Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Excel và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Excel hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Excel

 • THỜI KB BUỔI SÁNG SỐ 2(18-19)
  Excel
  THỜI KB BUỔI SÁNG SỐ 2(18-19)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • TKB- HKI SỐ 1(18-19)
  Excel
  TKB- HKI SỐ 1(18-19)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/8/2018

  Xem: 0

 • THEO DOI LY LICH HOC SINH
  Excel
  THEO DOI LY LICH HOC SINH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2018

  Xem: 0

 • Bang chấm công CBGV-CNV
  Excel
  Bang chấm công CBGV-CNV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2018

  Xem: 0

 • bài tập excel cơ bản đến nâng cao
  Excel
  bài tập excel cơ bản đến nâng cao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 0

 • PM QUAN LY VAN BAN ĐI - ĐÊN
  Excel
  PM QUAN LY VAN BAN ĐI - ĐÊN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/7/2018

  Xem: 0

 • PM BANG TONG HOP KHOI 4&5 THEO TT 22
  Excel
  PM BANG TONG HOP KHOI 4&5 THEO TT 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2018

  Xem: 0

 • PM TÔNG HOP KHOI 2&3 thông tu 22
  Excel
  PM TÔNG HOP KHOI 2&3 thông tu 22

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/7/2018

  Xem: 0

 • PM THU CÁC KHOẢN TIEN TIEU HỌC
  Excel
  PM THU CÁC KHOẢN TIEN TIEU HỌC

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/7/2018

  Xem: 0

 • PM TU ĐÔNG CAN LUA GAO
  Excel
  PM TU ĐÔNG CAN LUA GAO

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2018

  Xem: 0

 • PM THƯ MOI HOP PHHS ĐẦU NĂM
  Excel
  PM THƯ MOI HOP PHHS ĐẦU NĂM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2018

  Xem: 0

 • WORLD CUP 2018
  Excel
  WORLD CUP 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/6/2018

  Xem: 0

 • PHAN PHOI CHUONG TRINH LOP 4 VNEN(THAM KHAO)
  Excel
  PHAN PHOI CHUONG TRINH LOP 4 VNEN(THAM KHAO)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2018

  Xem: 0

 • PM TU ĐÔNG THÔNG KÊ TÔ KHÔI TIEU HOC
  Excel
  PM TU ĐÔNG THÔNG KÊ TÔ KHÔI TIEU HOC

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/6/2018

  Xem: 0

 • PM TU ĐÔNG ĐANH GIA CÔNG CHUC NĂM 2018
  Excel
  PM TU ĐÔNG ĐANH GIA CÔNG CHUC NĂM 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/6/2018

  Xem: 0

 • MẪU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CUỐI NĂM
  Excel
  MẪU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CUỐI NĂM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

 • MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
  Excel
  MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2018

  Xem: 0

 • MẪU HỌC PHÍ 2017-2018
  Excel
  MẪU HỌC PHÍ 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2018

  Xem: 0

 • MẪU BC THỐNG KÊ GIỮA HK II
  Excel
  MẪU BC THỐNG KÊ GIỮA HK II

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 4

 • TKB BUỔI SÁNG HK II SỐ 4(17-18)
  Excel
  TKB BUỔI SÁNG HK II SỐ 4(17-18)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 3

 • TACH HO TEN TRONG EXCEL
  Excel
  TACH HO TEN TRONG EXCEL

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 2

 • THOI KHOA BIEU DANH CHO HS TIEU HOC
  Excel
  THOI KHOA BIEU DANH CHO HS TIEU HOC

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 3

 • LICH TUAN
  Excel
  LICH TUAN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 2

 • LICH LAM VIEC TUAN
  Excel
  LICH LAM VIEC TUAN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 2

 • BANG CHUYE CAN TIEU HOC
  Excel
  BANG CHUYE CAN TIEU HOC

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 1

 • MA NGACH LUONG CAC CAP
  Excel
  MA NGACH LUONG CAC CAP

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2018

  Xem: 1

 • Bang chuyen cân Tieu hoc
  Excel
  Bang chuyen cân Tieu hoc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2018

  Xem: 1

 • lop 5 Ke hoach phu đao HS chua dat chuan KTKN
  Excel
  lop 5 Ke hoach phu đao HS chua dat chuan KTKN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/2/2018

  Xem: 1

 • PHAN MEM XEP THOIKHOABIEU
  Excel
  PHAN MEM XEP THOIKHOABIEU

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/2/2018

  Xem: 1

 • TKB HỌC KỲ II- BUỔI SÁNG SỐ 2
  Excel
  TKB HỌC KỲ II- BUỔI SÁNG SỐ 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

  Xem: 4

 • THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU HK II
  Excel
  THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU HK II

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2017

  Xem: 4

 • THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG HKII
  Excel
  THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG HKII

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2017

  Xem: 5

 • File lương trường thcs năm 2017 nhằm quyết toán thuế tncn
  Excel
  File lương trường thcs năm 2017 nhằm quyết toán thuế tncn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2017

  Xem: 4

 • Excel tong ket
  Excel
  Excel tong ket

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2017

  Xem: 7

 • DẠY MỸ THUẬT THEO TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
  Excel
  DẠY MỸ THUẬT THEO TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2017

  Xem: 0

 • DANH SÁCH BHYT GIÁO VIÊN CẬP NHẬT
  Excel
  DANH SÁCH BHYT GIÁO VIÊN CẬP NHẬT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2017

  Xem: 11

 • đánh giá xếp loại giáo viên theo cv 1447
  Excel
  đánh giá xếp loại giáo viên theo cv 1447

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2017

  Xem: 0

 • Mẫu thu - chi mới
  Excel
  Mẫu thu - chi mới

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2017

  Xem: 0

 • ngu van cd dh
  Excel
  ngu van cd dh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2017

  Xem: 0

 • Bảng điểm bộ môn
  Excel
  Bảng điểm bộ môn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2017

  Xem: 0

 • MẪU BÁO CÁO NỘI DUNG DẠY BD-PD NĂM HỌC 2017-2018
  Excel
  MẪU BÁO CÁO NỘI DUNG DẠY BD-PD NĂM HỌC 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2017

  Xem: 0

 • MẪU ĐÓNG TIỀN BHYT NĂM 2017-2018
  Excel
  MẪU ĐÓNG TIỀN BHYT NĂM 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2017

  Xem: 0

 • THOI KHOA BIEU VNEN
  Excel
  THOI KHOA BIEU VNEN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2017

  Xem: 0

 • THOI KHOA BIEU TH
  Excel
  THOI KHOA BIEU TH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2017

  Xem: 0

 • Các tuyệt chiêu EXCEL 2003
  Excel
  Các tuyệt chiêu EXCEL 2003

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2017

  Xem: 0

 • THỐNG KÊ KHOI 5
  Excel
  THỐNG KÊ KHOI 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2017

  Xem: 8

 • MẪU ĐÓNG CÁC KHOẢN TIÊN NH 2017-2018
  Excel
  MẪU ĐÓNG CÁC KHOẢN TIÊN NH 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2017

  Xem: 0

 • MẪU BÁO CÁO TIẾT GIẢM TẢI - TÍCH HỢP . . . .
  Excel
  MẪU BÁO CÁO TIẾT GIẢM TẢI - TÍCH HỢP . . . .

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2017

  Xem: 9

 • MẪU ĐĂNG KÝ CLBM 2017-2018
  Excel
  MẪU ĐĂNG KÝ CLBM 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2017

  Xem: 0

 • DSHS Khối 6 - Năm học 2017-2018
  Excel
  DSHS Khối 6 - Năm học 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2017

  Xem: 0

 • SỔ ĐIỂM K 9 2017-2018
  Excel
  SỔ ĐIỂM K 9 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2017

  Xem: 0

 • SỔ ĐIỂM K 8 2017-2018
  Excel
  SỔ ĐIỂM K 8 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Excel

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY