Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Cùng học Tin học 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Cùng học Tin học 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Cùng học Tin học 5

 • Chương II. Bài 4. Trau chuốt hình vẽ
  Cùng học Tin học 5
  Chương II. Bài 4. Trau chuốt hình vẽ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/9/2018

  Xem: 0

 • ĐANH GIA GIAO VIEN THEO THÔNG TƯ 20
  Cùng học Tin học 5
  ĐANH GIA GIAO VIEN THEO THÔNG TƯ 20

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • PM IN NHAN HOC SINH
  Cùng học Tin học 5
  PM IN NHAN HOC SINH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

 • Chương I. Bài 3. Tổ chức thông tin trong máy tính
  Cùng học Tin học 5
  Chương I. Bài 3. Tổ chức thông tin trong máy tính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2018

  Xem: 0

 • THÔNG KÊ ĐIỂM KIÊM TRA GHK2 TIEU HỌC
  Cùng học Tin học 5
  THÔNG KÊ ĐIỂM KIÊM TRA GHK2 TIEU HỌC

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2018

  Xem: 7

 • Giáo án cả năm 2016-2017
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án cả năm 2016-2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2018

  Xem: 4

 • lop 5 Sổ theo dõi chất lượng HS Tiểu học Lớp 1,2,3
  Cùng học Tin học 5
  lop 5 Sổ theo dõi chất lượng HS Tiểu học Lớp 1,2,3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2017

  Xem: 10

 • giáo án tin học 5
  Cùng học Tin học 5
  giáo án tin học 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2017

  Xem: 0

 • Chương I. Bài 1. Những gì em đã biết
  Cùng học Tin học 5
  Chương I. Bài 1. Những gì em đã biết

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2017

  Xem: 0

 • Tin học trẻ lớp 5 năm 2014 2015
  Cùng học Tin học 5
  Tin học trẻ lớp 5 năm 2014 2015

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2017

  Xem: 0

 • đề tin lớp lop 4,5 học kì 2 theo tt22
  Cùng học Tin học 5
  đề tin lớp lop 4,5 học kì 2 theo tt22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2017

  Xem: 7

 • Giáo án tổng hợp
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2017

  Xem: 7

 • Giáo án tổng hợp
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2017

  Xem: 7

 • Giáo án tổng hợp
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2017

  Xem: 7

 • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 5
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 5
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

  Xem: 8

 • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 5
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

  Xem: 8

 • Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 5
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án tổng hợp Khối 3, Khối 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

  Xem: 8

 • Giáo án tổng hợp
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2017

  Xem: 7

 • Giáo án Tin học lớp 5
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án Tin học lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2017

  Xem: 12

 • Chương VI. Bài 6. Thực hành tổng hợp
  Cùng học Tin học 5
  Chương VI. Bài 6. Thực hành tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Chương VI. Bài 5. Viết chữ và làm tính trong Logo
  Cùng học Tin học 5
  Chương VI. Bài 5. Viết chữ và làm tính trong Logo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Chương VI. Bài 4. Thế giới hình học trong Logo
  Cùng học Tin học 5
  Chương VI. Bài 4. Thế giới hình học trong Logo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Chương VI. Bài 3. Thủ tục trong Logo (tiếp)
  Cùng học Tin học 5
  Chương VI. Bài 3. Thủ tục trong Logo (tiếp)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Chương VI. Bài 2. Thủ tục trong Logo
  Cùng học Tin học 5
  Chương VI. Bài 2. Thủ tục trong Logo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Chương VI. Bài 1. Tiếp tục với câu lệnh lặp
  Cùng học Tin học 5
  Chương VI. Bài 1. Tiếp tục với câu lệnh lặp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Chương V. Bài 4. Thực hành tổng hợp
  Cùng học Tin học 5
  Chương V. Bài 4. Thực hành tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Chương V. Bài 3. Chèn hình ảnh vào văn bản
  Cùng học Tin học 5
  Chương V. Bài 3. Chèn hình ảnh vào văn bản

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Chương V. Bài 2. Tạo bảng trong văn bản
  Cùng học Tin học 5
  Chương V. Bài 2. Tạo bảng trong văn bản

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 23

 • Chương V. Bài 1. Những gì em đã biết
  Cùng học Tin học 5
  Chương V. Bài 1. Những gì em đã biết

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Chương V. Bài 2. Tạo bảng trong văn bản
  Cùng học Tin học 5
  Chương V. Bài 2. Tạo bảng trong văn bản

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2017

  Xem: 13

 • kiểm tra học kì 1- tin5
  Cùng học Tin học 5
  kiểm tra học kì 1- tin5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2017

  Xem: 3

 • đề cương ôn tập k4 k5
  Cùng học Tin học 5
  đề cương ôn tập k4 k5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2017

  Xem: 8

 • Kế hoạch phụ đạo học sinh tin học
  Cùng học Tin học 5
  Kế hoạch phụ đạo học sinh tin học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2017

  Xem: 17

 • sang kien kinh nghiem ve Ứng dụng phần mềm NetOp School trong giảng dạy môn Tin học
  Cùng học Tin học 5
  sang kien kinh nghiem ve Ứng dụng phần mềm NetOp School trong giảng dạy môn Tin học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Cùng học Tin học 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2016

  Xem: 0

 • Chương I. Bài 1. Những gì em đã biết
  Cùng học Tin học 5
  Chương I. Bài 1. Những gì em đã biết

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2016

  Xem: 6

 • Chương I. Bài 2. Khám phá máy tính
  Cùng học Tin học 5
  Chương I. Bài 2. Khám phá máy tính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2016

  Xem: 2

 • Chương I. Bài 1. Những gì em đã biết
  Cùng học Tin học 5
  Chương I. Bài 1. Những gì em đã biết

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2016

  Xem: 9

 • 12 lỗi trên word và cách khắc phục (Sưu tầm)
  Cùng học Tin học 5
  12 lỗi trên word và cách khắc phục (Sưu tầm)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2016

  Xem: 0

 • GA tin lop 3 bon cot
  Cùng học Tin học 5
  GA tin lop 3 bon cot

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Cùng học Tin học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2016

  Xem: 11

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY