Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • HĐNGLL 8. Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 8
   HĐNGLL 8. Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Hoạt động NGLL 11.
   Hoạt động NGLL 11
   Hoạt động NGLL 11.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Hoạt động NGLL 7
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch Công trình măng non
   Hoạt động NGLL 9
   Kế hoạch Công trình măng non

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 10. Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.
   Hoạt động NGLL 10
   CĐ Tháng 10. Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 6
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Hoạt động NGLL 6
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2019

   Xem: 0

  • DCT HĐ hưởng ứng ngày TG tưởng niệm nạn nhân chết vì TNGT năm 2019
   Hoạt động NGLL 9
   DCT HĐ hưởng ứng ngày TG tưởng niệm nạn nhân chết vì TNGT năm 2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch hưởng ứng phút tưởng niệm nạn nhân chết vì TNGT
   Hoạt động NGLL 6
   Kế hoạch hưởng ứng phút tưởng niệm nạn nhân chết vì TNGT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2019

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 1
   Hoạt động NGLL 7
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2019

   Xem: 1

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 10
   Hoạt động NGLL 11
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Hoạt động NGLL 6
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2019

   Xem: 0

  • Danh sách HS lớp 5 năm học 2019 - 2020
   Danh sách học sinh
   Danh sách HS lớp 5 năm học 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Danh sách học sinh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2019

   Xem: 0

  • Danh sách HS lớp 4, năm học 2019 - 2020
   Danh sách học sinh
   Danh sách HS lớp 4, năm học 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Danh sách học sinh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2019

   Xem: 0

  • Danh sách HS lớp 3, năm học 2019 - 2020
   Danh sách học sinh
   Danh sách HS lớp 3, năm học 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Danh sách học sinh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2019

   Xem: 0

  • Danh dách HS lớp 2 năm học 2019 - 2020
   Danh sách học sinh
   Danh dách HS lớp 2 năm học 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Danh sách học sinh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2019

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 4
   Danh sách học sinh
   hoat dong ngoai gio len lop 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Danh sách học sinh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2019

   Xem: 0

  • lop 1 Danh sách học sinh lớp 1
   Danh sách học sinh
   lop 1 Danh sách học sinh lớp 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Danh sách học sinh

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 7
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0