Giáo án Giáo dục Công dân 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Công dân 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Công dân 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   GD công dân 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   GD công dân 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Pháp luật và kỉ luật
   GD công dân 8
   Bài 5. Pháp luật và kỉ luật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu tập huấn mới
   GD công dân 8
   Giáo án cả năm mẫu tập huấn mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 3. Tôn trọng người khác
   GD công dân 8
   Bài 3. Tôn trọng người khác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Liêm khiết
   GD công dân 8
   Bài 2. Liêm khiết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Tôn trọng lẽ phải
   GD công dân 8
   Bài 1. Tôn trọng lẽ phải

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • KHDH MÔN GDCD 8(2018-2019)
   GD công dân 8
   KHDH MÔN GDCD 8(2018-2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án năm hoạt động
   GD công dân 8
   Giáo án năm hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   GD công dân 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   GD công dân 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2018

   Xem: 0

  • THỜI KHÓA BIỂU LẦN 1 NĂM 2018-2019
   GD công dân 8
   THỜI KHÓA BIỂU LẦN 1 NĂM 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 3. Tôn trọng người khác
   GD công dân 8
   Bài 3. Tôn trọng người khác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Liêm khiết
   GD công dân 8
   Bài 2. Liêm khiết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Tôn trọng lẽ phải
   GD công dân 8
   Bài 1. Tôn trọng lẽ phải

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo chuẩn NL,PC- PP,KT day học mới
   GD công dân 8
   Giáo án theo chuẩn NL,PC- PP,KT day học mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   GD công dân 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Tôn trọng lẽ phải
   GD công dân 8
   Bài 1. Tôn trọng lẽ phải

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/8/2018

   Xem: 0

  • File tổng hợp FIFA World Cup 2018
   GD công dân 8
   File tổng hợp FIFA World Cup 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/6/2018

   Xem: 0

  • BIEN BAN BÀN GIAO HỌC SINH
   GD công dân 8
   BIEN BAN BÀN GIAO HỌC SINH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 10

  • KẾ HOẠCH RUNG CHUÔNG VÀNG CLB TIẾNG ANH NĂM HỌC 2017-2018
   GD công dân 8
   KẾ HOẠCH RUNG CHUÔNG VÀNG CLB TIẾNG ANH NĂM HỌC 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • TIÊU CHÍ XẾP LẠO THI ĐUA ĐỘI NĂM HỌC 2017-2018
   GD công dân 8
   TIÊU CHÍ XẾP LẠO THI ĐUA ĐỘI NĂM HỌC 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỘI NĂM HỌC 2017-2018
   GD công dân 8
   BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỘI NĂM HỌC 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2018

   Xem: 0

  • Bài 19. Quyền tự do ngôn luận
   GD công dân 8
   Bài 19. Quyền tự do ngôn luận

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2018

   Xem: 0

  • KICH BAN KET NAP DOAN 2018
   GD công dân 8
   KICH BAN KET NAP DOAN 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2018

   Xem: 0

  • Hỏi - Đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
   GD công dân 8
   Hỏi - Đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII
   GD công dân 8
   Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X
   GD công dân 8
   Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • HD sử dụng tài khoàn Đội viên 2018
   GD công dân 8
   HD sử dụng tài khoàn Đội viên 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH DỰ THI NGHI THUC DOI
   GD công dân 8
   KẾ HOẠCH DỰ THI NGHI THUC DOI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 39

  • TỜ TRINH XIN PHI
   GD công dân 8
   TỜ TRINH XIN PHI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 19

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2018

   Xem: 14

  • Bài 20. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
   GD công dân 8
   Bài 20. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2018

   Xem: 2

  • Bài 18. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
   GD công dân 8
   Bài 18. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2018

   Xem: 2

  • Bài 15. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
   GD công dân 8
   Bài 15. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2018

   Xem: 2

  • Bài 13. Phòng, chống tệ nạn xã hội
   GD công dân 8
   Bài 13. Phòng, chống tệ nạn xã hội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2018

   Xem: 2

  • Giáo án HĐNG L8
   GD công dân 8
   Giáo án HĐNG L8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2018

   Xem: 2

  • THỜI KHÓA BIỂU LẦN 4 (5/3/2018)
   GD công dân 8
   THỜI KHÓA BIỂU LẦN 4 (5/3/2018)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 4

  • Bài 13. Phòng, chống tệ nạn xã hội
   GD công dân 8
   Bài 13. Phòng, chống tệ nạn xã hội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY