Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH)

 • Nhạc lý cơ bản
  Âm nhạc
  Nhạc lý cơ bản

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2016

  Xem: 0

 • chữ nghệ thuật
  Âm nhạc
  chữ nghệ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2015

  Xem: 0

 • giao an dong vaït
  Âm nhạc
  giao an dong vaït

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2015

  Xem: 0

 • nghe hat hoa trong vuon 24-36 thang
  Âm nhạc
  nghe hat hoa trong vuon 24-36 thang

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2015

  Xem: 182

 • ÂM NHẠC
  Âm nhạc
  ÂM NHẠC

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2015

  Xem: 0

 • mung sinh nhat 3- 4 tuoi
  Âm nhạc
  mung sinh nhat 3- 4 tuoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2014

  Xem: 0

 • giao an nha tre
  Âm nhạc
  giao an nha tre

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2014

  Xem: 0

 • Giáo trình Phương Pháp Giảng dạy Âm nhạc
  Âm nhạc
  Giáo trình Phương Pháp Giảng dạy Âm nhạc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2013

  Xem: 0

 • Lớp nhạc K2 ĐHSP Tân Trào - Môn Tin học ENCORE
  Âm nhạc
  Lớp nhạc K2 ĐHSP Tân Trào - Môn Tin học ENCORE

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2013

  Xem: 0

 • Kỹ thuật luyện giọng đồng ca - Nhạc lý thục hành
  Âm nhạc
  Kỹ thuật luyện giọng đồng ca - Nhạc lý thục hành

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2013

  Xem: 0

 • Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Hướng Đối Tượng
  Âm nhạc
  Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Hướng Đối Tượng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2012

  Xem: 0

 • NHẠC LÝ PHỔ THÔNG
  Âm nhạc
  NHẠC LÝ PHỔ THÔNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2012

  Xem: 0

 • báo cáo tổng kết đội năm 2010-2011
  Âm nhạc
  báo cáo tổng kết đội năm 2010-2011

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2012

  Xem: 0

 • Bảng nhân 2
  Âm nhạc
  Bảng nhân 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2012

  Xem: 0

 • Finale2008
  Âm nhạc
  Finale2008

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2012

  Xem: 0

 • interVideo
  Âm nhạc
  interVideo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/2/2012

  Xem: 18

 • SoundForge
  Âm nhạc
  SoundForge

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/2/2012

  Xem: 16

 • Cakewalk
  Âm nhạc
  Cakewalk

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/2/2012

  Xem: 9

 • Encore
  Âm nhạc
  Encore

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2012

  Xem: 8

 • de men phieu luuki
  Âm nhạc
  de men phieu luuki

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2012

  Xem: 0

 • bai giang chu cai
  Âm nhạc
  bai giang chu cai

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2011

  Xem: 0

 • bia giao an cuc hot
  Âm nhạc
  bia giao an cuc hot

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2011

  Xem: 0

 • giao an nha tre
  Âm nhạc
  giao an nha tre

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2011

  Xem: 0

 • Đề thi Guitar
  Âm nhạc
  Đề thi Guitar

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2011

  Xem: 0

 • Đề thi học phần Hòa Thanh
  Âm nhạc
  Đề thi học phần Hòa Thanh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2011

  Xem: 0

 • bia
  Âm nhạc
  bia

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2011

  Xem: 0

 • Sáng kiến âm nhạc
  Âm nhạc
  Sáng kiến âm nhạc

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2011

  Xem: 0

 • loi bai hat nhac hoa
  Âm nhạc
  loi bai hat nhac hoa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/8/2011

  Xem: 0

 • giao an am nhac co truyen
  Âm nhạc
  giao an am nhac co truyen

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/7/2011

  Xem: 0

 • Thổi sáo đây
  Âm nhạc
  Thổi sáo đây

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/6/2011

  Xem: 0

 • SANG KIEN KINH NGHIEM AM NHAC DA DAT BAC 4 CAP TINH MOI CAC BAN THAM
KHAO
  Âm nhạc
  SANG KIEN KINH NGHIEM AM NHAC DA DAT BAC 4 CAP TINH MOI CAC BAN THAM KHAO

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2011

  Xem: 0

 • MU mới ra lò - muvietnam.biz
  Âm nhạc
  MU mới ra lò - muvietnam.biz

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2011

  Xem: 0

 • kỹ thuật
  Âm nhạc
  kỹ thuật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/12/2010

  Xem: 0

 • Âm nhạc: STGT HD SD Aleo Flash làm video ca nhạc.
  Âm nhạc
  Âm nhạc: STGT HD SD Aleo Flash làm video ca nhạc.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/12/2010

  Xem: 0

 • ý tưởng kinh doanh
  Âm nhạc
  ý tưởng kinh doanh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2010

  Xem: 0

 • Đố vui hay và bổ ích
  Âm nhạc
  Đố vui hay và bổ ích

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2010

  Xem: 0

 • 100 Bai bao tuong mung ngay NGVN 20_11
  Âm nhạc
  100 Bai bao tuong mung ngay NGVN 20_11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2010

  Xem: 0

 • 125 cau do vui hay bo ich
  Âm nhạc
  125 cau do vui hay bo ich

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2010

  Xem: 0

 • Bước đầu nghiên cứu tiết học múa trong trường mầm
non
  Âm nhạc
  Bước đầu nghiên cứu tiết học múa trong trường mầm non

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2010

  Xem: 0

 • Phân loại các tác phẩm âm nhạc cổ điển
  Âm nhạc
  Phân loại các tác phẩm âm nhạc cổ điển

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2010

  Xem: 8

 • Học Đánh Đàn Guitar
  Âm nhạc
  Học Đánh Đàn Guitar

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/7/2010

  Xem: 299

 • LỊCH SỬ HIP-HOP
  Âm nhạc
  LỊCH SỬ HIP-HOP

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2010

  Xem: 26

 • HỒ THIÊN NGA-TCHAIKOVSKY
  Âm nhạc
  HỒ THIÊN NGA-TCHAIKOVSKY

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2010

  Xem: 82

 • GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÌNH THỨC DẠY HỌC ÂM NHẠC
  Âm nhạc
  GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÌNH THỨC DẠY HỌC ÂM NHẠC

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2010

  Xem: 168

 • NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ GV ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG ĐH
PHẠM VĂN ĐỒNG
  Âm nhạc
  NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ GV ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2010

  Xem: 60

 • Gặp Nhau Bên Rừng Mơ-Beat-Karaoke
  Âm nhạc
  Gặp Nhau Bên Rừng Mơ-Beat-Karaoke

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2010

  Xem: 97

 • quãng và các quãng trưởng
  Âm nhạc
  quãng và các quãng trưởng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/1/2010

  Xem: 74

 • Giáo trình dạy Thổi Sáo
  Âm nhạc
  Giáo trình dạy Thổi Sáo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2010

  Xem: 249

 • HÒA ÂM LÀ GÌ
  Âm nhạc
  HÒA ÂM LÀ GÌ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2009

  Xem: 154

 • PHONG CÁCH ÂM NHẠC BÁN CỔ ĐIỂN LÀ GÌ
  Âm nhạc
  PHONG CÁCH ÂM NHẠC BÁN CỔ ĐIỂN LÀ GÌ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2009

  Xem: 69

 • VIENNA KHÔNG CHỈ CÓ ÂM NHẠC....
  Âm nhạc
  VIENNA KHÔNG CHỈ CÓ ÂM NHẠC....

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2009

  Xem: 51

 • LÍ LUẬN PHÂN TÍCH TÁC PHẨM
  Âm nhạc
  LÍ LUẬN PHÂN TÍCH TÁC PHẨM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2009

  Xem: 175

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY