Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 6 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 6

 • Nghề nấu ăn 8 đầy đủ
  GD hướng nghiệp 6
  Nghề nấu ăn 8 đầy đủ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2018

  Xem: 0

 • TKB K1 lan 2_new
  GD hướng nghiệp 6
  TKB K1 lan 2_new

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2018

  Xem: 0

 • Bài thu hoạch Chức danh nghề nghiệp
  GD hướng nghiệp 6
  Bài thu hoạch Chức danh nghề nghiệp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/7/2018

  Xem: 13

 • giáo án GDCD 6 chuẩn theo giảm tải.
  GD hướng nghiệp 6
  giáo án GDCD 6 chuẩn theo giảm tải.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2018

  Xem: 2

 • BẢN KIỂM ĐIỂM CÂ NHÂN NĂM 2017
  GD hướng nghiệp 6
  BẢN KIỂM ĐIỂM CÂ NHÂN NĂM 2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2017

  Xem: 111

 • Giáo án học kì 1
  GD hướng nghiệp 6
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2017

  Xem: 0

 • BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2017
  GD hướng nghiệp 6
  BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2017

  Xem: 0

 • Giao án dạy phụ đạo anh 9
  GD hướng nghiệp 6
  Giao án dạy phụ đạo anh 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2017

  Xem: 9

 • NHAP
  GD hướng nghiệp 6
  NHAP

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2017

  Xem: 0

 • Phiếu đánh giá, phân loại viên chức 2017
  GD hướng nghiệp 6
  Phiếu đánh giá, phân loại viên chức 2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2017

  Xem: 0

 • THÁNG 12.doc
  GD hướng nghiệp 6
  THÁNG 12.doc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2017

  Xem: 0

 • THÁNG 11.doc
  GD hướng nghiệp 6
  THÁNG 11.doc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2017

  Xem: 0

 • THÁNG 10.doc
  GD hướng nghiệp 6
  THÁNG 10.doc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2017

  Xem: 0

 • Tháng 9.doc
  GD hướng nghiệp 6
  Tháng 9.doc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2017

  Xem: 13

 • THÁNG 2.doc
  GD hướng nghiệp 6
  THÁNG 2.doc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2017

  Xem: 11

 • THÁNG1.doc
  GD hướng nghiệp 6
  THÁNG1.doc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2017

  Xem: 23

 • đefe thi môn khmer
  GD hướng nghiệp 6
  đefe thi môn khmer

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2017

  Xem: 25

 • KẾ HOẠCH THI GVG TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017
  GD hướng nghiệp 6
  KẾ HOẠCH THI GVG TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2017

  Xem: 0

 • KẾ HOẠCH GIAO DUC NĂM HỌC 2015-2016
  GD hướng nghiệp 6
  KẾ HOẠCH GIAO DUC NĂM HỌC 2015-2016

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2017

  Xem: 0

 • KẾ GD NĂM HỌC 2016-2017
  GD hướng nghiệp 6
  KẾ GD NĂM HỌC 2016-2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2017

  Xem: 0

 • KẾ HOẠCH ANTT 2016
  GD hướng nghiệp 6
  KẾ HOẠCH ANTT 2016

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2017

  Xem: 0

 • bien ban hop chi doan thang
  GD hướng nghiệp 6
  bien ban hop chi doan thang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2017

  Xem: 0

 • Tư liệu hướng dẫn violet
  GD hướng nghiệp 6
  Tư liệu hướng dẫn violet

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2017

  Xem: 9

 • MODUN 41
  GD hướng nghiệp 6
  MODUN 41

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2017

  Xem: 0

 • khắc phục lỗi không chạy elearning
  GD hướng nghiệp 6
  khắc phục lỗi không chạy elearning

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2016

  Xem: 9

 • QĐ bổ nhiệm tổng phụ trách đội 2016-2017 Lê Văn Tâm
  GD hướng nghiệp 6
  QĐ bổ nhiệm tổng phụ trách đội 2016-2017 Lê Văn Tâm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2016

  Xem: 0

 • BC TU KIEM TRA PHUONG HUONG CHINH TRI, TU TUONG truong THCS
  GD hướng nghiệp 6
  BC TU KIEM TRA PHUONG HUONG CHINH TRI, TU TUONG truong THCS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2016

  Xem: 0

 • Tieu chi xep loai thi dua THCS CBVC- NV
  GD hướng nghiệp 6
  Tieu chi xep loai thi dua THCS CBVC- NV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2016

  Xem: 0

 • Bao cao tinh hinh thuc hien va KQ PCGD THCS nam 2016
  GD hướng nghiệp 6
  Bao cao tinh hinh thuc hien va KQ PCGD THCS nam 2016

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2016

  Xem: 0

 • quyet dinh thanh lap doan tu kiem tra PCGD THCS nam 2016
  GD hướng nghiệp 6
  quyet dinh thanh lap doan tu kiem tra PCGD THCS nam 2016

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2016

  Xem: 0

 • To trinh cong nhan PCGD THCS nam 2016
  GD hướng nghiệp 6
  To trinh cong nhan PCGD THCS nam 2016

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2016

  Xem: 0

 • Quyet dinh kien toan ban chi dao PCGD THCS
  GD hướng nghiệp 6
  Quyet dinh kien toan ban chi dao PCGD THCS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2016

  Xem: 0

 • Giao an huong nghiep lop 9 THCS Hoang hoa nam hoc 2016 - 2017
  GD hướng nghiệp 6
  Giao an huong nghiep lop 9 THCS Hoang hoa nam hoc 2016 - 2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2016

  Xem: 0

 • GIÁO TRÌNH PHẬT PHÁP CĂN BẢN NĂM THỨ NHẤT
  GD hướng nghiệp 6
  GIÁO TRÌNH PHẬT PHÁP CĂN BẢN NĂM THỨ NHẤT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2016

  Xem: 0

 • kế hoạch ôn tập kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016 - 2017
  GD hướng nghiệp 6
  kế hoạch ôn tập kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2016

  Xem: 0

 • Tờ trình phổ cập
  GD hướng nghiệp 6
  Tờ trình phổ cập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2016

  Xem: 9

 • Biên bản phổ cập
  GD hướng nghiệp 6
  Biên bản phổ cập

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2016

  Xem: 7

 • Báo cáo phổ cập 2016-2017
  GD hướng nghiệp 6
  Báo cáo phổ cập 2016-2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2016

  Xem: 0

 • bản kiểm điểm đảng viên cuối năm
  GD hướng nghiệp 6
  bản kiểm điểm đảng viên cuối năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2016

  Xem: 8

 • chuong trình công tác đội 2016-2017
  GD hướng nghiệp 6
  chuong trình công tác đội 2016-2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2016

  Xem: 0

 • Công văn 138/PGD
  GD hướng nghiệp 6
  Công văn 138/PGD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2016

  Xem: 1

 • Giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng - chống thiên tai năm học 2016 - 2017.
  GD hướng nghiệp 6
  Giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng - chống thiên tai năm học 2016 - 2017.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2016

  Xem: 0

 • Kế hoạch ANTH
  GD hướng nghiệp 6
  Kế hoạch ANTH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2016

  Xem: 8

 • Mẫu báo cáo tháng
  GD hướng nghiệp 6
  Mẫu báo cáo tháng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2016

  Xem: 0

 • mẫu sổ chủ nhiệm 2016 - 2017
  GD hướng nghiệp 6
  mẫu sổ chủ nhiệm 2016 - 2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2016

  Xem: 1

 • Kế hoạch tháng 10/2016
  GD hướng nghiệp 6
  Kế hoạch tháng 10/2016

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2016

  Xem: 0

 • giao an HĐNGLL 6
  GD hướng nghiệp 6
  giao an HĐNGLL 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2016

  Xem: 7

 • BÀI THU HOACH
  GD hướng nghiệp 6
  BÀI THU HOACH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2016

  Xem: 10

 • QĐ 2700 TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC UBND TỈNH
  GD hướng nghiệp 6
  QĐ 2700 TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC UBND TỈNH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/8/2016

  Xem: 13

 • KE HOACH NĂM HỌC 16-17 CỦA SỞ
  GD hướng nghiệp 6
  KE HOACH NĂM HỌC 16-17 CỦA SỞ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/8/2016

  Xem: 0

 • bài thu hoạch học tập văn kiện đại hội đảng 12
  GD hướng nghiệp 6
  bài thu hoạch học tập văn kiện đại hội đảng 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/6/2016

  Xem: 15

 • tim hieu tinh hoa binh
  GD hướng nghiệp 6
  tim hieu tinh hoa binh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2016

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY