Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Công nghệ 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Công nghệ 6 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Công nghệ 6

 • Bài 2. Lựa chọn trang phục
  Công nghệ 6
  Bài 2. Lựa chọn trang phục

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm tập huấn mới 5 hoạt động
  Công nghệ 6
  Giáo án cả năm tập huấn mới 5 hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL
  Công nghệ 6
  Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Kế hoạch Công nghệ 8
  Công nghệ 6
  Kế hoạch Công nghệ 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • . Kế hoạch Công nghệ 7
  Công nghệ 6
  . Kế hoạch Công nghệ 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Kế Hoạch Công nghệ 6.
  Công nghệ 6
  Kế Hoạch Công nghệ 6.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án năm hoạt động
  Công nghệ 6
  Giáo án năm hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 21. Mẫu có hai đồ vật (Vẽ đậm nhạt)
  Công nghệ 6
  Bài 21. Mẫu có hai đồ vật (Vẽ đậm nhạt)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 19. Tranh dân gian Việt Nam
  Công nghệ 6
  Bài 19. Tranh dân gian Việt Nam

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

 • Toán lớp 6 từ tuần 6 đến tuần 10
  Công nghệ 6
  Toán lớp 6 từ tuần 6 đến tuần 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2018

  Xem: 0

 • Toán lớp 6 tuần 1 dến tuần 5
  Công nghệ 6
  Toán lớp 6 tuần 1 dến tuần 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Công nghệ 6
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/8/2018

  Xem: 4

 • Giáo án Công nghệ 6
  Công nghệ 6
  Giáo án Công nghệ 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm
  Công nghệ 6
  Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • Tài liệu tham khao : tiết kiệm thời gian trong học tập
  Công nghệ 6
  Tài liệu tham khao : tiết kiệm thời gian trong học tập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 4

 • Giáo án học kì 2
  Công nghệ 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 8

 • Giáo án học kì 1
  Công nghệ 6
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Công nghệ 6
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 9. Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
  Công nghệ 6
  Bài 9. Thực hành: Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 2

 • Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn
  Công nghệ 6
  Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Công nghệ 6
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 4

 • Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí
  Công nghệ 6
  Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2018

  Xem: 0

 • Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình
  Công nghệ 6
  Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2018

  Xem: 0

 • Công nghệ 6. Giáo án học kì 1
  Công nghệ 6
  Công nghệ 6. Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2018

  Xem: 4

 • Giáo án học kì 1
  Công nghệ 6
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Công nghệ 6
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm
  Công nghệ 6
  Bài 16. Vệ sinh an toàn thực phẩm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí
  Công nghệ 6
  Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án công nghệ 6 cả năm
  Công nghệ 6
  Giáo án công nghệ 6 cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2017

  Xem: 4

 • Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc
  Công nghệ 6
  Bài 1. Các loại vải thường dùng trong may mặc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2017

  Xem: 4

 • Đề và đáp án Thi học kì I
  Công nghệ 6
  Đề và đáp án Thi học kì I

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2017

  Xem: 67

 • Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí
  Công nghệ 6
  Bài 15. Cơ sở của ăn uống hợp lí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2017

  Xem: 63

 • Bài 14. Thực hành: Cắm hoa
  Công nghệ 6
  Bài 14. Thực hành: Cắm hoa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2017

  Xem: 60

 • Ôn tập Chương II
  Công nghệ 6
  Ôn tập Chương II

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 6

 • Ôn tập Chương II
  Công nghệ 6
  Ôn tập Chương II

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 7

 • Ôn tập Chương II
  Công nghệ 6
  Ôn tập Chương II

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 6

 • Bài 13. Cắm hoa trang trí
  Công nghệ 6
  Bài 13. Cắm hoa trang trí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 4

 • Bài 12. Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa
  Công nghệ 6
  Bài 12. Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 13. Cắm hoa trang trí
  Công nghệ 6
  Bài 13. Cắm hoa trang trí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật
  Công nghệ 6
  Bài 11. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp
  Công nghệ 6
  Bài 10. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2017

  Xem: 9

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY