Giáo án Công nghệ

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Công nghệ và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Công nghệ hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Kế hoạch thi làm lòng đèn trung thu 2019
   Công tác đội
   Kế hoạch thi làm lòng đèn trung thu 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công tác đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Công nghệ 7 theo dhptnl
   Công nghệ 7
   Công nghệ 7 theo dhptnl

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • Công nghệ 6 2019-2020
   Công nghệ 6
   Công nghệ 6 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 1

  • Giáo án Vật Lý 6 năm học 2019-2020 mới
   Công nghệ 8
   Giáo án Vật Lý 6 năm học 2019-2020 mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Vật Lý 7 năm học 2019-2020
   Công nghệ 8
   Giáo án Vật Lý 7 năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • LỊCH BÁO GIẢNG TỰ ĐỘNG THCS THEO MẪU MỚI NĂM 2019-2010
   Công nghệ 6
   LỊCH BÁO GIẢNG TỰ ĐỘNG THCS THEO MẪU MỚI NĂM 2019-2010

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Lịch báo giảng tự động Địa lý THCS
   Công nghệ 6
   Lịch báo giảng tự động Địa lý THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch dạy học công nghệ 7
   Công nghệ 6
   Kế hoạch dạy học công nghệ 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch dạy học công nghệ 6
   Công nghệ 6
   Kế hoạch dạy học công nghệ 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Công nghệ 8 năm học 2019-2020 mới.
   Công nghệ 8
   Giáo án Công nghệ 8 năm học 2019-2020 mới.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 1

  • mau ke phu cap ưu đãi
   3-Quản lí giáo dục
   mau ke phu cap ưu đãi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3-Quản lí giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch tổ chức trò chơi sau lễ khai giang
   Công tác đội
   Kế hoạch tổ chức trò chơi sau lễ khai giang

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công tác đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • Ke hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020
   Quản lí kế hoạch
   Ke hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Quản lí kế hoạch

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2019

   Xem: 0

  • kế hoạch giảng dạy vật lý 6
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   kế hoạch giảng dạy vật lý 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2019

   Xem: 0

  • DANH MỤC SKKN MÔN TOÁN-LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ THCS
   Công nghệ 9
   DANH MỤC SKKN MÔN TOÁN-LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • DANH MỤC SKKN MÔN TOÁN-LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ THCS
   Công nghệ 9
   DANH MỤC SKKN MÔN TOÁN-LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • DANH MỤC SKKN MÔN TOÁN-LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ THCS
   Công nghệ 9
   DANH MỤC SKKN MÔN TOÁN-LÝ-TIN-CÔNG NGHỆ THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • BC CUA GVCN
   3-Quản lí giáo dục
   BC CUA GVCN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 3-Quản lí giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • Sơ đồ lớp
   Lớp 2
   Sơ đồ lớp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2019

   Xem: 0

  • Bien ban đai họi phụ huynh hoc sinh năm 2019
   Nghị quyết hội đồng
   Bien ban đai họi phụ huynh hoc sinh năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Nghị quyết hội đồng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2019

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2019

   Xem: 0

  • Công nghệ 8-kế hoạch giảng dạy
   Giáo án khác
   Công nghệ 8-kế hoạch giảng dạy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 0

  • TOÁN 7-KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
   Giáo án khác
   TOÁN 7-KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Công nghệ 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Công nghệ 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 1

  • Ke hoach sinh hoat dau tuan
   Quản lí kế hoạch
   Ke hoach sinh hoat dau tuan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Quản lí kế hoạch

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • Nghi quyet hoi dong năm 2019
   Nghị quyết hội đồng
   Nghi quyet hoi dong năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Nghị quyết hội đồng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 10
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • Câu hỏi thi trắc nghiệm tin học cơ bản-Chứng chỉ CNTT cơ bản
   Tài liệu tham khảo
   Câu hỏi thi trắc nghiệm tin học cơ bản-Chứng chỉ CNTT cơ bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tài liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2019

   Xem: 6

  • Giáo án tổng hợp
   Công nghệ 8
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2019

   Xem: 1

  • Giáo án tổng hợp
   Công nghệ 7
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Bài mở đầu
   Công nghệ 10
   Bài 1. Bài mở đầu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 2019
   Lắp đặt mạng điện trong nhà
   Giáo án cả năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2019

   Xem: 2

  • Thiết bj cho môn công nghệ
   Giáo án khác
   Thiết bj cho môn công nghệ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm 2019
   Trồng cây ăn quả
   Giáo án cả năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY