Giáo án Cùng học Tin học 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Cùng học Tin học 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Cùng học Tin học 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • tin 3
   Cùng học Tin học 3
   tin 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Bão lòng: Sốc lắm mà không sao đươc chồng ơi!
   Cùng học Tin học 3
   Bão lòng: Sốc lắm mà không sao đươc chồng ơi!

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 0

  • Tin cả năm -1 tiết
   Cùng học Tin học 3
   Tin cả năm -1 tiết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2018

   Xem: 6

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tuần 23 - 28
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án tuần 23 - 28

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 3

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2018

   Xem: 3

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2018

   Xem: 5

  • Hướng dẫn học Tin học 3. CĐ2. Học và chơi cùng máy tính. Tập vẽ với phần mềm Tux Paint
   Cùng học Tin học 3
   Hướng dẫn học Tin học 3. CĐ2. Học và chơi cùng máy tính. Tập vẽ với phần mềm Tux Paint

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 1

  • Luyện tập Tin học
   Cùng học Tin học 3
   Luyện tập Tin học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2017

   Xem: 38

  • Chương IV. Bài 4. Tẩy, xóa hình
   Cùng học Tin học 3
   Chương IV. Bài 4. Tẩy, xóa hình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2017

   Xem: 6

  • Chương IV. Bài 1. Tập tô màu
   Cùng học Tin học 3
   Chương IV. Bài 1. Tập tô màu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2017

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2017

   Xem: 0

  • Chương VI. Bài 3. Học tiếng anh với phần mềm Alphabet Blocks
   Cùng học Tin học 3
   Chương VI. Bài 3. Học tiếng anh với phần mềm Alphabet Blocks

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2017

   Xem: 15

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2017

   Xem: 10

  • Chương I. Bài 4. Chuột máy tính
   Cùng học Tin học 3
   Chương I. Bài 4. Chuột máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2017

   Xem: 8

  • Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em
   Cùng học Tin học 3
   Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2017

   Xem: 0

  • Chương I. Bài 4. Chuột máy tính
   Cùng học Tin học 3
   Chương I. Bài 4. Chuột máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2017

   Xem: 0

  • Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em
   Cùng học Tin học 3
   Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2017

   Xem: 8

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2017

   Xem: 0

  • Giáo an Tin học quyen 1 cả năm.
   Cùng học Tin học 3
   Giáo an Tin học quyen 1 cả năm.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2017

   Xem: 0

  • Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em
   Cùng học Tin học 3
   Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2017

   Xem: 0

  • Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em
   Cùng học Tin học 3
   Chương I. Bài 1. Người bạn mới của em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2017

   Xem: 0

  • Chương 4. Bài 2. Tô màu bằng màu nền
   Cùng học Tin học 3
   Chương 4. Bài 2. Tô màu bằng màu nền

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2017

   Xem: 0

  • đề kiểm tra học kì 2 Tin Học theo tt 22
   Cùng học Tin học 3
   đề kiểm tra học kì 2 Tin Học theo tt 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2017

   Xem: 8

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2017

   Xem: 8

  • Giáo Án Tin Hoc K3
   Cùng học Tin học 3
   Giáo Án Tin Hoc K3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2017

   Xem: 9

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2017

   Xem: 7

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2017

   Xem: 10

  • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2017

   Xem: 10

  • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2017

   Xem: 7

  • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2017

   Xem: 8

  • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2017

   Xem: 9

  • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2017

   Xem: 9

  • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2017

   Xem: 9

  • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4
   Cùng học Tin học 3
   Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2017

   Xem: 6

  • Chương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3
   Cùng học Tin học 3
   Chương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Chương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3
   Cùng học Tin học 3
   Chương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 13

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY