Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hóa học 12 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hóa học 12 nâng cao hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Hóa học 12 nâng cao

 • Giáo án cả năm
  Hóa học 12 Nâng cao
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/7/2018

  Xem: 0

 • Đồng Đẳng Hóa - Tiếp Cận PEPTIT - NhatTruongYDS
  Hóa học 12 Nâng cao
  Đồng Đẳng Hóa - Tiếp Cận PEPTIT - NhatTruongYDS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/5/2017

  Xem: 0

 • hóa hữu cơ
  Hóa học 12 Nâng cao
  hóa hữu cơ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/5/2017

  Xem: 0

 • Bài 42: Hợp kim của sắt
  Hóa học 12 Nâng cao
  Bài 42: Hợp kim của sắt

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2017

  Xem: 20

 • Bài 41: Một số hợp chất của sắt.
  Hóa học 12 Nâng cao
  Bài 41: Một số hợp chất của sắt.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2017

  Xem: 34

 • Bài 1. Este
  Hóa học 12 Nâng cao
  Bài 1. Este

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2016

  Xem: 1

 • Bài 42. Hợp kim của sắt.
  Hóa học 12 Nâng cao
  Bài 42. Hợp kim của sắt.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY