Giáo án Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH). Giáo án tổng hợp
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH). Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) đề thi hoc ky 2 lop 5.
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) đề thi hoc ky 2 lop 5.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án thể dục
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo án thể dục

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2019

   Xem: 0

  • tìm hiểu về huyện Thanh Trì
   Giáo dục Tiểu học
   tìm hiểu về huyện Thanh Trì

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • Từ điển Tiếng Việt 2
   Giáo dục Tiểu học
   Từ điển Tiếng Việt 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2018

   Xem: 0

  • Từ điển Tiếng việt
   Giáo dục Tiểu học
   Từ điển Tiếng việt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/6/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 2
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2018

   Xem: 11

  • Giáo án học kì 2
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2018

   Xem: 6

  • HIEN
   Giáo dục Tiểu học
   HIEN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2018

   Xem: 1

  • Giáo dục Tiểu học
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo dục Tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 2
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2017

   Xem: 0

  • tiểu luận văn học
   Giáo dục Tiểu học
   tiểu luận văn học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2017

   Xem: 3

  • hệ thống câu hỏi bài tập toán khi giảng cho gv phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2
   Giáo dục Tiểu học
   hệ thống câu hỏi bài tập toán khi giảng cho gv phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2017

   Xem: 1

  • đề cương phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2
   Giáo dục Tiểu học
   đề cương phương pháp dạy học toán ở tiểu học 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2017

   Xem: 1

  • tài liệu đường lối cách mạng
   Giáo dục Tiểu học
   tài liệu đường lối cách mạng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2017

   Xem: 0

  • Tập đọc "Cánh Diều Tuổi Thơ" Lớp 4
   Giáo dục Tiểu học
   Tập đọc "Cánh Diều Tuổi Thơ" Lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2017

   Xem: 0

  • MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC
   Giáo dục Tiểu học
   MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 0

  • Nguyên tắc dạy học
   Giáo dục Tiểu học
   Nguyên tắc dạy học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 0

  • khó khan và biện pháp khắc phục trong quá trình tự học
   Giáo dục Tiểu học
   khó khan và biện pháp khắc phục trong quá trình tự học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 13

  • MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC.
   Giáo dục Tiểu học
   MỘT SỐ HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2017

   Xem: 1

  • NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT GIỮA GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, GIÁO DỤC KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP.
   Giáo dục Tiểu học
   NGUYÊN TẮC ĐẢM BẢO TÍNH THỐNG NHẤT GIỮA GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG, GIÁO DỤC KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2017

   Xem: 0

  • phong chong tai nan thuong tich cho tre mam non
   Giáo dục Tiểu học
   phong chong tai nan thuong tich cho tre mam non

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2017

   Xem: 0

  • Giáo án Tơlơi Jrai - TRIĂNG PƠTOP DRƠI JAN
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo án Tơlơi Jrai - TRIĂNG PƠTOP DRƠI JAN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2017

   Xem: 0

  • PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN
   Giáo dục Tiểu học
   PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2017

   Xem: 1

  • 6 thời kì phát triển của trẻ
   Giáo dục Tiểu học
   6 thời kì phát triển của trẻ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2016

   Xem: 0

  • "Con chúng ta sẽ không sao đâu"
   Giáo dục Tiểu học
   "Con chúng ta sẽ không sao đâu"

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2016

   Xem: 0

  • Dạy trẻ biết đọc sớm
   Giáo dục Tiểu học
   Dạy trẻ biết đọc sớm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2016

   Xem: 0

  • THU HOẠCH TÌM HIỂU THỰC TẾ GIÁO DỤC trường tiểu học phan chu trinh
   Giáo dục Tiểu học
   THU HOẠCH TÌM HIỂU THỰC TẾ GIÁO DỤC trường tiểu học phan chu trinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2016

   Xem: 1

  • THU HOẠCH TÌM HIỂU THỰC TẾ GIÁO DỤC trường tiểu học phước thiền 1
   Giáo dục Tiểu học
   THU HOẠCH TÌM HIỂU THỰC TẾ GIÁO DỤC trường tiểu học phước thiền 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2016

   Xem: 0

  • BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP SƯ PHẠM ĐỢT 1 trường tiểu học cây gáo
   Giáo dục Tiểu học
   BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP SƯ PHẠM ĐỢT 1 trường tiểu học cây gáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2016

   Xem: 39

  • Tóm tắt tácphamarm Dế Mèn phưu lưu kí
   Giáo dục Tiểu học
   Tóm tắt tácphamarm Dế Mèn phưu lưu kí

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2016

   Xem: 7

  • hệ sinh thái
   Giáo dục Tiểu học
   hệ sinh thái

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/2/2016

   Xem: 0

  • li luân văn học
   Giáo dục Tiểu học
   li luân văn học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2015

   Xem: 15

  • phát triển ngôn ngữ cho trẻ tiểu học
   Giáo dục Tiểu học
   phát triển ngôn ngữ cho trẻ tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2015

   Xem: 2

  • phát triển ngôn ngữ cho trẻ
   Giáo dục Tiểu học
   phát triển ngôn ngữ cho trẻ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2015

   Xem: 0

  • TÓm tắt dế Mèn chương 1
   Giáo dục Tiểu học
   TÓm tắt dế Mèn chương 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2015

   Xem: 0

  • Dế Mèn
   Giáo dục Tiểu học
   Dế Mèn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2015

   Xem: 10

  • PP DH toán
   Giáo dục Tiểu học
   PP DH toán

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2015

   Xem: 0

  • Tiếng Việt 5
   Giáo dục Tiểu học
   Tiếng Việt 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2015

   Xem: 0

  • Tieng Viêt 1
   Giáo dục Tiểu học
   Tieng Viêt 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2015

   Xem: 0

  • ppdh toan
   Giáo dục Tiểu học
   ppdh toan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2015

   Xem: 0

  • Giáo dục học
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo dục học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2015

   Xem: 0

  • giáo dục học
   Giáo dục Tiểu học
   giáo dục học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2015

   Xem: 9

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY