Giáo án Hóa học 10 nâng cao

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hóa học 10 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hóa học 10 nâng cao hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Hóa học 10 Nâng cao
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. Hiđro sunfua
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 44. Hiđro sunfua

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 41. Oxi
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 41. Oxi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 5. Luyện tập về: thành phần cấu tạo nguyên tử. Khối lượng của nguyên tử. Obitan nguyên tử
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 5. Luyện tập về: thành phần cấu tạo nguyên tử. Khối lượng của nguyên tử. Obitan nguyên tử

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Hóa học 10 Nâng cao
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2018

   Xem: 0

  • Bài 44. Hiđro sunfua
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 44. Hiđro sunfua

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2017

   Xem: 0

  • Bài 45:Hơpj chất có oxi của lưu huỳnh (H2SO4 tiết 73)
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 45:Hơpj chất có oxi của lưu huỳnh (H2SO4 tiết 73)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2017

   Xem: 10

  • Bài 45: Hợp chất có oxi của luu huỳnh (H2SO4 tiết 3)
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 45: Hợp chất có oxi của luu huỳnh (H2SO4 tiết 3)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2017

   Xem: 1

  • Bài 44: Hidro sunfua
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 44: Hidro sunfua

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2017

   Xem: 0

  • Bài 43: Lưu huỳnh
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 43: Lưu huỳnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2017

   Xem: 1

  • Bài 41: Oxi
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 41: Oxi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2017

   Xem: 7

  • Bài 42 Ozon và Hidro peoxit
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 42 Ozon và Hidro peoxit

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2017

   Xem: 0

  • bài 41 Oxi
   Hóa học 10 Nâng cao
   bài 41 Oxi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2017

   Xem: 0

  • Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2017

   Xem: 2

  • Phân loại phản ứng hóa học vô cơ
   Hóa học 10 Nâng cao
   Phân loại phản ứng hóa học vô cơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2017

   Xem: 1

  • Bài 44. Hiđro sunfua
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 44. Hiđro sunfua

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2016

   Xem: 0

  • Đề thi HSG Bình Định 2012 - 2013
   Hóa học 10 Nâng cao
   Đề thi HSG Bình Định 2012 - 2013

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2016

   Xem: 0

  • Bài 42. Ozon và hiđro peoxit
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 42. Ozon và hiđro peoxit

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2016

   Xem: 16

  • Bài 26. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 26. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2015

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY