Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hình học 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hình học 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Hình học 8

 • Giáo án Hình học 8
  Hình học 8
  Giáo án Hình học 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 3

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2018

  Xem: 0

 • Chương I. §11. Hình thoi
  Hình học 8
  Chương I. §11. Hình thoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Hình học 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 0

 • BÀI TẬP CHƯƠNG IV-HINH 8
  Hình học 8
  BÀI TẬP CHƯƠNG IV-HINH 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • Chương II. §1. Đa giác. Đa giác đều
  Hình học 8
  Chương II. §1. Đa giác. Đa giác đều

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2018

  Xem: 0

 • Chương I. §11. Hình thoi
  Hình học 8
  Chương I. §11. Hình thoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • Chương IV. §1. Hình hộp chữ nhật
  Hình học 8
  Chương IV. §1. Hình hộp chữ nhật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Chương IV. §1. Hình hộp chữ nhật
  Hình học 8
  Chương IV. §1. Hình hộp chữ nhật

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • hinh hoc 8 : tiet 54 den 60
  Hình học 8
  hinh hoc 8 : tiet 54 den 60

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • ON TAP VÀ KT CHUONG III-HINH
  Hình học 8
  ON TAP VÀ KT CHUONG III-HINH

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • KT CHƯƠNG III - HIN 8
  Hình học 8
  KT CHƯƠNG III - HIN 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • 12 DE THI HKII-SUUTAM
  Hình học 8
  12 DE THI HKII-SUUTAM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • hinh hoc 8 ÔN TẬP HKII-HINH 8
  Hình học 8
  hinh hoc 8 ÔN TẬP HKII-HINH 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Hình học 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Hình học 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 1

 • BAI TAP TN CHUONG III-HINH8
  Hình học 8
  BAI TAP TN CHUONG III-HINH8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2018

  Xem: 1

 • Toán học tiet 45-46-47c 8.
  Hình học 8
  Toán học tiet 45-46-47c 8.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 1

 • MHTHM Trường hợp đồng dạng thứ ba
  Hình học 8
  MHTHM Trường hợp đồng dạng thứ ba

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
  Hình học 8
  Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 3

 • hinh hoc 8 : tiet 47-48-49-50
  Hình học 8
  hinh hoc 8 : tiet 47-48-49-50

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2018

  Xem: 1

 • hinh hoc 8 TIET 40 DEN 45
  Hình học 8
  hinh hoc 8 TIET 40 DEN 45

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2018

  Xem: 1

 • hinh hoc 8 tiet 37-38
  Hình học 8
  hinh hoc 8 tiet 37-38

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Hình học 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2018

  Xem: 0

 • Chương II. §6. Diện tích đa giác
  Hình học 8
  Chương II. §6. Diện tích đa giác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/1/2018

  Xem: 1

 • Chương I. §12. Hình vuông
  Hình học 8
  Chương I. §12. Hình vuông

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Hình học 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập Chương III. Tam giác đồng dạng
  Hình học 8
  Ôn tập Chương III. Tam giác đồng dạng

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Hình học 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2017

  Xem: 390

 • Chương I. §1. Tứ giác
  Hình học 8
  Chương I. §1. Tứ giác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2017

  Xem: 179

 • Giáo án học kì 1
  Hình học 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2017

  Xem: 323

 • ÔN TẬP HỌC KỲ I-LE LUONG
  Hình học 8
  ÔN TẬP HỌC KỲ I-LE LUONG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 7

 • Giáo án học kì 2
  Hình học 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2017

  Xem: 5

 • Chương II. §3. Diện tích tam giác
  Hình học 8
  Chương II. §3. Diện tích tam giác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2017

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2017

  Xem: 6

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 5

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 10

 • Chương I. §11. Hình thoi
  Hình học 8
  Chương I. §11. Hình thoi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

  Xem: 0

 • KHBH hinh 8
  Hình học 8
  KHBH hinh 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2017

  Xem: 0

 • Le Van Luong-Tiet 16 hinh 8
  Hình học 8
  Le Van Luong-Tiet 16 hinh 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2017

  Xem: 0

 • Le Van Luong-KHBH Tiet 16 Hinh hoc 8
  Hình học 8
  Le Van Luong-KHBH Tiet 16 Hinh hoc 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2017

  Xem: 0

 • Le Van Luong-Ke hoach bai hoc Tiet 12 Hinh hoc 8
  Hình học 8
  Le Van Luong-Ke hoach bai hoc Tiet 12 Hinh hoc 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2017

  Xem: 0

 • Chương III. §1. Định lí Ta-lét trong tam giác
  Hình học 8
  Chương III. §1. Định lí Ta-lét trong tam giác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2017

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Hình học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2017

  Xem: 0

 • Ôn tập Chương II. Đa giác. Diện tích đa giác
  Hình học 8
  Ôn tập Chương II. Đa giác. Diện tích đa giác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2017

  Xem: 0

 • Chương I. §1. Tứ giác
  Hình học 8
  Chương I. §1. Tứ giác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2017

  Xem: 0

 • Chương III. §1. Định lí Ta-lét trong tam giác
  Hình học 8
  Chương III. §1. Định lí Ta-lét trong tam giác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Hình học 8
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hình học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY