Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Công nghệ 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Công nghệ 12 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Công nghệ 12

 • Giáo án tổng hợp
  Công nghệ 12
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 3

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 12
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2018

  Xem: 1

 • Giáo án tổng hợp
  Công nghệ 12
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2017

  Xem: 0

 • PPCT Công nghệ 11- 12 (mới và đầy đủ)
  Công nghệ 12
  PPCT Công nghệ 11- 12 (mới và đầy đủ)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2017

  Xem: 0

 • kiểm tra 45'CN12, HK2
  Công nghệ 12
  kiểm tra 45'CN12, HK2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Công nghệ 12
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2017

  Xem: 0

 • vật lí 11
  Công nghệ 12
  vật lí 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2016

  Xem: 0

 • Bài 30. Ôn tập
  Công nghệ 12
  Bài 30. Ôn tập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2016

  Xem: 0

 • Bài 30. Ôn tập
  Công nghệ 12
  Bài 30. Ôn tập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2016

  Xem: 0

 • Bài 30. Ôn tập
  Công nghệ 12
  Bài 30. Ôn tập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2016

  Xem: 0

 • giao an CN 12
  Công nghệ 12
  giao an CN 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2016

  Xem: 0

 • Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung
  Công nghệ 12
  Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2016

  Xem: 1

 • Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều
  Công nghệ 12
  Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2016

  Xem: 1

 • Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC
  Công nghệ 12
  Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2016

  Xem: 1

 • Bài 3. Thực hành: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm
  Công nghệ 12
  Bài 3. Thực hành: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2016

  Xem: 1

 • Công nghệ 12 (Full)
  Công nghệ 12
  Công nghệ 12 (Full)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2016

  Xem: 0

 • SO DIEM THPT VINH XUAN
  Công nghệ 12
  SO DIEM THPT VINH XUAN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2015

  Xem: 0

 • BIA DEP TONG HOP
  Công nghệ 12
  BIA DEP TONG HOP

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2015

  Xem: 0

 • CÔNG NGHỆ 12 THPT VĨNH XUÂN TRỌN BỘ
  Công nghệ 12
  CÔNG NGHỆ 12 THPT VĨNH XUÂN TRỌN BỘ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2015

  Xem: 0

 • Tích hợp liên môn
  Công nghệ 12
  Tích hợp liên môn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2015

  Xem: 0

 • tài liệu tự học Hs môn nghề điện
  Công nghệ 12
  tài liệu tự học Hs môn nghề điện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2015

  Xem: 0

 • Giáo án Công nghệ 11 chuẩn 2015
  Công nghệ 12
  Giáo án Công nghệ 11 chuẩn 2015

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2015

  Xem: 0

 • Giáo án Công nghệ 12 chuẩn năm 2015
  Công nghệ 12
  Giáo án Công nghệ 12 chuẩn năm 2015

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2015

  Xem: 0

 • giáo án Công ngệ 12 kì 2
  Công nghệ 12
  giáo án Công ngệ 12 kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2015

  Xem: 0

 • giáo án cong nghệ kì 2
  Công nghệ 12
  giáo án cong nghệ kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2015

  Xem: 14

 • đề 135
  Công nghệ 12
  đề 135

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2014

  Xem: 0

 • Huong dan cac bai thuc hanh cong nghe 12
  Công nghệ 12
  Huong dan cac bai thuc hanh cong nghe 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2014

  Xem: 0

 • Đề kiểm tra 1 tiết công nghệ 12 có ma trận đáp án
  Công nghệ 12
  Đề kiểm tra 1 tiết công nghệ 12 có ma trận đáp án

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2014

  Xem: 90

 • Kiểm tra 15p 2013-2014
  Công nghệ 12
  Kiểm tra 15p 2013-2014

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2014

  Xem: 0

 • Kiểm tra 45p
  Công nghệ 12
  Kiểm tra 45p

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2014

  Xem: 0

 • Đề thi học kì I 2013-2014
  Công nghệ 12
  Đề thi học kì I 2013-2014

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2014

  Xem: 0

 • kế hoạch giảng day CN12 (2014-2015)
  Công nghệ 12
  kế hoạch giảng day CN12 (2014-2015)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2014

  Xem: 0

 • Giúp đọc tệp Word 2007 (docx) bằng Word 2003
  Công nghệ 12
  Giúp đọc tệp Word 2007 (docx) bằng Word 2003

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/7/2014

  Xem: 0

 • Bai 22 Hệ thống điện quốc gia
  Công nghệ 12
  Bai 22 Hệ thống điện quốc gia

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/6/2014

  Xem: 0

 • Công nghệ 12
  Công nghệ 12
  Công nghệ 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2014

  Xem: 0

 • vuilen
  Công nghệ 12
  vuilen

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2014

  Xem: 0

 • giáo án Công Nghệ 12_ đầy đủ
  Công nghệ 12
  giáo án Công Nghệ 12_ đầy đủ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2014

  Xem: 0

 • Kế hoạch giảng dạy công nghệ 12
  Công nghệ 12
  Kế hoạch giảng dạy công nghệ 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2014

  Xem: 0

 • Bài 26:Động cơ không đồng bộ ba pha
  Công nghệ 12
  Bài 26:Động cơ không đồng bộ ba pha

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2014

  Xem: 0

 • tuyen sinh
  Công nghệ 12
  tuyen sinh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2014

  Xem: 0

 • GIAO AN CONG NGHE 12 GIAM TAI 2013-2014
  Công nghệ 12
  GIAO AN CONG NGHE 12 GIAM TAI 2013-2014

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2014

  Xem: 0

 • Flash Website Design 1.16
  Công nghệ 12
  Flash Website Design 1.16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2014

  Xem: 0

 • giáo án nghề LV
  Công nghệ 12
  giáo án nghề LV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/2/2014

  Xem: 7

 • wwweewewewew
  Công nghệ 12
  wwweewewewew

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2014

  Xem: 0

 • máy thu thanh
  Công nghệ 12
  máy thu thanh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2014

  Xem: 0

 • huong dan tra loi 1 so cau hoi tin hoc 12
  Công nghệ 12
  huong dan tra loi 1 so cau hoi tin hoc 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2013

  Xem: 0

 • on tap tin hoc
  Công nghệ 12
  on tap tin hoc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2013

  Xem: 0

 • cau hoi on tap hoc ki 1
  Công nghệ 12
  cau hoi on tap hoc ki 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2013

  Xem: 0

 • Kiem tra HK I CN 12 co ma tran
  Công nghệ 12
  Kiem tra HK I CN 12 co ma tran

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2013

  Xem: 0

 • Kế hoạch giảng dạy công nghệ 12-HKII
  Công nghệ 12
  Kế hoạch giảng dạy công nghệ 12-HKII

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2013

  Xem: 0

 • lic bong da nam
  Công nghệ 12
  lic bong da nam

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2013

  Xem: 0

 • licthidau
  Công nghệ 12
  licthidau

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2013

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY