Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Công nghệ 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Công nghệ 7 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Công nghệ 7

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm tập huấn mới 5 hoạt động
  Công nghệ 7
  Giáo án cả năm tập huấn mới 5 hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH ( 5 HOẠT ĐỘNG)
  Công nghệ 7
  GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH ( 5 HOẠT ĐỘNG)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Công nghệ 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • giáo án toán 8
  Công nghệ 7
  giáo án toán 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại
  Công nghệ 7
  Bài 13. Phòng trừ sâu, bệnh hại

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Công nghệ 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 54. Chăm sóc, quản lí và phòng, trị bệnh cho động vật thủy sản (tôm, cá)
  Công nghệ 7
  Bài 54. Chăm sóc, quản lí và phòng, trị bệnh cho động vật thủy sản (tôm, cá)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 2. Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng
  Công nghệ 7
  Bài 2. Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Công nghệ 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Công nghệ 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Công nghệ 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Công nghệ 7
  Công nghệ 7
  Giáo án Công nghệ 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/5/2018

  Xem: 0

 • Công nghệ 7 (Tam)
  Công nghệ 7
  Công nghệ 7 (Tam)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 51. Thực hành: Xác định nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước nuôi thủy sản
  Công nghệ 7
  Bài 51. Thực hành: Xác định nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước nuôi thủy sản

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Công nghệ 7
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 0

 • Thực hiện đồng bộ Dạy học & Kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực học sinh ở chủ đề “Giống vật nuôi”
  Công nghệ 7
  Thực hiện đồng bộ Dạy học & Kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực học sinh ở chủ đề “Giống vật nuôi”

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Công nghệ 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học ki2 môn công nghệ 7
  Công nghệ 7
  Đề thi học ki2 môn công nghệ 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 2

 • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CÔNG NGHỆ 7 SOẠN THEO MA TRAN MỚI
  Công nghệ 7
  ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CÔNG NGHỆ 7 SOẠN THEO MA TRAN MỚI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 8

 • Giáo án học kì 2
  Công nghệ 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 6

 • Bài 50. Môi trường nuôi thủy sản
  Công nghệ 7
  Bài 50. Môi trường nuôi thủy sản

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 5

 • Giáo án học kì 1
  Công nghệ 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2018

  Xem: 4

 • Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
  Công nghệ 7
  Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Công nghệ 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2018

  Xem: 8

 • Bài 52. Thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá)
  Công nghệ 7
  Bài 52. Thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng
  Công nghệ 7
  Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 0

 • Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng
  Công nghệ 7
  Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án Công nghệ 7 kì 2
  Công nghệ 7
  Giáo án Công nghệ 7 kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

  Xem: 5

 • Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng
  Công nghệ 7
  Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2018

  Xem: 4

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 4

 • Giáo án học kì 2
  Công nghệ 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2018

  Xem: 0

 • GA cong nghe 7 co chu de ( Ha dong)
  Công nghệ 7
  GA cong nghe 7 co chu de ( Ha dong)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 0

 • ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7 HK I
  Công nghệ 7
  ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 7 HK I

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2 vnen
  Công nghệ 7
  Giáo án học kì 2 vnen

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2018

  Xem: 6

 • Giáo án học kì 2
  Công nghệ 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2018

  Xem: 0

 • Công nghệ 7VNEN.
  Công nghệ 7
  Công nghệ 7VNEN.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Công nghệ 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Công nghệ 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 15. Làm đất và bón phân lót
  Công nghệ 7
  Bài 15. Làm đất và bón phân lót

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY