Giáo án Giáo dục Công dân

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Công dân và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Công dân hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Biên bản xét ĐK thi quốc gia năm 2015
   Kết Quả Hoạt Động
   Biên bản xét ĐK thi quốc gia năm 2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kết Quả Hoạt Động

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2015

   Xem: 0

  • bb hop phu huynh học sinh đầu kì II 1314
   Hồ sơ chủ nhiệm lớp cũ
   bb hop phu huynh học sinh đầu kì II 1314

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hồ sơ chủ nhiệm lớp cũ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2015

   Xem: 2

  • Mẫu đánh giá viên chức mới (kèm theo hướng dẫn)
   Các biểu mẫu
   Mẫu đánh giá viên chức mới (kèm theo hướng dẫn)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các biểu mẫu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2015

   Xem: 0

  • Ki 2 chuan
   Kết quả HSG, Thi đua
   Ki 2 chuan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kết quả HSG, Thi đua

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2015

   Xem: 0

  • Ca nam chuan
   Kết quả HSG, Thi đua
   Ca nam chuan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kết quả HSG, Thi đua

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2015

   Xem: 0

  • Điểm thi kỳ 2 khối 7 năm học 2014-2015
   ĐIỂM THI
   Điểm thi kỳ 2 khối 7 năm học 2014-2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử ĐIỂM THI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2015

   Xem: 0

  • kế hoạch đại hội
   Kế hoạch
   kế hoạch đại hội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kế hoạch

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2015

   Xem: 9

  • báo cáo chi bộ
   Kế hoạch
   báo cáo chi bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kế hoạch

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2015

   Xem: 7

  • Hướng dẫn tuyển thẳng ĐH,CĐ năm 2015
   Văn Bản Mới
   Hướng dẫn tuyển thẳng ĐH,CĐ năm 2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn Bản Mới

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2015

   Xem: 0

  • Hướng dẫn tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2015
   Văn Bản Mới
   Hướng dẫn tuyển sinh ĐH,CĐ năm 2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn Bản Mới

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2015

   Xem: 0

  • Tong ket HK II toan truong
   Kết quả HSG, Thi đua
   Tong ket HK II toan truong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kết quả HSG, Thi đua

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2015

   Xem: 0

  • Tổng kết cả năm toàn trường
   Kết quả HSG, Thi đua
   Tổng kết cả năm toàn trường

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kết quả HSG, Thi đua

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2015

   Xem: 0

  • ĐIỂM THI HỌC KỲ II- KHỐI 6- 14-15
   ĐIỂM THI
   ĐIỂM THI HỌC KỲ II- KHỐI 6- 14-15

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử ĐIỂM THI

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2015

   Xem: 0

  • Tiểu sở anh hùng nhỏ tuổi
   GD công dân 7
   Tiểu sở anh hùng nhỏ tuổi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2015

   Xem: 0

  • Thong bao ket qua Thi KHKT 20114.2015
   Kết quả các cuộc thi
   Thong bao ket qua Thi KHKT 20114.2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kết quả các cuộc thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2015

   Xem: 0

  • Kết quả học sinh giỏi khối 6,7,8 năm học 2014.2015
   Kết quả các cuộc thi
   Kết quả học sinh giỏi khối 6,7,8 năm học 2014.2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kết quả các cuộc thi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2015

   Xem: 0

  • Bài 12. Sống và làm việc có kế hoạch
   GD công dân 7
   Bài 12. Sống và làm việc có kế hoạch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2015

   Xem: 6

  • 9c 2014-2015
   GDCD-GDNGLL 6
   9c 2014-2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD-GDNGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2015

   Xem: 0

  • 9b 2014 -2015
   GDCD-GDNGLL 6
   9b 2014 -2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD-GDNGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2015

   Xem: 0

  • 9a 2014 - 2015
   GDCD-GDNGLL 6
   9a 2014 - 2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD-GDNGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2015

   Xem: 0

  • Tích hợp pháp luật trong môn GDCD
   GD công dân 9
   Tích hợp pháp luật trong môn GDCD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2015

   Xem: 131

  • Tích hợp pháp luật trong môn GDCD
   GDCD - GDNGLL 9
   Tích hợp pháp luật trong môn GDCD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2015

   Xem: 0

  • Tích hợp pháp luật trong môn GDCD
   GDCD - GDNGLL 9
   Tích hợp pháp luật trong môn GDCD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2015

   Xem: 28

  • Tích hợp pháp luật trong môn GDCD
   GDCD - GDNGLL 9
   Tích hợp pháp luật trong môn GDCD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2015

   Xem: 0

  • biểu mẫu báo cáo cuối năm năm học 2014-2015
   Kế Hoạch
   biểu mẫu báo cáo cuối năm năm học 2014-2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kế Hoạch

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2015

   Xem: 2

  • Biểu mẫu báo cáo cuối năm 2014-2015
   Kế Hoạch
   Biểu mẫu báo cáo cuối năm 2014-2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kế Hoạch

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2015

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2015
   Lịch công tác
   KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lịch công tác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2015

   Xem: 0

  • Quy chế thi đua khen thưởng năm 2015 của Sở GDĐT Bình phước
   Văn Bản Mới
   Quy chế thi đua khen thưởng năm 2015 của Sở GDĐT Bình phước

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Văn Bản Mới

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2015

   Xem: 0

  • Văn bản hướng dẫn đánh giá chuẩn GV
   Các biểu mẫu
   Văn bản hướng dẫn đánh giá chuẩn GV

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các biểu mẫu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2015

   Xem: 0

  • Mẫu đánh giá thi đua
   Các biểu mẫu
   Mẫu đánh giá thi đua

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Các biểu mẫu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2015

   Xem: 0