Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 6 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • GIÁO ÁN SOẠN MẪU MỚI NHẤT
   GD hướng nghiệp 6
   GIÁO ÁN SOẠN MẪU MỚI NHẤT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • Nghề nấu ăn 8 đầy đủ
   GD hướng nghiệp 6
   Nghề nấu ăn 8 đầy đủ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2018

   Xem: 0

  • TKB K1 lan 2_new
   GD hướng nghiệp 6
   TKB K1 lan 2_new

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 8

  • Bài thu hoạch Chức danh nghề nghiệp
   GD hướng nghiệp 6
   Bài thu hoạch Chức danh nghề nghiệp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2018

   Xem: 13

  • giáo án GDCD 6 chuẩn theo giảm tải.
   GD hướng nghiệp 6
   giáo án GDCD 6 chuẩn theo giảm tải.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2018

   Xem: 2

  • BẢN KIỂM ĐIỂM CÂ NHÂN NĂM 2017
   GD hướng nghiệp 6
   BẢN KIỂM ĐIỂM CÂ NHÂN NĂM 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2017

   Xem: 111

  • Giáo án học kì 1
   GD hướng nghiệp 6
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2017

   Xem: 0

  • BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2017
   GD hướng nghiệp 6
   BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2017

   Xem: 0

  • Giao án dạy phụ đạo anh 9
   GD hướng nghiệp 6
   Giao án dạy phụ đạo anh 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2017

   Xem: 13

  • NHAP
   GD hướng nghiệp 6
   NHAP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2017

   Xem: 0

  • Phiếu đánh giá, phân loại viên chức 2017
   GD hướng nghiệp 6
   Phiếu đánh giá, phân loại viên chức 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2017

   Xem: 0

  • THÁNG 12.doc
   GD hướng nghiệp 6
   THÁNG 12.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 0

  • THÁNG 11.doc
   GD hướng nghiệp 6
   THÁNG 11.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 0

  • THÁNG 10.doc
   GD hướng nghiệp 6
   THÁNG 10.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 7

  • Tháng 9.doc
   GD hướng nghiệp 6
   Tháng 9.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 25

  • THÁNG 2.doc
   GD hướng nghiệp 6
   THÁNG 2.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 11

  • THÁNG1.doc
   GD hướng nghiệp 6
   THÁNG1.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 26

  • đefe thi môn khmer
   GD hướng nghiệp 6
   đefe thi môn khmer

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2017

   Xem: 25

  • KẾ HOẠCH THI GVG TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017
   GD hướng nghiệp 6
   KẾ HOẠCH THI GVG TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2017

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH GIAO DUC NĂM HỌC 2015-2016
   GD hướng nghiệp 6
   KẾ HOẠCH GIAO DUC NĂM HỌC 2015-2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2017

   Xem: 4

  • KẾ GD NĂM HỌC 2016-2017
   GD hướng nghiệp 6
   KẾ GD NĂM HỌC 2016-2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2017

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH ANTT 2016
   GD hướng nghiệp 6
   KẾ HOẠCH ANTT 2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2017

   Xem: 4

  • bien ban hop chi doan thang
   GD hướng nghiệp 6
   bien ban hop chi doan thang

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2017

   Xem: 0

  • Tư liệu hướng dẫn violet
   GD hướng nghiệp 6
   Tư liệu hướng dẫn violet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2017

   Xem: 13

  • MODUN 41
   GD hướng nghiệp 6
   MODUN 41

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2017

   Xem: 9

  • khắc phục lỗi không chạy elearning
   GD hướng nghiệp 6
   khắc phục lỗi không chạy elearning

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2016

   Xem: 9

  • QĐ bổ nhiệm tổng phụ trách đội 2016-2017 Lê Văn Tâm
   GD hướng nghiệp 6
   QĐ bổ nhiệm tổng phụ trách đội 2016-2017 Lê Văn Tâm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2016

   Xem: 0

  • BC TU KIEM TRA PHUONG HUONG CHINH TRI, TU TUONG truong THCS
   GD hướng nghiệp 6
   BC TU KIEM TRA PHUONG HUONG CHINH TRI, TU TUONG truong THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2016

   Xem: 0

  • Tieu chi xep loai thi dua THCS CBVC- NV
   GD hướng nghiệp 6
   Tieu chi xep loai thi dua THCS CBVC- NV

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2016

   Xem: 0

  • Bao cao tinh hinh thuc hien va KQ PCGD THCS nam 2016
   GD hướng nghiệp 6
   Bao cao tinh hinh thuc hien va KQ PCGD THCS nam 2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2016

   Xem: 0

  • quyet dinh thanh lap doan tu kiem tra PCGD THCS nam 2016
   GD hướng nghiệp 6
   quyet dinh thanh lap doan tu kiem tra PCGD THCS nam 2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2016

   Xem: 0

  • To trinh cong nhan PCGD THCS nam 2016
   GD hướng nghiệp 6
   To trinh cong nhan PCGD THCS nam 2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2016

   Xem: 0

  • Quyet dinh kien toan ban chi dao PCGD THCS
   GD hướng nghiệp 6
   Quyet dinh kien toan ban chi dao PCGD THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2016

   Xem: 0

  • Giao an huong nghiep lop 9 THCS Hoang hoa nam hoc 2016 - 2017
   GD hướng nghiệp 6
   Giao an huong nghiep lop 9 THCS Hoang hoa nam hoc 2016 - 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2016

   Xem: 2

  • GIÁO TRÌNH PHẬT PHÁP CĂN BẢN NĂM THỨ NHẤT
   GD hướng nghiệp 6
   GIÁO TRÌNH PHẬT PHÁP CĂN BẢN NĂM THỨ NHẤT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2016

   Xem: 0

  • kế hoạch ôn tập kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
   GD hướng nghiệp 6
   kế hoạch ôn tập kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2016

   Xem: 0

  • Tờ trình phổ cập
   GD hướng nghiệp 6
   Tờ trình phổ cập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2016

   Xem: 9

  • Biên bản phổ cập
   GD hướng nghiệp 6
   Biên bản phổ cập

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2016

   Xem: 7

  • Báo cáo phổ cập 2016-2017
   GD hướng nghiệp 6
   Báo cáo phổ cập 2016-2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2016

   Xem: 0

  • bản kiểm điểm đảng viên cuối năm
   GD hướng nghiệp 6
   bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2016

   Xem: 11

  • chuong trình công tác đội 2016-2017
   GD hướng nghiệp 6
   chuong trình công tác đội 2016-2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2016

   Xem: 0

  • Công văn 138/PGD
   GD hướng nghiệp 6
   Công văn 138/PGD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2016

   Xem: 7

  • Giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng - chống thiên tai năm học 2016 - 2017.
   GD hướng nghiệp 6
   Giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng - chống thiên tai năm học 2016 - 2017.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2016

   Xem: 0

  • Kế hoạch ANTH
   GD hướng nghiệp 6
   Kế hoạch ANTH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2016

   Xem: 10

  • Mẫu báo cáo tháng
   GD hướng nghiệp 6
   Mẫu báo cáo tháng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2016

   Xem: 0

  • mẫu sổ chủ nhiệm 2016 - 2017
   GD hướng nghiệp 6
   mẫu sổ chủ nhiệm 2016 - 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2016

   Xem: 1

  • Kế hoạch tháng 10/2016
   GD hướng nghiệp 6
   Kế hoạch tháng 10/2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2016

   Xem: 1

  • giao an HĐNGLL 6
   GD hướng nghiệp 6
   giao an HĐNGLL 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2016

   Xem: 7

  • BÀI THU HOACH
   GD hướng nghiệp 6
   BÀI THU HOACH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2016

   Xem: 10

  • QĐ 2700 TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC UBND TỈNH
   GD hướng nghiệp 6
   QĐ 2700 TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC UBND TỈNH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2016

   Xem: 13

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY