Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Công nghệ 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Công nghệ 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Công nghệ 9

 • Giáo án Công nghệ 9 trồng cây
  Trồng cây ăn quả
  Giáo án Công nghệ 9 trồng cây

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2018

  Xem: 15

 • Giáo án Công nghệ 9 điện
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án Công nghệ 9 điện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2018

  Xem: 14

 • Giáo án cả năm
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Trồng cây ăn quả
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2018

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2018

  Xem: 1

 • nang cao chat luong bai thuc hanh cong nghe 9
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  nang cao chat luong bai thuc hanh cong nghe 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Nấu ăn
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Nấu ăn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2017

  Xem: 265

 • Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 77

 • Giáo án học kì 1
  Trồng cây ăn quả
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 6

 • LE VAN LUONG-CN 8
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  LE VAN LUONG-CN 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2017

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Nấu ăn
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Nấu ăn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Nấu ăn
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Nấu ăn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2017

  Xem: 0

 • Giáo án Công nghệ 9 trồng cây ăn quả
  Trồng cây ăn quả
  Giáo án Công nghệ 9 trồng cây ăn quả

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2017

  Xem: 25

 • Giáo án Công nghệ 9 điện
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án Công nghệ 9 điện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/6/2017

  Xem: 0

 • Kiểm tra HKI II Công nghệ 9 ( TT- 2017)
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Kiểm tra HKI II Công nghệ 9 ( TT- 2017)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án Công nghệ 9 trồng cây
  Trồng cây ăn quả
  Giáo án Công nghệ 9 trồng cây

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án Công nghệ 9 điện
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án Công nghệ 9 điện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2017

  Xem: 0

 • bài 9: lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  bài 9: lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2017

  Xem: 4

 • Giáo án tổng hợp
  Trồng cây ăn quả
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2017

  Xem: 0

 • Giáo án CN9
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án CN9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2017

  Xem: 0

 • Bài 2. Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Bài 2. Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2016

  Xem: 8

 • Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2016

  Xem: 0

 • đề thi học kì 1
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  đề thi học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2016

  Xem: 0

 • Giáo án Công nghệ 9 trồng cây chuẩn 2016-2017
  Trồng cây ăn quả
  Giáo án Công nghệ 9 trồng cây chuẩn 2016-2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Trồng cây ăn quả

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2016

  Xem: 2

 • Giáo án Công nghệ 9 điện chuẩn 2016-2017
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án Công nghệ 9 điện chuẩn 2016-2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2016

  Xem: 0

 • Dạy học theo chủ đề
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Dạy học theo chủ đề "Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện"

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2016

  Xem: 1

 • Bài 5. Thực hành: Nối dây dẫn điện
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Bài 5. Thực hành: Nối dây dẫn điện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2016

  Xem: 1

 • giáo án nghiên cứu mạng điện trong nhà
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  giáo án nghiên cứu mạng điện trong nhà

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2016

  Xem: 1

 • GIAO AN CN 9 CA NAM
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  GIAO AN CN 9 CA NAM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2016

  Xem: 0

 • KH giang day mon Công nghệ
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  KH giang day mon Công nghệ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2016

  Xem: 0

 • Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2016

  Xem: 0

 • Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2016

  Xem: 0

 • Kế hoạch giảng dạy công nghệ 9(gửi PSTuu)
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Kế hoạch giảng dạy công nghệ 9(gửi PSTuu)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2016

  Xem: 0

 • Công Nghệ 9 Điện D.D(Gửi PSTuu)
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Công Nghệ 9 Điện D.D(Gửi PSTuu)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2016

  Xem: 1

 • Giáo án Công Nghệ 9 kì 2
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án Công Nghệ 9 kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2016

  Xem: 24

 • Giáo án Công Nghệ 9 kì 1
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án Công Nghệ 9 kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2016

  Xem: 18

 • Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2016

  Xem: 0

 • Giáo án công nghệ 9 HKI (điện)
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  Giáo án công nghệ 9 HKI (điện)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2016

  Xem: 0

 • giáo án công nghệ 9 HKII (điện)
  Lắp đặt mạng điện trong nhà
  giáo án công nghệ 9 HKII (điện)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lắp đặt mạng điện trong nhà

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2016

  Xem: 1

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY