Giáo án Cùng học Tin học 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Cùng học Tin học 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Cùng học Tin học 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Học xây lâu đài cát tiết 1 chi tiết
   Cùng học Tin học 5
   Học xây lâu đài cát tiết 1 chi tiết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2018

   Xem: 0

  • Chương III. Bài 2. Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder TIẾT 1
   Cùng học Tin học 5
   Chương III. Bài 2. Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder TIẾT 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2018

   Xem: 0

  • Chương III. Bài 2. Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder
   Cùng học Tin học 5
   Chương III. Bài 2. Học xây lâu đài bằng phần mềm Sand Castle Builder

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • THÔNG KE ĐIEM THI TH
   Cùng học Tin học 5
   THÔNG KE ĐIEM THI TH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Chương II. Bài 4. Trau chuốt hình vẽ
   Cùng học Tin học 5
   Chương II. Bài 4. Trau chuốt hình vẽ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • ĐANH GIA GIAO VIEN THEO THÔNG TƯ 20
   Cùng học Tin học 5
   ĐANH GIA GIAO VIEN THEO THÔNG TƯ 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 0

  • PM IN NHAN HOC SINH
   Cùng học Tin học 5
   PM IN NHAN HOC SINH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2018

   Xem: 0

  • Chương I. Bài 3. Tổ chức thông tin trong máy tính
   Cùng học Tin học 5
   Chương I. Bài 3. Tổ chức thông tin trong máy tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2018

   Xem: 0

  • THÔNG KÊ ĐIỂM KIÊM TRA GHK2 TIEU HỌC
   Cùng học Tin học 5
   THÔNG KÊ ĐIỂM KIÊM TRA GHK2 TIEU HỌC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2018

   Xem: 8

  • Giáo án cả năm 2016-2017
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án cả năm 2016-2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2018

   Xem: 4

  • lop 5 Sổ theo dõi chất lượng HS Tiểu học Lớp 1,2,3
   Cùng học Tin học 5
   lop 5 Sổ theo dõi chất lượng HS Tiểu học Lớp 1,2,3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2017

   Xem: 10

  • giáo án tin học 5
   Cùng học Tin học 5
   giáo án tin học 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2017

   Xem: 0

  • Chương I. Bài 1. Những gì em đã biết
   Cùng học Tin học 5
   Chương I. Bài 1. Những gì em đã biết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2017

   Xem: 15

  • Tin học trẻ lớp 5 năm 2014 2015
   Cùng học Tin học 5
   Tin học trẻ lớp 5 năm 2014 2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2017

   Xem: 3

  • đề tin lớp lop 4,5 học kì 2 theo tt22
   Cùng học Tin học 5
   đề tin lớp lop 4,5 học kì 2 theo tt22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2017

   Xem: 8

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2017

   Xem: 10

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2017

   Xem: 7

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2017

   Xem: 8

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2017

   Xem: 7

  • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 5
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 5
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2017

   Xem: 8

  • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 5
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2017

   Xem: 9

  • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 5
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2017

   Xem: 10

  • Giáo án tổng hợp
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2017

   Xem: 7

  • Giáo án Tin học lớp 5
   Cùng học Tin học 5
   Giáo án Tin học lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2017

   Xem: 12

  • Chương VI. Bài 6. Thực hành tổng hợp
   Cùng học Tin học 5
   Chương VI. Bài 6. Thực hành tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Chương VI. Bài 5. Viết chữ và làm tính trong Logo
   Cùng học Tin học 5
   Chương VI. Bài 5. Viết chữ và làm tính trong Logo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Chương VI. Bài 4. Thế giới hình học trong Logo
   Cùng học Tin học 5
   Chương VI. Bài 4. Thế giới hình học trong Logo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Chương VI. Bài 3. Thủ tục trong Logo (tiếp)
   Cùng học Tin học 5
   Chương VI. Bài 3. Thủ tục trong Logo (tiếp)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 18

  • Chương VI. Bài 2. Thủ tục trong Logo
   Cùng học Tin học 5
   Chương VI. Bài 2. Thủ tục trong Logo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Chương VI. Bài 1. Tiếp tục với câu lệnh lặp
   Cùng học Tin học 5
   Chương VI. Bài 1. Tiếp tục với câu lệnh lặp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Chương V. Bài 4. Thực hành tổng hợp
   Cùng học Tin học 5
   Chương V. Bài 4. Thực hành tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Chương V. Bài 3. Chèn hình ảnh vào văn bản
   Cùng học Tin học 5
   Chương V. Bài 3. Chèn hình ảnh vào văn bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Chương V. Bài 2. Tạo bảng trong văn bản
   Cùng học Tin học 5
   Chương V. Bài 2. Tạo bảng trong văn bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 23

  • Chương V. Bài 1. Những gì em đã biết
   Cùng học Tin học 5
   Chương V. Bài 1. Những gì em đã biết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Chương V. Bài 2. Tạo bảng trong văn bản
   Cùng học Tin học 5
   Chương V. Bài 2. Tạo bảng trong văn bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2017

   Xem: 13

  • kiểm tra học kì 1- tin5
   Cùng học Tin học 5
   kiểm tra học kì 1- tin5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2017

   Xem: 3

  • đề cương ôn tập k4 k5
   Cùng học Tin học 5
   đề cương ôn tập k4 k5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2017

   Xem: 8

  • Kế hoạch phụ đạo học sinh tin học
   Cùng học Tin học 5
   Kế hoạch phụ đạo học sinh tin học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2017

   Xem: 17

  • sang kien kinh nghiem ve Ứng dụng phần mềm NetOp School trong giảng dạy môn Tin học
   Cùng học Tin học 5
   sang kien kinh nghiem ve Ứng dụng phần mềm NetOp School trong giảng dạy môn Tin học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2017

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY