: 0

  • Việt Nam Sử Lược
   Lịch sử
   Việt Nam Sử Lược

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch sử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2019

   Xem: 0

  • số học
   Toán học
   số học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2019

   Xem: 0

  • số học
   Toán học
   số học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2019

   Xem: 0

  • kỷ thuật nhiệt lạnh
   Kỹ thuật
   kỷ thuật nhiệt lạnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kỹ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2019

   Xem: 0

  • Tiếng Đức - Praеpositionen Buch
   Ngoại ngữ khác
   Tiếng Đức - Praеpositionen Buch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Ngoại ngữ khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THCS
   Địa lý
   Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2019

   Xem: 0

  • Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THCS
   Địa lý
   Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2019

   Xem: 0

  • Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THCS
   Địa lý
   Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2019

   Xem: 0

  • Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THCS
   Địa lý
   Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2019

   Xem: 0

  • Sáng kiến kinh nghiệm địa lí THCS
   Địa lý
   Sáng kiến kinh nghiệm địa lí THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2019

   Xem: 0

  • Sáng kiến kinh nghiệm địa lí THCS
   Địa lý
   Sáng kiến kinh nghiệm địa lí THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2019

   Xem: 0

  • Sáng kiến kinh nghiệm địa lí THCS
   Địa lý
   Sáng kiến kinh nghiệm địa lí THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2019

   Xem: 0

  • Korean Words 2
   Tiếng Hàn Quốc
   Korean Words 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • Korean words
   Tiếng Hàn Quốc
   Korean words

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Hàn Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • TOEFL Reading Comprehension 4
   Tiếng Anh
   TOEFL Reading Comprehension 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • TOEFL Reading Comprehension 3
   Tiếng Anh
   TOEFL Reading Comprehension 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • TOEFL Reading Comprehension 2
   Tiếng Anh
   TOEFL Reading Comprehension 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • TOEFL Reading Comprehension 1
   Tiếng Anh
   TOEFL Reading Comprehension 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Anh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • PHAP LUAT ĐAI CUONG
   Nhà nước và pháp luật
   PHAP LUAT ĐAI CUONG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Nhà nước và pháp luật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • PHẦN MỀM THI TRẮC NGHIỆM MẠNG LAN NT.TEST PHIÊN BẢN X5
   Giáo án - Giáo trình
   PHẦN MỀM THI TRẮC NGHIỆM MẠNG LAN NT.TEST PHIÊN BẢN X5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án - Giáo trình

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • giao duc dac biet cd dh
   Giáo án
   giao duc dac biet cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY