Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • THOI KHOA BIEU BUOI CHIEU TCM 20
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   THOI KHOA BIEU BUOI CHIEU TCM 20

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • kế hoạch tháng 1,2/2020
   Công đoàn nhà trường
   kế hoạch tháng 1,2/2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Công đoàn nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2020

   Xem: 0

  • HOP CM THANG 12
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   HOP CM THANG 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Kế hoạch GDHN năm học 2019- 2020
   GD hướng nghiệp 9
   Kế hoạch GDHN năm học 2019- 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2020

   Xem: 0

  • DE+HDC CAC MON PGD RA DE
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   DE+HDC CAC MON PGD RA DE

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2019

   Xem: 0

  • TK BIỂU HKII - LỚP
   Tư liệu tham khảo
   TK BIỂU HKII - LỚP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2019

   Xem: 0

  • TK BIỂU HKII - LỚP
   TKB học sinh
   TK BIỂU HKII - LỚP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TKB học sinh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2019

   Xem: 0

  • TKB GIÁO VIÊN HKII
   Tư liệu tham khảo
   TKB GIÁO VIÊN HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2019

   Xem: 0

  • TKB GIÁO VIÊN HKII
   TKB giáo viên
   TKB GIÁO VIÊN HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TKB giáo viên

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2019

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch BDTX CBQL THCS
   Tư liệu tham khảo
   Bài thu hoạch BDTX CBQL THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2019

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch BDTX (THCS 05)
   Tư liệu tham khảo
   Bài thu hoạch BDTX (THCS 05)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2019

   Xem: 0

  • DE+HUONG CHAM CHAM CAC MON PGD RA DE
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   DE+HUONG CHAM CHAM CAC MON PGD RA DE

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2019

   Xem: 0

  • HOP CM
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   HOP CM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2019

   Xem: 0

  • GA SHCum Nguyen Du
   Chuyên môn nhà trường
   GA SHCum Nguyen Du

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Chuyên môn nhà trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2019

   Xem: 0

  • TKB LỚP -ÁP DỤNG 01/12/2019
   Tư liệu tham khảo
   TKB LỚP -ÁP DỤNG 01/12/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2019

   Xem: 0

  • TKB LỚP -ÁP DỤNG 01/12/2019
   TKB học sinh
   TKB LỚP -ÁP DỤNG 01/12/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TKB học sinh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2019

   Xem: 0

  • TKB GIÁO VIÊN ÁP DỤNG 01/12/2019
   Tư liệu tham khảo
   TKB GIÁO VIÊN ÁP DỤNG 01/12/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2019

   Xem: 0

  • TKB GIÁO VIÊN ÁP DỤNG 01/12/2019
   TKB giáo viên
   TKB GIÁO VIÊN ÁP DỤNG 01/12/2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TKB giáo viên

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2019

   Xem: 0

  • TÌM HIỂU PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   TÌM HIỂU PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2019

   Xem: 0

  • TÌM HIỂU PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC
   Tư liệu tham khảo
   TÌM HIỂU PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2019

   Xem: 0

  • PHÁT ĐỘNG DIỄN ĐÀN GD ĐỔI MỚI
   Tư liệu tham khảo
   PHÁT ĐỘNG DIỄN ĐÀN GD ĐỔI MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2019

   Xem: 0

  • PHÁT ĐỘNG DIỄN ĐÀN GD ĐỔI MỚI
   VĂN BẢN PHÁP LUẬT
   PHÁT ĐỘNG DIỄN ĐÀN GD ĐỔI MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử VĂN BẢN PHÁP LUẬT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề 1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học
   GD hướng nghiệp 9
   Chủ đề 1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2019

   Xem: 0

  • THOI KHOA BIEU BUOI CHIEU TCM 14
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   THOI KHOA BIEU BUOI CHIEU TCM 14

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2019

   Xem: 0

  • mau ban kiem diem ca nhan cuoi nam chi bo
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   mau ban kiem diem ca nhan cuoi nam chi bo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2019

   Xem: 0

  • MAU BAN KIEM DIEM DANG VIEN
   4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   MAU BAN KIEM DIEM DANG VIEN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử 4_PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2019

   Xem: 0

  • QUY TẮC ỨNG XỬ
   Trường
   QUY TẮC ỨNG XỬ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trường

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2019

   Xem: 0

  • QUY TẮC ỨNG XỬ
   GD hướng nghiệp 9
   QUY TẮC ỨNG XỬ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2019

   Xem: 0

  • QUY TẮC ỨNG XỬ
   GD hướng nghiệp 9
   QUY TẮC ỨNG XỬ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2019

   Xem: 0