Giáo án Cao đẳng - Đại học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Cao đẳng - Đại học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Cao đẳng - Đại học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
Giáo án Khác (CĐ-ĐH) Giáo án Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Giáo án Triết học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Giáo án Ngoại ngữ Giáo án Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Giáo án Toán học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Giáo án Ngữ văn (CĐ-ĐH) Giáo án Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Giáo án Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Giáo án Địa lí (CĐ-ĐH) Giáo án Lịch sử (CĐ-ĐH) Giáo án Sinh học (CĐ-ĐH) Giáo án Hóa học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Giáo án Tâm lí học (CĐ-ĐH) Giáo án Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Giáo án Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Giáo án Vật lí (CĐ-ĐH) Bài giảng Khác (CĐ-ĐH) Bài giảng Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Bài giảng Triết học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Bài giảng Ngoại ngữ Bài giảng Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Bài giảng Toán học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Bài giảng Ngữ văn (CĐ-ĐH) Bài giảng Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Bài giảng Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Bài giảng Địa lí (CĐ-ĐH) Bài giảng Lịch sử (CĐ-ĐH) Bài giảng Sinh học (CĐ-ĐH) Bài giảng Hóa học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Bài giảng Tâm lí học (CĐ-ĐH) Bài giảng Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Bài giảng Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Bài giảng Vật lí (CĐ-ĐH) Đề thi Khác (CĐ-ĐH) Đề thi Công tác xã hội (CĐ-ĐH) Đề thi Triết học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Quốc phòng (CĐ-ĐH) Đề thi Ngoại ngữ Đề thi Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) Đề thi Toán học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) Đề thi Ngữ văn (CĐ-ĐH) Đề thi Lí luận Chính trị (CĐ-ĐH) Đề thi Nghệ thuật (CĐ-ĐH) Đề thi Địa lí (CĐ-ĐH) Đề thi Lịch sử (CĐ-ĐH) Đề thi Sinh học (CĐ-ĐH) Đề thi Hóa học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) Đề thi Tâm lí học (CĐ-ĐH) Đề thi Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) Đề thi Quản lí Giáo dục (CĐ-ĐH) Đề thi Vật lí (CĐ-ĐH)
  • Điểm ÂM NHẠC KHỐI A45
   Bảng điểm
   Điểm ÂM NHẠC KHỐI A45

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bảng điểm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2020

   Xem: 0

  • Hình học 6. Giáo án học kì 1
   Giáo án
   Hình học 6. Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2020

   Xem: 0

  • Số học 6. Giáo án cả năm
   Giáo án
   Số học 6. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2020

   Xem: 0

  • 301 Đàm thoại tiếng Hoa: BÀi 1
   Tiếng Trung Quốc
   301 Đàm thoại tiếng Hoa: BÀi 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Trung Quốc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2019

   Xem: 0

  • li luan chinh tri cd dh
   Giáo án - Giáo trình
   li luan chinh tri cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án - Giáo trình

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2019

   Xem: 0

  • triet hoc cd dh tiểu luận công nghiệp hóa
   GDCD
   triet hoc cd dh tiểu luận công nghiệp hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2019

   Xem: 0

  • SPTHBK7_Giang Hoàng Trinh_KTGHP
   Tư liệu
   SPTHBK7_Giang Hoàng Trinh_KTGHP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2019

   Xem: 0

  • AK7_TRAN THI YEN NHI_KTGHP
   Bài nộp của SV
   AK7_TRAN THI YEN NHI_KTGHP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài nộp của SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2019

   Xem: 0

  • ĐẠI HỌC TIỂU HỌC AK7, BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC PHẦN
   Tư liệu
   ĐẠI HỌC TIỂU HỌC AK7, BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC PHẦN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2019

   Xem: 0

  • ĐẠI HỌC TIỂU HỌC AK7, BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC PHẦN
   Tư liệu
   ĐẠI HỌC TIỂU HỌC AK7, BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC PHẦN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2019

   Xem: 0

  • Đại học tiểu học A, kiểm tra giữa học phần
   Tư liệu
   Đại học tiểu học A, kiểm tra giữa học phần

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2019

   Xem: 0

  • THAK7_NGUYỄN ĐẶNG BẢO THƠ_KTGHP
   Tư liệu
   THAK7_NGUYỄN ĐẶNG BẢO THƠ_KTGHP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2019

   Xem: 0

  • THAK7_Phùng Thị Anh Đào_KTGHP
   Tư liệu
   THAK7_Phùng Thị Anh Đào_KTGHP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2019

   Xem: 0

  • K7C_Phạm Thị Khánh Linh_KTGHP
   Bài nộp của SV
   K7C_Phạm Thị Khánh Linh_KTGHP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài nộp của SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2019

   Xem: 0

  • THCK7_Lê-Thị-Mai-Anh_KTGHP
   Tư liệu
   THCK7_Lê-Thị-Mai-Anh_KTGHP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2019

   Xem: 0

  • K7D_ Nguyễn Vũ Như Thảo_KTGHP
   Tư liệu
   K7D_ Nguyễn Vũ Như Thảo_KTGHP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2019

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Bài nộp của SV
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài nộp của SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2019

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Bài nộp của SV
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài nộp của SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2019

   Xem: 0

  • K7C_DUONGNGUYENHOAITHANH_KTGHP
   Bài nộp của SV
   K7C_DUONGNGUYENHOAITHANH_KTGHP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài nộp của SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2019

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Bài nộp của SV
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài nộp của SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2019

   Xem: 0

  • K7D_ Nguyễn Thị Bảo Chân_ KTGHP
   Tư liệu
   K7D_ Nguyễn Thị Bảo Chân_ KTGHP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2019

   Xem: 0

  • K7D_ Nguyễn Thị Bảo Chân_ KTGHP
   Tư liệu
   K7D_ Nguyễn Thị Bảo Chân_ KTGHP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2019

   Xem: 0

  • K7D_NguyenVuNhuThao_KTGHP
   Tư liệu
   K7D_NguyenVuNhuThao_KTGHP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2019

   Xem: 0

  • DK7_PHÙNG THỊ PHƯƠNG ANH_KTGHP
   Tư liệu
   DK7_PHÙNG THỊ PHƯƠNG ANH_KTGHP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2019

   Xem: 0

  • THAK7_Trần Đức Phú_KTGHP
   Tư liệu
   THAK7_Trần Đức Phú_KTGHP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2019

   Xem: 0

  • THBK7_TRƯƠNG THỊ MỸ THANH_KTCHP
   Tư liệu
   THBK7_TRƯƠNG THỊ MỸ THANH_KTCHP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2019

   Xem: 0

  • K7C_Nguyễn Hồng Đa_KTGHP
   Tư liệu
   K7C_Nguyễn Hồng Đa_KTGHP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2019

   Xem: 0

  • K7D_Nguyễn Vũ Như Thảo_KTGHP
   Tư liệu
   K7D_Nguyễn Vũ Như Thảo_KTGHP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2019

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Bài nộp của SV
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài nộp của SV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2019

   Xem: 0

  • THAK7_VU THI NGOC ANH_KTGHP
   Tư liệu
   THAK7_VU THI NGOC ANH_KTGHP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2019

   Xem: 0