Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 10 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tìm hiểu nghề dạy học
   GD hướng nghiệp 10
   Tìm hiểu nghề dạy học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2018

   Xem: 0

  • Chủ đề 1: Em thích nghề gì?
   GD hướng nghiệp 10
   Chủ đề 1: Em thích nghề gì?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2018

   Xem: 0

  • Hen ban tren dinh thanh cong
   GD hướng nghiệp 10
   Hen ban tren dinh thanh cong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2018

   Xem: 0

  • Hen ban tren dinh thanh cong
   GD hướng nghiệp 10
   Hen ban tren dinh thanh cong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2018

   Xem: 0

  • Hen ban tren dinh thanh cong
   GD hướng nghiệp 10
   Hen ban tren dinh thanh cong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2018

   Xem: 6

  • Chủ đề 3: Nghề dạy học
   GD hướng nghiệp 10
   Chủ đề 3: Nghề dạy học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2018

   Xem: 2

  • MNHJNG
   GD hướng nghiệp 10
   MNHJNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2016

   Xem: 0

  • GA HƯỚNG NGHIỆP(Trọn bộ 10)
   GD hướng nghiệp 10
   GA HƯỚNG NGHIỆP(Trọn bộ 10)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2016

   Xem: 2

  • Chủ đề 9: Nghề tương lai của tôi
   GD hướng nghiệp 10
   Chủ đề 9: Nghề tương lai của tôi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2016

   Xem: 11

  • Chủ đề 8: Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành xây dựng
   GD hướng nghiệp 10
   Chủ đề 8: Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành xây dựng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2016

   Xem: 44

  • Chủ đề 7: Tìm hiểu thực tế 1 cơ sở SX Công nghiệp hoặc nông nghiệp
   GD hướng nghiệp 10
   Chủ đề 7: Tìm hiểu thực tế 1 cơ sở SX Công nghiệp hoặc nông nghiệp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2016

   Xem: 1

  • Chủ đề 6: Tìm hiểu má»™t số nghề thuá»™c các ngành Y và Dược
   GD hướng nghiệp 10
   Chủ đề 6: Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và Dược

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2016

   Xem: 0

  • Chủ đề 5: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp
   GD hướng nghiệp 10
   Chủ đề 5: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2016

   Xem: 1

  • Chủ đề 4: Vấn đề giới trong chọn nghề
   GD hướng nghiệp 10
   Chủ đề 4: Vấn đề giới trong chọn nghề

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2016

   Xem: 174

  • Chủ đề 3: Nghề dạy học
   GD hướng nghiệp 10
   Chủ đề 3: Nghề dạy học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2016

   Xem: 25

  • Chủ đề 2: Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình
   GD hướng nghiệp 10
   Chủ đề 2: Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2016

   Xem: 6

  • Chủ đề 1: Em thích nghề gì?
   GD hướng nghiệp 10
   Chủ đề 1: Em thích nghề gì?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2016

   Xem: 0

  • Chủ đề 6: Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và Dược
   GD hướng nghiệp 10
   Chủ đề 6: Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và Dược

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2016

   Xem: 0

  • Giáo án hướng nghiệp 10
   GD hướng nghiệp 10
   Giáo án hướng nghiệp 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2016

   Xem: 0

  • Giáo án hướng nghiệp 10
   GD hướng nghiệp 10
   Giáo án hướng nghiệp 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2015

   Xem: 10

  • GA Nghề PT 105 tiết
   GD hướng nghiệp 10
   GA Nghề PT 105 tiết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2015

   Xem: 4

  • Chủ đề 1: Em thích nghề gì?
   GD hướng nghiệp 10
   Chủ đề 1: Em thích nghề gì?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 0

  • Danh sach thi hk2 k10
   GD hướng nghiệp 10
   Danh sach thi hk2 k10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2015

   Xem: 0

  • Danh sach thi hk2 k10
   TKB
   Danh sach thi hk2 k10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TKB

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2015

   Xem: 10

  • Danh sach thi hk2 k10
   GD hướng nghiệp 10
   Danh sach thi hk2 k10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2015

   Xem: 0

  • tkb áp dụng từ ngày 13/04/2015
   GD hướng nghiệp 10
   tkb áp dụng từ ngày 13/04/2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2015

   Xem: 0

  • tkb áp dụng từ ngày 13/04/2015
   TKB
   tkb áp dụng từ ngày 13/04/2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TKB

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2015

   Xem: 0

  • tkb áp dụng từ ngày 13/04/2015
   GD hướng nghiệp 10
   tkb áp dụng từ ngày 13/04/2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2015

   Xem: 0

  • Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 16/03
   GD hướng nghiệp 10
   Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 16/03

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2015

   Xem: 0

  • Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 16/03
   TKB
   Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 16/03

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử TKB

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2015

   Xem: 8

  • Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 16/03
   GD hướng nghiệp 10
   Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 16/03

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2015

   Xem: 0

  • hoàng sa
   GD hướng nghiệp 10
   hoàng sa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2015

   Xem: 0

  • hoàng sa
   GD hướng nghiệp 10
   hoàng sa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2015

   Xem: 0

  • hoàng sa
   GD hướng nghiệp 10
   hoàng sa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2015

   Xem: 3

  • GA huong nghiep
   GD hướng nghiệp 10
   GA huong nghiep

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2015

   Xem: 9

  • Nhật ký Vũ Xuân
   GD hướng nghiệp 10
   Nhật ký Vũ Xuân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2014

   Xem: 11

  • Nhật ký Vũ Xuân
   GD hướng nghiệp 10
   Nhật ký Vũ Xuân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2014

   Xem: 0

  • Nhật ký Vũ Xuân
   GD hướng nghiệp 10
   Nhật ký Vũ Xuân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2014

   Xem: 0

  • giao an dien dan dung
   GD hướng nghiệp 10
   giao an dien dan dung

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2014

   Xem: 0

  • giao an dien dan dung
   GD hướng nghiệp 10
   giao an dien dan dung

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2014

   Xem: 0

  • giao an dien dan dung
   GD hướng nghiệp 10
   giao an dien dan dung

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2014

   Xem: 3

  • Những câu chuyện về người thầy
   GD hướng nghiệp 10
   Những câu chuyện về người thầy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2014

   Xem: 0

  • Những câu chuyện về người thầy
   GD hướng nghiệp 10
   Những câu chuyện về người thầy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2014

   Xem: 0

  • Những câu chuyện về người thầy
   GD hướng nghiệp 10
   Những câu chuyện về người thầy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2014

   Xem: 16

  • GA GDHN lớp 10
   GD hướng nghiệp 10
   GA GDHN lớp 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2014

   Xem: 0

  • GA GDHN lớp 10
   GD hướng nghiệp 10
   GA GDHN lớp 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2014

   Xem: 9

  • GA GDHN lớp 10
   GD hướng nghiệp 10
   GA GDHN lớp 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2014

   Xem: 0

  • hướng nghiệp 11- chọn bộ
   GD hướng nghiệp 10
   hướng nghiệp 11- chọn bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2014

   Xem: 0

  • Giao an huong nghiep 10 ca nam
   GD hướng nghiệp 10
   Giao an huong nghiep 10 ca nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2014

   Xem: 0

  • Thời khoá biểu Khối Chiều
   GD hướng nghiệp 10
   Thời khoá biểu Khối Chiều

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2014

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY