Giáo án Excel

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Excel và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Excel hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • TKB- HKII SỐ 1
   Excel
   TKB- HKII SỐ 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • MUC LUONG CAC CAP HOC 01/7/2019 ( Tham khao)
   Excel
   MUC LUONG CAC CAP HOC 01/7/2019 ( Tham khao)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2018

   Xem: 0

  • BANG CHUYÊN CẦN TIỂU HỌC
   Excel
   BANG CHUYÊN CẦN TIỂU HỌC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG SỐ 3(18-19)
   Excel
   THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG SỐ 3(18-19)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2018

   Xem: 0

  • THỜI KB BUỔI SÁNG SỐ 2(18-19)
   Excel
   THỜI KB BUỔI SÁNG SỐ 2(18-19)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2018

   Xem: 0

  • TKB- HKI SỐ 1(18-19)
   Excel
   TKB- HKI SỐ 1(18-19)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2018

   Xem: 0

  • THEO DOI LY LICH HOC SINH
   Excel
   THEO DOI LY LICH HOC SINH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2018

   Xem: 0

  • Bang chấm công CBGV-CNV
   Excel
   Bang chấm công CBGV-CNV

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2018

   Xem: 0

  • bài tập excel cơ bản đến nâng cao
   Excel
   bài tập excel cơ bản đến nâng cao

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2018

   Xem: 1

  • PM QUAN LY VAN BAN ĐI - ĐÊN
   Excel
   PM QUAN LY VAN BAN ĐI - ĐÊN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2018

   Xem: 0

  • PM BANG TONG HOP KHOI 4&5 THEO TT 22
   Excel
   PM BANG TONG HOP KHOI 4&5 THEO TT 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2018

   Xem: 0

  • PM TÔNG HOP KHOI 2&3 thông tu 22
   Excel
   PM TÔNG HOP KHOI 2&3 thông tu 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2018

   Xem: 0

  • PM THU CÁC KHOẢN TIEN TIEU HỌC
   Excel
   PM THU CÁC KHOẢN TIEN TIEU HỌC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2018

   Xem: 0

  • PM TU ĐÔNG CAN LUA GAO
   Excel
   PM TU ĐÔNG CAN LUA GAO

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2018

   Xem: 0

  • PM THƯ MOI HOP PHHS ĐẦU NĂM
   Excel
   PM THƯ MOI HOP PHHS ĐẦU NĂM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/6/2018

   Xem: 0

  • WORLD CUP 2018
   Excel
   WORLD CUP 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2018

   Xem: 0

  • PHAN PHOI CHUONG TRINH LOP 4 VNEN(THAM KHAO)
   Excel
   PHAN PHOI CHUONG TRINH LOP 4 VNEN(THAM KHAO)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2018

   Xem: 0

  • PM TU ĐÔNG THÔNG KÊ TÔ KHÔI TIEU HOC
   Excel
   PM TU ĐÔNG THÔNG KÊ TÔ KHÔI TIEU HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/6/2018

   Xem: 0

  • PM TU ĐÔNG ĐANH GIA CÔNG CHUC NĂM 2018
   Excel
   PM TU ĐÔNG ĐANH GIA CÔNG CHUC NĂM 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/6/2018

   Xem: 4

  • MẪU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CUỐI NĂM
   Excel
   MẪU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CUỐI NĂM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2018

   Xem: 2

  • MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
   Excel
   MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2018

   Xem: 0

  • MẪU HỌC PHÍ 2017-2018
   Excel
   MẪU HỌC PHÍ 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2018

   Xem: 16

  • MẪU BC THỐNG KÊ GIỮA HK II
   Excel
   MẪU BC THỐNG KÊ GIỮA HK II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 4

  • TKB BUỔI SÁNG HK II SỐ 4(17-18)
   Excel
   TKB BUỔI SÁNG HK II SỐ 4(17-18)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2018

   Xem: 3

  • TACH HO TEN TRONG EXCEL
   Excel
   TACH HO TEN TRONG EXCEL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2018

   Xem: 2

  • THOI KHOA BIEU DANH CHO HS TIEU HOC
   Excel
   THOI KHOA BIEU DANH CHO HS TIEU HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2018

   Xem: 3

  • LICH TUAN
   Excel
   LICH TUAN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2018

   Xem: 5

  • LICH LAM VIEC TUAN
   Excel
   LICH LAM VIEC TUAN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2018

   Xem: 2

  • BANG CHUYE CAN TIEU HOC
   Excel
   BANG CHUYE CAN TIEU HOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2018

   Xem: 5

  • MA NGACH LUONG CAC CAP
   Excel
   MA NGACH LUONG CAC CAP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2018

   Xem: 1

  • Bang chuyen cân Tieu hoc
   Excel
   Bang chuyen cân Tieu hoc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2018

   Xem: 1

  • lop 5 Ke hoach phu đao HS chua dat chuan KTKN
   Excel
   lop 5 Ke hoach phu đao HS chua dat chuan KTKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2018

   Xem: 1

  • PHAN MEM XEP THOIKHOABIEU
   Excel
   PHAN MEM XEP THOIKHOABIEU

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2018

   Xem: 1

  • TKB HỌC KỲ II- BUỔI SÁNG SỐ 2
   Excel
   TKB HỌC KỲ II- BUỔI SÁNG SỐ 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 7

  • THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU HK II
   Excel
   THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI CHIỀU HK II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2017

   Xem: 4

  • THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG HKII
   Excel
   THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2017

   Xem: 5

  • File lương trường thcs năm 2017 nhằm quyết toán thuế tncn
   Excel
   File lương trường thcs năm 2017 nhằm quyết toán thuế tncn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2017

   Xem: 4

  • Excel tong ket
   Excel
   Excel tong ket

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2017

   Xem: 7

  • DẠY MỸ THUẬT THEO TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO
   Excel
   DẠY MỸ THUẬT THEO TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2017

   Xem: 0

  • DANH SÁCH BHYT GIÁO VIÊN CẬP NHẬT
   Excel
   DANH SÁCH BHYT GIÁO VIÊN CẬP NHẬT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2017

   Xem: 13

  • đánh giá xếp loại giáo viên theo cv 1447
   Excel
   đánh giá xếp loại giáo viên theo cv 1447

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2017

   Xem: 0

  • Mẫu thu - chi mới
   Excel
   Mẫu thu - chi mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2017

   Xem: 0

  • ngu van cd dh
   Excel
   ngu van cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2017

   Xem: 0

  • Bảng điểm bộ môn
   Excel
   Bảng điểm bộ môn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2017

   Xem: 0

  • MẪU BÁO CÁO NỘI DUNG DẠY BD-PD NĂM HỌC 2017-2018
   Excel
   MẪU BÁO CÁO NỘI DUNG DẠY BD-PD NĂM HỌC 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2017

   Xem: 0

  • MẪU ĐÓNG TIỀN BHYT NĂM 2017-2018
   Excel
   MẪU ĐÓNG TIỀN BHYT NĂM 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2017

   Xem: 0

  • THOI KHOA BIEU VNEN
   Excel
   THOI KHOA BIEU VNEN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2017

   Xem: 0

  • THOI KHOA BIEU TH
   Excel
   THOI KHOA BIEU TH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2017

   Xem: 0

  • Các tuyệt chiêu EXCEL 2003
   Excel
   Các tuyệt chiêu EXCEL 2003

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2017

   Xem: 0

  • THỐNG KÊ KHOI 5
   Excel
   THỐNG KÊ KHOI 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2017

   Xem: 11

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY