Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Công dân và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Công dân hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Giáo dục Công dân

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL
  GD công dân 9
  Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  GD công dân 7
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 5. Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng
  GD công dân 10
  Bài 5. Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án năm hoạt động
  GD công dân 9
  Giáo án năm hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án năm hoạt động
  GD công dân 8
  Giáo án năm hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án năm hoạt động
  GD công dân 7
  Giáo án năm hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án năm hoạt động
  GD công dân 6
  Giáo án năm hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 6. Giáo án cả năm
  GD công dân 6
  Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 6. Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  GD công dân 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 7. Đoàn kết, tương trợ
  GD công dân 7
  Bài 7. Đoàn kết, tương trợ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2018

  Xem: 0

 • theo định hướng năng lực học sinh 2018 - 2019 Bài 4. Lễ độ
  GD công dân 6
  theo định hướng năng lực học sinh 2018 - 2019 Bài 4. Lễ độ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2018

  Xem: 0

 • Hẹn bạn trên đỉnh thành công
  GD công dân 12
  Hẹn bạn trên đỉnh thành công

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • VNEN
  GD công dân 7
  VNEN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 4. Bảo vệ hoà bình
  GD công dân 9
  Bài 4. Bảo vệ hoà bình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 3. Dân chủ và kỉ luật
  GD công dân 9
  Bài 3. Dân chủ và kỉ luật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 2. Tự chủ
  GD công dân 9
  Bài 2. Tự chủ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GD công dân 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo dục Công dân 7 theo dhptnl học sinh
  GD công dân 7
  Giáo dục Công dân 7 theo dhptnl học sinh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • giao duc cong dan 12
  GD công dân 12
  giao duc cong dan 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo dục Công dân 12.
  GD công dân 12
  Giáo dục Công dân 12.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/9/2018

  Xem: 0

 • Bài phát động thi đua trong lế kai giảng năm học 2018 - 2019
  Tư liệu tham khảo
  Bài phát động thi đua trong lế kai giảng năm học 2018 - 2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 5. Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá
  GD công dân 11
  Bài 5. Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá
  GD công dân 11
  Bài 4. Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  GD công dân 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0

 • THỜI KHÓA BIỂU LẦN 1 NĂM 2018-2019
  GD công dân 8
  THỜI KHÓA BIỂU LẦN 1 NĂM 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án theo chuẩn NL,PC- PP,KT day học mới
  GD công dân 6
  Giáo án theo chuẩn NL,PC- PP,KT day học mới

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo dục Công dân 6 cả năm.
  GD công dân 6
  Giáo dục Công dân 6 cả năm.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • . GIÁO ÁN GDCD 9
  GD công dân 9
  . GIÁO ÁN GDCD 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Bài 3. Dân chủ và kỉ luật
  GD công dân 9
  Bài 3. Dân chủ và kỉ luật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2018

  Xem: 0

 • Bài 2. Tự chủ
  GD công dân 9
  Bài 2. Tự chủ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GD công dân 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2018

  Xem: 0

 • Bài 3. Tôn trọng người khác
  GD công dân 8
  Bài 3. Tôn trọng người khác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY