Giáo án Hóa học 11

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hóa học 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hóa học 11 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án học kì 1
   Hóa học 11
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Hóa học 11
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Sự điện li
   Hóa học 11
   Bài 1. Sự điện li

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Ankan
   Hóa học 11
   Bài 25. Ankan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 10. Photpho
   Hóa học 11
   Bài 10. Photpho

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2019

   Xem: 0

  • Hóa học 12.
   Hóa học 11
   Hóa học 12.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2019

   Xem: 0

  • Bài 45. Axit cacboxylic
   Hóa học 11
   Bài 45. Axit cacboxylic

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Sự điện li
   Hóa học 11
   Bài 1. Sự điện li

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2019

   Xem: 0

  • giáo án hóa học 11 phat triển năng lực học sinh
   Hóa học 11
   giáo án hóa học 11 phat triển năng lực học sinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2019

   Xem: 2

  • Bài 29. Anken
   Hóa học 11
   Bài 29. Anken

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Sự điện li
   Hóa học 11
   Bài 1. Sự điện li

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/6/2019

   Xem: 0

  • giáo án 11 bài phenol soạn theo tc mới
   Hóa học 11
   giáo án 11 bài phenol soạn theo tc mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án HK 1 lớp 11 theo hướng phá triển năng lực
   Hóa học 11
   Giáo án HK 1 lớp 11 theo hướng phá triển năng lực

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 40. Ancol
   Hóa học 11
   Bài 40. Ancol

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 11
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • TIẾT 63. LUYỆN TẬP ANDEHIT
   Hóa học 11
   TIẾT 63. LUYỆN TẬP ANDEHIT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 40. Ancol
   Hóa học 11
   Bài 40. Ancol

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 40. Ancol t1. sọan theo tiêu trí 100
   Hóa học 11
   Bài 40. Ancol t1. sọan theo tiêu trí 100

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
   Hóa học 11
   Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Hóa học 11
   Hóa học 11
   Hóa học 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 33. Luyện tập: Ankin
   Hóa học 11
   Bài 33. Luyện tập: Ankin

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 30. Ankađien
   Hóa học 11
   Bài 30. Ankađien

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 40. Ancol giáo án kiểu mới
   Hóa học 11
   Bài 40. Ancol giáo án kiểu mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. giáo án kiểu mới
   Hóa học 11
   Bài 35. Benzen và đồng đẳng. giáo án kiểu mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
   Hóa học 11
   Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankađien
   Hóa học 11
   Bài 31. Luyện tập: Anken và Ankađien

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
   Hóa học 11
   Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 25. Ankan
   Hóa học 11
   Bài 25. Ankan

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
   Hóa học 11
   Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
   Hóa học 11
   Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 35 (Tiết 1). Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
   Hóa học 11
   Bài 35 (Tiết 1). Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 40 Tiết 57 Ancol
   Hóa học 11
   Bài 40 Tiết 57 Ancol

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Sự điện li
   Hóa học 11
   Bài 1. Sự điện li

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 30. Ankađien
   Hóa học 11
   Bài 30. Ankađien

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 32. Ankin
   Hóa học 11
   Bài 32. Ankin

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 45. Axit cacboxylic
   Hóa học 11
   Bài 45. Axit cacboxylic

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ
   Hóa học 11
   Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2 mới
   Hóa học 11
   Giáo án học kì 2 mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án hóa 11 đổi mới theo hướng phát triển năng lực - Học kỳ I I - File word
   Hóa học 11
   Giáo án hóa 11 đổi mới theo hướng phát triển năng lực - Học kỳ I I - File word

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 7

  • hoa hoc 11
   Hóa học 11
   hoa hoc 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 41. Phenol
   Hóa học 11
   Bài 41. Phenol

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
   Hóa học 11
   Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
   Hóa học 11
   Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 44. Anđehit - Xeton
   Hóa học 11
   Bài 44. Anđehit - Xeton

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 40. Ancol
   Hóa học 11
   Bài 40. Ancol

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 40. Ancol
   Hóa học 11
   Bài 40. Ancol

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Nitơ
   Hóa học 11
   Bài 7. Nitơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
   Hóa học 11
   Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY