Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 7

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 7 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • KN làm việc nhóm
   GD hướng nghiệp 7
   KN làm việc nhóm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • Chia sẻ cảm xúc
   GD hướng nghiệp 7
   Chia sẻ cảm xúc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng thuyết trình
   GD hướng nghiệp 7
   Kỹ năng thuyết trình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • kỹ năng giao tiêp
   GD hướng nghiệp 7
   kỹ năng giao tiêp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 0

  • lop 6
   GD hướng nghiệp 7
   lop 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2018

   Xem: 5

  • lop 6
   GD hướng nghiệp 7
   lop 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2018

   Xem: 0

  • lop 6
   GD hướng nghiệp 7
   lop 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2018

   Xem: 6

  • lop 6
   GD hướng nghiệp 7
   lop 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2018

   Xem: 0

  • CV THI GV DẠY GIỎI CẤP THỊ XÃ
   GD hướng nghiệp 7
   CV THI GV DẠY GIỎI CẤP THỊ XÃ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2017

   Xem: 19

  • CV THI GV DẠY GIỎI CẤP THỊ XÃ
   Phòng
   CV THI GV DẠY GIỎI CẤP THỊ XÃ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2017

   Xem: 0

  • CV THI GV DẠY GIỎI CẤP THỊ XÃ
   GD hướng nghiệp 7
   CV THI GV DẠY GIỎI CẤP THỊ XÃ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2017

   Xem: 0

  • HƯỚNG DẪN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
   GD hướng nghiệp 7
   HƯỚNG DẪN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2017

   Xem: 11

  • HƯỚNG DẪN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
   GD hướng nghiệp 7
   HƯỚNG DẪN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2017

   Xem: 12

  • HƯỚNG DẪN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
   Phòng
   HƯỚNG DẪN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2017

   Xem: 0

  • CV THI CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP & KIẾN THỨC LIÊN MÔN
   GD hướng nghiệp 7
   CV THI CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP & KIẾN THỨC LIÊN MÔN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2016

   Xem: 14

  • CV THI CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP & KIẾN THỨC LIÊN MÔN
   GD hướng nghiệp 7
   CV THI CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP & KIẾN THỨC LIÊN MÔN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2016

   Xem: 0

  • CV THI CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP & KIẾN THỨC LIÊN MÔN
   Phòng
   CV THI CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP & KIẾN THỨC LIÊN MÔN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2016

   Xem: 1

  • KHẢO SÁT HS GIỎI 16-17
   GD hướng nghiệp 7
   KHẢO SÁT HS GIỎI 16-17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2016

   Xem: 10

  • KHẢO SÁT HS GIỎI 16-17
   Phòng
   KHẢO SÁT HS GIỎI 16-17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2016

   Xem: 0

  • KHẢO SÁT HS GIỎI 16-17
   GD hướng nghiệp 7
   KHẢO SÁT HS GIỎI 16-17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2016

   Xem: 0

  • CV BÀN TAY NẶN BỘT 16-17
   Phòng
   CV BÀN TAY NẶN BỘT 16-17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2016

   Xem: 0

  • CV BÀN TAY NẶN BỘT 16-17
   GD hướng nghiệp 7
   CV BÀN TAY NẶN BỘT 16-17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2016

   Xem: 8

  • CV BÀN TAY NẶN BỘT 16-17
   GD hướng nghiệp 7
   CV BÀN TAY NẶN BỘT 16-17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2016

   Xem: 0

  • Kịch bản tổng kết năm học
   GD hướng nghiệp 7
   Kịch bản tổng kết năm học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2016

   Xem: 0

  • Kịch bản tổng kết năm học
   GD hướng nghiệp 7
   Kịch bản tổng kết năm học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2016

   Xem: 0

  • Kịch bản tổng kết năm học
   GD hướng nghiệp 7
   Kịch bản tổng kết năm học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2016

   Xem: 12

  • Kịch bản tổng kết năm học
   GD hướng nghiệp 7
   Kịch bản tổng kết năm học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2016

   Xem: 26

  • Danh sách vận động học sinh các thôn
   PCCM
   Danh sách vận động học sinh các thôn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử PCCM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2016

   Xem: 17

  • Phân công coi thi HK II
   PCCM
   Phân công coi thi HK II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử PCCM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2016

   Xem: 0

  • CV 219/PGD THI HKII
   GD hướng nghiệp 7
   CV 219/PGD THI HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2016

   Xem: 0

  • CV 219/PGD THI HKII
   GD hướng nghiệp 7
   CV 219/PGD THI HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2016

   Xem: 0

  • CV 219/PGD THI HKII
   Phòng
   CV 219/PGD THI HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2016

   Xem: 3

  • Kết luận kiểm tra HSCN
   PCCM
   Kết luận kiểm tra HSCN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử PCCM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2016

   Xem: 0

  • Mẫu nước Oa
   PCCM
   Mẫu nước Oa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử PCCM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2016

   Xem: 15

  • ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY
   Phòng
   ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2016

   Xem: 0

  • ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY
   GD hướng nghiệp 7
   ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2016

   Xem: 0

  • ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY
   GD hướng nghiệp 7
   ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI GIỜ DẠY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2016

   Xem: 11

  • CÔNG VĂN 2138 CHỈNH MÔN TIN HỌC
   GD hướng nghiệp 7
   CÔNG VĂN 2138 CHỈNH MÔN TIN HỌC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2015

   Xem: 0

  • CÔNG VĂN 2138 CHỈNH MÔN TIN HỌC
   Phòng
   CÔNG VĂN 2138 CHỈNH MÔN TIN HỌC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2015

   Xem: 0

  • CÔNG VĂN 2138 CHỈNH MÔN TIN HỌC
   GD hướng nghiệp 7
   CÔNG VĂN 2138 CHỈNH MÔN TIN HỌC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2015

   Xem: 3

  • QUY ĐỊNH SKKN
   Phòng
   QUY ĐỊNH SKKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 0

  • QUY ĐỊNH SKKN
   GD hướng nghiệp 7
   QUY ĐỊNH SKKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 0

  • QUY ĐỊNH SKKN
   GD hướng nghiệp 7
   QUY ĐỊNH SKKN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 14

  • Thi kiến thức liên môn
   GD hướng nghiệp 7
   Thi kiến thức liên môn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 0

  • Thi kiến thức liên môn
   Phòng
   Thi kiến thức liên môn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 0

  • Thi kiến thức liên môn
   GD hướng nghiệp 7
   Thi kiến thức liên môn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 11

  • Hoat động NGLL
   GD hướng nghiệp 7
   Hoat động NGLL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 0

  • Hoat động NGLL
   Phòng
   Hoat động NGLL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Phòng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY