Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 7

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 7 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 0

  • lop 6
   GD hướng nghiệp 7
   lop 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2018

   Xem: 6

  • CV THI GV DẠY GIỎI CẤP THỊ XÃ
   GD hướng nghiệp 7
   CV THI GV DẠY GIỎI CẤP THỊ XÃ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2017

   Xem: 0

  • HƯỚNG DẪN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
   GD hướng nghiệp 7
   HƯỚNG DẪN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2017

   Xem: 11

  • CV THI CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP & KIẾN THỨC LIÊN MÔN
   GD hướng nghiệp 7
   CV THI CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP & KIẾN THỨC LIÊN MÔN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2016

   Xem: 14

  • KHẢO SÁT HS GIỎI 16-17
   GD hướng nghiệp 7
   KHẢO SÁT HS GIỎI 16-17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2016

   Xem: 0

  • CV BÀN TAY NẶN BỘT 16-17
   GD hướng nghiệp 7
   CV BÀN TAY NẶN BỘT 16-17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2016

   Xem: 0

  • Kịch bản tổng kết năm học
   GD hướng nghiệp 7
   Kịch bản tổng kết năm học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2016

   Xem: 12

  • CV 219/PGD THI HKII
   GD hướng nghiệp 7
   CV 219/PGD THI HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2016

   Xem: 0

  • ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY
   GD hướng nghiệp 7
   ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2016

   Xem: 11

  • CÔNG VĂN 2138 CHỈNH MÔN TIN HỌC
   GD hướng nghiệp 7
   CÔNG VĂN 2138 CHỈNH MÔN TIN HỌC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2015

   Xem: 3

  • QUY ĐỊNH SKKN
   GD hướng nghiệp 7
   QUY ĐỊNH SKKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 14

  • Thi kiến thức liên môn
   GD hướng nghiệp 7
   Thi kiến thức liên môn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 11

  • Hoat động NGLL
   GD hướng nghiệp 7
   Hoat động NGLL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 22

  • CÔNG VĂN THI GVCN GIỎI
   GD hướng nghiệp 7
   CÔNG VĂN THI GVCN GIỎI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 25

  • CÔNG VĂN 1797 DẠY THÊM
   GD hướng nghiệp 7
   CÔNG VĂN 1797 DẠY THÊM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 0

  • GAHĐNGLL MỚI- HAY
   GD hướng nghiệp 7
   GAHĐNGLL MỚI- HAY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2012

   Xem: 10

  • DSQLHSK9
   GD hướng nghiệp 7
   DSQLHSK9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2012

   Xem: 0

  • DSQLHSK8
   GD hướng nghiệp 7
   DSQLHSK8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2012

   Xem: 7

  • DSQLHSK7
   GD hướng nghiệp 7
   DSQLHSK7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2012

   Xem: 0

  • DSQLHSK6
   GD hướng nghiệp 7
   DSQLHSK6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2012

   Xem: 0

  • hinh anh
   GD hướng nghiệp 7
   hinh anh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2012

   Xem: 0

  • mau bia
   GD hướng nghiệp 7
   mau bia

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2011

   Xem: 15

  • giao an hdngll
   GD hướng nghiệp 7
   giao an hdngll

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2011

   Xem: 7

  • dia li 8
   GD hướng nghiệp 7
   dia li 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2011

   Xem: 0

  • NĂM TÂN MÃO CỦA TUỔI DẦN
   GD hướng nghiệp 7
   NĂM TÂN MÃO CỦA TUỔI DẦN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2011

   Xem: 0

  • NĂM TÂN MÃO CỦA TUỔI MÈO
   GD hướng nghiệp 7
   NĂM TÂN MÃO CỦA TUỔI MÈO

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2011

   Xem: 0

  • kỹ năng sống
   GD hướng nghiệp 7
   kỹ năng sống

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2011

   Xem: 0

  • 145 cau do vui bo ich.
   GD hướng nghiệp 7
   145 cau do vui bo ich.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2010

   Xem: 0

  • hdngll7ki2(T.tuan)
   GD hướng nghiệp 7
   hdngll7ki2(T.tuan)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2010

   Xem: 7

  • hdngll7(T.tuan)
   GD hướng nghiệp 7
   hdngll7(T.tuan)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2010

   Xem: 7

  • 100 Bai bao tuong mung ngay NGVN 20_11
   GD hướng nghiệp 7
   100 Bai bao tuong mung ngay NGVN 20_11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2010

   Xem: 2

  • 125 cau do vui rat hay bo ich
   GD hướng nghiệp 7
   125 cau do vui rat hay bo ich

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2010

   Xem: 3

  • Ma túy là gì?
   GD hướng nghiệp 7
   Ma túy là gì?

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2010

   Xem: 23

  • Giải pháp nào để phòng chống ma túy hiệu quả
   GD hướng nghiệp 7
   Giải pháp nào để phòng chống ma túy hiệu quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2010

   Xem: 8

  • NGLL
   GD hướng nghiệp 7
   NGLL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2010

   Xem: 84

  • HDNG 09
   GD hướng nghiệp 7
   HDNG 09

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2010

   Xem: 35

  • GA HDNG LL 7
   GD hướng nghiệp 7
   GA HDNG LL 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2010

   Xem: 131

  • giao an lao dong
   GD hướng nghiệp 7
   giao an lao dong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2009

   Xem: 367

  • Giáo án lao động
   GD hướng nghiệp 7
   Giáo án lao động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2009

   Xem: 276

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY