Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Công nghệ 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Công nghệ 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Công nghệ 8

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm tập huấn mới 5 hoạt động
  Công nghệ 8
  Giáo án cả năm tập huấn mới 5 hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL
  Công nghệ 8
  Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • kếhoachj dạy họcmoon công nghệ thcs
  Công nghệ 8
  kếhoachj dạy họcmoon công nghệ thcs

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án năm hoạt động
  Công nghệ 8
  Giáo án năm hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án CN 8 tuan 4,5 MH THM
  Công nghệ 8
  Giáo án CN 8 tuan 4,5 MH THM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0

 • Công nghệ 8 soạn theo định hướng phát triển năng lực
  Công nghệ 8
  Công nghệ 8 soạn theo định hướng phát triển năng lực

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • bài 10 Thiết kế mạch điện VNEN
  Công nghệ 8
  bài 10 Thiết kế mạch điện VNEN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2018

  Xem: 0

 • bài 9 Mạng điện trong nhà VNEN
  Công nghệ 8
  bài 9 Mạng điện trong nhà VNEN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2018

  Xem: 0

 • Đồ dùng loại điện cơ VNEN
  Công nghệ 8
  Đồ dùng loại điện cơ VNEN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2018

  Xem: 0

 • Bài 2 tiêu chuẩn trình bày bản vẽ
  Công nghệ 8
  Bài 2 tiêu chuẩn trình bày bản vẽ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống
  Công nghệ 8
  Bài 1. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2018

  Xem: 0

 • tuần 1-mẫu mới
  Công nghệ 8
  tuần 1-mẫu mới

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Công nghệ 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Công nghệ 8
  Công nghệ 8
  Giáo án Công nghệ 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2018

  Xem: 9

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2018

  Xem: 0

 • Đề KT HK2 môn công nghệ
  Công nghệ 8
  Đề KT HK2 môn công nghệ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Tổng kết và ôn tập Phần III
  Công nghệ 8
  Tổng kết và ôn tập Phần III

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 0

 • Công nghệ 8.Bài 44. Đồ dùng loại điện - cơ: Quạt điện, máy bơm nước
  Công nghệ 8
  Công nghệ 8.Bài 44. Đồ dùng loại điện - cơ: Quạt điện, máy bơm nước

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 51. Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà
  Công nghệ 8
  Bài 51. Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 58. Thiết kế mạch điện
  Công nghệ 8
  Bài 58. Thiết kế mạch điện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Công nghệ 8.Giáo án cả năm
  Công nghệ 8
  Công nghệ 8.Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 9 HKII
  Công nghệ 8
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 9 HKII

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 8 HKII
  Công nghệ 8
  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 8 HKII

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Đề kiểm tra 1 tiết môn Công Nghệ 8 HKII năm học 2017.2018
  Công nghệ 8
  Đề kiểm tra 1 tiết môn Công Nghệ 8 HKII năm học 2017.2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà
  Công nghệ 8
  Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2018

  Xem: 10

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 9

 • Giáo án học kì 2
  Công nghệ 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 0

 • Bài 41. Đồ dùng loại điện - nhiệt: Bàn là điện
  Công nghệ 8
  Bài 41. Đồ dùng loại điện - nhiệt: Bàn là điện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 41. Đồ dùng loại điện - nhiệt: Bàn là điện
  Công nghệ 8
  Bài 41. Đồ dùng loại điện - nhiệt: Bàn là điện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 38. Đồ dùng loại điện - quang: Đèn sợi đốt
  Công nghệ 8
  Bài 38. Đồ dùng loại điện - quang: Đèn sợi đốt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/2/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2018

  Xem: 5

 • Giáo án học kì 1
  Công nghệ 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Công nghệ 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 6

 • Bài 36. Vật liệu kĩ thuật điện
  Công nghệ 8
  Bài 36. Vật liệu kĩ thuật điện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 39. Đèn huỳnh quang
  Công nghệ 8
  Bài 39. Đèn huỳnh quang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2018

  Xem: 0

 • Bài tập công nghệ 8
  Công nghệ 8
  Bài tập công nghệ 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2018

  Xem: 5

 • Đề kiểm tra Công nghệ 8 HKi
  Công nghệ 8
  Đề kiểm tra Công nghệ 8 HKi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2018

  Xem: 5

 • Ôn Tập HKI
  Công nghệ 8
  Ôn Tập HKI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2017

  Xem: 0

 • Công nghệ 8.Ôn tập HKI
  Công nghệ 8
  Công nghệ 8.Ôn tập HKI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Công nghệ 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY