GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Hóa học 10 nâng cao

 • Giáo án học kì 1
  Hóa học 10 Nâng cao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2018

 • Bài 44. Hiđro sunfua
  Hóa học 10 Nâng cao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2017

 • Bài 45:Hơpj chất có oxi của lưu huỳnh (H2SO4 tiết 73)
  Hóa học 10 Nâng cao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2017

 • Bài 45: Hợp chất có oxi của luu huỳnh (H2SO4 tiết 3)
  Hóa học 10 Nâng cao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2017

 • Bài 44: Hidro sunfua
  Hóa học 10 Nâng cao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2017

 • Bài 43: Lưu huỳnh
  Hóa học 10 Nâng cao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2017

 • Bài 41: Oxi
  Hóa học 10 Nâng cao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2017

 • Bài 42 Ozon và Hidro peoxit
  Hóa học 10 Nâng cao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2017

 • bài 41 Oxi
  Hóa học 10 Nâng cao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2017

 • Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh
  Hóa học 10 Nâng cao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/2/2017

 • Phân loại phản ứng hóa học vô cơ
  Hóa học 10 Nâng cao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/2/2017

 • Bài 44. Hiđro sunfua
  Hóa học 10 Nâng cao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2016

 • Đề thi HSG Bình Định 2012 - 2013
  Hóa học 10 Nâng cao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2016

 • Bài 42. Ozon và hiđro peoxit
  Hóa học 10 Nâng cao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2016

 • Bài 26. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ
  Hóa học 10 Nâng cao

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2015