Giáo án Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • GIÁO ÁN NGLL TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM 2018
   Đoàn - Đội
   GIÁO ÁN NGLL TRƯỜNG TIỂU HỌC NĂM 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • GA TH: Nghệ thuật thổi màu nước
   Đoàn - Đội
   GA TH: Nghệ thuật thổi màu nước

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh
   Đoàn - Đội
   giao duc tieu hoc cd dh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án thể dục cả năm lớp 1,2,3,4,5.Hoàng Đại An
   Đoàn - Đội
   Giáo án thể dục cả năm lớp 1,2,3,4,5.Hoàng Đại An

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • lịch báo giảng lớp 2,3
   Đoàn - Đội
   lịch báo giảng lớp 2,3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • điều lệ đội mới 2019
   Đoàn - Đội
   điều lệ đội mới 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2018

   Xem: 0

  • giao duc tieu hoc cd dh Tuần 22 năm 2018 (Tích hợp đầy đủ)
   Đoàn - Đội
   giao duc tieu hoc cd dh Tuần 22 năm 2018 (Tích hợp đầy đủ)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2018

   Xem: 0

  • BÀI PHÁT BIỂU CẢM NHẬN 20/11
   Đoàn - Đội
   BÀI PHÁT BIỂU CẢM NHẬN 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2017

   Xem: 39

  • SỔ SÁCH CTĐ
   Đoàn - Đội
   SỔ SÁCH CTĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2017

   Xem: 0

  • kich ban trung thu
   Đoàn - Đội
   kich ban trung thu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2017

   Xem: 0

  • kich ban trung thu hay 2017 Hoa Thuy
   Đoàn - Đội
   kich ban trung thu hay 2017 Hoa Thuy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2017

   Xem: 0

  • lời dẫn chương trình trung thu
   Đoàn - Đội
   lời dẫn chương trình trung thu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2017

   Xem: 1

  • KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU - ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM
   Đoàn - Đội
   KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU - ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2017

   Xem: 0

  • Chuong trinh khánh thành thư viện RÔM To Read
   Đoàn - Đội
   Chuong trinh khánh thành thư viện RÔM To Read

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2016

   Xem: 0

  • BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG
   Đoàn - Đội
   BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2016

   Xem: 0

  • DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐOÀN
   Đoàn - Đội
   DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐOÀN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2016

   Xem: 14

  • Nghi thức Đội mới nhất 2015
   Nghi thức đội
   Nghi thức Đội mới nhất 2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Nghi thức đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2016

   Xem: 0

  • Nghi thức Đội mới nhất 2015
   Đoàn - Đội
   Nghi thức Đội mới nhất 2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2016

   Xem: 0

  • suc ben vat lieu
   Đoàn - Đội
   suc ben vat lieu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2016

   Xem: 1

  • bao cao chi doan
   Đoàn - Đội
   bao cao chi doan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2016

   Xem: 0

  • thang điem cham vui trung thu.
   Đoàn - Đội
   thang điem cham vui trung thu.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2016

   Xem: 0

  • chuong trinh trung thu
   Đoàn - Đội
   chuong trinh trung thu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2016

   Xem: 0

  • Báo cáo lớp chính trị hè 2016
   Đoàn - Đội
   Báo cáo lớp chính trị hè 2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2016

   Xem: 0

  • TONG HOP
   Đoàn - Đội
   TONG HOP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2016

   Xem: 0

  • SKKN
   Đoàn - Đội
   SKKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2016

   Xem: 0

  • SKKN
   Đoàn - Đội
   SKKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2016

   Xem: 0

  • kế hoạch viếng hương nghĩa trang liệt sĩ
   Đoàn - Đội
   kế hoạch viếng hương nghĩa trang liệt sĩ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2016

   Xem: 0

  • kế hoạch kiểm tra HSSS các chi đoàn
   Đoàn - Đội
   kế hoạch kiểm tra HSSS các chi đoàn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2016

   Xem: 0

  • Chữa bệnh bẳng Liệu pháp Tượng số
   Đoàn - Đội
   Chữa bệnh bẳng Liệu pháp Tượng số

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2016

   Xem: 11

  • ban đăng ký đơn vị văn hóa
   Đoàn - Đội
   ban đăng ký đơn vị văn hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2016

   Xem: 0

  • Đề violympic toán 3
   Đoàn - Đội
   Đề violympic toán 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2016

   Xem: 0

  • Phân phối chương trình VNEN lớp 3
   Đoàn - Đội
   Phân phối chương trình VNEN lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2016

   Xem: 28

  • giao an theo chu de lop 7
   Đoàn - Đội
   giao an theo chu de lop 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2016

   Xem: 0

  • Sáng kiến kinhnghieemj công tác chủ nhiệm
   Đoàn - Đội
   Sáng kiến kinhnghieemj công tác chủ nhiệm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2016

   Xem: 0

  • Giáo án VL9
   Đoàn - Đội
   Giáo án VL9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2016

   Xem: 0

  • Bài phat bieu chia tay giao vien nghi huu
   Đoàn - Đội
   Bài phat bieu chia tay giao vien nghi huu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2015

   Xem: 0

  • KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ BẢN THÂN
   Đoàn - Đội
   KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ BẢN THÂN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2015

   Xem: 0

  • HƯỚNG DẪN SOẠN BÀI KỸ NĂNG SỐNG
   Đoàn - Đội
   HƯỚNG DẪN SOẠN BÀI KỸ NĂNG SỐNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2015

   Xem: 16

  • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
   Đoàn - Đội
   TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2015

   Xem: 12

  • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
   Đoàn - Đội
   TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2015

   Xem: 0

  • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
   Đoàn - Đội
   TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2015

   Xem: 0

  • Chương trình 20/11
   Đoàn - Đội
   Chương trình 20/11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2015

   Xem: 0

  • GIAO AN LOP 4
   Đoàn - Đội
   GIAO AN LOP 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2015

   Xem: 0

  • kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015-2016
   Đoàn - Đội
   kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015-2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2015

   Xem: 5

  • Quyết định ban hành quy chế dân chủ 2015-2020
   Đoàn - Đội
   Quyết định ban hành quy chế dân chủ 2015-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2015

   Xem: 0

  • Quyết định ban hành quy chế dân chủ 2015-2020
   Qui chế - Quyết định
   Quyết định ban hành quy chế dân chủ 2015-2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Qui chế - Quyết định

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2015

   Xem: 0

  • phat thanh mang non hay
   Đoàn - Đội
   phat thanh mang non hay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2015

   Xem: 10

  • Kế hoạch đội 2015 -2016
   Đoàn - Đội
   Kế hoạch đội 2015 -2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2015

   Xem: 0

  • kế hoach kiểm tra nội bộ 14-15
   Kế hoạch
   kế hoach kiểm tra nội bộ 14-15

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Kế hoạch

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2015

   Xem: 0

  • kế hoach kiểm tra nội bộ 14-15
   Đoàn - Đội
   kế hoach kiểm tra nội bộ 14-15

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY