Giáo án Hóa học 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hóa học 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hóa học 12 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
   Hóa học 12
   Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
   Hóa học 12
   Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 5. Glucozơ
   Hóa học 12
   Bài 5. Glucozơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 36. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
   Hóa học 12
   Bài 36. Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 9. Amin
   Hóa học 12
   Bài 9. Amin

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Este
   Hóa học 12
   Bài 1. Este

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • Sơ đồ chuyển hóa giữa các hợp chất hữu cơ
   Hóa học 12
   Sơ đồ chuyển hóa giữa các hợp chất hữu cơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2019

   Xem: 0

  • BT Ancol (78 trang)
   Hóa học 12
   BT Ancol (78 trang)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2019

   Xem: 0

  • Este nâng cao
   Hóa học 12
   Este nâng cao

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2019

   Xem: 0

  • Hóa học 11 Phụ đạo trái buổi
   Hóa học 12
   Hóa học 11 Phụ đạo trái buổi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/7/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Este
   Hóa học 12
   Bài 1. Este

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/7/2019

   Xem: 1

  • Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ
   Hóa học 12
   Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2019

   Xem: 1

  • Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
   Hóa học 12
   Bài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 1

  • Bài 31. Sắt
   Hóa học 12
   Bài 31. Sắt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
   Hóa học 12
   Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm
   Hóa học 12
   Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm
   Hóa học 12
   Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2019

   Xem: 0

  • ĐỀ THI THPT MÔN HÓA 2019
   Hóa học 12
   ĐỀ THI THPT MÔN HÓA 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Este
   Hóa học 12
   Bài 1. Este

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án HK 1 lớp 12 theo hướng PT năng lực
   Hóa học 12
   Giáo án HK 1 lớp 12 theo hướng PT năng lực

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 1

  • ĐỀ THI HK2-HÓA 12- SỞ ĐỒNG NAI 2019
   Hóa học 12
   ĐỀ THI HK2-HÓA 12- SỞ ĐỒNG NAI 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Hóa học 12
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • Đề 2019 Chuẩn và Hay Nhất môn Hóa
   Hóa học 12
   Đề 2019 Chuẩn và Hay Nhất môn Hóa

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • NHẬN BIẾT CÁC CHẤT VÔ CƠ
   Hóa học 12
   NHẬN BIẾT CÁC CHẤT VÔ CƠ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm
   Hóa học 12
   Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 31. Sắt
   Hóa học 12
   Bài 31. Sắt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án hóa 11 năm 2018-2019
   Hóa học 12
   Giáo án hóa 11 năm 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • Bài 21. Điều chế kim loại
   Hóa học 12
   Bài 21. Điều chế kim loại

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Hóa học 12
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Hóa học 12
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Hóa học 12
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2 ( 5 HOAT DONG MỚI)
   Hóa học 12
   Giáo án học kì 2 ( 5 HOAT DONG MỚI)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • KHBH GLUCOZƠ
   Hóa học 12
   KHBH GLUCOZƠ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án hóa 12 đổi mới theo hướng phát triển năng lực - Học kỳ II
   Hóa học 12
   Giáo án hóa 12 đổi mới theo hướng phát triển năng lực - Học kỳ II

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 6

  • Đề thi HKI môn hóa lớp 12
   Hóa học 12
   Đề thi HKI môn hóa lớp 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 12
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 1

  • Bài 31. Sắt
   Hóa học 12
   Bài 31. Sắt

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2018

   Xem: 0

  • đề kiểm tra hóa 12 lần 2
   Hóa học 12
   đề kiểm tra hóa 12 lần 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 1. Este
   Hóa học 12
   Bài 1. Este

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
   Hóa học 12
   Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Các đề luyện thi
   Hóa học 12
   Các đề luyện thi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • TÀI LIỆU ĐIỀN KHUYẾT HÓA 12
   Cơ bản
   TÀI LIỆU ĐIỀN KHUYẾT HÓA 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Cơ bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 1

  • đề kiểm tra hệ số 1 chương este lipit
   Hóa học 12
   đề kiểm tra hệ số 1 chương este lipit

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • hoa hoc 12 nang cao
   Hóa học 12
   hoa hoc 12 nang cao

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY