Giáo án Hóa học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hóa học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hóa học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • hoa hoc 9 bài tập vô cơ
   Hóa học 9
   hoa hoc 9 bài tập vô cơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Hóa học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2019

   Xem: 0

  • Hóa học 8-CHUONG 1
   Hóa học 8
   Hóa học 8-CHUONG 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2019

   Xem: 0

  • CHỦ ĐỀ 1 :MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH
   Giáo án
   CHỦ ĐỀ 1 :MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2019

   Xem: 0

  • chủ đề bazo
   Hóa học 9
   chủ đề bazo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 3. Tính chất hoá học của axit
   Hóa học 9
   Bài 3. Tính chất hoá học của axit

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 3. Tính chất hoá học của axit
   Hóa học 9
   Bài 3. Tính chất hoá học của axit

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 3. Tính chất hoá học của axit
   Hóa học 9
   Bài 3. Tính chất hoá học của axit

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 3. Tính chất hoá học của axit
   Hóa học 9
   Bài 3. Tính chất hoá học của axit

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • tiết 60, 61 hóa hoc 8
   Hóa học 8
   tiết 60, 61 hóa hoc 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • tiết 60, 61 hóa hoc 8
   Hóa học 8
   tiết 60, 61 hóa hoc 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • tiết 60, 61 hóa hoc 8
   Hóa học 8
   tiết 60, 61 hóa hoc 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • tiết 60, 61 hóa hoc 8
   Hóa học 8
   tiết 60, 61 hóa hoc 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo Án KHTN 9 - Hóa
   Hóa học 9
   Giáo Án KHTN 9 - Hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo Án KHTN 9 - Hóa
   Hóa học 9
   Giáo Án KHTN 9 - Hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo Án KHTN 9 - Hóa
   Hóa học 9
   Giáo Án KHTN 9 - Hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo Án KHTN 9 - Hóa
   Hóa học 9
   Giáo Án KHTN 9 - Hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án KHTN 9-Hóa học
   Hóa học 9
   Giáo án KHTN 9-Hóa học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án KHTN 9-Hóa học
   Hóa học 9
   Giáo án KHTN 9-Hóa học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án KHTN 9-Hóa học
   Hóa học 9
   Giáo án KHTN 9-Hóa học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án KHTN 9-Hóa học
   Hóa học 9
   Giáo án KHTN 9-Hóa học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2019

   Xem: 0

  • SKKN hóa 8
   Hóa học 8
   SKKN hóa 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2019

   Xem: 0

  • Bài 12. Sự biến đổi chất
   Hóa học 8
   Bài 12. Sự biến đổi chất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2019

   Xem: 0

  • Bai tap van dung cao HNO3
   Hóa học 12
   Bai tap van dung cao HNO3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2019

   Xem: 0

  • Huong dan bai tap axit nitric van dung cao
   Hóa học 11
   Huong dan bai tap axit nitric van dung cao

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Axit nitric và muối nitrat
   Hóa học 11
   Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ
   Hóa học 9
   Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 14. Luyện tập: cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, protein
   Hóa học 12 Nâng cao
   Bài 14. Luyện tập: cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, protein

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2019

   Xem: 0

  • VTAM GATOAN 6
   Bồi dưỡng GV
   VTAM GATOAN 6

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Bồi dưỡng GV

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2019

   Xem: 0

  • Thuốc thử thí nghiệm hóa
   Giáo án khác
   Thuốc thử thí nghiệm hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • Đăng kí sử dụng đồ dùng hóa
   Hóa học 9
   Đăng kí sử dụng đồ dùng hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • PPCT dạy thêm 2019
   Hóa học 8
   PPCT dạy thêm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • PPCT hóa TNST
   Giáo án khác
   PPCT hóa TNST

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • Các axit và gốc axit
   Giáo án khác
   Các axit và gốc axit

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch môn hóa
   Giáo án khác
   Kế hoạch môn hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • Vở thực hành hóa 9
   Giáo án khác
   Vở thực hành hóa 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • Vở thực hành hóa 8
   Giáo án khác
   Vở thực hành hóa 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu 2019
   Hóa học 8
   Giáo án cả năm mẫu 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu 2019
   Hóa học 9
   Giáo án cả năm mẫu 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mới nhất
   Hóa học 9
   Giáo án cả năm mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mới nhất
   Hóa học 8
   Giáo án cả năm mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Mở đầu môn Hoá học
   Hóa học 8
   Bài 1. Mở đầu môn Hoá học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2019

   Xem: 0

  • SKKN BIEU MAU THONG KE PHO CAP
   Hóa học 9
   SKKN BIEU MAU THONG KE PHO CAP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 5. Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit
   Hóa học 9
   Bài 5. Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2019

   Xem: 0

  • SKKN HÓA 12
   Hóa học 12
   SKKN HÓA 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Hóa học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học thêm Hóa 8.
   Hóa học 8
   Giáo án học thêm Hóa 8.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Chất
   Hóa học 8
   Bài 2. Chất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY