Giáo án Cùng học Tin học 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Cùng học Tin học 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Cùng học Tin học 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Hướng dẫn học Tin học 4. Giáo án cả năm
   Lớp 4
   Hướng dẫn học Tin học 4. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Hướng dẫn học Tin học 4. Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 4
   Hướng dẫn học Tin học 4. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Hướng dẫn học Tin học 4. Giáo án cả năm
   Tin học
   Hướng dẫn học Tin học 4. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Hướng dẫn học Tin học 4. Giáo án cả năm
   Tin học
   Hướng dẫn học Tin học 4. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án lớp 4 tuần 25 - 26 năm học 2018 - 2019
   Lớp 4
   Giáo án lớp 4 tuần 25 - 26 năm học 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án lớp 4 tuần 23 đến tuần 24 năm học 2018-2019
   Lớp 4
   Giáo án lớp 4 tuần 23 đến tuần 24 năm học 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Lớp 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • giáo án theo VNEN cả năm
   Cùng học Tin học 4
   giáo án theo VNEN cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Chương V. Bài 4. Thay đổi cỡ chữ và phông chữ
   Cùng học Tin học 4
   Chương V. Bài 4. Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Chương I. Bài 2. Khám phá máy tính
   Cùng học Tin học 4
   Chương I. Bài 2. Khám phá máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 1 tiết
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án cả năm 1 tiết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2018

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp 3, 4, 5
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án tổng hợp 3, 4, 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2018

   Xem: 0

  • Chương IV. Bài 3. Tập thể thao với trò chơi Golf
   Lớp 4
   Chương IV. Bài 3. Tập thể thao với trò chơi Golf

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Chương VII. Bài 2. Em học nhạc với Encore
   Lớp 4
   Chương VII. Bài 2. Em học nhạc với Encore

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 1

  • Chương VI. Bài 3. Sử dụng câu lệnh lặp
   Lớp 4
   Chương VI. Bài 3. Sử dụng câu lệnh lặp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Chương VI. Bài 2. Thêm một số lệnh của Logo
   Lớp 4
   Chương VI. Bài 2. Thêm một số lệnh của Logo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Chương VI. Bài 1. Bước đầu làm quen với Logo
   Lớp 4
   Chương VI. Bài 1. Bước đầu làm quen với Logo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 6

  • Chương IV. Bài 3. Tập thể thao với trò chơi Golf
   Lớp 4
   Chương IV. Bài 3. Tập thể thao với trò chơi Golf

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Chương IV. Bài 2. Khám phá rừng nhiệt đới
   Lớp 4
   Chương IV. Bài 2. Khám phá rừng nhiệt đới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Chương IV. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 4
   Lớp 4
   Chương IV. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 2

  • Chương V. Bài 7. Thực hành tổng hợp
   Lớp 4
   Chương V. Bài 7. Thực hành tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Chương V. Bài 7. Thực hành tổng hợp
   Lớp 4
   Chương V. Bài 7. Thực hành tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 3

  • Chương V. Bài 6. Trình bày chữ đậm, nghiêng
   Lớp 4
   Chương V. Bài 6. Trình bày chữ đậm, nghiêng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Chương V. Bài 5. Sao chép văn bản
   Lớp 4
   Chương V. Bài 5. Sao chép văn bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 2

  • Chương V. Bài 4. Thay đổi cỡ chữ và phông chữ
   Lớp 4
   Chương V. Bài 4. Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Chương V. Bài 3. Cỡ chữ và phông chữ
   Lớp 4
   Chương V. Bài 3. Cỡ chữ và phông chữ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 3

  • giao án
   Lớp 4
   giao án

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 0

  • giao án
   Cùng học Tin học 4
   giao án

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 2

  • giao án
   Tin học
   giao án

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 0

  • GA TH4
   Cùng học Tin học 4
   GA TH4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 3

  • GA TH4
   Tin học
   GA TH4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 0

  • GA TH4
   Lớp 4
   GA TH4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 4

  • Giáo án khối 4 tuần 29 và 30 năm học 2017-2018
   Lớp 4
   Giáo án khối 4 tuần 29 và 30 năm học 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 18

  • Giáo án học kì 2
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 3

  • Giáo án học kì 2
   Lớp 4
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 2
   Tin học
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 2
   Tin học
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2018

   Xem: 5

  • Rèn kĩ năng luyện gõ 10 ngón cho học sinh lớp 4
   Cùng học Tin học 4
   Rèn kĩ năng luyện gõ 10 ngón cho học sinh lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2017

   Xem: 1

  • Chương IV. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 4
   Lớp 4
   Chương IV. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2017

   Xem: 10

  • Giáo án học kì 1
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2017

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2017

   Xem: 9

  • Giáo án cả năm
   Tin học
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY