Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hóa học 10 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hóa học 10 nâng cao hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Hóa học 10 nâng cao

 • Giáo án học kì 1
  Hóa học 10 Nâng cao
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 44. Hiđro sunfua
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 44. Hiđro sunfua

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2017

  Xem: 0

 • Bài 45:Hơpj chất có oxi của lưu huỳnh (H2SO4 tiết 73)
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 45:Hơpj chất có oxi của lưu huỳnh (H2SO4 tiết 73)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2017

  Xem: 0

 • Bài 45: Hợp chất có oxi của luu huỳnh (H2SO4 tiết 3)
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 45: Hợp chất có oxi của luu huỳnh (H2SO4 tiết 3)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2017

  Xem: 14

 • Bài 44: Hidro sunfua
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 44: Hidro sunfua

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2017

  Xem: 0

 • Bài 43: Lưu huỳnh
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 43: Lưu huỳnh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2017

  Xem: 0

 • Bài 41: Oxi
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 41: Oxi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2017

  Xem: 7

 • Bài 42 Ozon và Hidro peoxit
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 42 Ozon và Hidro peoxit

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2017

  Xem: 0

 • bài 41 Oxi
  Hóa học 10 Nâng cao
  bài 41 Oxi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2017

  Xem: 0

 • Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/2/2017

  Xem: 2

 • Phân loại phản ứng hóa học vô cơ
  Hóa học 10 Nâng cao
  Phân loại phản ứng hóa học vô cơ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/2/2017

  Xem: 0

 • Bài 44. Hiđro sunfua
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 44. Hiđro sunfua

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2016

  Xem: 0

 • Đề thi HSG Bình Định 2012 - 2013
  Hóa học 10 Nâng cao
  Đề thi HSG Bình Định 2012 - 2013

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2016

  Xem: 0

 • Bài 42. Ozon và hiđro peoxit
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 42. Ozon và hiđro peoxit

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2016

  Xem: 0

 • Bài 26. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 26. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY