Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 7 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 7

 • Giáo án cả năm
  GD hướng nghiệp 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • lop 6
  GD hướng nghiệp 7
  lop 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 6

 • CV THI GV DẠY GIỎI CẤP THỊ XÃ
  GD hướng nghiệp 7
  CV THI GV DẠY GIỎI CẤP THỊ XÃ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2017

  Xem: 0

 • HƯỚNG DẪN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
  GD hướng nghiệp 7
  HƯỚNG DẪN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2017

  Xem: 11

 • CV THI CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP & KIẾN THỨC LIÊN MÔN
  GD hướng nghiệp 7
  CV THI CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP & KIẾN THỨC LIÊN MÔN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2016

  Xem: 10

 • KHẢO SÁT HS GIỎI 16-17
  GD hướng nghiệp 7
  KHẢO SÁT HS GIỎI 16-17

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/8/2016

  Xem: 0

 • CV BÀN TAY NẶN BỘT 16-17
  GD hướng nghiệp 7
  CV BÀN TAY NẶN BỘT 16-17

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/7/2016

  Xem: 0

 • Kịch bản tổng kết năm học
  GD hướng nghiệp 7
  Kịch bản tổng kết năm học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2016

  Xem: 12

 • CV 219/PGD THI HKII
  GD hướng nghiệp 7
  CV 219/PGD THI HKII

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2016

  Xem: 0

 • ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY
  GD hướng nghiệp 7
  ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2016

  Xem: 11

 • CÔNG VĂN 2138 CHỈNH MÔN TIN HỌC
  GD hướng nghiệp 7
  CÔNG VĂN 2138 CHỈNH MÔN TIN HỌC

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2015

  Xem: 0

 • QUY ĐỊNH SKKN
  GD hướng nghiệp 7
  QUY ĐỊNH SKKN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

  Xem: 9

 • Thi kiến thức liên môn
  GD hướng nghiệp 7
  Thi kiến thức liên môn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

  Xem: 11

 • Hoat động NGLL
  GD hướng nghiệp 7
  Hoat động NGLL

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

  Xem: 22

 • CÔNG VĂN THI GVCN GIỎI
  GD hướng nghiệp 7
  CÔNG VĂN THI GVCN GIỎI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

  Xem: 25

 • CÔNG VĂN 1797 DẠY THÊM
  GD hướng nghiệp 7
  CÔNG VĂN 1797 DẠY THÊM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

  Xem: 0

 • GAHĐNGLL MỚI- HAY
  GD hướng nghiệp 7
  GAHĐNGLL MỚI- HAY

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2012

  Xem: 0

 • DSQLHSK9
  GD hướng nghiệp 7
  DSQLHSK9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2012

  Xem: 0

 • DSQLHSK8
  GD hướng nghiệp 7
  DSQLHSK8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2012

  Xem: 0

 • DSQLHSK7
  GD hướng nghiệp 7
  DSQLHSK7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2012

  Xem: 0

 • DSQLHSK6
  GD hướng nghiệp 7
  DSQLHSK6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2012

  Xem: 0

 • hinh anh
  GD hướng nghiệp 7
  hinh anh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2012

  Xem: 0

 • mau bia
  GD hướng nghiệp 7
  mau bia

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2011

  Xem: 0

 • giao an hdngll
  GD hướng nghiệp 7
  giao an hdngll

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2011

  Xem: 0

 • dia li 8
  GD hướng nghiệp 7
  dia li 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2011

  Xem: 0

 • NĂM TÂN MÃO CỦA TUỔI DẦN
  GD hướng nghiệp 7
  NĂM TÂN MÃO CỦA TUỔI DẦN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2011

  Xem: 0

 • NĂM TÂN MÃO CỦA TUỔI MÈO
  GD hướng nghiệp 7
  NĂM TÂN MÃO CỦA TUỔI MÈO

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/5/2011

  Xem: 0

 • kỹ năng sống
  GD hướng nghiệp 7
  kỹ năng sống

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2011

  Xem: 0

 • 145 cau do vui bo ich.
  GD hướng nghiệp 7
  145 cau do vui bo ich.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2010

  Xem: 0

 • hdngll7ki2(T.tuan)
  GD hướng nghiệp 7
  hdngll7ki2(T.tuan)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2010

  Xem: 0

 • hdngll7(T.tuan)
  GD hướng nghiệp 7
  hdngll7(T.tuan)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2010

  Xem: 0

 • 100 Bai bao tuong mung ngay NGVN 20_11
  GD hướng nghiệp 7
  100 Bai bao tuong mung ngay NGVN 20_11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2010

  Xem: 0

 • 125 cau do vui rat hay bo ich
  GD hướng nghiệp 7
  125 cau do vui rat hay bo ich

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2010

  Xem: 0

 • Ma túy là gì?
  GD hướng nghiệp 7
  Ma túy là gì?

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2010

  Xem: 23

 • Giải pháp nào để phòng chống ma túy hiệu quả
  GD hướng nghiệp 7
  Giải pháp nào để phòng chống ma túy hiệu quả

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2010

  Xem: 8

 • NGLL
  GD hướng nghiệp 7
  NGLL

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/6/2010

  Xem: 84

 • HDNG 09
  GD hướng nghiệp 7
  HDNG 09

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/6/2010

  Xem: 35

 • GA HDNG LL 7
  GD hướng nghiệp 7
  GA HDNG LL 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/6/2010

  Xem: 131

 • giao an lao dong
  GD hướng nghiệp 7
  giao an lao dong

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2009

  Xem: 367

 • Giáo án lao động
  GD hướng nghiệp 7
  Giáo án lao động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2009

  Xem: 276

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY