Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 11

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 11 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Chủ đề 8. Tìm hiểu thực tế một số trường Đại học (hoặc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Dạy nghề) tại địa phương
   GD hướng nghiệp 11
   Chủ đề 8. Tìm hiểu thực tế một số trường Đại học (hoặc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Dạy nghề) tại địa phương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2018

   Xem: 4

  • nghe lam vuon on tap
   GD hướng nghiệp 11
   nghe lam vuon on tap

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   GD hướng nghiệp 11
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2017

   Xem: 0

  • Bai 25 -Dien dan dung 11
   GD hướng nghiệp 11
   Bai 25 -Dien dan dung 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2017

   Xem: 0

  • Bai 26 -Nghe Dien dan dung 11
   GD hướng nghiệp 11
   Bai 26 -Nghe Dien dan dung 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2017

   Xem: 0

  • Chủ đề 6. Nghề nghiệp với nhu cầu của thị trường lao động
   GD hướng nghiệp 11
   Chủ đề 6. Nghề nghiệp với nhu cầu của thị trường lao động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2017

   Xem: 1

  • KE HOACH CM
   GD hướng nghiệp 11
   KE HOACH CM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2017

   Xem: 9

  • KE HOACH TUAN
   GD hướng nghiệp 11
   KE HOACH TUAN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2017

   Xem: 8

  • Một số giải pháp ngăn chặn HS nghiện game online
   GD hướng nghiệp 11
   Một số giải pháp ngăn chặn HS nghiện game online

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2016

   Xem: 3

  • Ảnh hưởng tiêu cực của smartphone
   GD hướng nghiệp 11
   Ảnh hưởng tiêu cực của smartphone

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2016

   Xem: 19

  • tai lieu tap huan NCKH linh vuc KHXH HV
   GD hướng nghiệp 11
   tai lieu tap huan NCKH linh vuc KHXH HV

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2016

   Xem: 27

  • Giáo án Nghề THVP
   GD hướng nghiệp 11
   Giáo án Nghề THVP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2016

   Xem: 11

  • Giờ đầu tiên đứng lớp
   GD hướng nghiệp 11
   Giờ đầu tiên đứng lớp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2016

   Xem: 0

  • Giáo án Hướng nghiệp 11
   GD hướng nghiệp 11
   Giáo án Hướng nghiệp 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2016

   Xem: 0

  • KE HOACH THI GVG 2016
   GD hướng nghiệp 11
   KE HOACH THI GVG 2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/2/2016

   Xem: 0

  • KE HOACH CM TUAN 24
   GD hướng nghiệp 11
   KE HOACH CM TUAN 24

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/2/2016

   Xem: 0

  • KE HOACH CM TUAN 26
   GD hướng nghiệp 11
   KE HOACH CM TUAN 26

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/2/2016

   Xem: 0

  • KẺ HOACH TUẦN 25
   GD hướng nghiệp 11
   KẺ HOACH TUẦN 25

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/2/2016

   Xem: 0

  • Chủ đề 1. Tìm hiểu một số nghề nghiệp thuộc các nghành Giao thông vận tải và Địa chất
   GD hướng nghiệp 11
   Chủ đề 1. Tìm hiểu một số nghề nghiệp thuộc các nghành Giao thông vận tải và Địa chất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2015

   Xem: 10

  • Chủ đề 4. Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng
   GD hướng nghiệp 11
   Chủ đề 4. Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2015

   Xem: 1

  • Chủ đề 4. Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng
   GD hướng nghiệp 11
   Chủ đề 4. Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2015

   Xem: 1

  • Ke haoch cac tuan
   GD hướng nghiệp 11
   Ke haoch cac tuan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2015

   Xem: 9

  • TUAN 24
   GD hướng nghiệp 11
   TUAN 24

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2015

   Xem: 0

  • HỒ SƠ PHÁP CHẾ
   GD hướng nghiệp 11
   HỒ SƠ PHÁP CHẾ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2015

   Xem: 0

  • ga nghề phổ thông
   GD hướng nghiệp 11
   ga nghề phổ thông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2014

   Xem: 25

  • giáo án NGLL
   GD hướng nghiệp 11
   giáo án NGLL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2014

   Xem: 0

  • Tóm tắt thành tích cá nhân
   GD hướng nghiệp 11
   Tóm tắt thành tích cá nhân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2014

   Xem: 0

  • kế hoạch giảng dạy nghề làm vườn
   GD hướng nghiệp 11
   kế hoạch giảng dạy nghề làm vườn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2014

   Xem: 0

  • Giao an nghe nau an
   GD hướng nghiệp 11
   Giao an nghe nau an

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2014

   Xem: 23

  • GA GDHN lớp 11
   GD hướng nghiệp 11
   GA GDHN lớp 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2014

   Xem: 8

  • BAO CAO GIUA NHIEM KY PHUONG HUONG
   GD hướng nghiệp 11
   BAO CAO GIUA NHIEM KY PHUONG HUONG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2014

   Xem: 14

  • tieu chi tieu noi bo cong doan 2014-2017
   GD hướng nghiệp 11
   tieu chi tieu noi bo cong doan 2014-2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2014

   Xem: 0

  • tieu chi thi dua cong đoan
   GD hướng nghiệp 11
   tieu chi thi dua cong đoan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2014

   Xem: 0

  • Giáo án nghề Điện tử dân dụng 105 tiết
   GD hướng nghiệp 11
   Giáo án nghề Điện tử dân dụng 105 tiết

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2014

   Xem: 39

  • Giao an huong nghiep 11 ca nam
   GD hướng nghiệp 11
   Giao an huong nghiep 11 ca nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2014

   Xem: 8

  • BANG PHAN CONG CHUIYEN MONHOC KY I 2014-2015
   GD hướng nghiệp 11
   BANG PHAN CONG CHUIYEN MONHOC KY I 2014-2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2014

   Xem: 5

  • GIÁO ÁN GD NGHỀ ĐIỆN 11 - HK I
   GD hướng nghiệp 11
   GIÁO ÁN GD NGHỀ ĐIỆN 11 - HK I

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2014

   Xem: 0

  • Điều lệ trường trung học
   GD hướng nghiệp 11
   Điều lệ trường trung học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2014

   Xem: 17

  • HƯỚNG DẪN
   GD hướng nghiệp 11
   HƯỚNG DẪN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2014

   Xem: 8

  • sinh hoạt ngày phụ nữ việt nam 20/10
   GD hướng nghiệp 11
   sinh hoạt ngày phụ nữ việt nam 20/10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2014

   Xem: 0

  • thi nghe pho thong
   GD hướng nghiệp 11
   thi nghe pho thong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2014

   Xem: 0

  • thi nghe pho thong
   GD hướng nghiệp 11
   thi nghe pho thong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2014

   Xem: 0

  • ke hoach CD thang
   GD hướng nghiệp 11
   ke hoach CD thang

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2014

   Xem: 6

  • ke hoach thang
   GD hướng nghiệp 11
   ke hoach thang

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2014

   Xem: 8

  • danh sach CDV
   GD hướng nghiệp 11
   danh sach CDV

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2014

   Xem: 10

  • KE HOACH CHUYEN MON TUAN 26-
   GD hướng nghiệp 11
   KE HOACH CHUYEN MON TUAN 26-

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2014

   Xem: 0

  • KE HOACH TTTD HOC KY II
   GD hướng nghiệp 11
   KE HOACH TTTD HOC KY II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2014

   Xem: 0

  • Thị trường điện 2013
   GD hướng nghiệp 11
   Thị trường điện 2013

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2014

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY