Giáo án Giáo dục Công dân

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Công dân và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Công dân hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • CUỘC THI “TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬTHÒA GIẢI Ở CƠ SỞ”                NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY HÒA
   Tư liệu tham khảo
   CUỘC THI “TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬTHÒA GIẢI Ở CƠ SỞ” NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÂY HÒA

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • Hướng dẫn tổ chức Đại hộc CNBH các cấp 2019
   GDCD - GDNGLL 8
   Hướng dẫn tổ chức Đại hộc CNBH các cấp 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Hướng dẫn tổ chức Đại hộc CNBH các cấp 2019
   GDCD - GDNGLL 8
   Hướng dẫn tổ chức Đại hộc CNBH các cấp 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Hướng dẫn tổ chức Đại hộc CNBH các cấp 2019
   Tư liệu khác
   Hướng dẫn tổ chức Đại hộc CNBH các cấp 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Hướng dẫn tổ chức Đại hộc CNBH các cấp 2019
   GD công dân 8
   Hướng dẫn tổ chức Đại hộc CNBH các cấp 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH TUẦN 1-2019
   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN
   KẾ HOẠCH TUẦN 1-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH CT THÁNG 9
   LỊCH CÔNG TÁC THÁNG
   KẾ HOẠCH CT THÁNG 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử LỊCH CÔNG TÁC THÁNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 9. Giáo án cả năm
   VĂN BẢN TRƯỜNG
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 9. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN TRƯỜNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 1

  • TKB từ 02-9-2019
   Thời khóa biểu
   TKB từ 02-9-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • SO CHU NHIEM.doc2
   Tư liệu tham khảo
   SO CHU NHIEM.doc2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2019

   Xem: 0

  • Các triều đại phong kiến Việt Nam
   Tư liệu tham khảo
   Các triều đại phong kiến Việt Nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2019

   Xem: 0

  • Đại cương lich sư việt
   Tư liệu tham khảo
   Đại cương lich sư việt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2019

   Xem: 0

  • TKB áp dụng ngày 26/8/2019
   GD công dân 8
   TKB áp dụng ngày 26/8/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2019

   Xem: 0

  • TKB áp dụng ngày 26/8/2019
   GDCD - GDNGLL 8
   TKB áp dụng ngày 26/8/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2019

   Xem: 0

  • TKB áp dụng ngày 26/8/2019
   GDCD - GDNGLL 8
   TKB áp dụng ngày 26/8/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2019

   Xem: 0

  • TKB áp dụng ngày 26/8/2019
   Tư liệu Khác - TKB
   TKB áp dụng ngày 26/8/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu Khác - TKB

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể
   GD công dân 6
   Bài 1. Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2019

   Xem: 1

  • Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản
   GD công dân 12
   Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Đoàn kết, tương trợ
   GD công dân 7
   Bài 7. Đoàn kết, tương trợ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2019

   Xem: 0

  • Danh nhân:Tôn Thất Thuyết
   Tư liệu tham khảo
   Danh nhân:Tôn Thất Thuyết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2019

   Xem: 0

  • Danh nhân:Trần Hưng Đạo
   Tư liệu tham khảo
   Danh nhân:Trần Hưng Đạo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2019

   Xem: 0

  • Danh nhân:Trần Thủ Độ
   Tư liệu tham khảo
   Danh nhân:Trần Thủ Độ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2019

   Xem: 0

  • Trương Hán Siêu
   Tư liệu tham khảo
   Trương Hán Siêu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Trung thực
   GD công dân 7
   Bài 2. Trung thực

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Học sinh với văn hóa GT hót
   GD công dân 6
   Giáo án Học sinh với văn hóa GT hót

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/8/2019

   Xem: 0

  • GDCD lớp 7 cả năm (Chuẩn- 2019)
   GD công dân 7
   GDCD lớp 7 cả năm (Chuẩn- 2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 0

  • GDCD lớp 8 cả năm (Chuẩn- 2019)
   GD công dân 8
   GDCD lớp 8 cả năm (Chuẩn- 2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 1

  • GDCD lớp 9 cả năm (Chuẩn- 2019)
   GD công dân 9
   GDCD lớp 9 cả năm (Chuẩn- 2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 2

  • GDCD lớp 6 cả năm (Chuẩn- 2019)
   GD công dân 6
   GDCD lớp 6 cả năm (Chuẩn- 2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 1

  • TKB từ 12-8-2019
   Thời khóa biểu
   TKB từ 12-8-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • giao duc cong dan cd dh
   Tư liệu tham khảo
   giao duc cong dan cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2019

   Xem: 0

  • BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2019
   Tư liệu tham khảo
   BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2019

   Xem: 0

  • Bài 13. Công dân với cộng đồng
   GD công dân 10
   Bài 13. Công dân với cộng đồng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/8/2019

   Xem: 0

  • Thống kê HSGQG đạt giải 2017
   HSG QG
   Thống kê HSGQG đạt giải 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử HSG QG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/8/2019

   Xem: 0

  • BÀI CÚNG MỤ QUẾ CHI
   GDCD-GDNGLL 9
   BÀI CÚNG MỤ QUẾ CHI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD-GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại
   GD công dân 10
   Bài 15. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/8/2019

   Xem: 0

  • Đề thi GVG Thị các môn
   GD công dân 9
   Đề thi GVG Thị các môn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2019

   Xem: 0

  • Đề thi GVG Thị các môn
   GDCD - GDNGLL 9
   Đề thi GVG Thị các môn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2019

   Xem: 0

  • Đề thi GVG Thị các môn
   GDCD - GDNGLL 9
   Đề thi GVG Thị các môn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm ptnl 5hđ
   GD công dân 7
   Giáo án cả năm ptnl 5hđ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm ptnl 5hđ
   GD công dân 9
   Giáo án cả năm ptnl 5hđ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/7/2019

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm ptnl 5hđ
   GD công dân 8
   Giáo án cả năm ptnl 5hđ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/7/2019

   Xem: 2

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY