Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hóa học 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hóa học 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Hóa học 8

 • Giáo án cả năm
  Hóa học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/7/2018

  Xem: 0

 • DE KIEM TRA 15 SO 1 CUC CHUAN
  Hóa học 8
  DE KIEM TRA 15 SO 1 CUC CHUAN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2018

  Xem: 6

 • Giáo án hóa 8 PTNL học sinh (5 bước hoạt động)
  Hóa học 8
  Giáo án hóa 8 PTNL học sinh (5 bước hoạt động)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/7/2018

  Xem: 12

 • Giáo án Hóa học 8
  Hóa học 8
  Giáo án Hóa học 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 2

 • Giáo án tổng hợp
  Hóa học 8
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/6/2018

  Xem: 3

 • Đề thi và đáp án kiểm tra học kì hóa 8
  Hóa học 8
  Đề thi và đáp án kiểm tra học kì hóa 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/6/2018

  Xem: 4

 • Đề kiểm tra Hoa 8 HKII (2018) - Ynep ktla
  Hóa học 8
  Đề kiểm tra Hoa 8 HKII (2018) - Ynep ktla

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/6/2018

  Xem: 1

 • giao an hoa 20178
  Hóa học 8
  giao an hoa 20178

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/6/2018

  Xem: 3

 • đề kiểm tra HS2 hkII
  Hóa học 8
  đề kiểm tra HS2 hkII

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro
  Hóa học 8
  Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Hóa 8 2017-2018
  Hóa học 8
  Giáo án Hóa 8 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2018

  Xem: 6

 • Giáo án tổng hợp
  Hóa học 8
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 43. Pha chế dung dịch
  Hóa học 8
  Bài 43. Pha chế dung dịch

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 45. Bài thực hành 7
  Hóa học 8
  Bài 45. Bài thực hành 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Hóa học 8
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 41. Độ tan của một chất trong nước
  Hóa học 8
  Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 45. Bài thực hành 7
  Hóa học 8
  Bài 45. Bài thực hành 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Hóa học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2018

  Xem: 12

 • Giáo án học kì II mới
  Hóa học 8
  Giáo án học kì II mới

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

  Xem: 4

 • Giáo án học kì 2
  Hóa học 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 36. Nước
  Hóa học 8
  Bài 36. Nước

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Hóa học 8.
  Hóa học 8
  Hóa học 8.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Hóa học 8.
  Hóa học 8
  Hóa học 8.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 37. Axit - Bazơ - Muối
  Hóa học 8
  Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • hoa hoc 8
  Hóa học 8
  hoa hoc 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • Đề thi học kì 2
  Hóa học 8
  Đề thi học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • Bài thơ: Tính tan các chất hóa học
  Hóa học 8
  Bài thơ: Tính tan các chất hóa học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 35. Bài thực hành 5
  Hóa học 8
  Bài 35. Bài thực hành 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 16. Phương trình hoá học
  Hóa học 8
  Bài 16. Phương trình hoá học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 44. Bài luyện tập 8
  Hóa học 8
  Bài 44. Bài luyện tập 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • Đề Thi HSG
  Hóa học 8
  Đề Thi HSG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • Hóa học 8 - Giáo án dạy học theo chủ đề tích hợp
  Hóa học 8
  Hóa học 8 - Giáo án dạy học theo chủ đề tích hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 9

 • ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 - 2017-2018
  Hóa học 8
  ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 8 - 2017-2018

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • hoa hoc 8 đề cương ôn tập HK2
  Hóa học 8
  hoa hoc 8 đề cương ôn tập HK2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • hoa hoc 8 - 26 đề thi HSG cực chất
  Hóa học 8
  hoa hoc 8 - 26 đề thi HSG cực chất

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 7

 • Giáo án cả năm
  Hóa học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 3

 • Giáo án cả năm
  Hóa học 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Hóa học 8
  Hóa học 8
  Giáo án Hóa học 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 12. Sự biến đổi chất
  Hóa học 8
  Bài 12. Sự biến đổi chất

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Hóa học 8
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 37. Axit - Bazơ - Muối
  Hóa học 8
  Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 37. Axit - Bazơ - Muối
  Hóa học 8
  Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 16. Phương trình hoá học
  Hóa học 8
  Bài 16. Phương trình hoá học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án tổng hợp
  Hóa học 8
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 7

 • Bài 28. Không khí - Sự cháy
  Hóa học 8
  Bài 28. Không khí - Sự cháy

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 36. Nước
  Hóa học 8
  Bài 36. Nước

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 34. Bài luyện tập 6
  Hóa học 8
  Bài 34. Bài luyện tập 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế
  Hóa học 8
  Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 25. Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi
  Hóa học 8
  Bài 25. Sự oxi hoá - Phản ứng hoá hợp - Ứng dụng của oxi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 24. Tính chất của oxi
  Hóa học 8
  Bài 24. Tính chất của oxi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 36. Nước
  Hóa học 8
  Bài 36. Nước

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 42. Nồng độ dung dịch
  Hóa học 8
  Bài 42. Nồng độ dung dịch

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 1

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY