Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • BANG DIEM CA NHAN 6.7.8.9
   GD hướng nghiệp 9
   BANG DIEM CA NHAN 6.7.8.9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • BANG DIEM CA NHAN 6.7.8.9
   GD hướng nghiệp 9
   BANG DIEM CA NHAN 6.7.8.9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • BANG DIEM CA NHAN 6.7.8.9
   GD hướng nghiệp 9
   BANG DIEM CA NHAN 6.7.8.9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • BANG DIEM CA NHAN 6.7.8.9
   GD hướng nghiệp 9
   BANG DIEM CA NHAN 6.7.8.9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • ĐÁP ÁN THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG
   GD hướng nghiệp 9
   ĐÁP ÁN THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • ĐÁP ÁN THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG
   GD hướng nghiệp 9
   ĐÁP ÁN THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • ĐÁP ÁN THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG
   Thông báo mới
   ĐÁP ÁN THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thông báo mới

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiệp
   GD hướng nghiệp 9
   Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiệp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2019

   Xem: 0

  • thông tin công đoàn viên
   GD hướng nghiệp 9
   thông tin công đoàn viên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng làm việc nhóm
   GD hướng nghiệp 9
   Kỹ năng làm việc nhóm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng cảm thông
   GD hướng nghiệp 9
   Kỹ năng cảm thông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng thuyết trình
   GD hướng nghiệp 9
   Kỹ năng thuyết trình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng giao tiếp
   GD hướng nghiệp 9
   Kỹ năng giao tiếp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • lop 9
   GD hướng nghiệp 9
   lop 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • lop 9
   GD hướng nghiệp 9
   lop 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • lop 9
   GD hướng nghiệp 9
   lop 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • lop 9
   GD hướng nghiệp 9
   lop 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề 5. Thông tin về thị trường lao động
   GD hướng nghiệp 9
   Chủ đề 5. Thông tin về thị trường lao động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2019

   Xem: 0

  • DS PHÒNG THI HS GIỎI K7-8
   GD hướng nghiệp 9
   DS PHÒNG THI HS GIỎI K7-8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2019

   Xem: 0

  • DS PHÒNG THI HS GIỎI K7-8
   GD hướng nghiệp 9
   DS PHÒNG THI HS GIỎI K7-8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2019

   Xem: 0

  • DS PHÒNG THI HS GIỎI K7-8
   Thông báo mới
   DS PHÒNG THI HS GIỎI K7-8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thông báo mới

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2019

   Xem: 0

  • Hướng nghiệp 9
   GD hướng nghiệp 9
   Hướng nghiệp 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án hướng nghiệp 18-19
   GD hướng nghiệp 9
   Giáo án hướng nghiệp 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án hướng nghiệp 18-19
   GD hướng nghiệp 9
   Giáo án hướng nghiệp 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án hướng nghiệp 18-19
   GD hướng nghiệp 9
   Giáo án hướng nghiệp 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án hướng nghiệp 18-19
   GD hướng nghiệp 9
   Giáo án hướng nghiệp 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀO 10
   GD hướng nghiệp 9
   CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀO 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀO 10
   GD hướng nghiệp 9
   CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀO 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀO 10
   Thông báo mới
   CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀO 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thông báo mới

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   GD hướng nghiệp 9
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • DANH SÁCH TỐT NGHIỆP THCS 2016
   GD hướng nghiệp 9
   DANH SÁCH TỐT NGHIỆP THCS 2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • DANH SÁCH TỐT NGHIỆP THCS 2016
   GD hướng nghiệp 9
   DANH SÁCH TỐT NGHIỆP THCS 2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • DANH SÁCH TỐT NGHIỆP THCS 2016
   Thông báo mới
   DANH SÁCH TỐT NGHIỆP THCS 2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thông báo mới

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Chủ đề 2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương
   GD hướng nghiệp 9
   Chủ đề 2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • DANH SÁCH PHÒNG THI HKI
   GD hướng nghiệp 9
   DANH SÁCH PHÒNG THI HKI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • DANH SÁCH PHÒNG THI HKI
   Thông báo mới
   DANH SÁCH PHÒNG THI HKI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Thông báo mới

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • DANH SÁCH PHÒNG THI HKI
   GD hướng nghiệp 9
   DANH SÁCH PHÒNG THI HKI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • KH hoạt động CM
   GD hướng nghiệp 9
   KH hoạt động CM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • KH hoạt động CM
   GD hướng nghiệp 9
   KH hoạt động CM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • KH hoạt động CM
   GD hướng nghiệp 9
   KH hoạt động CM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 1

  • Kế hoạch lao động
   GD hướng nghiệp 9
   Kế hoạch lao động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch lao động
   GD hướng nghiệp 9
   Kế hoạch lao động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch lao động
   GD hướng nghiệp 9
   Kế hoạch lao động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch dạy tích hợp Bác Hồ với...
   GD hướng nghiệp 9
   Kế hoạch dạy tích hợp Bác Hồ với...

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch dạy tích hợp Bác Hồ với...
   GD hướng nghiệp 9
   Kế hoạch dạy tích hợp Bác Hồ với...

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch dạy tích hợp Bác Hồ với...
   GD hướng nghiệp 9
   Kế hoạch dạy tích hợp Bác Hồ với...

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo dục Hướng nghiệp 9: Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường
   GD hướng nghiệp 9
   Giáo dục Hướng nghiệp 9: Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • GIẢI HS GIỎI THỊ XÃ 18-19
   GD hướng nghiệp 9
   GIẢI HS GIỎI THỊ XÃ 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • GIẢI HS GIỎI THỊ XÃ 18-19
   GD hướng nghiệp 9
   GIẢI HS GIỎI THỊ XÃ 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • GIẢI HS GIỎI THỊ XÃ 18-19
   Học sinh giỏi
   GIẢI HS GIỎI THỊ XÃ 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Học sinh giỏi

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY