Giáo án Hóa học 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hóa học 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hóa học 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án học kì 1
   Hóa học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Hóa học 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Hóa học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • PPCT HÓA HỌC 9 MỚI.
   Hóa học 9
   PPCT HÓA HỌC 9 MỚI.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 45. Axit axetic
   Hóa học 9
   Bài 45. Axit axetic

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm 5 HĐ
   Hóa học 9
   Giáo án cả năm 5 HĐ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2019

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm mẫu mới hay
   Hóa học 9
   Giáo án cả năm mẫu mới hay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Hóa học 9
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
   Hóa học 9
   Bài 1. Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2019

   Xem: 0

  • Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Hóa học 9
   Hóa học 9
   Tài liệu bồi dưỡng HSG môn Hóa học 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2019

   Xem: 0

  • Tài liệu tham khảo Bồi dưỡng HSG Hóa 9: Các phương pháp hoá học và các ví dụ minh hoạ
   Hóa học 9
   Tài liệu tham khảo Bồi dưỡng HSG Hóa 9: Các phương pháp hoá học và các ví dụ minh hoạ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2019

   Xem: 0

  • Tuyển tập 100 đề thi học sinh giỏi Hóa 9 (phần 4)
   Hóa học 9
   Tuyển tập 100 đề thi học sinh giỏi Hóa 9 (phần 4)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2019

   Xem: 0

  • Tuyển tập 100 đề thi học sinh giỏi Hóa 9 (phần 3)
   Hóa học 9
   Tuyển tập 100 đề thi học sinh giỏi Hóa 9 (phần 3)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2019

   Xem: 0

  • Tuyển tập 100 đề thi học sinh giỏi Hóa 9 (phần 2)
   Hóa học 9
   Tuyển tập 100 đề thi học sinh giỏi Hóa 9 (phần 2)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2019

   Xem: 0

  • Tuyển tập 100 đề thi học sinh giỏi Hóa 9 (phần 1)
   Hóa học 9
   Tuyển tập 100 đề thi học sinh giỏi Hóa 9 (phần 1)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2019

   Xem: 0

  • Sách: chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa học THCS
   Hóa học 9
   Sách: chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa học THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2019

   Xem: 4

  • Bài 13. Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
   Hóa học 9
   Bài 13. Luyện tập chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/7/2019

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN PTNL 2019
   Hóa học 9
   GIÁO ÁN PTNL 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 1

  • Giáo án tổng hợp
   Hóa học 9
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2019

   Xem: 0

  • Sách: Bồi Dưỡng HSG Hóa 9
   Hóa học 9
   Sách: Bồi Dưỡng HSG Hóa 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Hóa học 9
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/6/2019

   Xem: 0

  • Kim loại tác dụng với dung dịch muối
   Hóa học 9
   Kim loại tác dụng với dung dịch muối

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án PTNL soạn 5 hoạt động 2019
   Hóa học 9
   Giáo án PTNL soạn 5 hoạt động 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 1

  • Giáo án PTNL chuẩn 2019
   Hóa học 9
   Giáo án PTNL chuẩn 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2019

   Xem: 1

  • ké hoạch hoa 89 2019 hay
   Hóa học 9
   ké hoạch hoa 89 2019 hay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu
   Hóa học 9
   Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 50. Glucozơ
   Hóa học 9
   Bài 50. Glucozơ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2019

   Xem: 0

  • đề cương ôn tập học kỳ II hóa học 9
   Hóa học 9
   đề cương ôn tập học kỳ II hóa học 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Đề cuong ôn tập hóa 9 hk2
   Hóa học 9
   Đề cuong ôn tập hóa 9 hk2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 56. Ôn tập cuối năm
   Hóa học 9
   Bài 56. Ôn tập cuối năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. Rượu etylic
   Hóa học 9
   Bài 44. Rượu etylic

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2019

   Xem: 0

  • Ôn thi vào 10
   Hóa học 9
   Ôn thi vào 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  • Ôn thi vào 10
   Hóa học 9
   Ôn thi vào 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  • Ôn thi vào 10
   Hóa học 9
   Ôn thi vào 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  • Ôn thi vào 10
   Hóa học 9
   Ôn thi vào 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2019

   Xem: 0

  • CHỦ ĐỀ RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC
   Hóa học 9
   CHỦ ĐỀ RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án dạy theo STEM
   Hóa học 9
   Giáo án dạy theo STEM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án dạy theo STEM
   Hóa học 9
   Giáo án dạy theo STEM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án dạy theo STEM
   Hóa học 9
   Giáo án dạy theo STEM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Hóa học 9
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm phát triển NL
   Hóa học 9
   Giáo án cả năm phát triển NL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Hóa học 9
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hóa học 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2019

   Xem: 0

  • SKKN kĩ thuật mảnh ghép
   Hóa học 9
   SKKN kĩ thuật mảnh ghép

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Hóa học 9
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 38. Axetilen
   Hóa học 9
   Bài 38. Axetilen

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY