Giáo án Giáo dục Công dân 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Công dân 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Công dân 12 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   GD công dân 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2019

   Xem: 0

  • Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản
   GD công dân 12
   Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2019

   Xem: 0

  • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
   GDCD - GDNGLL 12
   Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2019

   Xem: 0

  • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
   GD công dân 12
   Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2019

   Xem: 0

  • Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
   GD công dân 12
   Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2019

   Xem: 1

  • Duong-may-qua-xu-tuyet-lat-ma-anagarika-govinda-nguyen-phong
   GD công dân 12
   Duong-may-qua-xu-tuyet-lat-ma-anagarika-govinda-nguyen-phong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Duong-may-qua-xu-tuyet-lat-ma-anagarika-govinda-nguyen-phong
   GD công dân 12
   Duong-may-qua-xu-tuyet-lat-ma-anagarika-govinda-nguyen-phong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Duong-may-qua-xu-tuyet-lat-ma-anagarika-govinda-nguyen-phong
   GDCD - GDNGLL 12
   Duong-may-qua-xu-tuyet-lat-ma-anagarika-govinda-nguyen-phong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Ben-rang-tuyet-son-swami-amar-jyoti
   GD công dân 12
   Ben-rang-tuyet-son-swami-amar-jyoti

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Ben-rang-tuyet-son-swami-amar-jyoti
   GD công dân 12
   Ben-rang-tuyet-son-swami-amar-jyoti

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Ben-rang-tuyet-son-swami-amar-jyoti
   GDCD - GDNGLL 12
   Ben-rang-tuyet-son-swami-amar-jyoti

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Con-duong-may-trang-anagarika-govinda
   GD công dân 12
   Con-duong-may-trang-anagarika-govinda

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Con-duong-may-trang-anagarika-govinda
   GDCD - GDNGLL 12
   Con-duong-may-trang-anagarika-govinda

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Con-duong-may-trang-anagarika-govinda
   GD công dân 12
   Con-duong-may-trang-anagarika-govinda

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Đường xưa mây trắng
   GD công dân 12
   Đường xưa mây trắng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Đường xưa mây trắng
   GDCD - GDNGLL 12
   Đường xưa mây trắng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Đường xưa mây trắng
   GD công dân 12
   Đường xưa mây trắng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Ban ve giao duc- Krishnamurti
   GD công dân 12
   Ban ve giao duc- Krishnamurti

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Ban ve giao duc- Krishnamurti
   GD công dân 12
   Ban ve giao duc- Krishnamurti

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Ban ve giao duc- Krishnamurti
   GDCD - GDNGLL 12
   Ban ve giao duc- Krishnamurti

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội
   GD công dân 12
   Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2019

   Xem: 0

  • TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP GDCD 12
   GD công dân 12
   TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP GDCD 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân
   GD công dân 12
   Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • Bài: Luật phòng, chống tham nhũng-Tiết: 1. Khái niệm về tham nhũng
   GD công dân 12
   Bài: Luật phòng, chống tham nhũng-Tiết: 1. Khái niệm về tham nhũng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   GD công dân 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   GD công dân 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   GD công dân 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
   GD công dân 12
   Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   GD công dân 12
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   GD công dân 12
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội
   GD công dân 12
   Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   GD công dân 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 3

  • Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ
   GD công dân 12
   Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Thực hiện pháp luật (TIẾT 3)
   GD công dân 12
   Bài 2. Thực hiện pháp luật (TIẾT 3)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 2

  • Hẹn bạn trên đỉnh thành công
   GDCD - GDNGLL 12
   Hẹn bạn trên đỉnh thành công

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2018

   Xem: 0

  • Hẹn bạn trên đỉnh thành công
   GD công dân 12
   Hẹn bạn trên đỉnh thành công

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2018

   Xem: 0

  • Hẹn bạn trên đỉnh thành công
   GD công dân 12
   Hẹn bạn trên đỉnh thành công

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2018

   Xem: 0

  • giao duc cong dan 12
   GD công dân 12
   giao duc cong dan 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo dục Công dân 12.
   GD công dân 12
   Giáo dục Công dân 12.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2018

   Xem: 2

  • Bài 1. Pháp luật và đời sống
   GD công dân 12
   Bài 1. Pháp luật và đời sống

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Ai lấy miếng pho mát của tôi
   GD công dân 12
   Ai lấy miếng pho mát của tôi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY