Giáo án Giáo dục Công dân

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Công dân và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Công dân hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • GDCD 9- Tiết 26
   GDCD - GDNGLL
   GDCD 9- Tiết 26

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 8- Tiết 24
   GDCD - GDNGLL
   GDCD 8- Tiết 24

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 9- Tiết 24
   GDCD - GDNGLL
   GDCD 9- Tiết 24

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 8- Tiết 23
   GDCD - GDNGLL
   GDCD 8- Tiết 23

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 9- Tiết 23
   GDCD - GDNGLL
   GDCD 9- Tiết 23

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 8- Tiết 22
   GDCD - GDNGLL
   GDCD 8- Tiết 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 9- Tiết 22
   GDCD - GDNGLL
   GDCD 9- Tiết 22

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 9- Tiết 21
   GDCD - GDNGLL
   GDCD 9- Tiết 21

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 8- Tiết 21
   GDCD - GDNGLL
   GDCD 8- Tiết 21

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 8- Tiết 20
   GDCD - GDNGLL
   GDCD 8- Tiết 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • GDCD 9- Tiết 20
   GDCD - GDNGLL
   GDCD 9- Tiết 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất
   GD công dân 9
   Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất
   GD công dân 8
   Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất
   GD công dân 7
   Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất
   GD công dân 6
   Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Tuần 33 GDCD 9
   GDCD - GDNGLL
   Tuần 33 GDCD 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Tuần 33 GDCD 8
   GDCD - GDNGLL
   Tuần 33 GDCD 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Tuần 33 GDCD 6
   GDCD - GDNGLL
   Tuần 33 GDCD 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch
   Tư liệu tham khảo
   Bài thu hoạch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   GD công dân 11
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • TKB từ 13-5-2019
   Thời khóa biểu
   TKB từ 13-5-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • LỊCH THI HK II NĂM HỌC 2018-2019
   GDCD - GDNGLL 6
   LỊCH THI HK II NĂM HỌC 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • LỊCH THI HK II NĂM HỌC 2018-2019
   GD công dân 6
   LỊCH THI HK II NĂM HỌC 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • LỊCH THI HK II NĂM HỌC 2018-2019
   LỊCH THI HỌC KỲ
   LỊCH THI HK II NĂM HỌC 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử LỊCH THI HỌC KỲ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • LỊCH THI HK II NĂM HỌC 2018-2019
   GDCD - GDNGLL 6
   LỊCH THI HK II NĂM HỌC 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • Mẫu Báo cáo KĐCL mới nhất (TT17) năm 2019
   Tư liệu góp nhặt
   Mẫu Báo cáo KĐCL mới nhất (TT17) năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu góp nhặt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội
   GD công dân 12
   Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • thanh lịch văn minh lớp 8
   GDCD - GDNGLL 8
   thanh lịch văn minh lớp 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • thanh lịch văn minh lớp 8
   GDCD - GDNGLL 8
   thanh lịch văn minh lớp 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • thanh lịch văn minh lớp 8
   GD công dân 8
   thanh lịch văn minh lớp 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • thanh lịch văn minh lớp 8
   GDCD - GDNGLL 8
   thanh lịch văn minh lớp 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • LỊCH THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019
   GD công dân 6
   LỊCH THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • LỊCH THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019
   LỊCH THI HỌC KỲ
   LỊCH THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử LỊCH THI HỌC KỲ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • LỊCH THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019
   GDCD - GDNGLL 6
   LỊCH THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • LỊCH THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019
   GDCD - GDNGLL 6
   LỊCH THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch chiến lược phát triển GD&ĐT giai đoạn 2013-2018 và tầm nhìn đến 2023
   VAN BAN
   Kế hoạch chiến lược phát triển GD&ĐT giai đoạn 2013-2018 và tầm nhìn đến 2023

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VAN BAN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2019

   Xem: 0

  • bai tap on hinh 9
   TOÁN 9
   bai tap on hinh 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TOÁN 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • ON TAP CUOI NAM TOAN 7
   TOÁN 7
   ON TAP CUOI NAM TOAN 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TOÁN 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • ON TAP CUOI NAM TOAN 6
   TOÁN 6
   ON TAP CUOI NAM TOAN 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TOÁN 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • Công dân 7 tuần 34
   GDCD - GDNGLL
   Công dân 7 tuần 34

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ KTHK II GDCD 8.
   GD công dân 8
   ĐỀ KTHK II GDCD 8.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2019

   Xem: 0

  • li luan chinh tri cd dh
   Tư liệu tham khảo
   li luan chinh tri cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2019

   Xem: 0

  • li luan chinh tri cd dh
   Tư liệu tham khảo
   li luan chinh tri cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   GD công dân 6
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Công dân 7 tuần 33
   GDCD - GDNGLL
   Công dân 7 tuần 33

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 13. Công dân với cộng đồng
   GD công dân 10
   Bài 13. Công dân với cộng đồng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2019

   Xem: 1

  • Tuần 32 GDCD 8
   GDCD - GDNGLL
   Tuần 32 GDCD 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • Tuần 32 GDCD 6
   GDCD - GDNGLL
   Tuần 32 GDCD 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY