Giáo án Đạo đức 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Đạo đức 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Đạo đức 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi
   Đạo đức 1
   Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Đạo đức 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • Câu hỏi khám phá tuổi thơ
   Hoạt động Giáo dục
   Câu hỏi khám phá tuổi thơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2019

   Xem: 0

  • GIAO AN ĐIA LI ĐIA PHUONG
   Hoạt động Giáo dục
   GIAO AN ĐIA LI ĐIA PHUONG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Đạo đức 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Đạo đức 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 5. Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ
   Đạo đức
   Bài 5. Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Em là học sinh lớp 1
   Đạo đức 1
   Bài 1. Em là học sinh lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Chương trình kiểm tra giám sát đảng viên TrườngTiểu học An Thuận 2019
   Đạo đức
   Chương trình kiểm tra giám sát đảng viên TrườngTiểu học An Thuận 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • Chương trình kiểm tra giám sát đảng viên TrườngTiểu học An Thuận 2019
   Đạo đức
   Chương trình kiểm tra giám sát đảng viên TrườngTiểu học An Thuận 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • Chương trình kiểm tra giám sát đảng viên TrườngTiểu học An Thuận 2019
   Đạo đức 1
   Chương trình kiểm tra giám sát đảng viên TrườngTiểu học An Thuận 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2019

   Xem: 0

  • GIAO LƯU TUỔI THƠ KHÁM PHÁ KHỐI 5
   Hoạt động Giáo dục
   GIAO LƯU TUỔI THƠ KHÁM PHÁ KHỐI 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2019

   Xem: 0

  • GIAO LƯU TUỔI THƠ KHÁM PHÁ KHỐI 4
   Hoạt động Giáo dục
   GIAO LƯU TUỔI THƠ KHÁM PHÁ KHỐI 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Đạo đức
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Đạo đức
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Đạo đức 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 4. Gia đình em
   Hoạt động Giáo dục
   Bài 4. Gia đình em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Giao an lóp 1
   Đạo đức
   Giao an lóp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Gia đình em
   Đạo đức 1
   Bài 4. Gia đình em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Đạo đức 1
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • KNS
   Hoạt động Giáo dục
   KNS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 1

  • Bài 7. Đi học đều và đúng giờ
   Đạo đức 1
   Bài 7. Đi học đều và đúng giờ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • giáo án 5
   Hoạt động Giáo dục
   giáo án 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 0

  • Đạo đức 5,4,3,2,1 (Tuần 4)
   Đạo đức 1
   Đạo đức 5,4,3,2,1 (Tuần 4)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • Đạo đức 5,4,3,2,1 (Tuần 3)
   Đạo đức 1
   Đạo đức 5,4,3,2,1 (Tuần 3)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • Đạo đức 5,4,3,2,1 (Tuần 2)
   Đạo đức 1
   Đạo đức 5,4,3,2,1 (Tuần 2)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • Đạo đức 5,4,3,2,1 (Tuần 1)
   Đạo đức 1
   Đạo đức 5,4,3,2,1 (Tuần 1)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 3

  • Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi
   Đạo đức 1
   Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Đạo đức 1
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 22

  • Hoạt động giáo dục tuần 32
   Hoạt động Giáo dục
   Hoạt động giáo dục tuần 32

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng
   Đạo đức
   Bài 14. Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng
   Đạo đức
   Bài 14. Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng
   Đạo đức 1
   Bài 14. Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 14. Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng
   Đạo đức
   Bài 14. Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi
   Đạo đức 1
   Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2018

   Xem: 8

  • Bài 13. Chào hỏi và tạm biệt
   Đạo đức 1
   Bài 13. Chào hỏi và tạm biệt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 5

  • Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi
   Đạo đức 1
   Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi
   Đạo đức 1
   Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2018

   Xem: 3

  • Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi ( tiết 1)
   Đạo đức 1
   Bài 12. Cảm ơn và xin lỗi ( tiết 1)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án HĐNGLL
   Hoạt động Giáo dục
   Giáo án HĐNGLL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2018

   Xem: 17

  • Giáo án học kì 1
   Đạo đức 1
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5. CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
   Hoạt động Giáo dục
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5. CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 11. Đi bộ đúng quy định
   Đạo đức 1
   Bài 11. Đi bộ đúng quy định

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Đạo đức 1
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo
   Đạo đức 1
   Bài 9. Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Đạo đức 1
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2018

   Xem: 3

  • Đạo đức 1 báo cáo
   Đạo đức 1
   Đạo đức 1 báo cáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2017

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 2. CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo
   Hoạt động Giáo dục
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 2. CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2017

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 5 UỐNG NUÓC NHỚ NGUỒN
   Hoạt động Giáo dục
   hoat dong ngoai gio len lop 5 UỐNG NUÓC NHỚ NGUỒN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2017

   Xem: 4

  • Mĩ thuật 3- Tuần 3
   Hoạt động Giáo dục
   Mĩ thuật 3- Tuần 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động Giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2017

   Xem: 5

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY