Giáo án Hóa học 11

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hóa học 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hóa học 11 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án hóa 11 đổi mới theo hướng phát triển năng lực - Học kỳ I I - File word
   Hóa học 11
   Giáo án hóa 11 đổi mới theo hướng phát triển năng lực - Học kỳ I I - File word

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 1

  • hoa hoc 11
   Hóa học 11
   hoa hoc 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 41. Phenol
   Hóa học 11
   Bài 41. Phenol

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
   Hóa học 11
   Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
   Hóa học 11
   Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 44. Anđehit - Xeton
   Hóa học 11
   Bài 44. Anđehit - Xeton

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 40. Ancol
   Hóa học 11
   Bài 40. Ancol

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 40. Ancol
   Hóa học 11
   Bài 40. Ancol

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Nitơ
   Hóa học 11
   Bài 7. Nitơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
   Hóa học 11
   Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 45. Axit cacboxylic
   Hóa học 11
   Bài 45. Axit cacboxylic

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 10. Photpho
   Hóa học 11
   Bài 10. Photpho

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 29. Anken
   Hóa học 11
   Bài 29. Anken

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Hóa học 11
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Axit nitric và muối nitrat
   Hóa học 11
   Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Phân bón hoá học
   Hóa học 11
   Bài 12. Phân bón hoá học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 11. Axit photphoric và muối photphat
   Hóa học 11
   Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 13. Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
   Hóa học 11
   Bài 13. Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Nitơ
   Hóa học 11
   Bài 7. Nitơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 25. Ankan
   Hóa học 11
   Bài 25. Ankan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • chủ đề: Sự điện li- PH. Chất chỉ thị axit-bazơ
   Hóa học 11
   chủ đề: Sự điện li- PH. Chất chỉ thị axit-bazơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Nitơ
   Hóa học 11
   Bài 7. Nitơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
   Hóa học 11
   Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
   Hóa học 11
   Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Axit, bazơ và muối
   Hóa học 11
   Bài 2. Axit, bazơ và muối

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 2

  • Bài 1. Sự điện li
   Hóa học 11
   Bài 1. Sự điện li

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • giáo án hóa học 11 chủ đề Nitơ
   Hóa học 11
   giáo án hóa học 11 chủ đề Nitơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • giáo án hóa học 11 theo hướng phát triển năng lực chủ đề axit - bazo - muối - hidroxit lưỡng tính
   Hóa học 11
   giáo án hóa học 11 theo hướng phát triển năng lực chủ đề axit - bazo - muối - hidroxit lưỡng tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
   Hóa học 11
   Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • giáo án Hóa 11 soạn theo định hướng phát triển năng lực chủ đề sự điện li
   Hóa học 11
   giáo án Hóa 11 soạn theo định hướng phát triển năng lực chủ đề sự điện li

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2018

   Xem: 3

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 0

  • Hóa học 10
   Hóa học 11
   Hóa học 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 0

  • Hóa học dạy thêm 11
   Hóa học 11
   Hóa học dạy thêm 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 12

  • tự chon có PHT
   Hóa học 11
   tự chon có PHT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • lop 11
   Hóa học 11
   lop 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Sự điện li
   Hóa học 11
   Bài 1. Sự điện li

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2018

   Xem: 2

  • Bài 12. Phân bón hoá học
   Hóa học 11
   Bài 12. Phân bón hoá học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/8/2018

   Xem: 0

  • Hóa học 11. Bài 13. Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
   Hóa học 11
   Hóa học 11. Bài 13. Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2018

   Xem: 0

  • Bài 25. Ankan
   Hóa học 11
   Bài 25. Ankan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/7/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2018

   Xem: 9

  • Bài 36 xicloankan
   Hóa học 11
   Bài 36 xicloankan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2018

   Xem: 0

  • Đề cương ôn tập Hóa Học 11 HK II
   Hóa học 11
   Đề cương ôn tập Hóa Học 11 HK II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2018

   Xem: 2

  • Bài 29. Anken
   Hóa học 11
   Bài 29. Anken

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2018

   Xem: 1

  • Bài 25. Ankan
   Hóa học 11
   Bài 25. Ankan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 25. Ankan
   Hóa học 11
   Bài 25. Ankan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Hóa học 11
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2018

   Xem: 0

  • lop 12
   Hóa học 11
   lop 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Hóa học 11
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Hóa học 11
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • So sánh tính axit - bazơ của các hợp chất hữu cơ
   Hóa học 11
   So sánh tính axit - bazơ của các hợp chất hữu cơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY