Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 8

 • Giáo án nghề làm vườn
  GD hướng nghiệp 8
  Giáo án nghề làm vườn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2017

  Xem: 17

 • DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN TRƯỜNG THCS VỊ THỦY
  GD hướng nghiệp 8
  DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN TRƯỜNG THCS VỊ THỦY

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

 • giáo án dạy nghề tin năm học 2017 - 2018
  GD hướng nghiệp 8
  giáo án dạy nghề tin năm học 2017 - 2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2017

  Xem: 0

 • Moi thứ
  GD hướng nghiệp 8
  Moi thứ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2017

  Xem: 0

 • tailieuj
  GD hướng nghiệp 8
  tailieuj

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2017

  Xem: 0

 • tailieuj
  GD hướng nghiệp 8
  tailieuj

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2017

  Xem: 0

 • tailieu
  GD hướng nghiệp 8
  tailieu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2017

  Xem: 0

 • Danh gia cong chuc, viên chuc tieu hoc
  GD hướng nghiệp 8
  Danh gia cong chuc, viên chuc tieu hoc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2017

  Xem: 0

 • Đề cương nghề Tin
  GD hướng nghiệp 8
  Đề cương nghề Tin

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2017

  Xem: 18

 • HS Nghề 16-17
  GD hướng nghiệp 8
  HS Nghề 16-17

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2017

  Xem: 0

 • Câu hỏi lí thuyết nghề Điện
  GD hướng nghiệp 8
  Câu hỏi lí thuyết nghề Điện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2017

  Xem: 0

 • Cách đưa bài giảng lên trang violet
  GD hướng nghiệp 8
  Cách đưa bài giảng lên trang violet

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2017

  Xem: 0

 • xfgxfxdmmxdz
  GD hướng nghiệp 8
  xfgxfxdmmxdz

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2017

  Xem: 18

 • Tài liệu dạy hướng nghiệp
  GD hướng nghiệp 8
  Tài liệu dạy hướng nghiệp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2017

  Xem: 12

 • KH hướng nghiệp lớp 9 (tham khảo)
  GD hướng nghiệp 8
  KH hướng nghiệp lớp 9 (tham khảo)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2017

  Xem: 0

 • Giáo án dạy Hướng nghiệp lớp 9
  GD hướng nghiệp 8
  Giáo án dạy Hướng nghiệp lớp 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2017

  Xem: 21

 • PPCT NGHE 16-17
  GD hướng nghiệp 8
  PPCT NGHE 16-17

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2017

  Xem: 0

 • kế hoạch nghề 16-17
  GD hướng nghiệp 8
  kế hoạch nghề 16-17

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2017

  Xem: 3

 • Câu hỏi nghề Điện
  GD hướng nghiệp 8
  Câu hỏi nghề Điện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2017

  Xem: 9

 • KH nghề PT 16-17
  GD hướng nghiệp 8
  KH nghề PT 16-17

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/2/2017

  Xem: 0

 • PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
  GD hướng nghiệp 8
  PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2017

  Xem: 1

 • Mẫu sổ điểm cá nhân nghề
  GD hướng nghiệp 8
  Mẫu sổ điểm cá nhân nghề

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2017

  Xem: 1

 • KH dạy nghề (BC-PGD) 15-16
  GD hướng nghiệp 8
  KH dạy nghề (BC-PGD) 15-16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2017

  Xem: 0

 • DS THI NGHE 15-16
  GD hướng nghiệp 8
  DS THI NGHE 15-16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2017

  Xem: 0

 • Báo cáo PGD 15-16
  GD hướng nghiệp 8
  Báo cáo PGD 15-16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2017

  Xem: 0

 • Bảng điểm (15-16)
  GD hướng nghiệp 8
  Bảng điểm (15-16)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2017

  Xem: 0

 • PPCT nghề tin, Điện DD
  GD hướng nghiệp 8
  PPCT nghề tin, Điện DD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2017

  Xem: 13

 • giáo án toán 9
  GD hướng nghiệp 8
  giáo án toán 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2016

  Xem: 0

 • Phiếu đánh giá, phân loại viên chức 2016
  GD hướng nghiệp 8
  Phiếu đánh giá, phân loại viên chức 2016

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2016

  Xem: 0

 • giao án nghề tin
  GD hướng nghiệp 8
  giao án nghề tin

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2016

  Xem: 0

 • Tài liệu PCCC và một số cách cứu nạn, thoát khi có cháy
  GD hướng nghiệp 8
  Tài liệu PCCC và một số cách cứu nạn, thoát khi có cháy

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2016

  Xem: 12

 • tài liệu PCCC
  GD hướng nghiệp 8
  tài liệu PCCC

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2016

  Xem: 0

 • CONG VAN THE DUC
  GD hướng nghiệp 8
  CONG VAN THE DUC

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2016

  Xem: 8

 • BAO CAO BAN TAY NAN BOT MOI
  GD hướng nghiệp 8
  BAO CAO BAN TAY NAN BOT MOI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2016

  Xem: 0

 • CONG VAN DANH GIA TIET DAY
  GD hướng nghiệp 8
  CONG VAN DANH GIA TIET DAY

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2016

  Xem: 0

 • KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI THỊ XÃ
  GD hướng nghiệp 8
  KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI THỊ XÃ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2015

  Xem: 8

 • CÔNG VĂN TỔ CHỨC THI HKI-15-16
  GD hướng nghiệp 8
  CÔNG VĂN TỔ CHỨC THI HKI-15-16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2015

  Xem: 0

 • GIAO AN NGHE ĐIỆN 8 NAM 2015-2016
  GD hướng nghiệp 8
  GIAO AN NGHE ĐIỆN 8 NAM 2015-2016

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2015

  Xem: 0

 • KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH
  GD hướng nghiệp 8
  KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2015

  Xem: 0

 • Giáo án Ngành điện dân dụng
  GD hướng nghiệp 8
  Giáo án Ngành điện dân dụng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2015

  Xem: 0

 • công văn
  GD hướng nghiệp 8
  công văn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2015

  Xem: 15

 • Nghị định 138 xử phạt GV
  GD hướng nghiệp 8
  Nghị định 138 xử phạt GV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

  Xem: 0

 • Phân phối chương trình TA 6
  GD hướng nghiệp 8
  Phân phối chương trình TA 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

  Xem: 9

 • MẪU HỢP ĐỒNG GV
  GD hướng nghiệp 8
  MẪU HỢP ĐỒNG GV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

  Xem: 12

 • GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 8
  GD hướng nghiệp 8
  GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2015

  Xem: 341

 • 8-3
  GD hướng nghiệp 8
  8-3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2015

  Xem: 0

 • Nghề Tin Học 8 2014 - 2015
  GD hướng nghiệp 8
  Nghề Tin Học 8 2014 - 2015

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2015

  Xem: 0

 • Mẫu kiểm tra đoàn thể
  GD hướng nghiệp 8
  Mẫu kiểm tra đoàn thể

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2014

  Xem: 8

 • Mẫu biên bản kiểm tra nội bộ
  GD hướng nghiệp 8
  Mẫu biên bản kiểm tra nội bộ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2014

  Xem: 14

 • Biên bản kiểm tra cơ sở vật chất
  GD hướng nghiệp 8
  Biên bản kiểm tra cơ sở vật chất

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2014

  Xem: 14

 • Mẫu biên bản kiểm tra GV, NV
  GD hướng nghiệp 8
  Mẫu biên bản kiểm tra GV, NV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2014

  Xem: 28

 • Biên bản kiểm tra ra đề, đáp án
  GD hướng nghiệp 8
  Biên bản kiểm tra ra đề, đáp án

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2014

  Xem: 8

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY