Giáo án Công nghệ 11

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Công nghệ 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Công nghệ 11 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • bai 7:hinh chieu phoi canh
   Công nghệ 11
   bai 7:hinh chieu phoi canh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
   Công nghệ 11
   Bài 23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
   Công nghệ 11
   Bài 23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Tự động hoá trong chế tạo cơ khí
   Công nghệ 11
   Bài 19. Tự động hoá trong chế tạo cơ khí

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong
   Công nghệ 11
   Bài 21. Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
   Công nghệ 11
   Bài 23. Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Cơ cấu phân phối khí
   Công nghệ 11
   Bài 24. Cơ cấu phân phối khí

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2019

   Xem: 0

  • Công nghệ 11 BÀI 12 TH BẢN VẼ XÂY DỰNG
   Công nghệ 11
   Công nghệ 11 BÀI 12 TH BẢN VẼ XÂY DỰNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • bài
   Công nghệ 11
   bài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • bài
   Công nghệ 11
   bài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • bài
   Công nghệ 11
   bài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • bài
   Công nghệ 11
   bài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • bài
   Công nghệ 11
   bài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • bài
   Công nghệ 11
   bài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • bài
   Công nghệ 11
   bài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • bài
   Công nghệ 11
   bài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
   Công nghệ 11
   Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
   Công nghệ 11
   Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Mặt cắt và hình cắt
   Công nghệ 11
   Bài 4. Mặt cắt và hình cắt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Mặt cắt và hình cắt
   Công nghệ 11
   Bài 4. Mặt cắt và hình cắt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • kiểm tra
   Công nghệ 11
   kiểm tra

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 2

  • Giáo án học kì 1
   Công nghệ 11
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. ( soạn theo hướng phát triển năng lực )
   Công nghệ 11
   Bài 2. ( soạn theo hướng phát triển năng lực )

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Công nghệ 11
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Công nghệ 11
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2018

   Xem: 0

  • PPCT MÔN CÔNG NGHỆ 11(Có địa chỉ tích hợp)
   Công nghệ 11
   PPCT MÔN CÔNG NGHỆ 11(Có địa chỉ tích hợp)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2018

   Xem: 7

  • Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
   Công nghệ 11
   Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Công nghệ 11 cả năm
   Công nghệ 11
   Giáo án Công nghệ 11 cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2018

   Xem: 7

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2018

   Xem: 1

  • Bài 27. Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng
   Công nghệ 11
   Bài 27. Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 7

  • Bải 20. Khái quát về động cơ đốt trong
   Công nghệ 11
   Bải 20. Khái quát về động cơ đốt trong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2018

   Xem: 0

  • Giáo trình sửa chữa xe máy
   Công nghệ 11
   Giáo trình sửa chữa xe máy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2018

   Xem: 5

  • Bài 34. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy
   Công nghệ 11
   Bài 34. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2017

   Xem: 0

  • sáng kiến kinh nghiệm công nghệ 11,12
   Công nghệ 11
   sáng kiến kinh nghiệm công nghệ 11,12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2017

   Xem: 0

  • Bài 21. Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong TIET 2
   Công nghệ 11
   Bài 21. Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong TIET 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2017

   Xem: 3

  • Bài 21. Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong
   Công nghệ 11
   Bài 21. Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2017

   Xem: 0

  • Bải 20. Khái quát về động cơ đốt trong
   Công nghệ 11
   Bải 20. Khái quát về động cơ đốt trong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2017

   Xem: 1

  • Bài 3. Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản
   Công nghệ 11
   Bài 3. Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Công nghệ 11
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Công nghệ 11
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Công nghệ 11
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2017

   Xem: 9

  • PPCT Công nghệ 11- 12 (mới và đầy đủ)
   Công nghệ 11
   PPCT Công nghệ 11- 12 (mới và đầy đủ)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2017

   Xem: 22

  • Giáo án tổng hợp
   Công nghệ 11
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/8/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Công nghệ 11
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/8/2017

   Xem: 14

  • Bài 12. Thực hành: Bản vẽ xây dựng
   Công nghệ 11
   Bài 12. Thực hành: Bản vẽ xây dựng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2017

   Xem: 0

  • Bài 11. Bản vẽ xây dựng
   Công nghệ 11
   Bài 11. Bản vẽ xây dựng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2017

   Xem: 11

  • Bài 10. Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản
   Công nghệ 11
   Bài 10. Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2017

   Xem: 0

  • Bài 10. Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản
   Công nghệ 11
   Bài 10. Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2017

   Xem: 17

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY