Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • CĐ Tháng 2. Em yêu Tổ Quốc Việt Nam
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 2. Em yêu Tổ Quốc Việt Nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 0

  • kĩ năng sống cho học sinh mầm non
   Hoạt động NGLL 3
   kĩ năng sống cho học sinh mầm non

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 3
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án trải nghiệm sáng tạo lớp 3
   Hoạt động NGLL 3
   Giáo án trải nghiệm sáng tạo lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2017

   Xem: 1

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 TH Giá
   Hoạt động NGLL 3
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 TH Giá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2017

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2017

   Xem: 0

  • Bài thu hoạch NQTW5 Khóa XII
   Hoạt động NGLL 3
   Bài thu hoạch NQTW5 Khóa XII

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2017

   Xem: 0

  • thực hành đi đúng an toàn giao thông
   Hoạt động NGLL 3
   thực hành đi đúng an toàn giao thông

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2017

   Xem: 0

  • HĐNGLL Lớp 3 Tuần 1 - 35 ( Hạnh)
   Hoạt động NGLL 3
   HĐNGLL Lớp 3 Tuần 1 - 35 ( Hạnh)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2016

   Xem: 4

  • CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2016

   Xem: 10

  • Giáo án rèn luyện kỹ năng sống lớp 3 (cả năm)
   Hoạt động NGLL 3
   Giáo án rèn luyện kỹ năng sống lớp 3 (cả năm)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2016

   Xem: 2

  • THKNS 14
   Hoạt động NGLL 3
   THKNS 14

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2016

   Xem: 0

  • THKNS 13
   Hoạt động NGLL 3
   THKNS 13

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2016

   Xem: 0

  • THKNS 12
   Hoạt động NGLL 3
   THKNS 12

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2016

   Xem: 0

  • THKNS 11
   Hoạt động NGLL 3
   THKNS 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2016

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2016

   Xem: 0

  • Chương trình HĐ NGLL Lớp 3 Kim Châu
   Hoạt động NGLL 3
   Chương trình HĐ NGLL Lớp 3 Kim Châu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2016

   Xem: 13

  • Giáo án H Đ NGLL lớp 3 Kim Châu
   Hoạt động NGLL 3
   Giáo án H Đ NGLL lớp 3 Kim Châu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2016

   Xem: 0

  • THKNS 10
   Hoạt động NGLL 3
   THKNS 10

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2015

   Xem: 0

  • THKNS 9
   Hoạt động NGLL 3
   THKNS 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2015

   Xem: 11

  • THKNS 8
   Hoạt động NGLL 3
   THKNS 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2015

   Xem: 0

  • KNS LOP 3 BAI 4 YEU THUONG VA CHIA SE
   Hoạt động NGLL 3
   KNS LOP 3 BAI 4 YEU THUONG VA CHIA SE

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2015

   Xem: 15

  • Cùng học, Cùng chơi
   Hoạt động NGLL 3
   Cùng học, Cùng chơi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2015

   Xem: 0

  • Hoạt động tập thể lớp 3
   Hoạt động NGLL 3
   Hoạt động tập thể lớp 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2015

   Xem: 24

  • GIÁO AN KNS LỚP 3 BÀI 1+ 2 MỚI NHẤT THEO NĂM HỌC 15- 16
   Hoạt động NGLL 3
   GIÁO AN KNS LỚP 3 BÀI 1+ 2 MỚI NHẤT THEO NĂM HỌC 15- 16

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2015

   Xem: 14

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY