Giáo án Cùng học Tin học 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Cùng học Tin học 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Cùng học Tin học 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • giáo án theo VNEN cả năm
   Cùng học Tin học 4
   giáo án theo VNEN cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Chương V. Bài 4. Thay đổi cỡ chữ và phông chữ
   Cùng học Tin học 4
   Chương V. Bài 4. Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Chương I. Bài 2. Khám phá máy tính
   Cùng học Tin học 4
   Chương I. Bài 2. Khám phá máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 1 tiết
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án cả năm 1 tiết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp 3, 4, 5
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án tổng hợp 3, 4, 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2018

   Xem: 0

  • giao án
   Cùng học Tin học 4
   giao án

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 2

  • GA TH4
   Cùng học Tin học 4
   GA TH4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 3

  • Giáo án học kì 2
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 3

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2018

   Xem: 5

  • Rèn kĩ năng luyện gõ 10 ngón cho học sinh lớp 4
   Cùng học Tin học 4
   Rèn kĩ năng luyện gõ 10 ngón cho học sinh lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2017

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2017

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2017

   Xem: 9

  • phân phối chương trình Tin tiểu học
   Cùng học Tin học 4
   phân phối chương trình Tin tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2017

   Xem: 0

  • Tuan 24
   Cùng học Tin học 4
   Tuan 24

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/8/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/8/2017

   Xem: 9

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2017

   Xem: 10

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2017

   Xem: 0

  • Ma trận câu hỏi, điểm môn Tin học lớp 5 cuối năm theo Thông tư 22
   Cùng học Tin học 4
   Ma trận câu hỏi, điểm môn Tin học lớp 5 cuối năm theo Thông tư 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2017

   Xem: 0

  • Ma trận phân bổ câu hỏi theo Thông tư 22 môn Tin học lớp 5 cuối năm
   Cùng học Tin học 4
   Ma trận phân bổ câu hỏi theo Thông tư 22 môn Tin học lớp 5 cuối năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2017

   Xem: 0

  • Đề kiểm tra Tin học lớp 5 cuối năm theo Thông tư 22
   Cùng học Tin học 4
   Đề kiểm tra Tin học lớp 5 cuối năm theo Thông tư 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2017

   Xem: 0

  • Bước đầu làm quen với logo
   Cùng học Tin học 4
   Bước đầu làm quen với logo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2017

   Xem: 44

  • Chương VI. Bài 3. Sử dụng câu lệnh lăp
   Cùng học Tin học 4
   Chương VI. Bài 3. Sử dụng câu lệnh lăp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Chương VI. Bài 1. Bước đầu làm quen với Logo
   Cùng học Tin học 4
   Chương VI. Bài 1. Bước đầu làm quen với Logo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Chương V. Bài 7. Thực hành tổng hợp
   Cùng học Tin học 4
   Chương V. Bài 7. Thực hành tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Chương V. Bài 6. Trình bày chữ đậm, nghiêng
   Cùng học Tin học 4
   Chương V. Bài 6. Trình bày chữ đậm, nghiêng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 20

  • Chương V. Bài 5. Sao chép văn bản
   Cùng học Tin học 4
   Chương V. Bài 5. Sao chép văn bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Chương V. Bài 4. Thay đổi cỡ chữ và phông chữ
   Cùng học Tin học 4
   Chương V. Bài 4. Thay đổi cỡ chữ và phông chữ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Chương V. Bài 3. Cỡ chữ và phông chữ
   Cùng học Tin học 4
   Chương V. Bài 3. Cỡ chữ và phông chữ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 7

  • Chương V. Bài 2. Căn lề
   Cùng học Tin học 4
   Chương V. Bài 2. Căn lề

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Chương V. Bài 1. Những gì em đã biết
   Cùng học Tin học 4
   Chương V. Bài 1. Những gì em đã biết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Giáo án Tin học Q2
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án Tin học Q2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2017

   Xem: 30

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2017

   Xem: 17

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2017

   Xem: 18

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2017

   Xem: 87

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2017

   Xem: 9

  • đề kiểm tra học kì 1- tin 4
   Cùng học Tin học 4
   đề kiểm tra học kì 1- tin 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2017

   Xem: 3

  • Nhan xet mon tin hoc tieu hoc theo TT 22 BGD ĐT
   Cùng học Tin học 4
   Nhan xet mon tin hoc tieu hoc theo TT 22 BGD ĐT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2017

   Xem: 12

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2016

   Xem: 8

  • Chương II. Bài 5 Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì
   Cùng học Tin học 4
   Chương II. Bài 5 Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2016

   Xem: 0

  • Chương II. Bài 4. Vẽ hình e-líp, hình tròn
   Cùng học Tin học 4
   Chương II. Bài 4. Vẽ hình e-líp, hình tròn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2016

   Xem: 25

  • Chương II. Bài 3. Sao chép hình
   Cùng học Tin học 4
   Chương II. Bài 3. Sao chép hình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2016

   Xem: 7

  • Chương II. Bài 2. Vẽ hình chữ nhật, hình vuông
   Cùng học Tin học 4
   Chương II. Bài 2. Vẽ hình chữ nhật, hình vuông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2016

   Xem: 9

  • Tài liệu tập huấn Thông tư 22 môn Tin học tiểu học
   Cùng học Tin học 4
   Tài liệu tập huấn Thông tư 22 môn Tin học tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2016

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY