Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 9

 • KH dạy tích hợp QPAN năm 2018-2019
  GD hướng nghiệp 9
  KH dạy tích hợp QPAN năm 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

 • Chủ đề 6. Tìm hiểu năng lực bản thân và truyền thống nghề nghiệp của gia đình
  GD hướng nghiệp 9
  Chủ đề 6. Tìm hiểu năng lực bản thân và truyền thống nghề nghiệp của gia đình

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  GD hướng nghiệp 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 1

 • Giáo án tổng hợp
  GD hướng nghiệp 9
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/7/2018

  Xem: 0

 • Mẫu in giấy chứng nhận (giấy khen)
  GD hướng nghiệp 9
  Mẫu in giấy chứng nhận (giấy khen)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • PHÒNG THI KHỐI 9
  GD hướng nghiệp 9
  PHÒNG THI KHỐI 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • PHÒNG THI KHỐI 8
  GD hướng nghiệp 9
  PHÒNG THI KHỐI 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • PHÒNG THI KHỐI 7
  GD hướng nghiệp 9
  PHÒNG THI KHỐI 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • PHÒNG THI KHỐI 6
  GD hướng nghiệp 9
  PHÒNG THI KHỐI 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2018

  Xem: 0

 • LỊCH THI HKII
  GD hướng nghiệp 9
  LỊCH THI HKII

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 0

 • CV KIỂM TRA HỌC KỲ II
  GD hướng nghiệp 9
  CV KIỂM TRA HỌC KỲ II

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 2

 • Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiệp
  GD hướng nghiệp 9
  Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiệp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 10

 • HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ
  GD hướng nghiệp 9
  HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 56

 • SƠ ĐỒ PHÒNG THI HS GIỎI
  GD hướng nghiệp 9
  SƠ ĐỒ PHÒNG THI HS GIỎI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 3

 • DANH SÁCH PHÒNG THI HS GIỎI K 7,8
  GD hướng nghiệp 9
  DANH SÁCH PHÒNG THI HS GIỎI K 7,8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 2

 • SK Quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường THCS
  GD hướng nghiệp 9
  SK Quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường THCS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2018

  Xem: 11

 • SK Một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THCS
  GD hướng nghiệp 9
  SK Một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THCS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2018

  Xem: 25

 • Giáo án cả năm
  GD hướng nghiệp 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  GD hướng nghiệp 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 8

 • Giáo dục Hướng nghiệp 9 tháng 9.
  GD hướng nghiệp 9
  Giáo dục Hướng nghiệp 9 tháng 9.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/1/2018

  Xem: 0

 • MẪU DS LỚP ĐĂNG KÝ TIN NHẮN
  GD hướng nghiệp 9
  MẪU DS LỚP ĐĂNG KÝ TIN NHẮN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 3

 • DE THI KHOA HỌC LOP 5 HKI TT22 -2017-2018
  GD hướng nghiệp 9
  DE THI KHOA HỌC LOP 5 HKI TT22 -2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2017

  Xem: 0

 • QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC
  GD hướng nghiệp 9
  QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2017

  Xem: 4

 • Giáo án cả năm
  GD hướng nghiệp 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2017

  Xem: 93

 • DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 9
  GD hướng nghiệp 9
  DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 27

 • DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 8
  GD hướng nghiệp 9
  DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 41

 • DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 7
  GD hướng nghiệp 9
  DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 35

 • DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 6
  GD hướng nghiệp 9
  DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 35

 • DANH SÁCH TỐT NGHIỆP NGHỀ
  GD hướng nghiệp 9
  DANH SÁCH TỐT NGHIỆP NGHỀ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2017

  Xem: 9

 • HƯỚNG DẪN VIẾT THƯ UPU
  GD hướng nghiệp 9
  HƯỚNG DẪN VIẾT THƯ UPU

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 10

 • CV THI HKI NĂM HỌC 2017-2018
  GD hướng nghiệp 9
  CV THI HKI NĂM HỌC 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2017

  Xem: 10

 • DANH SÁCH HỌC SINH KHẢO SÁT
  GD hướng nghiệp 9
  DANH SÁCH HỌC SINH KHẢO SÁT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2017

  Xem: 10

 • CV KHẢO SÁT KIẾN THỨC LIÊN MÔN
  GD hướng nghiệp 9
  CV KHẢO SÁT KIẾN THỨC LIÊN MÔN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2017

  Xem: 11

 • Tài liệu hướng dẫn
  GD hướng nghiệp 9
  Tài liệu hướng dẫn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

  Xem: 12

 • LỊCH DỰ GIỜ - THAO GIẢNG
  GD hướng nghiệp 9
  LỊCH DỰ GIỜ - THAO GIẢNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2017

  Xem: 24

 • SỔ DẠY BÙ
  GD hướng nghiệp 9
  SỔ DẠY BÙ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2017

  Xem: 0

 • SỔ BIÊN BẢN KIỂM TRA GIÁO ÁN
  GD hướng nghiệp 9
  SỔ BIÊN BẢN KIỂM TRA GIÁO ÁN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2017

  Xem: 11

 • BIÊN BẢN KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH
  GD hướng nghiệp 9
  BIÊN BẢN KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2017

  Xem: 98

 • SỔ QUẢN LÍ CHUYÊN MÔN
  GD hướng nghiệp 9
  SỔ QUẢN LÍ CHUYÊN MÔN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2017

  Xem: 9

 • BIÊN BẢN KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH
  GD hướng nghiệp 9
  BIÊN BẢN KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 89

 • SỔ DẠY BÙ
  GD hướng nghiệp 9
  SỔ DẠY BÙ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 7

 • Giáo án cả năm
  GD hướng nghiệp 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2017

  Xem: 1

 • Chủ đề 4. Tìm hiểu thông tin về một số nghề ở địa phương
  GD hướng nghiệp 9
  Chủ đề 4. Tìm hiểu thông tin về một số nghề ở địa phương

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2017

  Xem: 10

 • Chủ đề 8. Các hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở
  GD hướng nghiệp 9
  Chủ đề 8. Các hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2017

  Xem: 15

 • Chủ đề 5. Thông tin về thị trường lao động
  GD hướng nghiệp 9
  Chủ đề 5. Thông tin về thị trường lao động

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2017

  Xem: 9

 • Chủ đề 4. Tìm hiểu thông tin về một số nghề ở địa phương
  GD hướng nghiệp 9
  Chủ đề 4. Tìm hiểu thông tin về một số nghề ở địa phương

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2017

  Xem: 17

 • MẪU KIẾN THỨC LIÊN MÔN
  GD hướng nghiệp 9
  MẪU KIẾN THỨC LIÊN MÔN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2017

  Xem: 9

 • XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
  GD hướng nghiệp 9
  XẾP LƯƠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2017

  Xem: 10

 • BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TIẾT DỰ GIỜ
  GD hướng nghiệp 9
  BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ TIẾT DỰ GIỜ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2017

  Xem: 8

 • MẨU DUYỆT BẢN ĐIỂM CÁ NHÂN
  GD hướng nghiệp 9
  MẨU DUYỆT BẢN ĐIỂM CÁ NHÂN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2017

  Xem: 0

 • Giáo án hướng nghiệp
  GD hướng nghiệp 9
  Giáo án hướng nghiệp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2017

  Xem: 0

 • SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2017
  GD hướng nghiệp 9
  SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2017

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY