Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • CV THI KHKT NH 19-20
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   CV THI KHKT NH 19-20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề 6. Hướng dẫn học sinh chọn nghề và làm hồ sơ tuyển sinh
   GD hướng nghiệp 12
   Chủ đề 6. Hướng dẫn học sinh chọn nghề và làm hồ sơ tuyển sinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • HOP CM THANG 10
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   HOP CM THANG 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • c de SHCM cum
   Chuyên môn nhà trường
   c de SHCM cum

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chuyên môn nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Tài liệu tham khảo
   Tư liệu tham khảo
   Tài liệu tham khảo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • THOI KHOA BIEU CHIEU AP DUNG TCM 10
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   THOI KHOA BIEU CHIEU AP DUNG TCM 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • CV HUONG DAN DAY LICH SU DIA LI TAY NINH
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   CV HUONG DAN DAY LICH SU DIA LI TAY NINH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2019

   Xem: 0

  • . chủ đề 7 hội thi tìm hiểu giá trị VHXH
   Tư liệu tham khảo
   . chủ đề 7 hội thi tìm hiểu giá trị VHXH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2019

   Xem: 0

  • SH CUM
   Chuyên môn nhà trường
   SH CUM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chuyên môn nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2019

   Xem: 0

  • KH GVG 19-20
   Chuyên môn nhà trường
   KH GVG 19-20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chuyên môn nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2019

   Xem: 0

  • KH THI GVG 19-20
   Chuyên môn nhà trường
   KH THI GVG 19-20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chuyên môn nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2019

   Xem: 0

  • KH NHA TRUONG
   Chuyên môn nhà trường
   KH NHA TRUONG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chuyên môn nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2019

   Xem: 0

  • bao cao phu trach ho gia dinh
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   bao cao phu trach ho gia dinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2019

   Xem: 0

  • TKB GV TUẦN 9 (14/10/2019)
   GD hướng nghiệp 9
   TKB GV TUẦN 9 (14/10/2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2019

   Xem: 0

  • TKB GV TUẦN 9 (14/10/2019)
   GD hướng nghiệp 9
   TKB GV TUẦN 9 (14/10/2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2019

   Xem: 0

  • TKB GV TUẦN 9 (14/10/2019)
   Thông báo mới
   TKB GV TUẦN 9 (14/10/2019)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thông báo mới

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch giảng dạy nghề Điện dân dụng 105 tiết
   GD hướng nghiệp 11
   Kế hoạch giảng dạy nghề Điện dân dụng 105 tiết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2019

   Xem: 0

  • kế hoạch thang 8,9,10/2019
   Công đoàn nhà trường
   kế hoạch thang 8,9,10/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công đoàn nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2019

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch BDTX modun 28
   Tư liệu tham khảo
   Bài thu hoạch BDTX modun 28

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2019

   Xem: 0

  • mau bao cao trang 2
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   mau bao cao trang 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2019

   Xem: 0

  • ke hoach thể duc thcs
   Doan doi
   ke hoach thể duc thcs

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Doan doi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • bc t9 kh t10
   Chuyên môn nhà trường
   bc t9 kh t10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chuyên môn nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • HOP CM THANG 9 DUA LAI
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   HOP CM THANG 9 DUA LAI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2019

   Xem: 0

  • MAU DANH SACH THI HSGVH NH 19-20
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   MAU DANH SACH THI HSGVH NH 19-20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2019

   Xem: 0

  • TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 59/2019 CỦA CHÍNH PHỦ
   Tư liệu tham khảo
   TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 59/2019 CỦA CHÍNH PHỦ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2019

   Xem: 0

  • TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 59/2019 CỦA CHÍNH PHỦ
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 59/2019 CỦA CHÍNH PHỦ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2019

   Xem: 0

  • LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
   Tư liệu tham khảo
   LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2019

   Xem: 0

  • LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2019

   Xem: 0

  • CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
   Tư liệu tham khảo
   CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2019

   Xem: 0

  • CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2019

   Xem: 0

  • HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
   Tư liệu tham khảo
   HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2019

   Xem: 0

  • HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2019

   Xem: 0

  • PHÒNG CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   PHÒNG CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2019

   Xem: 0

  • PHÒNG CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT
   Tư liệu tham khảo
   PHÒNG CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2019

   Xem: 0

  • PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI
   Tư liệu tham khảo
   PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2019

   Xem: 0

  • PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2019

   Xem: 0

  • lop 9
   Tư liệu tham khảo
   lop 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • TKB HKI GV-ÁP DỤNG 30-9-2019
   Tư liệu tham khảo
   TKB HKI GV-ÁP DỤNG 30-9-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • TKB HKI GV-ÁP DỤNG 30-9-2019
   TKB giáo viên
   TKB HKI GV-ÁP DỤNG 30-9-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TKB giáo viên

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • TKB HS HKI ÁP DỤNG 30-9
   Tư liệu tham khảo
   TKB HS HKI ÁP DỤNG 30-9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • TKB HS HKI ÁP DỤNG 30-9
   TKB học sinh
   TKB HS HKI ÁP DỤNG 30-9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TKB học sinh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • TỔNG KẾT 18-19 & PHƯƠNG HƯỚNG 19-20
   GD hướng nghiệp 9
   TỔNG KẾT 18-19 & PHƯƠNG HƯỚNG 19-20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • TỔNG KẾT 18-19 & PHƯƠNG HƯỚNG 19-20
   GD hướng nghiệp 9
   TỔNG KẾT 18-19 & PHƯƠNG HƯỚNG 19-20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • TỔNG KẾT 18-19 & PHƯƠNG HƯỚNG 19-20
   Thông báo mới
   TỔNG KẾT 18-19 & PHƯƠNG HƯỚNG 19-20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thông báo mới

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • Phân công dạy thay 1920
   HỒ SƠ CHUYÊN MÔN
   Phân công dạy thay 1920

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử HỒ SƠ CHUYÊN MÔN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2019

   Xem: 0

  • MẪU SỔ DỰ GIỜ 19 -20
   GD hướng nghiệp 9
   MẪU SỔ DỰ GIỜ 19 -20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2019

   Xem: 0

  • MẪU SỔ DỰ GIỜ 19 -20
   GD hướng nghiệp 9
   MẪU SỔ DỰ GIỜ 19 -20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2019

   Xem: 0

  • MẪU SỔ DỰ GIỜ 19 -20
   Thông báo mới
   MẪU SỔ DỰ GIỜ 19 -20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thông báo mới

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2019

   Xem: 0

  • TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM
   Tư liệu tham khảo
   TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY