Giáo án Giáo dục Công dân 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Công dân 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Công dân 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   GD công dân 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2019

   Xem: 0

  • GDCD lớp 9 cả năm (Chuẩn- 2019)
   GD công dân 9
   GDCD lớp 9 cả năm (Chuẩn- 2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2019

   Xem: 2

  • Đề thi GVG Thị các môn
   GD công dân 9
   Đề thi GVG Thị các môn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2019

   Xem: 0

  • Đề thi GVG Thị các môn
   GDCD - GDNGLL 9
   Đề thi GVG Thị các môn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2019

   Xem: 0

  • Đề thi GVG Thị các môn
   GDCD - GDNGLL 9
   Đề thi GVG Thị các môn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm ptnl 5hđ
   GD công dân 9
   Giáo án cả năm ptnl 5hđ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/7/2019

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án PTNL mới
   GD công dân 9
   Giáo án PTNL mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 2

  • CHUAN GV TT20-2019
   GDCD - GDNGLL 9
   CHUAN GV TT20-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2019

   Xem: 0

  • CHAM DIEM VIEN CHUC 18-19
   GDCD - GDNGLL 9
   CHAM DIEM VIEN CHUC 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/5/2019

   Xem: 0

  • ĐG VIÊN CHỨC 18-19 - HONG QUANG
   GDCD - GDNGLL 9
   ĐG VIÊN CHỨC 18-19 - HONG QUANG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC 18-19
   GDCD - GDNGLL 9
   ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • ĐÁNH GIÁ VIEN CHUC 18-19
   GDCD - GDNGLL 9
   ĐÁNH GIÁ VIEN CHUC 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất
   GD công dân 9
   Giáo án tập huấn mẫu 2019 mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2019

   Xem: 1

  • Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
   GD công dân 9
   Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án công dân 6 pt năng lực
   GD công dân 9
   Giáo án công dân 6 pt năng lực

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề Giáo dục sức khỏe, giới tính
   GDCD - GDNGLL 9
   Chủ đề Giáo dục sức khỏe, giới tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề Giáo dục sức khỏe, giới tính
   GD công dân 9
   Chủ đề Giáo dục sức khỏe, giới tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề Giáo dục sức khỏe, giới tính
   GDCD - GDNGLL 9
   Chủ đề Giáo dục sức khỏe, giới tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 15. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
   GD công dân 9
   Bài 15. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN THEO MẪU TẬP HUẤN MỚI 2019
   GD công dân 9
   GIÁO ÁN THEO MẪU TẬP HUẤN MỚI 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 8

  • MẪU GIAÓ ÁN MỚI 5 HĐ PCNL ĐỦ BỘ 6789
   GD công dân 9
   MẪU GIAÓ ÁN MỚI 5 HĐ PCNL ĐỦ BỘ 6789

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 2

  • GIÁO ÁN 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC (ĐỦ BỘ)
   GD công dân 9
   GIÁO ÁN 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC (ĐỦ BỘ)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN CẢ NĂM ĐỦ BỘ 6789 THEO 5HĐ
   GD công dân 9
   GIÁO ÁN CẢ NĂM ĐỦ BỘ 6789 THEO 5HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   GD công dân 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 1

  • Giáo án công dân 9 mẫu mới
   GD công dân 9
   Giáo án công dân 9 mẫu mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2019

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 2
   GD công dân 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN 5 HOẠT ĐỘNG MẪU TẬP HUẤN 2019 (TRỌN BỘ)
   GD công dân 9
   GIÁO ÁN 5 HOẠT ĐỘNG MẪU TẬP HUẤN 2019 (TRỌN BỘ)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 2

  • GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI 18-19
   GD công dân 9
   GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 1

  • GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MẪU 5 HOẠT ĐỘNG MẪU 2019
   GD công dân 9
   GIÁO ÁN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MẪU 5 HOẠT ĐỘNG MẪU 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 1

  • GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI 5 HĐ
   GD công dân 9
   GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mới
   GD công dân 9
   Giáo án cả năm mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH TO CHUC RUNG CHUONG VANG TQT 2018
   GDCD - GDNGLL 9
   KE HOACH TO CHUC RUNG CHUONG VANG TQT 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • KE HOACH TO CHUC RUNG CHUONG VANG TQT 2018
   GDCD - GDNGLL 9
   KE HOACH TO CHUC RUNG CHUONG VANG TQT 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • KE HOACH TO CHUC RUNG CHUONG VANG TQT 2018
   GD công dân 9
   KE HOACH TO CHUC RUNG CHUONG VANG TQT 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • KE HOACH TO CHUC RUNG CHUONG VANG TQT 2018
   GDCD - GDNGLL 9
   KE HOACH TO CHUC RUNG CHUONG VANG TQT 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án phát triển NL 2018 trọn bộ
   GD công dân 9
   Giáo án phát triển NL 2018 trọn bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 2

  • GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ
   GD công dân 9
   GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 1

  • GIÁO ÁN MẪU MỚI 2018
   GD công dân 9
   GIÁO ÁN MẪU MỚI 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • GDCD9 ôn tập học ki 1
   GD công dân 9
   GDCD9 ôn tập học ki 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MỚI 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NL, PC
   GD công dân 9
   GIÁO ÁN MỚI 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NL, PC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN CD 8 SOẠN MẪU MỚI NHẤT
   GD công dân 9
   GIÁO ÁN CD 8 SOẠN MẪU MỚI NHẤT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án CD 9 mẫu mới nhất
   GD công dân 9
   Giáo án CD 9 mẫu mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD công dân 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 1

  • Bài dự thi về danh nhân văn hóa
   GDCD - GDNGLL 9
   Bài dự thi về danh nhân văn hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY