Giáo án Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Mầm non (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Nhạc lý cơ bản
   Âm nhạc
   Nhạc lý cơ bản

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2016

   Xem: 0

  • chữ nghệ thuật
   Âm nhạc
   chữ nghệ thuật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2015

   Xem: 1

  • giao an dong vaït
   Âm nhạc
   giao an dong vaït

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2015

   Xem: 0

  • nghe hat hoa trong vuon 24-36 thang
   Âm nhạc
   nghe hat hoa trong vuon 24-36 thang

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2015

   Xem: 182

  • ÂM NHẠC
   Âm nhạc
   ÂM NHẠC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2015

   Xem: 0

  • mung sinh nhat 3- 4 tuoi
   Âm nhạc
   mung sinh nhat 3- 4 tuoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2014

   Xem: 86

  • giao an nha tre
   Âm nhạc
   giao an nha tre

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2014

   Xem: 0

  • Phương pháp giáo dực âm nhạc tiểu học
   Âm nhạc
   Phương pháp giáo dực âm nhạc tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/2/2014

   Xem: 0

  • Giáo trình Phương Pháp Giảng dạy Âm nhạc
   Âm nhạc
   Giáo trình Phương Pháp Giảng dạy Âm nhạc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2013

   Xem: 1

  • Lớp nhạc K2 ĐHSP Tân Trào - Môn Tin học ENCORE
   Âm nhạc
   Lớp nhạc K2 ĐHSP Tân Trào - Môn Tin học ENCORE

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2013

   Xem: 0

  • Kỹ thuật luyện giọng đồng ca - Nhạc lý thục hành
   Âm nhạc
   Kỹ thuật luyện giọng đồng ca - Nhạc lý thục hành

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2013

   Xem: 0

  • Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Hướng Đối Tượng
   Âm nhạc
   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Hướng Đối Tượng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2012

   Xem: 1

  • NHẠC LÝ PHỔ THÔNG
   Âm nhạc
   NHẠC LÝ PHỔ THÔNG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2012

   Xem: 0

  • báo cáo tổng kết đội năm 2010-2011
   Âm nhạc
   báo cáo tổng kết đội năm 2010-2011

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2012

   Xem: 0

  • Bảng nhân 2
   Âm nhạc
   Bảng nhân 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2012

   Xem: 0

  • Finale2008
   Âm nhạc
   Finale2008

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2012

   Xem: 0

  • Finale2008
   Âm nhạc
   Finale2008

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2012

   Xem: 1

  • interVideo
   Âm nhạc
   interVideo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/2/2012

   Xem: 0

  • SoundForge
   Âm nhạc
   SoundForge

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/2/2012

   Xem: 0

  • Cakewalk
   Âm nhạc
   Cakewalk

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/2/2012

   Xem: 0

  • interVideo
   Âm nhạc
   interVideo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/2/2012

   Xem: 21

  • SoundForge
   Âm nhạc
   SoundForge

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/2/2012

   Xem: 16

  • Cakewalk
   Âm nhạc
   Cakewalk

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/2/2012

   Xem: 9

  • Encore
   Âm nhạc
   Encore

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2012

   Xem: 0

  • Encore
   Âm nhạc
   Encore

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2012

   Xem: 8

  • de men phieu luuki
   Âm nhạc
   de men phieu luuki

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2012

   Xem: 26

  • bai giang chu cai
   Âm nhạc
   bai giang chu cai

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2011

   Xem: 0

  • bia giao an cuc hot
   Âm nhạc
   bia giao an cuc hot

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2011

   Xem: 22

  • giao an nha tre
   Âm nhạc
   giao an nha tre

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2011

   Xem: 0

  • Đề thi Guitar
   Âm nhạc
   Đề thi Guitar

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2011

   Xem: 0

  • Đề thi học phần Hòa Thanh
   Âm nhạc
   Đề thi học phần Hòa Thanh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2011

   Xem: 0

  • bia
   Âm nhạc
   bia

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2011

   Xem: 0

  • Sáng kiến âm nhạc
   Âm nhạc
   Sáng kiến âm nhạc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2011

   Xem: 0

  • loi bai hat nhac hoa
   Âm nhạc
   loi bai hat nhac hoa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/8/2011

   Xem: 0

  • giao an am nhac co truyen
   Âm nhạc
   giao an am nhac co truyen

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2011

   Xem: 0

  • Thổi sáo đây
   Âm nhạc
   Thổi sáo đây

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2011

   Xem: 0

  • SANG KIEN KINH NGHIEM AM NHAC DA DAT BAC 4 CAP TINH MOI CAC BAN THAM
KHAO
   Âm nhạc
   SANG KIEN KINH NGHIEM AM NHAC DA DAT BAC 4 CAP TINH MOI CAC BAN THAM KHAO

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2011

   Xem: 0

  • MU mới ra lò - muvietnam.biz
   Âm nhạc
   MU mới ra lò - muvietnam.biz

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2011

   Xem: 26

  • kỹ thuật
   Âm nhạc
   kỹ thuật

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2010

   Xem: 0

  • Âm nhạc: STGT HD SD Aleo Flash làm video ca nhạc.
   Âm nhạc
   Âm nhạc: STGT HD SD Aleo Flash làm video ca nhạc.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2010

   Xem: 0

  • ý tưởng kinh doanh
   Âm nhạc
   ý tưởng kinh doanh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2010

   Xem: 0

  • Đố vui hay và bổ ích
   Âm nhạc
   Đố vui hay và bổ ích

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2010

   Xem: 0

  • 100 Bai bao tuong mung ngay NGVN 20_11
   Âm nhạc
   100 Bai bao tuong mung ngay NGVN 20_11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2010

   Xem: 0

  • 125 cau do vui hay bo ich
   Âm nhạc
   125 cau do vui hay bo ich

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2010

   Xem: 17

  • Bước đầu nghiên cứu tiết học múa trong trường mầm
non
   Âm nhạc
   Bước đầu nghiên cứu tiết học múa trong trường mầm non

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2010

   Xem: 16

  • Phân loại các tác phẩm âm nhạc cổ điển
   Âm nhạc
   Phân loại các tác phẩm âm nhạc cổ điển

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2010

   Xem: 8

  • Âm nhạc Lớp 4 HK I (CKTKN)
   Âm nhạc
   Âm nhạc Lớp 4 HK I (CKTKN)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2010

   Xem: 40

  • Học Đánh Đàn Guitar
   Âm nhạc
   Học Đánh Đàn Guitar

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2010

   Xem: 1

  • LỊCH SỬ HIP-HOP
   Âm nhạc
   LỊCH SỬ HIP-HOP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2010

   Xem: 35

  • LỊCH SỬ HIP-HOP
   Âm nhạc
   LỊCH SỬ HIP-HOP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2010

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY