Giáo án Giáo dục Công dân

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Công dân và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Công dân hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   GD công dân 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   GD công dân 6
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   GD công dân 6
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 8. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
   GD công dân 8
   Bài 8. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án PTNL mới
   GD công dân 9
   Giáo án PTNL mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án PTNL mới
   GD công dân 8
   Giáo án PTNL mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án PTNL mới
   GD công dân 7
   Giáo án PTNL mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án PTNL mới
   GD công dân 6
   Giáo án PTNL mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
   GDCD - GDNGLL 12
   Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2019

   Xem: 0

  • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
   GD công dân 12
   Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2019

   Xem: 0

  • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
   GD công dân 12
   Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2019

   Xem: 0

  • Duong-may-qua-xu-tuyet-lat-ma-anagarika-govinda-nguyen-phong
   GD công dân 12
   Duong-may-qua-xu-tuyet-lat-ma-anagarika-govinda-nguyen-phong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Duong-may-qua-xu-tuyet-lat-ma-anagarika-govinda-nguyen-phong
   GD công dân 12
   Duong-may-qua-xu-tuyet-lat-ma-anagarika-govinda-nguyen-phong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Duong-may-qua-xu-tuyet-lat-ma-anagarika-govinda-nguyen-phong
   GDCD - GDNGLL 12
   Duong-may-qua-xu-tuyet-lat-ma-anagarika-govinda-nguyen-phong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Ben-rang-tuyet-son-swami-amar-jyoti
   GD công dân 12
   Ben-rang-tuyet-son-swami-amar-jyoti

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Ben-rang-tuyet-son-swami-amar-jyoti
   GD công dân 12
   Ben-rang-tuyet-son-swami-amar-jyoti

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Ben-rang-tuyet-son-swami-amar-jyoti
   GDCD - GDNGLL 12
   Ben-rang-tuyet-son-swami-amar-jyoti

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Con-duong-may-trang-anagarika-govinda
   GD công dân 12
   Con-duong-may-trang-anagarika-govinda

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Con-duong-may-trang-anagarika-govinda
   GDCD - GDNGLL 12
   Con-duong-may-trang-anagarika-govinda

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Con-duong-may-trang-anagarika-govinda
   GD công dân 12
   Con-duong-may-trang-anagarika-govinda

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Đường xưa mây trắng
   GD công dân 12
   Đường xưa mây trắng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Đường xưa mây trắng
   GDCD - GDNGLL 12
   Đường xưa mây trắng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Đường xưa mây trắng
   GD công dân 12
   Đường xưa mây trắng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Ban ve giao duc- Krishnamurti
   GD công dân 12
   Ban ve giao duc- Krishnamurti

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Ban ve giao duc- Krishnamurti
   GD công dân 12
   Ban ve giao duc- Krishnamurti

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Ban ve giao duc- Krishnamurti
   GDCD - GDNGLL 12
   Ban ve giao duc- Krishnamurti

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • BANG DIEM TRHI THPT 2019-2020
   TÀI LIỆU ÔN THI THPT
   BANG DIEM TRHI THPT 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TÀI LIỆU ÔN THI THPT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • ke hoach tuyen sinh 2019-2020
   Văn bản Lưu trữ
   ke hoach tuyen sinh 2019-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản Lưu trữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2019

   Xem: 0

  • Báo cáo Đại Hội SVC xã Việt Hùng nhiệm kỳ 2014-2019
   Công tác Hội Sinh Vật Cảnh
   Báo cáo Đại Hội SVC xã Việt Hùng nhiệm kỳ 2014-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công tác Hội Sinh Vật Cảnh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2019

   Xem: 0

  • DANH MỤC HỒ SƠ ĐỘI
   GDCD - GDNGLL 8
   DANH MỤC HỒ SƠ ĐỘI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • DANH MỤC HỒ SƠ ĐỘI
   Đội TNTP HCM
   DANH MỤC HỒ SƠ ĐỘI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đội TNTP HCM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • DANH MỤC HỒ SƠ ĐỘI
   GD công dân 8
   DANH MỤC HỒ SƠ ĐỘI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • bảng dự trù kinh phí 2019 - 2020 (Đội)
   GD công dân 8
   bảng dự trù kinh phí 2019 - 2020 (Đội)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • bảng dự trù kinh phí 2019 - 2020 (Đội)
   GDCD - GDNGLL 8
   bảng dự trù kinh phí 2019 - 2020 (Đội)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • bảng dự trù kinh phí 2019 - 2020 (Đội)
   Đội TNTP HCM
   bảng dự trù kinh phí 2019 - 2020 (Đội)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đội TNTP HCM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • SỔ THEO DÕI NỀ NẾP CHI ĐỘI
   GDCD - GDNGLL 8
   SỔ THEO DÕI NỀ NẾP CHI ĐỘI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2019

   Xem: 0

  • SỔ THEO DÕI NỀ NẾP CHI ĐỘI
   GD công dân 8
   SỔ THEO DÕI NỀ NẾP CHI ĐỘI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2019

   Xem: 0

  • SỔ THEO DÕI NỀ NẾP CHI ĐỘI
   Đội TNTP HCM
   SỔ THEO DÕI NỀ NẾP CHI ĐỘI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đội TNTP HCM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2019

   Xem: 0

  • BAO CAO THANH TICH DOI NAM HOC 2018-2019
   GD công dân 8
   BAO CAO THANH TICH DOI NAM HOC 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • BAO CAO THANH TICH DOI NAM HOC 2018-2019
   Đội TNTP HCM
   BAO CAO THANH TICH DOI NAM HOC 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đội TNTP HCM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • BAO CAO THANH TICH DOI NAM HOC 2018-2019
   GDCD - GDNGLL 8
   BAO CAO THANH TICH DOI NAM HOC 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • SỔ TỔNG HỢP NỀ NẾP LIÊN ĐỘI
   GD công dân 8
   SỔ TỔNG HỢP NỀ NẾP LIÊN ĐỘI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • SỔ TỔNG HỢP NỀ NẾP LIÊN ĐỘI
   Đội TNTP HCM
   SỔ TỔNG HỢP NỀ NẾP LIÊN ĐỘI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đội TNTP HCM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • SỔ TỔNG HỢP NỀ NẾP LIÊN ĐỘI
   GDCD - GDNGLL 8
   SỔ TỔNG HỢP NỀ NẾP LIÊN ĐỘI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • SỔ THEO DÕI NỀ NẾP CHI ĐỘI
   GDCD - GDNGLL 8
   SỔ THEO DÕI NỀ NẾP CHI ĐỘI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • SỔ THEO DÕI NỀ NẾP CHI ĐỘI
   Đội TNTP HCM
   SỔ THEO DÕI NỀ NẾP CHI ĐỘI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đội TNTP HCM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • SỔ THEO DÕI NỀ NẾP CHI ĐỘI
   GD công dân 8
   SỔ THEO DÕI NỀ NẾP CHI ĐỘI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • đề thi vào lớp 10 môn toán-Thanh hóa qua các năm
   LOP 9
   đề thi vào lớp 10 môn toán-Thanh hóa qua các năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử LOP 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TĐ - KT LIÊN ĐỘI
   GD công dân 8
   BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TĐ - KT LIÊN ĐỘI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TĐ - KT LIÊN ĐỘI
   Đội TNTP HCM
   BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TĐ - KT LIÊN ĐỘI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đội TNTP HCM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY