Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 1) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 1) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Giáo án theo Tuần (Lớp 1)

 • Hoc nua hoc mai
  Giáo án theo Tuần
  Hoc nua hoc mai

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/6/2018

  Xem: 5

 • Giáo án tổng hợp
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2018

  Xem: 11

 • Giáo án Tuần 21 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 21 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 22 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 22 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 23 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 23 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 24 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 24 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 25 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 25 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 26 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 26 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 27 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 27 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 28 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 28 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 29 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 29 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 30 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 30 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 33 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 33 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 28 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 28 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 23- Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 23- Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 20 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 20 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 19 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 19 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 32 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 32 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 18 đến 26. Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 18 đến 26. Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • hoat dong ngoai gio len lop 1
  Giáo án theo Tuần
  hoat dong ngoai gio len lop 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 1

 • Giáo án Tuần 29 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 29 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 18

 • Giáo án Tuần 29 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 29 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 21 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 21 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 20 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 20 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 19 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 19 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 4 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 4 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 3

 • Giáo án theo Tuầ
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án theo Tuầ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 3

 • Giáo án cả năm
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

  Xem: 5

 • Giáo án lop 1 tuan 25
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án lop 1 tuan 25

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

  Xem: 5

 • Giáo án lop 1 tuan 25
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án lop 1 tuan 25

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án theo Tuần 19- 22 năm 2017-2018 (Lớp 1).
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án theo Tuần 19- 22 năm 2017-2018 (Lớp 1).

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 21 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 21 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2018

  Xem: 3

 • Giáo án Tuần 19 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 19 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2018

  Xem: 2

 • Giáo án Tuần 32 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 32 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 29 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 29 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 28 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 28 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 27 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 27 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 26 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 26 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 25 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 25 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 24 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 24 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 23 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 23 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 22 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 22 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 5 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 5 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 4 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 4 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2018

  Xem: 2

 • Giáo án Tuần 3 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 3 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2018

  Xem: 2

 • Giáo án Tuần 2 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 2 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 1 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 1 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Tuần 19 - Lớp 1
  Giáo án theo Tuần
  Giáo án Tuần 19 - Lớp 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án theo Tuần

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY