Giáo án Công nghệ

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Công nghệ và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Công nghệ hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • THU CHI TRONG GĐ
   Công nghệ 6
   THU CHI TRONG GĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • CHẾ BIẾN MÓN ĂN
   Công nghệ 6
   CHẾ BIẾN MÓN ĂN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • Từ tiết 37 NẤU ĂN
   Công nghệ 6
   Từ tiết 37 NẤU ĂN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • Công nghệ 10.19 bai theo mau moi
   Công nghệ 10
   Công nghệ 10.19 bai theo mau moi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • công nghệ 10 giáo án mới
   Công nghệ 10
   công nghệ 10 giáo án mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2 1790
   Công nghệ 11
   Giáo án học kì 2 1790

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Kế hoạch mừng Đảng mừng xuân
   Công tác công đoàn
   Kế hoạch mừng Đảng mừng xuân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công tác công đoàn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • TAI LIEU TAP HUAN
   Công tác chuyên môn
   TAI LIEU TAP HUAN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công tác chuyên môn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL MỚI
   Công nghệ 8
   GIÁO ÁN PTNL MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL MỚI
   Công nghệ 7
   GIÁO ÁN PTNL MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL MỚI
   Công nghệ 6
   GIÁO ÁN PTNL MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Lắp đặt mạng điện trong nhà 9. Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng
   Công nghệ 9
   Lắp đặt mạng điện trong nhà 9. Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Lắp đặt mạng điện trong nhà 9. Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng
   Công nghệ 9
   Lắp đặt mạng điện trong nhà 9. Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Lắp đặt mạng điện trong nhà 9. Bài 3. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
   Công nghệ 9
   Lắp đặt mạng điện trong nhà 9. Bài 3. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Lắp đặt mạng điện trong nhà 9. Bài 3. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện
   Công nghệ 9
   Lắp đặt mạng điện trong nhà 9. Bài 3. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2019

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra địa 8 HKI năm 2019
   Bài kiểm tra
   Đề kiểm tra địa 8 HKI năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài kiểm tra

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2019

   Xem: 0

  • giáo án kỹ năng sống lớp 8
   Giáo án khác
   giáo án kỹ năng sống lớp 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2019

   Xem: 0

  • gdkns lớp8
   Giáo án khác
   gdkns lớp8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2019

   Xem: 0

  • HĐTNST PHÒNG TRÁNH VÀ GIẢM NHẸ THƯƠNG TÍCH DO ĐỘNG ĐẤT
   Công nghệ 6
   HĐTNST PHÒNG TRÁNH VÀ GIẢM NHẸ THƯƠNG TÍCH DO ĐỘNG ĐẤT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I CN 8 2019 CÓ MA TRẬN
   Công nghệ 8
   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I CN 8 2019 CÓ MA TRẬN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2019

   Xem: 0

  • Tài liệu tập huấn GD STEM
   Giáo án khác
   Tài liệu tập huấn GD STEM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • đề kiểm tra học kì 1
   Công nghệ 7
   đề kiểm tra học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2019

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH
   Công nghệ 8
   KẾ HOẠCH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2019

   Xem: 0

  • Học vần 1. Giáo án cả năm
   CÁC LOẠI KẾ HOẠCH
   Học vần 1. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2019

   Xem: 0

  • MAU BAO CAO CUA TO CM
   Công tác chuyên môn
   MAU BAO CAO CUA TO CM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công tác chuyên môn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2019

   Xem: 0