Giáo án Hóa học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hóa học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hóa học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Thơ vui môn hóa
   Giáo án khác
   Thơ vui môn hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • HSG hóa
   Giáo án khác
   HSG hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Ảnh SGK hóa 8
   Giáo án khác
   Ảnh SGK hóa 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Phản ứng hóa vô cơ
   Giáo án khác
   Phản ứng hóa vô cơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án tự chọn học kì 2
   Hóa học 12
   Giáo án tự chọn học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2020

   Xem: 0

  • Bộ đề HSG Hóa 12-Hà Nội
   Hóa học 12
   Bộ đề HSG Hóa 12-Hà Nội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án PTNL mẫu mới
   Hóa học 12
   Giáo án PTNL mẫu mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án PTNL mẫu mới
   Hóa học 11
   Giáo án PTNL mẫu mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án PTNL mẫu mới
   Hóa học 10
   Giáo án PTNL mẫu mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • Bồi dưỡng thường xuyên modun4
   Giáo án khác
   Bồi dưỡng thường xuyên modun4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • Bồi dưỡng thường xuyên modun3
   Giáo án khác
   Bồi dưỡng thường xuyên modun3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • Bồi dưỡng thường xuyên modun2
   Giáo án khác
   Bồi dưỡng thường xuyên modun2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • Bồi dưỡng thường xuyên modun1
   Giáo án khác
   Bồi dưỡng thường xuyên modun1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2020

   Xem: 0

  • Chuyên đề bồi dưỡng hsg
   Giáo án khác
   Chuyên đề bồi dưỡng hsg

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Tự chọn hóa
   Giáo án khác
   Tự chọn hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu tập huấn mới
   Hóa học 8
   Giáo án cả năm mẫu tập huấn mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu tập huấn mới
   Hóa học 9
   Giáo án cả năm mẫu tập huấn mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL MỚI
   Hóa học 9
   GIÁO ÁN PTNL MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL MỚI
   Hóa học 8
   GIÁO ÁN PTNL MỚI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Hóa học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Hóa học 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Khái quát về nhóm halogen
   Hóa học 10
   Bài 21. Khái quát về nhóm halogen

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án hóa học lớp 8 năm học 2018 - 2019
   Hóa học 8
   Giáo án hóa học lớp 8 năm học 2018 - 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2019

   Xem: 0

  • Hóa học 9.
   Hóa học 10
   Hóa học 9.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2019

   Xem: 0

  • Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại
   Hóa học 9
   Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Tính theo công thức hoá học
   Hóa học 8
   Bài 21. Tính theo công thức hoá học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
   Hóa học 11
   Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0

  • Bài 19. Hợp kim
   Hóa học 12
   Bài 19. Hợp kim

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2019

   Xem: 0