Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo dục Hướng nghiệp 8. Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 8
   Giáo dục Hướng nghiệp 8. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án nghề làm vườn
   GD hướng nghiệp 8
   Giáo án nghề làm vườn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2017

   Xem: 17

  • DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN TRƯỜNG THCS VỊ THỦY
   GD hướng nghiệp 8
   DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN VIÊN TRƯỜNG THCS VỊ THỦY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2017

   Xem: 9

  • giáo án dạy nghề tin năm học 2017 - 2018
   GD hướng nghiệp 8
   giáo án dạy nghề tin năm học 2017 - 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2017

   Xem: 0

  • Moi thứ
   GD hướng nghiệp 8
   Moi thứ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2017

   Xem: 0

  • tailieuj
   GD hướng nghiệp 8
   tailieuj

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2017

   Xem: 0

  • tailieuj
   GD hướng nghiệp 8
   tailieuj

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2017

   Xem: 0

  • tailieu
   GD hướng nghiệp 8
   tailieu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2017

   Xem: 0

  • Danh gia cong chuc, viên chuc tieu hoc
   GD hướng nghiệp 8
   Danh gia cong chuc, viên chuc tieu hoc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2017

   Xem: 0

  • Đề cương nghề Tin
   GD hướng nghiệp 8
   Đề cương nghề Tin

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2017

   Xem: 21

  • HS Nghề 16-17
   GD hướng nghiệp 8
   HS Nghề 16-17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2017

   Xem: 0

  • Câu hỏi lí thuyết nghề Điện
   GD hướng nghiệp 8
   Câu hỏi lí thuyết nghề Điện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2017

   Xem: 0

  • Cách đưa bài giảng lên trang violet
   GD hướng nghiệp 8
   Cách đưa bài giảng lên trang violet

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2017

   Xem: 0

  • xfgxfxdmmxdz
   GD hướng nghiệp 8
   xfgxfxdmmxdz

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2017

   Xem: 18

  • Tài liệu dạy hướng nghiệp
   GD hướng nghiệp 8
   Tài liệu dạy hướng nghiệp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2017

   Xem: 12

  • KH hướng nghiệp lớp 9 (tham khảo)
   GD hướng nghiệp 8
   KH hướng nghiệp lớp 9 (tham khảo)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2017

   Xem: 0

  • Giáo án dạy Hướng nghiệp lớp 9
   GD hướng nghiệp 8
   Giáo án dạy Hướng nghiệp lớp 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2017

   Xem: 21

  • PPCT NGHE 16-17
   GD hướng nghiệp 8
   PPCT NGHE 16-17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2017

   Xem: 0

  • kế hoạch nghề 16-17
   GD hướng nghiệp 8
   kế hoạch nghề 16-17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2017

   Xem: 3

  • Câu hỏi nghề Điện
   GD hướng nghiệp 8
   Câu hỏi nghề Điện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2017

   Xem: 13

  • KH nghề PT 16-17
   GD hướng nghiệp 8
   KH nghề PT 16-17

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2017

   Xem: 0

  • PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
   GD hướng nghiệp 8
   PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2017

   Xem: 1

  • Mẫu sổ điểm cá nhân nghề
   GD hướng nghiệp 8
   Mẫu sổ điểm cá nhân nghề

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2017

   Xem: 1

  • KH dạy nghề (BC-PGD) 15-16
   GD hướng nghiệp 8
   KH dạy nghề (BC-PGD) 15-16

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2017

   Xem: 0

  • DS THI NGHE 15-16
   GD hướng nghiệp 8
   DS THI NGHE 15-16

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2017

   Xem: 0

  • Báo cáo PGD 15-16
   GD hướng nghiệp 8
   Báo cáo PGD 15-16

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2017

   Xem: 0

  • Bảng điểm (15-16)
   GD hướng nghiệp 8
   Bảng điểm (15-16)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2017

   Xem: 0

  • PPCT nghề tin, Điện DD
   GD hướng nghiệp 8
   PPCT nghề tin, Điện DD

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2017

   Xem: 13

  • giáo án toán 9
   GD hướng nghiệp 8
   giáo án toán 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2016

   Xem: 1

  • Phiếu đánh giá, phân loại viên chức 2016
   GD hướng nghiệp 8
   Phiếu đánh giá, phân loại viên chức 2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2016

   Xem: 0

  • giao án nghề tin
   GD hướng nghiệp 8
   giao án nghề tin

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2016

   Xem: 0

  • Tài liệu PCCC và một số cách cứu nạn, thoát khi có cháy
   GD hướng nghiệp 8
   Tài liệu PCCC và một số cách cứu nạn, thoát khi có cháy

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2016

   Xem: 12

  • tài liệu PCCC
   GD hướng nghiệp 8
   tài liệu PCCC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2016

   Xem: 0

  • CONG VAN THE DUC
   GD hướng nghiệp 8
   CONG VAN THE DUC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2016

   Xem: 8

  • BAO CAO BAN TAY NAN BOT MOI
   GD hướng nghiệp 8
   BAO CAO BAN TAY NAN BOT MOI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2016

   Xem: 0

  • CONG VAN DANH GIA TIET DAY
   GD hướng nghiệp 8
   CONG VAN DANH GIA TIET DAY

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2016

   Xem: 8

  • KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI THỊ XÃ
   GD hướng nghiệp 8
   KẾT QUẢ HỌC SINH GIỎI THỊ XÃ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2015

   Xem: 11

  • CÔNG VĂN TỔ CHỨC THI HKI-15-16
   GD hướng nghiệp 8
   CÔNG VĂN TỔ CHỨC THI HKI-15-16

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2015

   Xem: 0

  • GIAO AN NGHE ĐIỆN 8 NAM 2015-2016
   GD hướng nghiệp 8
   GIAO AN NGHE ĐIỆN 8 NAM 2015-2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2015

   Xem: 0

  • KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH
   GD hướng nghiệp 8
   KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2015

   Xem: 0

  • Giáo án Ngành điện dân dụng
   GD hướng nghiệp 8
   Giáo án Ngành điện dân dụng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2015

   Xem: 0

  • công văn
   GD hướng nghiệp 8
   công văn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2015

   Xem: 15

  • Nghị định 138 xử phạt GV
   GD hướng nghiệp 8
   Nghị định 138 xử phạt GV

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 0

  • Phân phối chương trình TA 6
   GD hướng nghiệp 8
   Phân phối chương trình TA 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 9

  • MẪU HỢP ĐỒNG GV
   GD hướng nghiệp 8
   MẪU HỢP ĐỒNG GV

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 12

  • GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 8
   GD hướng nghiệp 8
   GIÁO ÁN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2015

   Xem: 8

  • 8-3
   GD hướng nghiệp 8
   8-3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2015

   Xem: 0

  • Nghề Tin Học 8 2014 - 2015
   GD hướng nghiệp 8
   Nghề Tin Học 8 2014 - 2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2015

   Xem: 4

  • Mẫu kiểm tra đoàn thể
   GD hướng nghiệp 8
   Mẫu kiểm tra đoàn thể

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2014

   Xem: 8

  • Mẫu biên bản kiểm tra nội bộ
   GD hướng nghiệp 8
   Mẫu biên bản kiểm tra nội bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2014

   Xem: 14

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY