Giáo án Công nghệ 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Công nghệ 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Công nghệ 12 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Thiết kế mạch điện tử đơn giản
   Công nghệ 12
   Bài 9. Thiết kế mạch điện tử đơn giản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung
   Công nghệ 12
   Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều
   Công nghệ 12
   Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC
   Công nghệ 12
   Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm
   Công nghệ 12
   Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2018

   Xem: 0

  • bài
   Công nghệ 12
   bài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 1

  • bài
   Công nghệ 12
   bài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • bài
   Công nghệ 12
   bài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • bài
   Công nghệ 12
   bài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • bài
   Công nghệ 12
   bài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • bài
   Công nghệ 12
   bài

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • bài 15
   Công nghệ 12
   bài 15

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • bài 15
   Công nghệ 12
   bài 15

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • công nghệ 12
   Công nghệ 12
   công nghệ 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • công nghệ 12
   Công nghệ 12
   công nghệ 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • công nghệ 12
   Công nghệ 12
   công nghệ 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • công nghệ 12
   Công nghệ 12
   công nghệ 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ
   Công nghệ 12
   KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm ( Mới )
   Công nghệ 12
   Bài 2. Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm ( Mới )

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Công nghệ 12
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 3

  • Giáo án cả năm
   Công nghệ 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 1

  • Giáo án tổng hợp
   Công nghệ 12
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2017

   Xem: 0

  • PPCT Công nghệ 11- 12 (mới và đầy đủ)
   Công nghệ 12
   PPCT Công nghệ 11- 12 (mới và đầy đủ)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2017

   Xem: 0

  • kiểm tra 45'CN12, HK2
   Công nghệ 12
   kiểm tra 45'CN12, HK2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Công nghệ 12
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2017

   Xem: 11

  • vật lí 11
   Công nghệ 12
   vật lí 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2016

   Xem: 6

  • Bài 30. Ôn tập
   Công nghệ 12
   Bài 30. Ôn tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2016

   Xem: 8

  • Bài 30. Ôn tập
   Công nghệ 12
   Bài 30. Ôn tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2016

   Xem: 0

  • Bài 30. Ôn tập
   Công nghệ 12
   Bài 30. Ôn tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2016

   Xem: 0

  • giao an CN 12
   Công nghệ 12
   giao an CN 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2016

   Xem: 0

  • Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung
   Công nghệ 12
   Bài 8. Mạch khuếch đại - Mạch tạo xung

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2016

   Xem: 2

  • Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều
   Công nghệ 12
   Bài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2016

   Xem: 1

  • Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC
   Công nghệ 12
   Bài 4. Linh kiện bán dẫn và IC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2016

   Xem: 13

  • Bài 3. Thực hành: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm
   Công nghệ 12
   Bài 3. Thực hành: Điện trở - Tụ điện - Cuộn cảm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2016

   Xem: 1

  • Bài 1. Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống
   Công nghệ 12
   Bài 1. Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2016

   Xem: 1

  • Bài 30. Ôn tập
   Công nghệ 12
   Bài 30. Ôn tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2016

   Xem: 0

  • Bài 29. Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
   Công nghệ 12
   Bài 29. Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2016

   Xem: 0

  • Bài 28. Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ
   Công nghệ 12
   Bài 28. Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2016

   Xem: 0

  • Bài 27. Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha
   Công nghệ 12
   Bài 27. Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2016

   Xem: 0

  • Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha
   Công nghệ 12
   Bài 26. Động cơ không đồng bộ ba pha

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2016

   Xem: 14

  • Bài 25. Máy điện xoay chiều ba pha. Máy biến áp ba pha
   Công nghệ 12
   Bài 25. Máy điện xoay chiều ba pha. Máy biến áp ba pha

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2016

   Xem: 0

  • Bài 24. Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác
   Công nghệ 12
   Bài 24. Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2016

   Xem: 0

  • Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha
   Công nghệ 12
   Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2016

   Xem: 0

  • Bài 22. Hệ thống điện quốc gia
   Công nghệ 12
   Bài 22. Hệ thống điện quốc gia

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2016

   Xem: 0

  • Bài 21. Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần
   Công nghệ 12
   Bài 21. Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2016

   Xem: 14

  • Bài 20. Máy thu hình
   Công nghệ 12
   Bài 20. Máy thu hình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2016

   Xem: 22

  • Bài 19. Máy thu thanh
   Công nghệ 12
   Bài 19. Máy thu thanh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2016

   Xem: 0

  • Bài 18. Máy tăng âm
   Công nghệ 12
   Bài 18. Máy tăng âm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2016

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY