Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3

 • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 3
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 3
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • kĩ năng sống cho học sinh mầm non
  Hoạt động NGLL 3
  kĩ năng sống cho học sinh mầm non

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 3
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • Giáo án trải nghiệm sáng tạo lớp 3
  Hoạt động NGLL 3
  Giáo án trải nghiệm sáng tạo lớp 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2017

  Xem: 3

 • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 TH Giá
  Hoạt động NGLL 3
  Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 TH Giá

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2017

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2017

  Xem: 0

 • Bài thu hoạch NQTW5 Khóa XII
  Hoạt động NGLL 3
  Bài thu hoạch NQTW5 Khóa XII

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2017

  Xem: 0

 • thực hành đi đúng an toàn giao thông
  Hoạt động NGLL 3
  thực hành đi đúng an toàn giao thông

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2017

  Xem: 0

 • HĐNGLL Lớp 3 Tuần 1 - 35 ( Hạnh)
  Hoạt động NGLL 3
  HĐNGLL Lớp 3 Tuần 1 - 35 ( Hạnh)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2016

  Xem: 4

 • CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/6/2016

  Xem: 10

 • Giáo án rèn luyện kỹ năng sống lớp 3 (cả năm)
  Hoạt động NGLL 3
  Giáo án rèn luyện kỹ năng sống lớp 3 (cả năm)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2016

  Xem: 0

 • THKNS 14
  Hoạt động NGLL 3
  THKNS 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2016

  Xem: 0

 • THKNS 13
  Hoạt động NGLL 3
  THKNS 13

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/2/2016

  Xem: 0

 • THKNS 12
  Hoạt động NGLL 3
  THKNS 12

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2016

  Xem: 0

 • THKNS 11
  Hoạt động NGLL 3
  THKNS 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2016

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2016

  Xem: 0

 • Chương trình HĐ NGLL Lớp 3 Kim Châu
  Hoạt động NGLL 3
  Chương trình HĐ NGLL Lớp 3 Kim Châu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2016

  Xem: 0

 • Giáo án H Đ NGLL lớp 3 Kim Châu
  Hoạt động NGLL 3
  Giáo án H Đ NGLL lớp 3 Kim Châu

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2016

  Xem: 0

 • THKNS 10
  Hoạt động NGLL 3
  THKNS 10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2015

  Xem: 0

 • THKNS 9
  Hoạt động NGLL 3
  THKNS 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2015

  Xem: 0

 • THKNS 8
  Hoạt động NGLL 3
  THKNS 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/12/2015

  Xem: 0

 • KNS LOP 3 BAI 4 YEU THUONG VA CHIA SE
  Hoạt động NGLL 3
  KNS LOP 3 BAI 4 YEU THUONG VA CHIA SE

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2015

  Xem: 0

 • Cùng học, Cùng chơi
  Hoạt động NGLL 3
  Cùng học, Cùng chơi

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2015

  Xem: 0

 • Hoạt động tập thể lớp 3
  Hoạt động NGLL 3
  Hoạt động tập thể lớp 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2015

  Xem: 24

 • GIÁO AN KNS LỚP 3 BÀI 1+ 2 MỚI NHẤT THEO NĂM HỌC 15- 16
  Hoạt động NGLL 3
  GIÁO AN KNS LỚP 3 BÀI 1+ 2 MỚI NHẤT THEO NĂM HỌC 15- 16

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2015

  Xem: 0

 • THKNS
  Hoạt động NGLL 3
  THKNS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2015

  Xem: 0

 • THKNA
  Hoạt động NGLL 3
  THKNA

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2015

  Xem: 0

 • THKNS
  Hoạt động NGLL 3
  THKNS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2015

  Xem: 0

 • THKNS
  Hoạt động NGLL 3
  THKNS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2015

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2015

  Xem: 0

 • THỰC HÀNH KNS
  Hoạt động NGLL 3
  THỰC HÀNH KNS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2015

  Xem: 0

 • THỰC HÀNH KSS
  Hoạt động NGLL 3
  THỰC HÀNH KSS

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2015

  Xem: 0

 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐÔNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP NĂM HỌC 2015 - 2016
  Hoạt động NGLL 3
  KẾ HOẠCH HOẠT ĐÔNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP NĂM HỌC 2015 - 2016

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2015

  Xem: 0

 • Giáo án lớp 3 tuần 4
  Hoạt động NGLL 3
  Giáo án lớp 3 tuần 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2015

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2015

  Xem: 12

 • giao duc ngoai gio len lop lop 3 tron bo
  Hoạt động NGLL 3
  giao duc ngoai gio len lop lop 3 tron bo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2015

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2015

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY