Giáo án Hóa học

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hóa học và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hóa học hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án HSG
   Hóa học 8
   Giáo án HSG

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 56. Ôn tập cuối năm
   Hóa học 9
   Bài 56. Ôn tập cuối năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 42. Nồng độ dung dịch
   Hóa học 8
   Bài 42. Nồng độ dung dịch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Hóa 8 - Tuần 31 - Tiết 60
   Hóa học
   Hóa 8 - Tuần 31 - Tiết 60

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Hóa 8 - Tuần 31 - Tiết 59
   Hóa học
   Hóa 8 - Tuần 31 - Tiết 59

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Hóa 8 - Tuần 30 - Tiết 58
   Hóa học
   Hóa 8 - Tuần 30 - Tiết 58

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Hóa 8 - Tuần 30 - Tiết 57
   Hóa học
   Hóa 8 - Tuần 30 - Tiết 57

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Hóa 8 - Tuần 29 - Tiết 56
   Hóa học
   Hóa 8 - Tuần 29 - Tiết 56

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Hóa 8 - Tuần 29 - Tiết 55
   Hóa học
   Hóa 8 - Tuần 29 - Tiết 55

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Hóa 8 - Tuần 28 - Tiết 54
   Hóa học
   Hóa 8 - Tuần 28 - Tiết 54

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Hóa 8 - Tuần 28 - Tiết 53
   Hóa học
   Hóa 8 - Tuần 28 - Tiết 53

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Hóa 9 - Tuần 31 - Tiết 60
   Hóa học
   Hóa 9 - Tuần 31 - Tiết 60

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Hóa 9 - Tuần 31 - Tiết 59
   Hóa học
   Hóa 9 - Tuần 31 - Tiết 59

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Hóa 9 - Tuân 30 - Tiết 58
   Hóa học
   Hóa 9 - Tuân 30 - Tiết 58

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Hóa 9 - Tuần 30 - Tiết 57
   Hóa học
   Hóa 9 - Tuần 30 - Tiết 57

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Hóa 9 - Tuần 29 - Tiết 56
   Hóa học
   Hóa 9 - Tuần 29 - Tiết 56

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Hóa 9 - Tuần 29 - Tiết 55
   Hóa học
   Hóa 9 - Tuần 29 - Tiết 55

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Hóa 9 - Tuần 28 - Tiết 54
   Hóa học
   Hóa 9 - Tuần 28 - Tiết 54

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • Hóa 9 - Tuần 28 - Tiết 53
   Hóa học
   Hóa 9 - Tuần 28 - Tiết 53

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • NHẬN BIẾT CÁC CHẤT VÔ CƠ
   Hóa học 12
   NHẬN BIẾT CÁC CHẤT VÔ CƠ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 40. Dung dịch
   Hóa học 8
   Bài 40. Dung dịch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2019

   Xem: 0

  • Hóa 9 Tuần 31 Tiết 61
   Hóa học
   Hóa 9 Tuần 31 Tiết 61

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 31 Hóa 8 Tiết 61
   Hóa học
   Tuần 31 Hóa 8 Tiết 61

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 31 Hóa 8 Tiết 60
   Hóa học
   Tuần 31 Hóa 8 Tiết 60

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 31 Hóa 8 Tiết 60
   Hóa học
   Tuần 31 Hóa 8 Tiết 60

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2019

   Xem: 0

  • Bồi dưỡng thường xuyên tổ tự nhiên modun 23
   Tổ Lý-Hoá-Sinh
   Bồi dưỡng thường xuyên tổ tự nhiên modun 23

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Tổ Lý-Hoá-Sinh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 40. Dung dịch
   Hóa học 8
   Bài 40. Dung dịch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. Rượu etylic
   Hóa học 9
   Bài 44. Rượu etylic

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 36. Nước
   Hóa học 8
   Bài 36. Nước

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • Ôn thi vào 10
   Hóa học 9
   Ôn thi vào 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  • Ôn thi vào 10
   Hóa học 9
   Ôn thi vào 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  • Ôn thi vào 10
   Hóa học 9
   Ôn thi vào 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  • Ôn thi vào 10
   Hóa học 9
   Ôn thi vào 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  • chuyên đề 2 bảng tuần hoàn
   CHUYÊN ĐỀ HÓA 10
   chuyên đề 2 bảng tuần hoàn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử CHUYÊN ĐỀ HÓA 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 42. Nồng độ dung dịch
   Hóa học 8
   Bài 42. Nồng độ dung dịch

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 33. Luyện tập: Ankin
   Hóa học 11
   Bài 33. Luyện tập: Ankin

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 30 - Hóa 9 Tiết 59
   Hóa học
   Tuần 30 - Hóa 9 Tiết 59

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 30 - Hóa 9 Tiết 58
   Hóa học
   Tuần 30 - Hóa 9 Tiết 58

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 30 - Hóa 8 Tiết 59
   Hóa học
   Tuần 30 - Hóa 8 Tiết 59

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • Tuần 30 - Hóa 8 Tiết 58
   Hóa học
   Tuần 30 - Hóa 8 Tiết 58

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2019

   Xem: 0

  • CHỦ ĐỀ RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC
   Hóa học 9
   CHỦ ĐỀ RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 34. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh
   Hóa học 10
   Bài 34. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • hoa hoc 8
   Hóa học 8
   hoa hoc 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm
   Hóa học 12
   Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 29. Oxi - Ozon
   Hóa học 10
   Bài 29. Oxi - Ozon

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat
   Hóa học 10
   Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat
   Hóa học 10
   Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit
   Hóa học 10
   Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit
   Hóa học 10
   Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY