Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Chính tả 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Chính tả 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Chính tả 5

 • Tuần 6. Nhớ-viết: Ê-mi-li, con....
  Chính tả 5
  Tuần 6. Nhớ-viết: Ê-mi-li, con....

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II
  Chính tả 5
  Tuần 28. Ôn tập Giữa Học kì II

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 26. Nghe-viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động
  Chính tả 5
  Tuần 26. Nghe-viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 25. Nghe-viết: Ai là thủy tổ loài người
  Chính tả 5
  Tuần 25. Nghe-viết: Ai là thủy tổ loài người

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2018

  Xem: 3

 • Tuần 25. Nghe-viết: Ai là thủy tổ loài người
  Chính tả 5
  Tuần 25. Nghe-viết: Ai là thủy tổ loài người

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2018

  Xem: 1

 • vài quy tắt viết chính tả
  Chính tả 5
  vài quy tắt viết chính tả

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2017

  Xem: 0

 • Tuần 25. Nghe-viết: Ai là thủy tổ loài người
  Chính tả 5
  Tuần 25. Nghe-viết: Ai là thủy tổ loài người

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2017

  Xem: 8

 • Tuần 1. Nghe-viết: Việt Nam thân yêu
  Chính tả 5
  Tuần 1. Nghe-viết: Việt Nam thân yêu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2017

  Xem: 8

 • SKKN Chính Tả - Đã được xếp loại
  Chính tả 5
  SKKN Chính Tả - Đã được xếp loại

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Chính tả 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2017

  Xem: 0

 • Nhớ - viết : Cao Bằng
  Chính tả 5
  Nhớ - viết : Cao Bằng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/2/2017

  Xem: 8

 • Tuần 15. Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
  Chính tả 5
  Tuần 15. Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2017

  Xem: 0

 • Tuần 26. Nghe-viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động
  Chính tả 5
  Tuần 26. Nghe-viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2016

  Xem: 1

 • Tuần 24. Nghe-viết: Núi non hùng vĩ
  Chính tả 5
  Tuần 24. Nghe-viết: Núi non hùng vĩ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2016

  Xem: 0

 • Tuần 25. Nghe-viết: Ai là thủy tổ loài người
  Chính tả 5
  Tuần 25. Nghe-viết: Ai là thủy tổ loài người

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/2/2016

  Xem: 0

 • khoa hoc ĐC Vnen 5
  Chính tả 5
  khoa hoc ĐC Vnen 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2016

  Xem: 0

 • Lịch sử VNEN 5
  Chính tả 5
  Lịch sử VNEN 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2016

  Xem: 13

 • giao an 5
  Chính tả 5
  giao an 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2015

  Xem: 0

 • Tuần 8. Nghe-viết: Kì diệu rừng xanh
  Chính tả 5
  Tuần 8. Nghe-viết: Kì diệu rừng xanh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2015

  Xem: 8

 • Tuần 1. Nghe-viết: Việt Nam thân yêu
  Chính tả 5
  Tuần 1. Nghe-viết: Việt Nam thân yêu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2015

  Xem: 8

 • Tuần 7. Nghe-viết: Dòng kinh quê hương
  Chính tả 5
  Tuần 7. Nghe-viết: Dòng kinh quê hương

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2015

  Xem: 0

 • Luyen viet lop 5
  Chính tả 5
  Luyen viet lop 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2015

  Xem: 7

 • Tuần 15. Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
  Chính tả 5
  Tuần 15. Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 35 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 35 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 34 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 34 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 33 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 33 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 32 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 32 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 31 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 31 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 30 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 30 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 29 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 29 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 28 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 28 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 27 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 27 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 26 se qap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 26 se qap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 25 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 25 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 24 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 24 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 23seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 23seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 22 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 22 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 21 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 21 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 20 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 20 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 19 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 19 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Gióa án 5 tuần 18 seqap
  Chính tả 5
  Gióa án 5 tuần 18 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Gióa án 5 tuần 17 seqap
  Chính tả 5
  Gióa án 5 tuần 17 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 16 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 16 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Gióa án 5 tuần 15 seqap
  Chính tả 5
  Gióa án 5 tuần 15 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 14 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 14 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 13 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 13 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 12 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 12 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 11 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 11 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 10 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 10 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Gióa án 5 tuần 8 seqap
  Chính tả 5
  Gióa án 5 tuần 8 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 7 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 7 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án 5 tuần 6 seqap
  Chính tả 5
  Giáo án 5 tuần 6 seqap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Chính tả 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2015

  Xem: 21

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY