Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp

 • ke hoach NGLL 6 lồng ghép tư tưởng HCM
  Hoạt động NGLL 6
  ke hoach NGLL 6 lồng ghép tư tưởng HCM

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2018

  Xem: 0

 • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 9 rất hay.
  Hoạt động NGLL 9
  Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 9 rất hay.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Phuong huong hoat dong chi doi 2018-2019
  Hoạt động NGLL 8
  Phuong huong hoat dong chi doi 2018-2019

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 8
  Hoạt động NGLL 9
  Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • SỔ SÁCH CỦA LIÊN ĐỘI
  Hoạt động NGLL 9
  SỔ SÁCH CỦA LIÊN ĐỘI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/8/2018

  Xem: 0

 • hoat dong ngoai gio len lop 7
  Hoạt động NGLL 7
  hoat dong ngoai gio len lop 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/7/2018

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu
  Hoạt động NGLL 9
  CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/6/2018

  Xem: 0

 • tiểu phẩm phòng chống ma túy
  Hoạt động NGLL 11
  tiểu phẩm phòng chống ma túy

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/6/2018

  Xem: 0

 • SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động giáo dục NGKLL ở trường THCS
  Hoạt động NGLL 9
  SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động giáo dục NGKLL ở trường THCS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 7

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2018

  Xem: 0

 • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 6789
  Hoạt động NGLL 6
  Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 6789

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

  Xem: 4

 • Modull 33 - THPT
  Hoạt động NGLL 10
  Modull 33 - THPT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 6
  Hoạt động NGLL 6
  Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Hoạt động NGLL 10
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 2

 • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
  Hoạt động NGLL 9
  CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Hoạt động NGLL 6
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • theo mô hình trường học mới
  Hoạt động NGLL 8
  theo mô hình trường học mới

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 1

 • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 6.tinh huong su pham
  Hoạt động NGLL 6
  Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 6.tinh huong su pham

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 6

 • HĐNGLL khối 6
  Hoạt động NGLL 6
  HĐNGLL khối 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 2
  Hoạt động NGLL 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2018

  Xem: 4

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 1

 • CĐ Tháng 10. Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.
  Hoạt động NGLL 10
  CĐ Tháng 10. Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2018

  Xem: 0

 • Giáo án học kì 2
  Hoạt động NGLL 7
  Giáo án học kì 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2018

  Xem: 3

 • giai phap quan li lop chu nhiem
  Hoạt động NGLL 7
  giai phap quan li lop chu nhiem

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2018

  Xem: 1

 • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 1

 • hoat dong ngoai gio len lop 6
  Hoạt động NGLL 6
  hoat dong ngoai gio len lop 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 1

 • bài thu hoạch lớp chuẩn nghề nghiệp giáo viên thcs hạng II
  Hoạt động NGLL 6
  bài thu hoạch lớp chuẩn nghề nghiệp giáo viên thcs hạng II

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 79

 • Bí quyết học đâu nhớ đó
  Hoạt động NGLL 10
  Bí quyết học đâu nhớ đó

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2018

  Xem: 1

 • Giáo án học kì 1
  Hoạt động NGLL 8
  Giáo án học kì 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2018

  Xem: 7

 • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
  Hoạt động NGLL 6
  CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2018

  Xem: 1

 • CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi
  Hoạt động NGLL 9
  CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2018

  Xem: 1

 • CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường
  Hoạt động NGLL 9
  CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 7
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 6
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 8
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2018

  Xem: 0

 • HDNGLL 7.
  Hoạt động NGLL 7
  HDNGLL 7.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2018

  Xem: 0

 • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp
  Hoạt động NGLL 8
  Hoạt động Ngoài giờ lên lớp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2017

  Xem: 4

 • công tác đôi- phát biểu của hoc sinh
  Hoạt động NGLL 8
  công tác đôi- phát biểu của hoc sinh

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2017

  Xem: 0

 • bài thu hoạch lớp chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II
  Hoạt động NGLL 6
  bài thu hoạch lớp chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2017

  Xem: 82

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 9
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/12/2017

  Xem: 11

 • Câu hỏi hái hoa dân chủ chào mừng ngày 20 - 11
  Hoạt động NGLL 8
  Câu hỏi hái hoa dân chủ chào mừng ngày 20 - 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2017

  Xem: 0

 • Giáo dục giới tính
  Hoạt động NGLL 8
  Giáo dục giới tính

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2017

  Xem: 0

 • Hoạt động Ngoài giờ 8 - tháng 9
  Hoạt động NGLL 8
  Hoạt động Ngoài giờ 8 - tháng 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2017

  Xem: 0

 • Bai thi KHKT
  Hoạt động NGLL 9
  Bai thi KHKT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2017

  Xem: 0

 • Đạo đức bác hồ
  Hoạt động NGLL 9
  Đạo đức bác hồ

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY