Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 6 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng phòng tránh các chất kích thích (phần3)
   GD hướng nghiệp 6
   Kỹ năng phòng tránh các chất kích thích (phần3)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng phòng tránh các chất kích thích (phần2)
   GD hướng nghiệp 6
   Kỹ năng phòng tránh các chất kích thích (phần2)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng phòng tránh các chất kích thích (phần1)
   GD hướng nghiệp 6
   Kỹ năng phòng tránh các chất kích thích (phần1)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng lập báo cáo
   GD hướng nghiệp 6
   Kỹ năng lập báo cáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Trung ương 8
   Cha mẹ học sinh
   Bài thu hoạch học tập Nghị quyết Trung ương 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cha mẹ học sinh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN SOẠN MẪU MỚI NHẤT
   GD hướng nghiệp 6
   GIÁO ÁN SOẠN MẪU MỚI NHẤT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • Nghề nấu ăn 8 đầy đủ
   GD hướng nghiệp 6
   Nghề nấu ăn 8 đầy đủ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2018

   Xem: 0

  • TKB K1 lan 2_new
   GD hướng nghiệp 6
   TKB K1 lan 2_new

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2018

   Xem: 8

  • Kế hoạch BDTX tổ KHTN
   GD hướng nghiệp 6
   Kế hoạch BDTX tổ KHTN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch BDTX tổ KHTN
   GD hướng nghiệp 6
   Kế hoạch BDTX tổ KHTN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2018

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch Chức danh nghề nghiệp
   GD hướng nghiệp 6
   Bài thu hoạch Chức danh nghề nghiệp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2018

   Xem: 3

  • giáo án GDCD 6 chuẩn theo giảm tải.
   GD hướng nghiệp 6
   giáo án GDCD 6 chuẩn theo giảm tải.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2018

   Xem: 1

  • BẢN KIỂM ĐIỂM CÂ NHÂN NĂM 2017
   GD hướng nghiệp 6
   BẢN KIỂM ĐIỂM CÂ NHÂN NĂM 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2017

   Xem: 111

  • Giáo án học kì 1
   GD hướng nghiệp 6
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2017

   Xem: 0

  • BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2017
   GD hướng nghiệp 6
   BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2017

   Xem: 0

  • Tham luân Đoàn đại hội chi bộ
   Doan doi
   Tham luân Đoàn đại hội chi bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Doan doi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2017

   Xem: 14

  • Giao án dạy phụ đạo anh 9
   GD hướng nghiệp 6
   Giao án dạy phụ đạo anh 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2017

   Xem: 13

  • Giao án dạy phụ đạo anh 9
   GD hướng nghiệp 6
   Giao án dạy phụ đạo anh 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2017

   Xem: 0

  • Giao án dạy phụ đạo anh 9
   Giáo án
   Giao án dạy phụ đạo anh 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2017

   Xem: 0

  • Giao án dạy phụ đạo anh 9
   GD hướng nghiệp 6
   Giao án dạy phụ đạo anh 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2017

   Xem: 0

  • biên bản họp hàng tháng chi đoàn (T chuẩn 2017)
   Doan doi
   biên bản họp hàng tháng chi đoàn (T chuẩn 2017)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Doan doi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2017

   Xem: 0

  • NHAP
   GD hướng nghiệp 6
   NHAP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2017

   Xem: 0

  • NHAP
   GD hướng nghiệp 6
   NHAP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2017

   Xem: 0

  • NHAP
   GD hướng nghiệp 6
   NHAP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2017

   Xem: 0

  • nghi quyết kết npj đoàn 2017
   Doan doi
   nghi quyết kết npj đoàn 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Doan doi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2017

   Xem: 0

  • người hứa tiếp tục dẫn theo dõi giupd đỡ 2017
   Doan doi
   người hứa tiếp tục dẫn theo dõi giupd đỡ 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Doan doi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2017

   Xem: 4

  • lời hứa đòn viên mới
   Doan doi
   lời hứa đòn viên mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Doan doi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2017

   Xem: 0

  • dẫn CT kết nạp đoàn 2017
   Doan doi
   dẫn CT kết nạp đoàn 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Doan doi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2017

   Xem: 0

  • biên bnr đề nghị kết nạp đoàn 2016 - 2017
   Doan doi
   biên bnr đề nghị kết nạp đoàn 2016 - 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Doan doi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2017

   Xem: 0

  • báo cáo qua trình phấn đấu thanh niên 2016 -2017
   Doan doi
   báo cáo qua trình phấn đấu thanh niên 2016 -2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Doan doi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2017

   Xem: 0

  • biên bản xét kết nạp đoàn 2016
   Doan doi
   biên bản xét kết nạp đoàn 2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Doan doi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2017

   Xem: 9

  • Phiếu đánh giá, phân loại viên chức 2017
   GD hướng nghiệp 6
   Phiếu đánh giá, phân loại viên chức 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2017

   Xem: 0

  • lời hứa đoàn viên (2016- 2017)
   Doan doi
   lời hứa đoàn viên (2016- 2017)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Doan doi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 0

  • dãn CT lễ kết nạp Đoàn viên (2017)
   Doan doi
   dãn CT lễ kết nạp Đoàn viên (2017)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Doan doi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 13

  • lời hứa đoàn viên 2017
   Doan doi
   lời hứa đoàn viên 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Doan doi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 0

  • THÁNG 12.doc
   GD hướng nghiệp 6
   THÁNG 12.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 0

  • THÁNG 12.doc
   GD hướng nghiệp 6
   THÁNG 12.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 0

  • THÁNG 12.doc
   GD hướng nghiệp 6
   THÁNG 12.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 16

  • THÁNG 12.doc
   GD hướng nghiệp 6
   THÁNG 12.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 0

  • THÁNG 11.doc
   GD hướng nghiệp 6
   THÁNG 11.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 6

  • THÁNG 11.doc
   GD hướng nghiệp 6
   THÁNG 11.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 0

  • THÁNG 11.doc
   GD hướng nghiệp 6
   THÁNG 11.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 0

  • THÁNG 11.doc
   GD hướng nghiệp 6
   THÁNG 11.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 0

  • THÁNG 10.doc
   GD hướng nghiệp 6
   THÁNG 10.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 0

  • THÁNG 10.doc
   GD hướng nghiệp 6
   THÁNG 10.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 0

  • THÁNG 10.doc
   GD hướng nghiệp 6
   THÁNG 10.doc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY