Giáo án Giáo dục Công dân

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Công dân và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Công dân hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 13. Công dân với cộng đồng
   GD công dân 10
   Bài 13. Công dân với cộng đồng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Trung thực
   GD công dân 7
   Bài 2. Trung thực

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • bao cao kho khan khong tuyen dung vị tri y tế truong hoc
   Văn bản Lưu trữ
   bao cao kho khan khong tuyen dung vị tri y tế truong hoc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản Lưu trữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • bao cao cong tac tu kiem tra giam sat thi hanh ky luat dang nam 2019
   Văn bản Lưu trữ
   bao cao cong tac tu kiem tra giam sat thi hanh ky luat dang nam 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản Lưu trữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • giao duc cong dan 9
   GD công dân 6
   giao duc cong dan 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   GD công dân 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   GD công dân 7
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • KH Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới
   GDCD - GDNGLL 8
   KH Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • KH Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới
   GDCD - GDNGLL 8
   KH Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • KH Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới
   GD công dân 8
   KH Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • KH Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới
   Tư liệu Khác - TKB
   KH Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu Khác - TKB

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án khám phá đồ dùng bằng điện
   Tư liệu tham khảo
   Giáo án khám phá đồ dùng bằng điện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo dục Công dân 6 chủ đề Tôi yêu nước sạch
   GDCD - GDNGLL 6
   Giáo dục Công dân 6 chủ đề Tôi yêu nước sạch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo dục Công dân 6 chủ đề Tôi yêu nước sạch
   GDCD - GDNGLL 6
   Giáo dục Công dân 6 chủ đề Tôi yêu nước sạch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo dục Công dân 6 chủ đề Tôi yêu nước sạch
   GD công dân 6
   Giáo dục Công dân 6 chủ đề Tôi yêu nước sạch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng
   GD công dân 10
   Bài 1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2019

   Xem: 0

  • chương trình hội nghị CBCCVC năm học 2019 - 2020
   Tư liệu tham khảo
   chương trình hội nghị CBCCVC năm học 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
   GD công dân 9
   Bài 7. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • KH tổ Tổng hợp
   Tư liệu tham khảo
   KH tổ Tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • PPCT GDCD
   GD công dân 6
   PPCT GDCD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • PPCT GDCD
   GDCD - GDNGLL 6
   PPCT GDCD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • PPCT GDCD
   GDCD - GDNGLL 6
   PPCT GDCD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • PPCT GDCD
   GDCD - GDNGLL 6
   PPCT GDCD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo dục an toàn giao thông
   GD công dân 6
   Giáo dục an toàn giao thông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo dục an toàn giao thông
   GDCD - GDNGLL 6
   Giáo dục an toàn giao thông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo dục an toàn giao thông
   GDCD - GDNGLL 6
   Giáo dục an toàn giao thông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo dục an toàn giao thông
   GDCD - GDNGLL 6
   Giáo dục an toàn giao thông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2019

   Xem: 0

  • Trắc nghiệm Bài 1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng
   GD công dân 10
   Trắc nghiệm Bài 1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   GD công dân 6
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2019

   Xem: 0

  • Cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến
   GDCD - GDNGLL 8
   Cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • Cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến
   GDCD - GDNGLL 8
   Cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • Cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến
   GD công dân 8
   Cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • Cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến
   Tư liệu Khác - TKB
   Cuộc thi tìm hiểu Luật trẻ em trực tuyến

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu Khác - TKB

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGAY
   Tư liệu tham khảo
   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGAY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   GD công dân 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2019

   Xem: 0

  • bao cao tu kiem tra cong tac thi dua khen thuong 2018
   Văn bản Lưu trữ
   bao cao tu kiem tra cong tac thi dua khen thuong 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản Lưu trữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • ke hoach van hoa noi cong so giai doan 2019-2025
   Văn bản Lưu trữ
   ke hoach van hoa noi cong so giai doan 2019-2025

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản Lưu trữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • ke hoach phat trien giao duc giai doan 2010-2015
   Văn bản Lưu trữ
   ke hoach phat trien giao duc giai doan 2010-2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn bản Lưu trữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • TKB từ 07-10-2019
   Thời khóa biểu
   TKB từ 07-10-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Đơn xin miễn giảm học phí
   GD công dân 6
   Đơn xin miễn giảm học phí

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GDCD - GDNGLL 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2019

   Xem: 0

  • Điểm thi HSG THPT 2019
   Văn Bản Mới
   Điểm thi HSG THPT 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn Bản Mới

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY