Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Hướng nghiệp 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Hướng nghiệp 9
   GD hướng nghiệp 9
   Hướng nghiệp 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án hướng nghiệp 18-19
   GD hướng nghiệp 9
   Giáo án hướng nghiệp 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2019

   Xem: 0

  • CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀO 10
   GD hướng nghiệp 9
   CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀO 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   GD hướng nghiệp 9
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • DANH SÁCH TỐT NGHIỆP THCS 2016
   GD hướng nghiệp 9
   DANH SÁCH TỐT NGHIỆP THCS 2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Chủ đề 2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương
   GD hướng nghiệp 9
   Chủ đề 2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2018

   Xem: 0

  • DANH SÁCH PHÒNG THI HKI
   GD hướng nghiệp 9
   DANH SÁCH PHÒNG THI HKI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • KH hoạt động CM
   GD hướng nghiệp 9
   KH hoạt động CM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 1

  • Kế hoạch lao động
   GD hướng nghiệp 9
   Kế hoạch lao động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Kế hoạch dạy tích hợp Bác Hồ với...
   GD hướng nghiệp 9
   Kế hoạch dạy tích hợp Bác Hồ với...

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • GIẢI HS GIỎI THỊ XÃ 18-19
   GD hướng nghiệp 9
   GIẢI HS GIỎI THỊ XÃ 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • KH dạy tích hợp QPAN năm 2018-2019
   GD hướng nghiệp 9
   KH dạy tích hợp QPAN năm 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2018

   Xem: 0

  • Chủ đề 6. Tìm hiểu năng lực bản thân và truyền thống nghề nghiệp của gia đình
   GD hướng nghiệp 9
   Chủ đề 6. Tìm hiểu năng lực bản thân và truyền thống nghề nghiệp của gia đình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 9

  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2018

   Xem: 1

  • Giáo án tổng hợp
   GD hướng nghiệp 9
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2018

   Xem: 0

  • Mẫu in giấy chứng nhận (giấy khen)
   GD hướng nghiệp 9
   Mẫu in giấy chứng nhận (giấy khen)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2018

   Xem: 0

  • PHÒNG THI KHỐI 9
   GD hướng nghiệp 9
   PHÒNG THI KHỐI 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 0

  • PHÒNG THI KHỐI 8
   GD hướng nghiệp 9
   PHÒNG THI KHỐI 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 0

  • PHÒNG THI KHỐI 7
   GD hướng nghiệp 9
   PHÒNG THI KHỐI 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 0

  • PHÒNG THI KHỐI 6
   GD hướng nghiệp 9
   PHÒNG THI KHỐI 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2018

   Xem: 0

  • LỊCH THI HKII
   GD hướng nghiệp 9
   LỊCH THI HKII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 0

  • CV KIỂM TRA HỌC KỲ II
   GD hướng nghiệp 9
   CV KIỂM TRA HỌC KỲ II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 2

  • Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiệp
   GD hướng nghiệp 9
   Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiệp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2018

   Xem: 10

  • HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ
   GD hướng nghiệp 9
   HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2018

   Xem: 56

  • SƠ ĐỒ PHÒNG THI HS GIỎI
   GD hướng nghiệp 9
   SƠ ĐỒ PHÒNG THI HS GIỎI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2018

   Xem: 3

  • DANH SÁCH PHÒNG THI HS GIỎI K 7,8
   GD hướng nghiệp 9
   DANH SÁCH PHÒNG THI HS GIỎI K 7,8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2018

   Xem: 2

  • SK Quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường THCS
   GD hướng nghiệp 9
   SK Quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng trường THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 11

  • SK Một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THCS
   GD hướng nghiệp 9
   SK Một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 43

  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 8

  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2018

   Xem: 8

  • Giáo dục Hướng nghiệp 9 tháng 9.
   GD hướng nghiệp 9
   Giáo dục Hướng nghiệp 9 tháng 9.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2018

   Xem: 0

  • MẪU DS LỚP ĐĂNG KÝ TIN NHẮN
   GD hướng nghiệp 9
   MẪU DS LỚP ĐĂNG KÝ TIN NHẮN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2018

   Xem: 3

  • DE THI KHOA HỌC LOP 5 HKI TT22 -2017-2018
   GD hướng nghiệp 9
   DE THI KHOA HỌC LOP 5 HKI TT22 -2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2017

   Xem: 3

  • QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC
   GD hướng nghiệp 9
   QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG TRƯỜNG HỌC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2017

   Xem: 4

  • Giáo án cả năm
   GD hướng nghiệp 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2017

   Xem: 93

  • DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 9
   GD hướng nghiệp 9
   DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2017

   Xem: 27

  • DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 8
   GD hướng nghiệp 9
   DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2017

   Xem: 41

  • DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 7
   GD hướng nghiệp 9
   DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 7

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2017

   Xem: 38

  • DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 6
   GD hướng nghiệp 9
   DANH SÁCH PHÒNG THI KHỐI 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2017

   Xem: 35

  • DANH SÁCH TỐT NGHIỆP NGHỀ
   GD hướng nghiệp 9
   DANH SÁCH TỐT NGHIỆP NGHỀ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2017

   Xem: 9

  • HƯỚNG DẪN VIẾT THƯ UPU
   GD hướng nghiệp 9
   HƯỚNG DẪN VIẾT THƯ UPU

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2017

   Xem: 10

  • CV THI HKI NĂM HỌC 2017-2018
   GD hướng nghiệp 9
   CV THI HKI NĂM HỌC 2017-2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2017

   Xem: 10

  • DANH SÁCH HỌC SINH KHẢO SÁT
   GD hướng nghiệp 9
   DANH SÁCH HỌC SINH KHẢO SÁT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 13

  • CV KHẢO SÁT KIẾN THỨC LIÊN MÔN
   GD hướng nghiệp 9
   CV KHẢO SÁT KIẾN THỨC LIÊN MÔN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 11

  • Tài liệu hướng dẫn
   GD hướng nghiệp 9
   Tài liệu hướng dẫn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2017

   Xem: 12

  • LỊCH DỰ GIỜ - THAO GIẢNG
   GD hướng nghiệp 9
   LỊCH DỰ GIỜ - THAO GIẢNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2017

   Xem: 24

  • SỔ DẠY BÙ
   GD hướng nghiệp 9
   SỔ DẠY BÙ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2017

   Xem: 16

  • SỔ BIÊN BẢN KIỂM TRA GIÁO ÁN
   GD hướng nghiệp 9
   SỔ BIÊN BẢN KIỂM TRA GIÁO ÁN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2017

   Xem: 16

  • BIÊN BẢN KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH
   GD hướng nghiệp 9
   BIÊN BẢN KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2017

   Xem: 134

  • SỔ QUẢN LÍ CHUYÊN MÔN
   GD hướng nghiệp 9
   SỔ QUẢN LÍ CHUYÊN MÔN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2017

   Xem: 9

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY