Giáo án Công nghệ 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Công nghệ 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Công nghệ 12 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 9. Thiết kế mạch điện tử đơn giản
   Công nghệ 12
   Bài 9. Thiết kế mạch điện tử đơn giản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung
   Công nghệ 12
   Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều
   Công nghệ 12
   Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC
   Công nghệ 12
   Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm
   Công nghệ 12
   Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • bài
   Công nghệ 12
   bài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 1

  • bài
   Công nghệ 12
   bài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • bài
   Công nghệ 12
   bài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • bài 15
   Công nghệ 12
   bài 15

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • công nghệ 12
   Công nghệ 12
   công nghệ 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • công nghệ 12
   Công nghệ 12
   công nghệ 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
   Công nghệ 12
   KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm ( Mới )
   Công nghệ 12
   Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm ( Mới )

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Công nghệ 12
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 3

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 1

  • Giáo án tổng hợp
   Công nghệ 12
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2017

   Xem: 0

  • PPCT Công nghệ 11- 12 (mới và đầy đủ)
   Công nghệ 12
   PPCT Công nghệ 11- 12 (mới và đầy đủ)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2017

   Xem: 0

  • kiểm tra 45'CN12, HK2
   Công nghệ 12
   kiểm tra 45'CN12, HK2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Công nghệ 12
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2017

   Xem: 11

  • vật lí 11
   Công nghệ 12
   vật lí 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2016

   Xem: 6

  • Bài 30. Ôn tập
   Công nghệ 12
   Bài 30. Ôn tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2016

   Xem: 8

  • Bài 30. Ôn tập
   Công nghệ 12
   Bài 30. Ôn tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2016

   Xem: 0

  • Bài 30. Ôn tập
   Công nghệ 12
   Bài 30. Ôn tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2016

   Xem: 0

  • giao an CN 12
   Công nghệ 12
   giao an CN 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2016

   Xem: 0

  • Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung
   Công nghệ 12
   Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2016

   Xem: 2

  • Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều
   Công nghệ 12
   Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2016

   Xem: 1

  • Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC
   Công nghệ 12
   Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2016

   Xem: 13

  • Bài 3. Thực hành: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm
   Công nghệ 12
   Bài 3. Thực hành: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2016

   Xem: 1

  • Công nghệ 12 (Full)
   Công nghệ 12
   Công nghệ 12 (Full)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2016

   Xem: 0

  • SO DIEM THPT VINH XUAN
   Công nghệ 12
   SO DIEM THPT VINH XUAN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2015

   Xem: 0

  • BIA DEP TONG HOP
   Công nghệ 12
   BIA DEP TONG HOP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2015

   Xem: 0

  • CÔNG NGHỆ 12 THPT VĨNH XUÂN TRỌN BỘ
   Công nghệ 12
   CÔNG NGHỆ 12 THPT VĨNH XUÂN TRỌN BỘ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2015

   Xem: 0

  • Tích hợp liên môn
   Công nghệ 12
   Tích hợp liên môn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2015

   Xem: 0

  • tài liệu tự học Hs môn nghề điện
   Công nghệ 12
   tài liệu tự học Hs môn nghề điện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2015

   Xem: 0

  • Giáo án Công nghệ 11 chuẩn 2015
   Công nghệ 12
   Giáo án Công nghệ 11 chuẩn 2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2015

   Xem: 0

  • Giáo án Công nghệ 12 chuẩn năm 2015
   Công nghệ 12
   Giáo án Công nghệ 12 chuẩn năm 2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2015

   Xem: 8

  • giáo án Công ngệ 12 kì 2
   Công nghệ 12
   giáo án Công ngệ 12 kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2015

   Xem: 15

  • giáo án cong nghệ kì 2
   Công nghệ 12
   giáo án cong nghệ kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2015

   Xem: 14

  • đề 135
   Công nghệ 12
   đề 135

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2014

   Xem: 0

  • Huong dan cac bai thuc hanh cong nghe 12
   Công nghệ 12
   Huong dan cac bai thuc hanh cong nghe 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2014

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra 1 tiết công nghệ 12 có ma trận đáp án
   Công nghệ 12
   Đề kiểm tra 1 tiết công nghệ 12 có ma trận đáp án

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2014

   Xem: 7

  • Kiểm tra 15p 2013-2014
   Công nghệ 12
   Kiểm tra 15p 2013-2014

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2014

   Xem: 8

  • Kiểm tra 45p
   Công nghệ 12
   Kiểm tra 45p

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2014

   Xem: 0

  • Đề thi học kì I 2013-2014
   Công nghệ 12
   Đề thi học kì I 2013-2014

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2014

   Xem: 5

  • kế hoạch giảng day CN12 (2014-2015)
   Công nghệ 12
   kế hoạch giảng day CN12 (2014-2015)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2014

   Xem: 5

  • Giúp đọc tệp Word 2007 (docx) bằng Word 2003
   Công nghệ 12
   Giúp đọc tệp Word 2007 (docx) bằng Word 2003

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/7/2014

   Xem: 0

  • Bai 22 Hệ thống điện quốc gia
   Công nghệ 12
   Bai 22 Hệ thống điện quốc gia

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/6/2014

   Xem: 13

  • Công nghệ 12
   Công nghệ 12
   Công nghệ 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2014

   Xem: 0

  • vuilen
   Công nghệ 12
   vuilen

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2014

   Xem: 0

  • giáo án Công Nghệ 12_ đầy đủ
   Công nghệ 12
   giáo án Công Nghệ 12_ đầy đủ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2014

   Xem: 6

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY