Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 11 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 11

 • Chủ đề 8. Tìm hiểu thực tế một số trường Đại học (hoặc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Dạy nghề) tại địa phương
  GD hướng nghiệp 11
  Chủ đề 8. Tìm hiểu thực tế một số trường Đại học (hoặc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Dạy nghề) tại địa phương

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/6/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  GD hướng nghiệp 11
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD hướng nghiệp 11
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2018

  Xem: 1

 • nghe lam vuon on tap
  GD hướng nghiệp 11
  nghe lam vuon on tap

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  GD hướng nghiệp 11
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2017

  Xem: 0

 • Bai 25 -Dien dan dung 11
  GD hướng nghiệp 11
  Bai 25 -Dien dan dung 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2017

  Xem: 0

 • Bai 26 -Nghe Dien dan dung 11
  GD hướng nghiệp 11
  Bai 26 -Nghe Dien dan dung 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2017

  Xem: 0

 • Chủ đề 6. Nghề nghiệp với nhu cầu của thị trường lao động
  GD hướng nghiệp 11
  Chủ đề 6. Nghề nghiệp với nhu cầu của thị trường lao động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/2/2017

  Xem: 1

 • KE HOACH CM
  GD hướng nghiệp 11
  KE HOACH CM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

  Xem: 9

 • KE HOACH TUAN
  GD hướng nghiệp 11
  KE HOACH TUAN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

  Xem: 8

 • Một số giải pháp ngăn chặn HS nghiện game online
  GD hướng nghiệp 11
  Một số giải pháp ngăn chặn HS nghiện game online

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/8/2016

  Xem: 3

 • Ảnh hưởng tiêu cực của smartphone
  GD hướng nghiệp 11
  Ảnh hưởng tiêu cực của smartphone

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/8/2016

  Xem: 19

 • tai lieu tap huan NCKH linh vuc KHXH HV
  GD hướng nghiệp 11
  tai lieu tap huan NCKH linh vuc KHXH HV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/8/2016

  Xem: 27

 • Giáo án Nghề THVP
  GD hướng nghiệp 11
  Giáo án Nghề THVP

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/8/2016

  Xem: 0

 • Giờ đầu tiên đứng lớp
  GD hướng nghiệp 11
  Giờ đầu tiên đứng lớp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2016

  Xem: 0

 • Giáo án Hướng nghiệp 11
  GD hướng nghiệp 11
  Giáo án Hướng nghiệp 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2016

  Xem: 0

 • KE HOACH THI GVG 2016
  GD hướng nghiệp 11
  KE HOACH THI GVG 2016

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/2/2016

  Xem: 0

 • KE HOACH CM TUAN 24
  GD hướng nghiệp 11
  KE HOACH CM TUAN 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/2/2016

  Xem: 0

 • KE HOACH CM TUAN 26
  GD hướng nghiệp 11
  KE HOACH CM TUAN 26

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/2/2016

  Xem: 0

 • KẺ HOACH TUẦN 25
  GD hướng nghiệp 11
  KẺ HOACH TUẦN 25

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/2/2016

  Xem: 0

 • Chủ đề 1. Tìm hiểu một số nghề nghiệp thuộc các nghành Giao thông vận tải và Địa chất
  GD hướng nghiệp 11
  Chủ đề 1. Tìm hiểu một số nghề nghiệp thuộc các nghành Giao thông vận tải và Địa chất

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2015

  Xem: 9

 • Chủ đề 4. Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng
  GD hướng nghiệp 11
  Chủ đề 4. Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2015

  Xem: 0

 • Chủ đề 4. Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng
  GD hướng nghiệp 11
  Chủ đề 4. Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2015

  Xem: 54

 • Ke haoch cac tuan
  GD hướng nghiệp 11
  Ke haoch cac tuan

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2015

  Xem: 0

 • TUAN 24
  GD hướng nghiệp 11
  TUAN 24

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2015

  Xem: 0

 • HỒ SƠ PHÁP CHẾ
  GD hướng nghiệp 11
  HỒ SƠ PHÁP CHẾ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2015

  Xem: 0

 • ga nghề phổ thông
  GD hướng nghiệp 11
  ga nghề phổ thông

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2014

  Xem: 25

 • giáo án NGLL
  GD hướng nghiệp 11
  giáo án NGLL

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2014

  Xem: 0

 • Tóm tắt thành tích cá nhân
  GD hướng nghiệp 11
  Tóm tắt thành tích cá nhân

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2014

  Xem: 0

 • kế hoạch giảng dạy nghề làm vườn
  GD hướng nghiệp 11
  kế hoạch giảng dạy nghề làm vườn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2014

  Xem: 0

 • Giao an nghe nau an
  GD hướng nghiệp 11
  Giao an nghe nau an

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2014

  Xem: 23

 • GA GDHN lớp 11
  GD hướng nghiệp 11
  GA GDHN lớp 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2014

  Xem: 0

 • BAO CAO GIUA NHIEM KY PHUONG HUONG
  GD hướng nghiệp 11
  BAO CAO GIUA NHIEM KY PHUONG HUONG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2014

  Xem: 10

 • tieu chi tieu noi bo cong doan 2014-2017
  GD hướng nghiệp 11
  tieu chi tieu noi bo cong doan 2014-2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2014

  Xem: 0

 • tieu chi thi dua cong đoan
  GD hướng nghiệp 11
  tieu chi thi dua cong đoan

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2014

  Xem: 0

 • Giáo án nghề Điện tử dân dụng 105 tiết
  GD hướng nghiệp 11
  Giáo án nghề Điện tử dân dụng 105 tiết

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2014

  Xem: 36

 • Giao an huong nghiep 11 ca nam
  GD hướng nghiệp 11
  Giao an huong nghiep 11 ca nam

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/8/2014

  Xem: 0

 • BANG PHAN CONG CHUIYEN MONHOC KY I 2014-2015
  GD hướng nghiệp 11
  BANG PHAN CONG CHUIYEN MONHOC KY I 2014-2015

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/8/2014

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN GD NGHỀ ĐIỆN 11 - HK I
  GD hướng nghiệp 11
  GIÁO ÁN GD NGHỀ ĐIỆN 11 - HK I

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2014

  Xem: 0

 • Điều lệ trường trung học
  GD hướng nghiệp 11
  Điều lệ trường trung học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2014

  Xem: 14

 • HƯỚNG DẪN
  GD hướng nghiệp 11
  HƯỚNG DẪN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/6/2014

  Xem: 8

 • sinh hoạt ngày phụ nữ việt nam 20/10
  GD hướng nghiệp 11
  sinh hoạt ngày phụ nữ việt nam 20/10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2014

  Xem: 0

 • thi nghe pho thong
  GD hướng nghiệp 11
  thi nghe pho thong

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2014

  Xem: 0

 • thi nghe pho thong
  GD hướng nghiệp 11
  thi nghe pho thong

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2014

  Xem: 0

 • ke hoach CD thang
  GD hướng nghiệp 11
  ke hoach CD thang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2014

  Xem: 6

 • ke hoach thang
  GD hướng nghiệp 11
  ke hoach thang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2014

  Xem: 8

 • danh sach CDV
  GD hướng nghiệp 11
  danh sach CDV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2014

  Xem: 0

 • KE HOACH CHUYEN MON TUAN 26-
  GD hướng nghiệp 11
  KE HOACH CHUYEN MON TUAN 26-

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2014

  Xem: 0

 • KE HOACH TTTD HOC KY II
  GD hướng nghiệp 11
  KE HOACH TTTD HOC KY II

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2014

  Xem: 0

 • Thị trường điện 2013
  GD hướng nghiệp 11
  Thị trường điện 2013

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2014

  Xem: 0

 • Tổng công suất điện năm 2012
  GD hướng nghiệp 11
  Tổng công suất điện năm 2012

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2014

  Xem: 0

 • Giáo trình công nghệ may 03
  GD hướng nghiệp 11
  Giáo trình công nghệ may 03

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/2/2014

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY