GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

 • Dự án phát triển giáo dục THCS II (chuyên đề 3)
  MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • Dự án phát triển giáo dục THCS II (chuyên đề 2)
  MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • Dự án phát triển giáo dục THCS II (chuyên đề 1)
  MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2018

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2018

 • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 6789
  Hoạt động NGLL 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

 • Modull 33 - THPT
  Hoạt động NGLL 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

 • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 6
  Hoạt động NGLL 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

 • Giáo án học kì 2
  Hoạt động NGLL 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

 • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
  Hoạt động NGLL 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

 • Giáo án tổng hợp
  Hoạt động NGLL 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

 • theo mô hình trường học mới
  Hoạt động NGLL 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

 • CHỈ TIÊU TUYỂN SINH QUÂN SỰ 2018
  Sáng kiến kinh nghiệm GV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sáng kiến kinh nghiệm GV

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2018

 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH QUÂN SỰ năm 2018
  Sáng kiến kinh nghiệm GV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sáng kiến kinh nghiệm GV

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

 • DANH SÁCH HSG KHỐI 11 năm học 2017-2018
  Sáng kiến kinh nghiệm GV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sáng kiến kinh nghiệm GV

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

 • KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ LẦN ĐẦU CHO NAM CÔNG DÂN SINH NĂM 2001
  Sáng kiến kinh nghiệm GV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sáng kiến kinh nghiệm GV

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

 • PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG - TUẦN 29
  Sáng kiến kinh nghiệm GV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sáng kiến kinh nghiệm GV

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

 • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 6.tinh huong su pham
  Hoạt động NGLL 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

 • HĐNGLL khối 6
  Hoạt động NGLL 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

 • KẾ HOẠCH
  Sáng kiến kinh nghiệm GV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sáng kiến kinh nghiệm GV

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

 • Giáo án học kì 2
  Hoạt động NGLL 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2018

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

 • CĐ Tháng 10. Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.
  Hoạt động NGLL 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2018

 • Giáo án học kì 2
  Hoạt động NGLL 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2018

 • Tinh thần 8/3 bất diệt
  Hoạt động Công Đoàn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động Công Đoàn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2018

 • gop y
  THU KI HOI DONG

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử THU KI HOI DONG

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

 • giai phap quan li lop chu nhiem
  Hoạt động NGLL 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2018

 • DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CHỌN DỰ THI HSG LỚP 11 CẤP TỈNH THPT
  Sáng kiến kinh nghiệm GV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sáng kiến kinh nghiệm GV

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

 • LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25
  Sáng kiến kinh nghiệm GV

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sáng kiến kinh nghiệm GV

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2018

 • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
  Hoạt động NGLL 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

 • hoat dong ngoai gio len lop 6
  Hoạt động NGLL 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

 • bài thu hoạch lớp chuẩn nghề nghiệp giáo viên thcs hạng II
  Hoạt động NGLL 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

 • Bí quyết học đâu nhớ đó
  Hoạt động NGLL 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/1/2018

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2018

 • Giáo án học kì 1
  Hoạt động NGLL 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2018

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2018

 • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
  Hoạt động NGLL 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2018

 • CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi
  Hoạt động NGLL 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2018

 • CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường
  Hoạt động NGLL 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2018

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2018

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2018

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2018

 • HDNGLL 7.
  Hoạt động NGLL 7

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/1/2018

 • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp
  Hoạt động NGLL 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2017

 • công tác đôi- phát biểu của hoc sinh
  Hoạt động NGLL 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/12/2017

 • bao cao kí
  Mẫu văn bản chuyên môn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mẫu văn bản chuyên môn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2017

 • Chuyên đề toán 5 đo đại lượng
  Mẫu văn bản chuyên môn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mẫu văn bản chuyên môn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2017

 • bài thu hoạch lớp chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II
  Hoạt động NGLL 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2017

 • 02C224_PhieuDgTc_204
  Phiếu đánh giá tiêu chí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Phiếu đánh giá tiêu chí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2017

 • 02C224_PhieuDgTc_203
  Phiếu đánh giá tiêu chí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Phiếu đánh giá tiêu chí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2017

 • 02C224_PhieuDgTc_202
  Phiếu đánh giá tiêu chí

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Phiếu đánh giá tiêu chí

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017