Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Cùng học Tin học 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Cùng học Tin học 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Cùng học Tin học 3

 • Giáo án cả năm
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tuần 23 - 28
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án tuần 23 - 28

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 3

 • Giáo án cả năm
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2018

  Xem: 3

 • Giáo án cả năm
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 5

 • Hướng dẫn học Tin học 3. CĐ2. Học và chơi cùng máy tính. Tập vẽ với phần mềm Tux Paint
  Cùng học Tin học 3
  Hướng dẫn học Tin học 3. CĐ2. Học và chơi cùng máy tính. Tập vẽ với phần mềm Tux Paint

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2018

  Xem: 5

 • Luyện tập Tin học
  Cùng học Tin học 3
  Luyện tập Tin học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 38

 • Chương IV. Bài 4. Tẩy, xóa hình
  Cùng học Tin học 3
  Chương IV. Bài 4. Tẩy, xóa hình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 6

 • Chương IV. Bài 1. Tập tô màu
  Cùng học Tin học 3
  Chương IV. Bài 1. Tập tô màu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2017

  Xem: 0

 • Chương VI. Bài 3. Học tiếng anh với phần mềm Alphabet Blocks
  Cùng học Tin học 3
  Chương VI. Bài 3. Học tiếng anh với phần mềm Alphabet Blocks

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2017

  Xem: 15

 • Giáo án cả năm
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2017

  Xem: 10

 • Chương I. Bài 4. Chuột máy tính
  Cùng học Tin học 3
  Chương I. Bài 4. Chuột máy tính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2017

  Xem: 8

 • Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em
  Cùng học Tin học 3
  Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2017

  Xem: 0

 • Chương I. Bài 4. Chuột máy tính
  Cùng học Tin học 3
  Chương I. Bài 4. Chuột máy tính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

 • Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em
  Cùng học Tin học 3
  Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2017

  Xem: 8

 • Giáo án tổng hợp
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2017

  Xem: 0

 • Giáo an Tin học quyen 1 cả năm.
  Cùng học Tin học 3
  Giáo an Tin học quyen 1 cả năm.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/9/2017

  Xem: 0

 • Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em
  Cùng học Tin học 3
  Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2017

  Xem: 0

 • Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em
  Cùng học Tin học 3
  Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2017

  Xem: 0

 • Chương 4. Bài 2. Tô màu bằng màu nền
  Cùng học Tin học 3
  Chương 4. Bài 2. Tô màu bằng màu nền

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/8/2017

  Xem: 0

 • đề kiểm tra học kì 2 Tin Học theo tt 22
  Cùng học Tin học 3
  đề kiểm tra học kì 2 Tin Học theo tt 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/8/2017

  Xem: 8

 • Giáo án tổng hợp
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2017

  Xem: 0

 • Giáo Án Tin Hoc K3
  Cùng học Tin học 3
  Giáo Án Tin Hoc K3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2017

  Xem: 9

 • Giáo án tổng hợp
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

  Xem: 10

 • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

  Xem: 10

 • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

  Xem: 7

 • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

  Xem: 8

 • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

  Xem: 7

 • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

  Xem: 8

 • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

  Xem: 8

 • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

  Xem: 6

 • Chương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3
  Cùng học Tin học 3
  Chương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Chương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3
  Cùng học Tin học 3
  Chương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Chương V. Bài 7. Ôn tập
  Cùng học Tin học 3
  Chương V. Bài 7. Ôn tập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Chương V. Bài 7. Ôn tập
  Cùng học Tin học 3
  Chương V. Bài 7. Ôn tập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Chương V. Bài 6. Luyện gõ
  Cùng học Tin học 3
  Chương V. Bài 6. Luyện gõ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Chương V. Bài 5. Dấu hỏi, dấu ngã
  Cùng học Tin học 3
  Chương V. Bài 5. Dấu hỏi, dấu ngã

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Chương V. Bài 4. Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng
  Cùng học Tin học 3
  Chương V. Bài 4. Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 9

 • Chương V. Bài 3. Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ
  Cùng học Tin học 3
  Chương V. Bài 3. Gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư, đ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Chương V. Bài 2. Chữ hoa
  Cùng học Tin học 3
  Chương V. Bài 2. Chữ hoa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 7

 • Chương V. Bài 1. Bước đầu soạn thảo
  Cùng học Tin học 3
  Chương V. Bài 1. Bước đầu soạn thảo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 8

 • Đề kiểm tra học kì 1 tin 3
  Cùng học Tin học 3
  Đề kiểm tra học kì 1 tin 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2017

  Xem: 11

 • Giáo án tổng hợp
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2017

  Xem: 12

 • Giáo án tổng hợp
  Cùng học Tin học 3
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2017

  Xem: 9

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY