Giáo án Công nghệ

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Công nghệ và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Công nghệ hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Kế hoạch tổ chức lễ tổng kết năm học 18-19
   3-Quản lí giáo dục
   Kế hoạch tổ chức lễ tổng kết năm học 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3-Quản lí giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • hop cong doan thang 5/2019
   3-Quản lí giáo dục
   hop cong doan thang 5/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3-Quản lí giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất
   Công nghệ 8
   Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất
   Công nghệ 7
   Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất
   Công nghệ 6
   Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Mẫu kê thừa giờ và buổi chiều
   3-Quản lí giáo dục
   Mẫu kê thừa giờ và buổi chiều

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3-Quản lí giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Thời Khóa biẻu
   Năm học 2018-2019
   Thời Khóa biẻu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Năm học 2018-2019

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Thời Khóa biẻu
   Công nghệ
   Thời Khóa biẻu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Công nghệ 6
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Công nghệ 6
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án bài " Dụng cụ cơ khí"
   Công nghệ 8
   Giáo án bài " Dụng cụ cơ khí"

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án bài " Dụng cụ cơ khí"
   Công nghệ 8
   Giáo án bài " Dụng cụ cơ khí"

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án bài " Dụng cụ cơ khí"
   Công nghệ 8
   Giáo án bài " Dụng cụ cơ khí"

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án bài " Dụng cụ cơ khí"
   Công nghệ 8
   Giáo án bài " Dụng cụ cơ khí"

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Công nghệ 9.
   Công nghệ 9
   Giáo án Công nghệ 9.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Công nghệ 9.
   Công nghệ 9
   Giáo án Công nghệ 9.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Công nghệ 9.
   Công nghệ 9
   Giáo án Công nghệ 9.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2019

   Xem: 0

  • Xet tuyen và tốt nghiệp
   3-Quản lí giáo dục
   Xet tuyen và tốt nghiệp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3-Quản lí giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2019

   Xem: 0

  • G an chuan cong nghe 6
   Công nghệ 6
   G an chuan cong nghe 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2019

   Xem: 0

  • G an chuan cong nghe 6
   Công nghệ 6
   G an chuan cong nghe 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 49. Thực hành - Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình
   Công nghệ 8
   Bài 49. Thực hành - Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập Chương IV
   Công nghệ 6
   Ôn tập Chương IV

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • toan hoc 4 . Dề kiểm tra cuối năm (Ma trận)
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   toan hoc 4 . Dề kiểm tra cuối năm (Ma trận)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • tuần 34- 35 , tiết 34- 35 cn 9
   Công nghệ
   tuần 34- 35 , tiết 34- 35 cn 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ TÀI THI GVCN GIỎI
   3-Quản lí giáo dục
   ĐỀ TÀI THI GVCN GIỎI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3-Quản lí giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 34 - Tiết 34 - CN9
   Công nghệ
   Tuần 34 - Tiết 34 - CN9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 32 - Tiết 31
   Công nghệ
   Tuần 32 - Tiết 31

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 31 - Tiết 30 - CN9
   Công nghệ
   Tuần 31 - Tiết 30 - CN9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • tuan 34 tiet 52 cn 8
   Công nghệ
   tuan 34 tiet 52 cn 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • bien bản bau can su lop
   Giáo án khác
   bien bản bau can su lop

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Công nghệ 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2019

   Xem: 0

  • kì 2 chuẩn theo phương pháp mới
   Công nghệ 8
   kì 2 chuẩn theo phương pháp mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Công nghệ 7
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • CN6 - TUẦN 33 - TIẾT 63
   Công nghệ
   CN6 - TUẦN 33 - TIẾT 63

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • CN6 - TUẦN 32 - TIẾT 62
   Công nghệ
   CN6 - TUẦN 32 - TIẾT 62

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • CN6 - tuần 32 - tiết 61
   Công nghệ
   CN6 - tuần 32 - tiết 61

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • CN6 - tuần 31 - tiết 60
   Công nghệ
   CN6 - tuần 31 - tiết 60

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • CN6 - tuần 31 - tiết 59
   Công nghệ
   CN6 - tuần 31 - tiết 59

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • CN7 - tuân33 - tiết 46
   Công nghệ
   CN7 - tuân33 - tiết 46

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • CN7- tuần 33 - tiết 45
   Công nghệ
   CN7- tuần 33 - tiết 45

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • CN7 - Tuần 32 - tiết 44
   Công nghệ
   CN7 - Tuần 32 - tiết 44

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • CN7 - tuần 32 - tiết 43
   Công nghệ
   CN7 - tuần 32 - tiết 43

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • CN7 - tuần 31 - tiết 42
   Công nghệ
   CN7 - tuần 31 - tiết 42

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • CN7 - tuần 31 - tiết 41
   Công nghệ
   CN7 - tuần 31 - tiết 41

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • tuần 33 tiết 33 công nghệ 9
   Công nghệ
   tuần 33 tiết 33 công nghệ 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY