Giáo án Công nghệ

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Công nghệ và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Công nghệ hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Công nghệ 8 Tuần 11 ( mẫu mới )
   Công nghệ 8
   Công nghệ 8 Tuần 11 ( mẫu mới )

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Công nghệ 8 tuần 10 ( mẫu mới )
   Công nghệ 8
   Công nghệ 8 tuần 10 ( mẫu mới )

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Tuần 8 ( mẫu mới )
   Công nghệ 8
   Tuần 8 ( mẫu mới )

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Công Nghệ 8 Tuần 1 - 5 ( mẫu mới )
   Công nghệ 8
   Giáo án Công Nghệ 8 Tuần 1 - 5 ( mẫu mới )

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Luân canh, xen canh, tăng vụ
   Công nghệ 7
   Bài 21. Luân canh, xen canh, tăng vụ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm
   Công nghệ 6
   Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm
   Công nghệ 6
   Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2019

   Xem: 0

  • kế hoạch dạy học theo chủ đề công nghệ 12
   Công nghệ 12
   kế hoạch dạy học theo chủ đề công nghệ 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Công nghệ 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Cưa và đục kim loại
   Công nghệ 8
   Bài 21. Cưa và đục kim loại

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2019

   Xem: 0

  • Họp công đoàn tháng 10/2019
   3-Quản lí giáo dục
   Họp công đoàn tháng 10/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3-Quản lí giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2019

   Xem: 0

  • HOP CONG DOAN THANG 10/2019
   3-Quản lí giáo dục
   HOP CONG DOAN THANG 10/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3-Quản lí giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2019

   Xem: 0

  • GIAO AN THEO PP MOI
   Công nghệ 7
   GIAO AN THEO PP MOI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • LBG TU DONG VAN SU DIA SU DUNG NH 2019-2020
   Công nghệ 6
   LBG TU DONG VAN SU DIA SU DUNG NH 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • lịch su 6 7 8 9.
   Công nghệ 7
   lịch su 6 7 8 9.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020
   Bài Viết
   Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bài Viết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020
   Công nghệ 9
   Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020
   Công nghệ 9
   Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1vnen mới nhất
   Công nghệ 7
   Giáo án học kì 1vnen mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2019

   Xem: 0

  • Bản vẽ cắt may
   Giáo án khác
   Bản vẽ cắt may

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch cn 7
   Giáo án khác
   Kế hoạch cn 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch cn 6
   Giáo án khác
   Kế hoạch cn 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 5 HĐ
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án cả năm 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 5 HĐ
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Giáo án cả năm 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm 5 HĐ
   Công nghệ 8
   Giáo án cả năm 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 5 HĐ
   Công nghệ 7
   Giáo án cả năm 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 5 HĐ
   Công nghệ 6
   Giáo án cả năm 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 5. Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản
   Công nghệ 6
   Bài 5. Thực hành: Ôn một số mũi khâu cơ bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • GA cả năm
   Công nghệ 7
   GA cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch dạy học theo chủ đề năm học 2019-2020
   Công nghệ 12
   Kế hoạch dạy học theo chủ đề năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2019

   Xem: 0

  • BIEN BẢN LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BẦU TỔ TRƯỞNG , TỔ PHÓ
   Công nghệ 6
   BIEN BẢN LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM BẦU TỔ TRƯỞNG , TỔ PHÓ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2019

   Xem: 0

  • phan luong 19-20
   3-Quản lí giáo dục
   phan luong 19-20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3-Quản lí giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2019

   Xem: 0

  • HS C3 Tân Chau
   3-Quản lí giáo dục
   HS C3 Tân Chau

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3-Quản lí giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2019

   Xem: 0

  • hs cap 3
   3-Quản lí giáo dục
   hs cap 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3-Quản lí giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2019

   Xem: 0

  • Hop cong doàn tháng 9 (Năm học 2019-2020)
   3-Quản lí giáo dục
   Hop cong doàn tháng 9 (Năm học 2019-2020)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3-Quản lí giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Công nghệ 11
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Công nghệ 12
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2019

   Xem: 0

  • HĐNGLL năm học 2019-2020
   Công tác đội
   HĐNGLL năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công tác đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Sửa chữa xe đạp
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Sửa chữa xe đạp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm hay
   Nấu ăn
   Giáo án cả năm hay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Nấu ăn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Nấu ăn
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Nấu ăn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Công nghệ 10
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Công nghệ 10
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Công nghệ 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY