Giáo án Địa lí 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Địa lí 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Địa lí 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 27. Thành phố Huế
   Địa lý 4
   Bài 27. Thành phố Huế

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Địa lý 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
   Địa lý 4
   Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 22. Thành phố Cần Thơ
   Địa lý 4
   Bài 22. Thành phố Cần Thơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 5. Tây Nguyên
   Địa lý 4
   Bài 5. Tây Nguyên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 22. Thành phố Cần Thơ
   Địa lý 4
   Bài 22. Thành phố Cần Thơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Địa lý 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Địa lý
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Địa lý 4
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Địa lý
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2018

   Xem: 9

  • Giáo án học kì 1
   Địa lý
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2018

   Xem: 3

  • Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên
   Địa lý 4
   Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên
   Địa lý
   Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên
   Địa lý
   Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên
   Địa lý
   Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2018

   Xem: 3

  • Bài 27. Thành phố Huế
   Địa lý 4
   Bài 27. Thành phố Huế

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
   Địa lý 4
   Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2018

   Xem: 7

  • Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
   Địa lý 4
   Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2018

   Xem: 4

  • Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh
   Địa lý 4
   Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2018

   Xem: 4

  • Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn
   Địa lý
   Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn
   Địa lý 4
   Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 7

  • Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn
   Địa lý
   Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 5

  • Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn
   Địa lý
   Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Địa lý 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2018

   Xem: 0

  • Bài 22. Thành phố Cần Thơ
   Địa lý 4
   Bài 22. Thành phố Cần Thơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 15. Thủ đô Hà Nội
   Địa lý
   Bài 15. Thủ đô Hà Nội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2018

   Xem: 2

  • Bài 15. Thủ đô Hà Nội
   Địa lý 4
   Bài 15. Thủ đô Hà Nội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 15. Thủ đô Hà Nội
   Địa lý
   Bài 15. Thủ đô Hà Nội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Thủ đô Hà Nội
   Địa lí
   Bài 15. Thủ đô Hà Nội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Thủ đô Hà Nội
   Địa lý
   Bài 15. Thủ đô Hà Nội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2018

   Xem: 0

  • Bài 15. Thủ đô Hà Nội
   Địa lí
   Bài 15. Thủ đô Hà Nội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lí

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2018

   Xem: 2

  • Bài 15. Thủ đô Hà Nội
   Địa lý 4
   Bài 15. Thủ đô Hà Nội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 15. Thủ đô Hà Nội
   Địa lý
   Bài 15. Thủ đô Hà Nội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Trung du Bắc Bộ
   Địa lý 4
   Bài 4. Trung du Bắc Bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2017

   Xem: 33

  • dia_ly_lop_4 HKI(T13-18)
   Địa lý 4
   dia_ly_lop_4 HKI(T13-18)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2017

   Xem: 3

  • Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn
   Địa lý
   Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2017

   Xem: 0

  • Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn
   Địa lý
   Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2017

   Xem: 0

  • Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn
   Địa lý 4
   Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2017

   Xem: 7

  • Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên
   Địa lý 4
   Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2017

   Xem: 0

  • Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn
   Địa lý 4
   Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2017

   Xem: 0

  • Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên
   Địa lý 4
   Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2017

   Xem: 0

  • Bài 5. Tây Nguyên chi tiết
   Địa lý 4
   Bài 5. Tây Nguyên chi tiết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2017

   Xem: 0

  • Bài 4. Trung du Bắc Bộ
   Địa lý 4
   Bài 4. Trung du Bắc Bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2017

   Xem: 9

  • Bài 28. Thành phố Đà Nẵng
   Địa lý 4
   Bài 28. Thành phố Đà Nẵng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2017

   Xem: 13

  • Giáo án tổng hợp
   Địa lý
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2017

   Xem: 0

  • Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
   Địa lý 4
   Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2017

   Xem: 1

  • Bài 22. Thành phố Cần Thơ
   Địa lý 4
   Bài 22. Thành phố Cần Thơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2017

   Xem: 0

  • Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
   Địa lý
   Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 0

  • Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
   Địa lý
   Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 0

  • Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
   Địa lý 4
   Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 10

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY