Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Đạo đức 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Đạo đức 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Đạo đức 5

 • Bài 12. Em yêu hòa bình
  Đạo đức 5
  Bài 12. Em yêu hòa bình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 12. Em yêu hòa bình
  Đạo đức 5
  Bài 12. Em yêu hòa bình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2018

  Xem: 3

 • Bài 12. Em yêu hòa bình
  Đạo đức 5
  Bài 12. Em yêu hòa bình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 11. Em yêu Tổ quốc Việt Nam
  Đạo đức 5
  Bài 11. Em yêu Tổ quốc Việt Nam

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 1

 • hoat dong ngoai gio len lop 5
  Đạo đức 5
  hoat dong ngoai gio len lop 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2017

  Xem: 37

 • Bài 9. Em yêu quê hương
  Đạo đức 5
  Bài 9. Em yêu quê hương

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2017

  Xem: 9

 • Bài 1. Em là học sinh lớp 5
  Đạo đức 5
  Bài 1. Em là học sinh lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Đạo đức 5
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Đạo đức 5
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Đạo đức 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Đạo đức 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Đạo đức 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Đạo đức 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2017

  Xem: 0

 • Giáo an đạo đức Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
  Đạo đức 5
  Giáo an đạo đức Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2017

  Xem: 15

 • Bài 11. Em yêu Tổ quốc Việt Nam
  Đạo đức 5
  Bài 11. Em yêu Tổ quốc Việt Nam

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Đạo đức 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Đạo đức 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2017

  Xem: 0

 • KẾ HOẠCH DÁNH GIÁ TRƯỜNG CHUẨN
  Đạo đức 5
  KẾ HOẠCH DÁNH GIÁ TRƯỜNG CHUẨN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2017

  Xem: 10

 • Bao cao tu danh gia truong chuan cấp Xã Thị Trấn
  Đạo đức 5
  Bao cao tu danh gia truong chuan cấp Xã Thị Trấn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2017

  Xem: 11

 • BIÊN BẢN CHUNG CỦA XÃ (Thị TRấn)
  Đạo đức 5
  BIÊN BẢN CHUNG CỦA XÃ (Thị TRấn)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2017

  Xem: 9

 • QUYẾT ĐỊNH XÃ
  Đạo đức 5
  QUYẾT ĐỊNH XÃ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2017

  Xem: 0

 • TO TRINH TRƯỜNG CHUẢN QUỐC GIA LÊN XÃ TT
  Đạo đức 5
  TO TRINH TRƯỜNG CHUẢN QUỐC GIA LÊN XÃ TT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2017

  Xem: 7

 • BIEN BAN TIEU CHUAN 1 CHUAN QUOC GIA
  Đạo đức 5
  BIEN BAN TIEU CHUAN 1 CHUAN QUOC GIA

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2017

  Xem: 12

 • BIEN BAN TIEU CHUAN 2 CHUAN QUOC GIA
  Đạo đức 5
  BIEN BAN TIEU CHUAN 2 CHUAN QUOC GIA

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2017

  Xem: 12

 • BIEN BAN TIEU CHUAN 3 CHUAN QUOC GIA
  Đạo đức 5
  BIEN BAN TIEU CHUAN 3 CHUAN QUOC GIA

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2017

  Xem: 10

 • BIEN BAN TIEU CHUAN 4 CHUAN QUOC GIA
  Đạo đức 5
  BIEN BAN TIEU CHUAN 4 CHUAN QUOC GIA

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2017

  Xem: 12

 • BIEN BAN TIEU CHUAN 5 CHUAN QUOC GIA
  Đạo đức 5
  BIEN BAN TIEU CHUAN 5 CHUAN QUOC GIA

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2017

  Xem: 13

 • Bài 15. Dành cho địa phương
  Đạo đức 5
  Bài 15. Dành cho địa phương

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/12/2016

  Xem: 0

 • Bài 6. Kính già, yêu trẻ
  Đạo đức 5
  Bài 6. Kính già, yêu trẻ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2016

  Xem: 10

 • Giáo án tổng hợp
  Đạo đức 5
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2016

  Xem: 7

 • Bài 2. Có trách nhiệm về việc làm của mình
  Đạo đức 5
  Bài 2. Có trách nhiệm về việc làm của mình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2016

  Xem: 7

 • HĐNGLL- THÁNG 11
  Đạo đức 5
  HĐNGLL- THÁNG 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2016

  Xem: 0

 • Bài 14. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
  Đạo đức 5
  Bài 14. Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2016

  Xem: 0

 • giáo án bài 5 đạo đức lớp 5 - tình bạn
  Đạo đức 5
  giáo án bài 5 đạo đức lớp 5 - tình bạn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2016

  Xem: 8

 • Bài 2. Có trách nhiệm về việc làm của mình
  Đạo đức 5
  Bài 2. Có trách nhiệm về việc làm của mình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2016

  Xem: 0

 • Bài 6. Kính già, yêu trẻ
  Đạo đức 5
  Bài 6. Kính già, yêu trẻ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2016

  Xem: 7

 • Bài 7. Tôn trọng phụ nữ
  Đạo đức 5
  Bài 7. Tôn trọng phụ nữ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2016

  Xem: 0

 • Bài 4. Nhớ ơn tổ tiên
  Đạo đức 5
  Bài 4. Nhớ ơn tổ tiên

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2016

  Xem: 10

 • Bài 3. Có chí thì nên - tiet 2
  Đạo đức 5
  Bài 3. Có chí thì nên - tiet 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2016

  Xem: 8

 • Bài 3. Có chí thì nên -tiet 1
  Đạo đức 5
  Bài 3. Có chí thì nên -tiet 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2016

  Xem: 0

 • Bài 2. Có trách nhiệm về việc làm của mình=- tiet 2
  Đạo đức 5
  Bài 2. Có trách nhiệm về việc làm của mình=- tiet 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2016

  Xem: 9

 • Bài 2. Có trách nhiệm về việc làm của mình - tiết 1
  Đạo đức 5
  Bài 2. Có trách nhiệm về việc làm của mình - tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2016

  Xem: 10

 • Bài 1. Em là học sinh lớp 5
  Đạo đức 5
  Bài 1. Em là học sinh lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2016

  Xem: 9

 • Bài 1. Em là học sinh lớp 5
  Đạo đức 5
  Bài 1. Em là học sinh lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2016

  Xem: 8

 • Bài 13. Em tìm hiểu về Liên hợp quốc
  Đạo đức 5
  Bài 13. Em tìm hiểu về Liên hợp quốc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2016

  Xem: 0

 • giáo án đạo đức lớp 5
  Đạo đức 5
  giáo án đạo đức lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2016

  Xem: 0

 • Bản kiểm điểm cá nhân 7/2016 (Nhi)
  Đạo đức 5
  Bản kiểm điểm cá nhân 7/2016 (Nhi)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/7/2016

  Xem: 0

 • Bài 2. Có trách nhiệm về việc làm của mình
  Đạo đức 5
  Bài 2. Có trách nhiệm về việc làm của mình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2016

  Xem: 7

 • Bài 12. Em yêu hòa bình
  Đạo đức 5
  Bài 12. Em yêu hòa bình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2016

  Xem: 0

 • đạo duc
  Đạo đức 5
  đạo duc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2016

  Xem: 0

 • đạo đúc lop 5
  Đạo đức 5
  đạo đúc lop 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2016

  Xem: 0

 • đạo duc lop 5
  Đạo đức 5
  đạo duc lop 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đạo đức 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2016

  Xem: 11

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY