Giáo án Công nghệ 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Công nghệ 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Công nghệ 12 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
    • Giáo án cả năm
      Công nghệ 12
      Giáo án cả năm

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 11/3/2019

      Xem: 0

    • Bài 9. Thiết kế mạch điện tử đơn giản
      Công nghệ 12
      Bài 9. Thiết kế mạch điện tử đơn giản

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 14/12/2018

      Xem: 0

    • Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung
      Công nghệ 12
      Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 14/12/2018

      Xem: 0

    • Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều
      Công nghệ 12
      Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 14/12/2018

      Xem: 0

    • Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC
      Công nghệ 12
      Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 13/12/2018

      Xem: 0

    • Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm
      Công nghệ 12
      Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 13/12/2018

      Xem: 0

    • bài
      Công nghệ 12
      bài

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 20/11/2018

      Xem: 1

    • bài
      Công nghệ 12
      bài

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 20/11/2018

      Xem: 0

    • bài
      Công nghệ 12
      bài

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 20/11/2018

      Xem: 0

    • bài
      Công nghệ 12
      bài

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 20/11/2018

      Xem: 0

    • bài
      Công nghệ 12
      bài

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 20/11/2018

      Xem: 0

    • bài
      Công nghệ 12
      bài

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 20/11/2018

      Xem: 0

    • bài 15
      Công nghệ 12
      bài 15

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 20/11/2018

      Xem: 0

    • bài 15
      Công nghệ 12
      bài 15

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 20/11/2018

      Xem: 0

    • công nghệ 12
      Công nghệ 12
      công nghệ 12

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 19/11/2018

      Xem: 0

    • công nghệ 12
      Công nghệ 12
      công nghệ 12

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 19/11/2018

      Xem: 0

    • công nghệ 12
      Công nghệ 12
      công nghệ 12

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 19/11/2018

      Xem: 0

    • công nghệ 12
      Công nghệ 12
      công nghệ 12

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 19/11/2018

      Xem: 0

    • KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
      Công nghệ 12
      KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 25/9/2018

      Xem: 0

    • Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm ( Mới )
      Công nghệ 12
      Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm ( Mới )

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 9/8/2018

      Xem: 0

    • Giáo án tổng hợp
      Công nghệ 12
      Giáo án tổng hợp

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 2/4/2018

      Xem: 3

    • Giáo án cả năm
      Công nghệ 12
      Giáo án cả năm

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 24/1/2018

      Xem: 1

    • Giáo án tổng hợp
      Công nghệ 12
      Giáo án tổng hợp

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 18/9/2017

      Xem: 0

    • PPCT Công nghệ 11- 12 (mới và đầy đủ)
      Công nghệ 12
      PPCT Công nghệ 11- 12 (mới và đầy đủ)

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 30/8/2017

      Xem: 0

    • kiểm tra 45'CN12, HK2
      Công nghệ 12
      kiểm tra 45'CN12, HK2

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 28/2/2017

      Xem: 0

    • Giáo án tổng hợp
      Công nghệ 12
      Giáo án tổng hợp

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 24/2/2017

      Xem: 11

    • vật lí 11
      Công nghệ 12
      vật lí 11

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 9/12/2016

      Xem: 6

    • Bài 30. Ôn tập
      Công nghệ 12
      Bài 30. Ôn tập

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 9/12/2016

      Xem: 8

    • Bài 30. Ôn tập
      Công nghệ 12
      Bài 30. Ôn tập

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 9/12/2016

      Xem: 0

    • Bài 30. Ôn tập
      Công nghệ 12
      Bài 30. Ôn tập

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 9/12/2016

      Xem: 0

    • giao an CN 12
      Công nghệ 12
      giao an CN 12

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 1/11/2016

      Xem: 0

    • Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung
      Công nghệ 12
      Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 23/10/2016

      Xem: 2

    • Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều
      Công nghệ 12
      Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 23/10/2016

      Xem: 1

    • Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC
      Công nghệ 12
      Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 23/10/2016

      Xem: 13

    • Bài 3. Thực hành: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm
      Công nghệ 12
      Bài 3. Thực hành: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 23/10/2016

      Xem: 1

    • Bài 1. Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống
      Công nghệ 12
      Bài 1. Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 28/8/2016

      Xem: 1

    • Bài 30. Ôn tập
      Công nghệ 12
      Bài 30. Ôn tập

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 17/8/2016

      Xem: 0

    • Bài 29. Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
      Công nghệ 12
      Bài 29. Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 17/8/2016

      Xem: 0

    • Bài 28. Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
      Công nghệ 12
      Bài 28. Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 17/8/2016

      Xem: 0

    • Bài 27. Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha
      Công nghệ 12
      Bài 27. Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 17/8/2016

      Xem: 0

    • Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha
      Công nghệ 12
      Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 17/8/2016

      Xem: 14

    • Bài 25. Máy điện xoay chiều ba pha. Máy biến áp ba pha
      Công nghệ 12
      Bài 25. Máy điện xoay chiều ba pha. Máy biến áp ba pha

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 17/8/2016

      Xem: 0

    • Bài 24. Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác
      Công nghệ 12
      Bài 24. Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 17/8/2016

      Xem: 0

    • Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha
      Công nghệ 12
      Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 17/8/2016

      Xem: 0

    • Bài 22. Hệ thống điện quốc gia
      Công nghệ 12
      Bài 22. Hệ thống điện quốc gia

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 17/8/2016

      Xem: 0

    • Bài 21. Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần
      Công nghệ 12
      Bài 21. Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 17/8/2016

      Xem: 14

    • Bài 20. Máy thu hình
      Công nghệ 12
      Bài 20. Máy thu hình

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 17/8/2016

      Xem: 22

    • Bài 19. Máy thu thanh
      Công nghệ 12
      Bài 19. Máy thu thanh

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 17/8/2016

      Xem: 0

    • Bài 18. Máy tăng âm
      Công nghệ 12
      Bài 18. Máy tăng âm

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 17/8/2016

      Xem: 0

    • Bài 17. Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông
      Công nghệ 12
      Bài 17. Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông

      Danh mục: Giáo án điện tử

      Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

      Phí tải: Miễn phí

      Ngày : 17/8/2016

      Xem: 17

    BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY