Giáo án Chính tả 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Chính tả 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Chính tả 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 15. Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
   Chính tả 5
   Tuần 15. Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 15. Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
   Chính tả 5
   Tuần 15. Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 15. Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
   Chính tả 5
   Tuần 15. Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Tuần 1. Nghe-viết: Việt Nam thân yêu
   Chính tả 5
   Tuần 1. Nghe-viết: Việt Nam thân yêu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 2

  • TIENG VIỆT 5
   Chính tả 5
   TIENG VIỆT 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Chính tả 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2018

   Xem: 0

  • Tuần 6. Nhớ-viết: Ê-mi-li, con....
   Chính tả 5
   Tuần 6. Nhớ-viết: Ê-mi-li, con....

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 0

  • Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II
   Chính tả 5
   Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2018

   Xem: 1

  • Tuần 26. Nghe-viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động
   Chính tả 5
   Tuần 26. Nghe-viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Tuần 25. Nghe-viết: Ai là thủy tổ loài người
   Chính tả 5
   Tuần 25. Nghe-viết: Ai là thủy tổ loài người

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2018

   Xem: 3

  • Tuần 25. Nghe-viết: Ai là thủy tổ loài người
   Chính tả 5
   Tuần 25. Nghe-viết: Ai là thủy tổ loài người

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2018

   Xem: 1

  • vài quy tắt viết chính tả
   Chính tả 5
   vài quy tắt viết chính tả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2017

   Xem: 24

  • Tuần 25. Nghe-viết: Ai là thủy tổ loài người
   Chính tả 5
   Tuần 25. Nghe-viết: Ai là thủy tổ loài người

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2017

   Xem: 8

  • Tuần 1. Nghe-viết: Việt Nam thân yêu
   Chính tả 5
   Tuần 1. Nghe-viết: Việt Nam thân yêu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2017

   Xem: 8

  • SKKN Chính Tả - Đã được xếp loại
   Chính tả 5
   SKKN Chính Tả - Đã được xếp loại

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2017

   Xem: 7

  • Giáo án tổng hợp
   Chính tả 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2017

   Xem: 0

  • Nhớ - viết : Cao Bằng
   Chính tả 5
   Nhớ - viết : Cao Bằng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2017

   Xem: 11

  • Tuần 15. Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
   Chính tả 5
   Tuần 15. Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2017

   Xem: 2

  • Tuần 26. Nghe-viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động
   Chính tả 5
   Tuần 26. Nghe-viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 1

  • Tuần 24. Nghe-viết: Núi non hùng vĩ
   Chính tả 5
   Tuần 24. Nghe-viết: Núi non hùng vĩ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2016

   Xem: 0

  • Tuần 25. Nghe-viết: Ai là thủy tổ loài người
   Chính tả 5
   Tuần 25. Nghe-viết: Ai là thủy tổ loài người

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2016

   Xem: 0

  • khoa hoc ĐC Vnen 5
   Chính tả 5
   khoa hoc ĐC Vnen 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2016

   Xem: 0

  • Lịch sử VNEN 5
   Chính tả 5
   Lịch sử VNEN 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2016

   Xem: 13

  • giao an 5
   Chính tả 5
   giao an 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2015

   Xem: 0

  • Tuần 8. Nghe-viết: Kì diệu rừng xanh
   Chính tả 5
   Tuần 8. Nghe-viết: Kì diệu rừng xanh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2015

   Xem: 8

  • Tuần 1. Nghe-viết: Việt Nam thân yêu
   Chính tả 5
   Tuần 1. Nghe-viết: Việt Nam thân yêu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2015

   Xem: 8

  • Tuần 7. Nghe-viết: Dòng kinh quê hương
   Chính tả 5
   Tuần 7. Nghe-viết: Dòng kinh quê hương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2015

   Xem: 0

  • Luyen viet lop 5
   Chính tả 5
   Luyen viet lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2015

   Xem: 7

  • Tuần 15. Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
   Chính tả 5
   Tuần 15. Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2015

   Xem: 0

  • Giáo án 5 tuần 35 seqap
   Chính tả 5
   Giáo án 5 tuần 35 seqap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 0

  • Giáo án 5 tuần 34 seqap
   Chính tả 5
   Giáo án 5 tuần 34 seqap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 14

  • Giáo án 5 tuần 33 seqap
   Chính tả 5
   Giáo án 5 tuần 33 seqap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 0

  • Giáo án 5 tuần 32 seqap
   Chính tả 5
   Giáo án 5 tuần 32 seqap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 0

  • Giáo án 5 tuần 31 seqap
   Chính tả 5
   Giáo án 5 tuần 31 seqap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 13

  • Giáo án 5 tuần 30 seqap
   Chính tả 5
   Giáo án 5 tuần 30 seqap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 18

  • Giáo án 5 tuần 29 seqap
   Chính tả 5
   Giáo án 5 tuần 29 seqap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 0

  • Giáo án 5 tuần 28 seqap
   Chính tả 5
   Giáo án 5 tuần 28 seqap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 18

  • Giáo án 5 tuần 27 seqap
   Chính tả 5
   Giáo án 5 tuần 27 seqap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 6

  • Giáo án 5 tuần 26 se qap
   Chính tả 5
   Giáo án 5 tuần 26 se qap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 0

  • Giáo án 5 tuần 25 seqap
   Chính tả 5
   Giáo án 5 tuần 25 seqap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 0

  • Giáo án 5 tuần 24 seqap
   Chính tả 5
   Giáo án 5 tuần 24 seqap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 0

  • Giáo án 5 tuần 23seqap
   Chính tả 5
   Giáo án 5 tuần 23seqap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 0

  • Giáo án 5 tuần 22 seqap
   Chính tả 5
   Giáo án 5 tuần 22 seqap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 0

  • Giáo án 5 tuần 21 seqap
   Chính tả 5
   Giáo án 5 tuần 21 seqap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 0

  • Giáo án 5 tuần 20 seqap
   Chính tả 5
   Giáo án 5 tuần 20 seqap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 7

  • Giáo án 5 tuần 19 seqap
   Chính tả 5
   Giáo án 5 tuần 19 seqap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 0

  • Gióa án 5 tuần 18 seqap
   Chính tả 5
   Gióa án 5 tuần 18 seqap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 0

  • Gióa án 5 tuần 17 seqap
   Chính tả 5
   Gióa án 5 tuần 17 seqap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 0

  • Giáo án 5 tuần 16 seqap
   Chính tả 5
   Giáo án 5 tuần 16 seqap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 0

  • Gióa án 5 tuần 15 seqap
   Chính tả 5
   Gióa án 5 tuần 15 seqap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY