Giáo án Hóa học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hóa học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hóa học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án tổng hợp
   Hóa học 9
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2019

   Xem: 0

  • Chuyên đề các hợp chất vô cơ BDHSG
   Hóa học 8
   Chuyên đề các hợp chất vô cơ BDHSG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2019

   Xem: 0

  • Chuyên đề Nguyên tử Bồi dưỡng học sinh giỏi
   Hóa học 8
   Chuyên đề Nguyên tử Bồi dưỡng học sinh giỏi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2019

   Xem: 0

  • Sách: Bồi Dưỡng HSG Hóa 9
   Hóa học 9
   Sách: Bồi Dưỡng HSG Hóa 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2019

   Xem: 0

  • Chuyên đề các hợp chất vô cơ BDHSG
   Hóa 8
   Chuyên đề các hợp chất vô cơ BDHSG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2019

   Xem: 0

  • Chuyên đề Nguyên tử Bồi dưỡng học sinh giỏi
   Hóa 8
   Chuyên đề Nguyên tử Bồi dưỡng học sinh giỏi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 2. Chất
   Hóa học 8
   Bài 2. Chất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Hóa học 9
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 30. Lưu huỳnh
   Hóa học 10
   Bài 30. Lưu huỳnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 29. Anken
   Hóa học 11
   Bài 29. Anken

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Bài thi e-Learning
   Hóa học 8
   Bài thi e-Learning

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Sự điện li
   Hóa học 11
   Bài 1. Sự điện li

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
   Hóa học 12
   Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 31. Sắt
   Hóa học 12
   Bài 31. Sắt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
   Hóa học 12
   Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm
   Hóa học 12
   Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm
   Hóa học 12
   Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Kim loại tác dụng với dung dịch muối
   Hóa học 9
   Kim loại tác dụng với dung dịch muối

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/6/2019

   Xem: 0

  • Tích lũy hóa
   Giáo án khác
   Tích lũy hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • tự chọn hóa 8
   Giáo án khác
   tự chọn hóa 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tự chọn
   Hóa học 8
   Giáo án tự chọn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • Bộ ảnh hóa THCS
   Giáo án khác
   Bộ ảnh hóa THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án PTNL soạn 5 hoạt động 2019
   Hóa học 9
   Giáo án PTNL soạn 5 hoạt động 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án PTNL soạn 5 hoạt động 2019
   Hóa học 8
   Giáo án PTNL soạn 5 hoạt động 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án PTNL chuẩn 2019
   Hóa học 9
   Giáo án PTNL chuẩn 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án PTNL chuẩn 2019
   Hóa học 8
   Giáo án PTNL chuẩn 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 0

  • Liên kết hoá học
   Hóa học 10
   Liên kết hoá học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit
   Hóa học 10
   Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 29. Oxi - Ozon
   Hóa học 10
   Bài 29. Oxi - Ozon

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2019

   Xem: 0

  • Danh mục đồ dùng môn hóa
   Giáo án khác
   Danh mục đồ dùng môn hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • ké hoạch hoa 89 2019 hay
   Hóa học 9
   ké hoạch hoa 89 2019 hay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI THPT MÔN HÓA 2019
   Hóa học 12
   ĐỀ THI THPT MÔN HÓA 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • KH tự chọn hóa 8
   Giáo án khác
   KH tự chọn hóa 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • kế họach hóa 8
   Giáo án khác
   kế họach hóa 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • sơ yếu lý lịch mẫu 2a
   Lưu tào lao
   sơ yếu lý lịch mẫu 2a

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu tào lao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Đơn xin thuyên chuyển công tác
   Lưu tào lao
   Đơn xin thuyên chuyển công tác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu tào lao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 1

  • Công văn thuyên chuyển giáo viên
   Lưu tào lao
   Công văn thuyên chuyển giáo viên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu tào lao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Bản kiểm điểm cá nhân
   Lưu tào lao
   Bản kiểm điểm cá nhân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Lưu tào lao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2019

   Xem: 0

  • Tiết 69 Hóa 8
   Hóa học
   Tiết 69 Hóa 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • Tiết 68 hóa 8
   Hóa học
   Tiết 68 hóa 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • Tiết 67 Hóa 8
   Hóa học
   Tiết 67 Hóa 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • Tiết 66 Hóa 8
   Hóa học
   Tiết 66 Hóa 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • Tiết 65 Hóa 8
   Hóa học
   Tiết 65 Hóa 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • Tiết 68 Hóa 9
   Hóa học
   Tiết 68 Hóa 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • Tiết 67 Hóa 9
   Hóa học
   Tiết 67 Hóa 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • Tiết 66 hóa 9
   Hóa học
   Tiết 66 hóa 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • Tiết 65 Hóa 9
   Hóa học
   Tiết 65 Hóa 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Este
   Hóa học 12
   Bài 1. Este

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • giáo án 11 bài phenol soạn theo tc mới
   Hóa học 11
   giáo án 11 bài phenol soạn theo tc mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY