Giáo án Hình học 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hình học 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hình học 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ
   Hình học 8
   GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Hình học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN 2018-2019 MẪU MỚI NHẤT
   Hình học 8
   GIÁO ÁN 2018-2019 MẪU MỚI NHẤT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ
   Hình học 8
   GIÁO ÁN CẢ NĂM MẪU MỚI THEO 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MẪU MỚI 2018
   Hình học 8
   GIÁO ÁN MẪU MỚI 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang
   Hình học 8
   Chương I. §4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2018

   Xem: 0

  • Chương III. §1. Định lí Ta-lét trong tam giác
   Hình học 8
   Chương III. §1. Định lí Ta-lét trong tam giác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MỚI PHÁT TRIỂN NL, PC
   Hình học 8
   GIÁO ÁN MỚI PHÁT TRIỂN NL, PC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hình học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §1. Tứ giác
   Hình học 8
   Chương I. §1. Tứ giác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2018

   Xem: 0

  • Hình học 8.GIÁO ÁN HINH HỌC 8 TIẾT 34
   Hình học 8
   Hình học 8.GIÁO ÁN HINH HỌC 8 TIẾT 34

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án hình học 8 cả năm - Chuẩn
   Hình học 8
   Giáo án hình học 8 cả năm - Chuẩn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hình học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §1. Tứ giác
   Hình học 8
   Chương I. §1. Tứ giác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hình học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm soạn theo mẫu 5 hoạt động
   Hình học 8
   Giáo án cả năm soạn theo mẫu 5 hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 10

  • Giáo án cả năm
   Hình học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hình học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hình học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án soạn theo tập huẩn mới
   Hình học 8
   Giáo án soạn theo tập huẩn mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 2

  • Hình học 8 theo NLHS mới 18-19
   Hình học 8
   Hình học 8 theo NLHS mới 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • NLHS 5hđ mới 18-19
   Hình học 8
   NLHS 5hđ mới 18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • theo 5HĐ NLHS18-19
   Hình học 8
   theo 5HĐ NLHS18-19

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Hình học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • theo 5hd NLHS
   Hình học 8
   theo 5hd NLHS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • theo NLHS chu de 18-19(5 hd)
   Hình học 8
   theo NLHS chu de 18-19(5 hd)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • Hình học mớitheo NLHS 18-19 mới 5 HĐ
   Hình học 8
   Hình học mớitheo NLHS 18-19 mới 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Hình học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án năm hoạt động
   Hình học 8
   Giáo án năm hoạt động

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hình học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2018

   Xem: 0

  • theo nang luc hoc sinh 5 hoat dong
   Hình học 8
   theo nang luc hoc sinh 5 hoat dong

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2018

   Xem: 4

  • Giáo án cả năm
   Hình học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hình học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2018

   Xem: 3

  • Giáo án học kì 2
   Hình học 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2018

   Xem: 0

  • Chương III. §9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
   Hình học 8
   Chương III. §9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 0

  • Cả năm MHTHM
   Hình học 8
   Cả năm MHTHM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2018

   Xem: 1

  • Toán 8
   Hình học 8
   Toán 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hình học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 0

  • Giao an hinh 8(ca nam)
   Hình học 8
   Giao an hinh 8(ca nam)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2018

   Xem: 0

  • HÌNH 8 THEO NLHS
   Hình học 8
   HÌNH 8 THEO NLHS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2018

   Xem: 9

  • Chương I. §11. Hình thoi
   Hình học 8
   Chương I. §11. Hình thoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 0

  • Hinh học 8 tiet 1-2 chuong 1
   Hình học 8
   Hinh học 8 tiet 1-2 chuong 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Hình học 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/7/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Hình học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/7/2018

   Xem: 4

  • Giáo án Hình học 8
   Hình học 8
   Giáo án Hình học 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2018

   Xem: 16

  • Giáo án cả năm
   Hình học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2018

   Xem: 10

  • Chương I. §11. Hình thoi
   Hình học 8
   Chương I. §11. Hình thoi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 2
   Hình học 8
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2018

   Xem: 2

  • BÀI TẬP CHƯƠNG IV-HINH 8
   Hình học 8
   BÀI TẬP CHƯƠNG IV-HINH 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hình học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2018

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY