Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • kế hoạch quản lí học sinh ở trường DTNT
   GD hướng nghiệp 11
   kế hoạch quản lí học sinh ở trường DTNT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2019

   Xem: 0

  • kế hoạch tháng 10
   Tư liệu tham khảo
   kế hoạch tháng 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Danh mục đồ dùng môn lý
   Tư liệu tham khảo
   Danh mục đồ dùng môn lý

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • Hình ảnh HDGDNGLL 2018-2019
   Tư liệu tham khảo
   Hình ảnh HDGDNGLL 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiệp
   GD hướng nghiệp 9
   Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiệp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • PHÚNG ĐIẾU GV CHAU DOC
   Tư liệu tham khảo
   PHÚNG ĐIẾU GV CHAU DOC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • Sang Kien NGLL - GD KNS
   Tư liệu tham khảo
   Sang Kien NGLL - GD KNS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • BDTX-BAI THU HOACH 2018-2019
   Tư liệu tham khảo
   BDTX-BAI THU HOACH 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • KE HOACH TỰ BDTX 2017-2018 CUA GIAO VIEN-bia
   Tư liệu tham khảo
   KE HOACH TỰ BDTX 2017-2018 CUA GIAO VIEN-bia

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • BDTX-BAI THU HOACH 2018-2019
   Tư liệu tham khảo
   BDTX-BAI THU HOACH 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • BDTX
   Tư liệu tham khảo
   BDTX

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • thông tin công đoàn viên
   GD hướng nghiệp 9
   thông tin công đoàn viên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng làm việc nhóm
   GD hướng nghiệp 9
   Kỹ năng làm việc nhóm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng cảm thông
   GD hướng nghiệp 9
   Kỹ năng cảm thông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng thuyết trình
   GD hướng nghiệp 9
   Kỹ năng thuyết trình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng giao tiếp
   GD hướng nghiệp 9
   Kỹ năng giao tiếp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Nghề Điện dân dụng 11
   GD hướng nghiệp 11
   Giáo án Nghề Điện dân dụng 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2019

   Xem: 0

  • tt 20
   Cong van cua nganh
   tt 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cong van cua nganh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • 1420
   Cong van cua nganh
   1420

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cong van cua nganh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • 4530
   Cong van cua nganh
   4530

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cong van cua nganh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • 4529
   Cong van cua nganh
   4529

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cong van cua nganh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • cv 1685
   Cong van cua nganh
   cv 1685

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cong van cua nganh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT
   Tư liệu tham khảo
   Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Báo cáo BDTX
   Tư liệu tham khảo
   Báo cáo BDTX

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • kế hoạch tháng 5/2019
   Công đoàn nhà trường
   kế hoạch tháng 5/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công đoàn nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2019

   Xem: 0

  • BDTX THCS modul 6,32,39,41
   Tư liệu tham khảo
   BDTX THCS modul 6,32,39,41

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch chuyên đề 3 BD CDNN GVTHCS hạng 2
   Tư liệu tham khảo
   Bài thu hoạch chuyên đề 3 BD CDNN GVTHCS hạng 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2019

   Xem: 0

  • mau làm tăng gio
   Chuyên môn nhà trường
   mau làm tăng gio

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chuyên môn nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG
   Tư liệu tham khảo
   GIÁO ÁN NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2019

   Xem: 0

  • KN làm việc nhóm
   GD hướng nghiệp 7
   KN làm việc nhóm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng phòng tránh các chất kích thích (phần3)
   GD hướng nghiệp 6
   Kỹ năng phòng tránh các chất kích thích (phần3)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng phòng tránh các chất kích thích (phần2)
   GD hướng nghiệp 6
   Kỹ năng phòng tránh các chất kích thích (phần2)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng phòng tránh các chất kích thích (phần1)
   GD hướng nghiệp 6
   Kỹ năng phòng tránh các chất kích thích (phần1)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng lập báo cáo
   GD hướng nghiệp 6
   Kỹ năng lập báo cáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • pccm ca năm 18-19
   Chuyên môn nhà trường
   pccm ca năm 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chuyên môn nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • lop 9
   GD hướng nghiệp 9
   lop 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • lop 9
   GD hướng nghiệp 9
   lop 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • lop 9
   GD hướng nghiệp 9
   lop 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • lop 9
   GD hướng nghiệp 9
   lop 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề 5. Thông tin về thị trường lao động
   GD hướng nghiệp 9
   Chủ đề 5. Thông tin về thị trường lao động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2019

   Xem: 0

  • Bao cao thanh tich thi GVCN gioi
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   Bao cao thanh tich thi GVCN gioi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2019

   Xem: 0

  • mau DS HS xet TN
   Chuyên môn nhà trường
   mau DS HS xet TN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chuyên môn nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2019

   Xem: 0

  • HOP CM THANG 4
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   HOP CM THANG 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Chia sẻ cảm xúc
   GD hướng nghiệp 7
   Chia sẻ cảm xúc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng thuyết trình
   GD hướng nghiệp 7
   Kỹ năng thuyết trình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • kỹ năng giao tiêp
   GD hướng nghiệp 7
   kỹ năng giao tiêp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • ke hoach thang 4/2019
   Công đoàn nhà trường
   ke hoach thang 4/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công đoàn nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • kế hoạch tháng 3/2019
   Công đoàn nhà trường
   kế hoạch tháng 3/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công đoàn nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • BC t30- KH t31
   Đội TNTP HCM
   BC t30- KH t31

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Đội TNTP HCM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY