Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Công dân 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Công dân 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Giáo dục Công dân 9

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm soạn theo mẫu tập huấn mới
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm soạn theo mẫu tập huấn mới

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • giáo dục công dân 9. Thuế
  GD công dân 9
  giáo dục công dân 9. Thuế

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 11. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
  GD công dân 9
  Bài 11. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
  GD công dân 9
  Bài 9. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 8. Năng động, sáng tạo
  GD công dân 9
  Bài 8. Năng động, sáng tạo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 7. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
  GD công dân 9
  Bài 7. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Tiết 8. Kiểm tra 1 tiết
  GD công dân 9
  Tiết 8. Kiểm tra 1 tiết

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GD công dân 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2018

  Xem: 0

 • Giáó án GDCD 9 cả năm
  GD công dân 9
  Giáó án GDCD 9 cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm mẫu tập huấn mới
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm mẫu tập huấn mới

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  GD công dân 9
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  GD công dân 9
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL
  GD công dân 9
  Giáo án mới 5 hoạt động, đủ PC, NL

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án năm hoạt động
  GD công dân 9
  Giáo án năm hoạt động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 4. Bảo vệ hoà bình
  GD công dân 9
  Bài 4. Bảo vệ hoà bình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 3. Dân chủ và kỉ luật
  GD công dân 9
  Bài 3. Dân chủ và kỉ luật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 2. Tự chủ
  GD công dân 9
  Bài 2. Tự chủ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GD công dân 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/9/2018

  Xem: 0

 • . GIÁO ÁN GDCD 9
  GD công dân 9
  . GIÁO ÁN GDCD 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Bài 3. Dân chủ và kỉ luật
  GD công dân 9
  Bài 3. Dân chủ và kỉ luật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2018

  Xem: 0

 • Bài 2. Tự chủ
  GD công dân 9
  Bài 2. Tự chủ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GD công dân 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án theo chuẩn NL,PC- PP,KT day học mới
  GD công dân 9
  Giáo án theo chuẩn NL,PC- PP,KT day học mới

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  GD công dân 9
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2018

  Xem: 6

 • Bài thu hoạch chính trị hè 2018
  GD công dân 9
  Bài thu hoạch chính trị hè 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2018

  Xem: 0

 • Nghị quyết 26-NQTW 7 khoá 12
  GD công dân 9
  Nghị quyết 26-NQTW 7 khoá 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/7/2018

  Xem: 0

 • Nghị quyết 27 NQ TW 7 khoá 12
  GD công dân 9
  Nghị quyết 27 NQ TW 7 khoá 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/7/2018

  Xem: 0

 • Nghị quyết 26,27,28 NQTW 7 khoá 12
  GD công dân 9
  Nghị quyết 26,27,28 NQTW 7 khoá 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD công dân 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2018

  Xem: 0

 • NGLL 9-HKII
  GD công dân 9
  NGLL 9-HKII

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 18. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
  GD công dân 9
  Bài 18. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 15. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
  GD công dân 9
  Bài 15. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 3

 • Bài 18. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
  GD công dân 9
  Bài 18. Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 3

 • Bài 2. Tự chủ
  GD công dân 9
  Bài 2. Tự chủ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 1. Chí công vô tư
  GD công dân 9
  Bài 1. Chí công vô tư

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 8. Năng động, sáng tạo
  GD công dân 9
  Bài 8. Năng động, sáng tạo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

 • Bài viết về người phụ nữ
  GD công dân 9
  Bài viết về người phụ nữ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY