Giáo án Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Công nghệ thông tin (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Toàn tập phương pháp sử dụng Email maketing trong affiliate
   Tin học
   Toàn tập phương pháp sử dụng Email maketing trong affiliate

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2019

   Xem: 0

  • Khái niệm và thuật ngữ trong affiliate marketing online
   Tin học
   Khái niệm và thuật ngữ trong affiliate marketing online

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2019

   Xem: 0

  • cong nghe thong tin cd dh
   Tin học
   cong nghe thong tin cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • Tấn công APT
   Tin học
   Tấn công APT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/6/2018

   Xem: 4

  • Vẽ phối cảnh
   Tin học
   Vẽ phối cảnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2018

   Xem: 1

  • Một số hàm Excel
   Tin học
   Một số hàm Excel

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 4

  • cong nghe thong tin cd dh Excel toàn tập
   Tin học
   cong nghe thong tin cd dh Excel toàn tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 1

  • Đề cương luận văn - Nhận dạng văn bản ngôn ngữ latin
   Tin học
   Đề cương luận văn - Nhận dạng văn bản ngôn ngữ latin

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2018

   Xem: 1

  • cong nghe thong tin cd dh
   Tin học
   cong nghe thong tin cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2018

   Xem: 7

  • Giáo trinh Java đại học CN-ĐHQGHN
   Tin học
   Giáo trinh Java đại học CN-ĐHQGHN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2018

   Xem: 1

  • CHUYEN DE TIENG VIET 1CGD
   Tin học
   CHUYEN DE TIENG VIET 1CGD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/7/2017

   Xem: 9

  • LUAN VAN TOT NGHIEP KINH TE NGOAI THUONG
   Tin học
   LUAN VAN TOT NGHIEP KINH TE NGOAI THUONG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/7/2017

   Xem: 13

  • CĐN ĐCN16A KCD
   Tin học
   CĐN ĐCN16A KCD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2017

   Xem: 13

  • CDN DCN 16B KCD
   Tin học
   CDN DCN 16B KCD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2017

   Xem: 13

  • MDLDD CDN16A
   Tin học
   MDLDD CDN16A

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2017

   Xem: 0

  • CDN DCN 16A MD LDD
   Tin học
   CDN DCN 16A MD LDD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2017

   Xem: 0

  • CDN DCN 16A MD LDD
   Tin học
   CDN DCN 16A MD LDD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2017

   Xem: 0

  • CDN DCN 15B
   Tin học
   CDN DCN 15B

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2017

   Xem: 11

  • CDN DCN15B MD TK CCD
   Tin học
   CDN DCN15B MD TK CCD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2017

   Xem: 14

  • CĐ DDT16F
   Tin học
   CĐ DDT16F

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2017

   Xem: 9

  • Giao an tin hoc
   Tin học
   Giao an tin hoc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2017

   Xem: 15

  • Giáo trình photoshop CS6 toàn tập
   Tin học
   Giáo trình photoshop CS6 toàn tập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2017

   Xem: 1

  • Toán rời rạc - chương 2
   Tin học
   Toán rời rạc - chương 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2017

   Xem: 0

  • Toán rời rạc _ chương 1
   Tin học
   Toán rời rạc _ chương 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2017

   Xem: 0

  • thực hành word
   Tin học
   thực hành word

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2016

   Xem: 1

  • Vi xử lí đồ hoạ
   Tin học
   Vi xử lí đồ hoạ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2016

   Xem: 0

  • Sử dụng Scratch để tạo trò chơi Pong
   Tin học
   Sử dụng Scratch để tạo trò chơi Pong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2016

   Xem: 21

  • facebook
   Tin học
   facebook

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2016

   Xem: 15

  • bài tập excel co bản và nâng cao( 0935.2373837)
   Tin học
   bài tập excel co bản và nâng cao( 0935.2373837)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2016

   Xem: 0

  • Điều khiển máy tính từ xa qua Internet
   Tin học
   Điều khiển máy tính từ xa qua Internet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2016

   Xem: 14

  • Internet và các dịch vụ của Internet
   Tin học
   Internet và các dịch vụ của Internet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2016

   Xem: 13

  • Trắc nghiệm Internet
   Tin học
   Trắc nghiệm Internet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2016

   Xem: 15

  • Cách tạo công thức tính toán trong bảng của MS Word 2003
   Tin học
   Cách tạo công thức tính toán trong bảng của MS Word 2003

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2016

   Xem: 0

  • Đề cương môn học Mạng Máy tính cơ bản
   Tin học
   Đề cương môn học Mạng Máy tính cơ bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2016

   Xem: 16

  • Bài giảng Internet căn bản
   Tin học
   Bài giảng Internet căn bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2016

   Xem: 17

  • BÀI TẬP VỀ THIẾT KẾ, XÂY DỰNG MẠNG WLAN
   Tin học
   BÀI TẬP VỀ THIẾT KẾ, XÂY DỰNG MẠNG WLAN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2016

   Xem: 0

  • Làm thế nào để bán hàng qua mạng internet
   Tin học
   Làm thế nào để bán hàng qua mạng internet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2016

   Xem: 9

  • 8 sai lầm nên tránh trong Internet Marketing
   Tin học
   8 sai lầm nên tránh trong Internet Marketing

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2016

   Xem: 0

  • Internet Telephony (Ứng dụng điện thoại trên Internet)
   Tin học
   Internet Telephony (Ứng dụng điện thoại trên Internet)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2016

   Xem: 9

  • Hướng dẫn iSpring TalkMaster
   Tin học
   Hướng dẫn iSpring TalkMaster

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2015

   Xem: 0

  • phan mem lop 11
   Tin học
   phan mem lop 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2015

   Xem: 0

  • MS Word
   Tin học
   MS Word

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2015

   Xem: 0

  • AIO
   Tin học
   AIO

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2015

   Xem: 0

  • Kết nối Internet
   Tin học
   Kết nối Internet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2015

   Xem: 0

  • Quy trình thi công công trình từ móng đến hoàn thiện
   Tin học
   Quy trình thi công công trình từ móng đến hoàn thiện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2015

   Xem: 0

  • Cách vào Facebook khi bị chặn
   Tin học
   Cách vào Facebook khi bị chặn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2015

   Xem: 0

  • Internet
   Tin học
   Internet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2015

   Xem: 0

  • Phần mềm hỗ trợ máy tính và cách sao lưu phục hồi Windows
   Tin học
   Phần mềm hỗ trợ máy tính và cách sao lưu phục hồi Windows

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2015

   Xem: 0

  • ThietKeCaiDatMang-V 1.0
   Tin học
   ThietKeCaiDatMang-V 1.0

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2015

   Xem: 18

  • Lập trình PHP và My SQL
   Tin học
   Lập trình PHP và My SQL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY