Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hóa học 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hóa học 11 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Hóa học 11

 • Bài 25. Ankan
  Hóa học 11
  Bài 25. Ankan

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/7/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Hóa học 11
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 36 xicloankan
  Hóa học 11
  Bài 36 xicloankan

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/5/2018

  Xem: 0

 • Đề cương ôn tập Hóa Học 11 HK II
  Hóa học 11
  Đề cương ôn tập Hóa Học 11 HK II

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 29. Anken
  Hóa học 11
  Bài 29. Anken

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 25. Ankan
  Hóa học 11
  Bài 25. Ankan

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 25. Ankan
  Hóa học 11
  Bài 25. Ankan

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Hóa học 11
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • lop 12
  Hóa học 11
  lop 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 1
  Hóa học 11
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Hóa học 11
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • So sánh tính axit - bazơ của các hợp chất hữu cơ
  Hóa học 11
  So sánh tính axit - bazơ của các hợp chất hữu cơ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 41. Phenol
  Hóa học 11
  Bài 41. Phenol

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 25. Ankan
  Hóa học 11
  Bài 25. Ankan

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Hóa học 11
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 4

 • Bài 25. Ankan
  Hóa học 11
  Bài 25. Ankan

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 1

 • Tiết 2 Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác Lê Thị Thúy Mơ
  Hóa học 11
  Tiết 2 Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác Lê Thị Thúy Mơ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 5

 • Tiết 1 Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác Lê Thị Thúy Mơ
  Hóa học 11
  Tiết 1 Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác Lê Thị Thúy Mơ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 3

 • Bài 40. Ancol Lê Thị Thúy Mơ
  Hóa học 11
  Bài 40. Ancol Lê Thị Thúy Mơ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 3

 • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
  Hóa học 11
  Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 1
  Hóa học 11
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Hóa học 11
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Hóa học 11
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 0

 • Hóa học 11.ON TAP HIDROCACBON
  Hóa học 11
  Hóa học 11.ON TAP HIDROCACBON

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2018

  Xem: 3

 • benzen tiết 2.
  Hóa học 11
  benzen tiết 2.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2018

  Xem: 0

 • Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
  Hóa học 11
  Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2018

  Xem: 0

 • Bài 29. Anken
  Hóa học 11
  Bài 29. Anken

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Hóa học 11
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 0

 • Bài 32. Ankin
  Hóa học 11
  Bài 32. Ankin

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2018

  Xem: 0

 • bài tập hidrocacbon
  Hóa học 11
  bài tập hidrocacbon

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 25. Ankan
  Hóa học 11
  Bài 25. Ankan

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2017

  Xem: 75

 • Tài liệu ôn tâp chưong 3
  Hóa học 11
  Tài liệu ôn tâp chưong 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 37

 • Bài 15. Cacbon
  Hóa học 11
  Bài 15. Cacbon

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2017

  Xem: 10

 • Giáo án cả năm
  Hóa học 11
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 18

 • Giáo án học kì 1
  Hóa học 11
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 17. Silic và hợp chất của silic
  Hóa học 11
  Bài 17. Silic và hợp chất của silic

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2017

  Xem: 0

 • kiểm tra hóa 11 lần 2
  Hóa học 11
  kiểm tra hóa 11 lần 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2017

  Xem: 0

 • ÔN TẬP NITO PHOTPHO
  Hóa học 11
  ÔN TẬP NITO PHOTPHO

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 40. Ancol tiết 1
  Hóa học 11
  Bài 40. Ancol tiết 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 15. Cacbon
  Hóa học 11
  Bài 15. Cacbon

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 17. Silic và hợp chất của silic
  Hóa học 11
  Bài 17. Silic và hợp chất của silic

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 1. Sự điện li
  Hóa học 11
  Bài 1. Sự điện li

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
  Hóa học 11
  Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 44. Anđehit - Xeton
  Hóa học 11
  Bài 44. Anđehit - Xeton

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
  Hóa học 11
  Bài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
  Hóa học 11
  Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 29. Anken
  Hóa học 11
  Bài 29. Anken

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 25. Ankan
  Hóa học 11
  Bài 25. Ankan

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2017

  Xem: 24

 • Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ
  Hóa học 11
  Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 15. Cacbon
  Hóa học 11
  Bài 15. Cacbon

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 7. Nitơ
  Hóa học 11
  Bài 7. Nitơ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2017

  Xem: 0

 • Bài 10. Photpho
  Hóa học 11
  Bài 10. Photpho

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY