Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4

 • CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo
  Hoạt động NGLL 4
  CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2018

  Xem: 1

 • Giáo án cả năm
  Hoạt động NGLL 4
  Giáo án cả năm

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2017

  Xem: 19

 • Nôi quy trường lớp, đầy đủ cực hay
  Hoạt động NGLL 4
  Nôi quy trường lớp, đầy đủ cực hay

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2017

  Xem: 0

 • Giáo án tổng hợp
  Hoạt động NGLL 4
  Giáo án tổng hợp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2017

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị
  Hoạt động NGLL 4
  CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2017

  Xem: 0

 • Bìa giáo án đẹp
  Hoạt động NGLL 4
  Bìa giáo án đẹp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2017

  Xem: 0

 • song dep lop 4
  Hoạt động NGLL 4
  song dep lop 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2017

  Xem: 10

 • Giáo án GDNGLL lớp 4
  Hoạt động NGLL 4
  Giáo án GDNGLL lớp 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/1/2017

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
  Hoạt động NGLL 4
  CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2016

  Xem: 0

 • Những câu hỏi HS cần biết để kiểm tra thực tế liên đội
  Hoạt động NGLL 4
  Những câu hỏi HS cần biết để kiểm tra thực tế liên đội

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2016

  Xem: 1

 • CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè
  Hoạt động NGLL 4
  CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2016

  Xem: 0

 • HDGDNG lên lớp
  Hoạt động NGLL 4
  HDGDNG lên lớp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2016

  Xem: 0

 • mau dep
  Hoạt động NGLL 4
  mau dep

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/7/2016

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo
  Hoạt động NGLL 4
  CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2015

  Xem: 0

 • Hoạt động ngoài giờ lên lớp mới
  Hoạt động NGLL 4
  Hoạt động ngoài giờ lên lớp mới

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2015

  Xem: 0

 • CĐ thanh lịch văn minh - nói chuyện với thầy cô giáo
  Hoạt động NGLL 4
  CĐ thanh lịch văn minh - nói chuyện với thầy cô giáo

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2015

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
  Hoạt động NGLL 4
  CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2015

  Xem: 0

 • giao an tuan 1 lop 4 vnen
  Hoạt động NGLL 4
  giao an tuan 1 lop 4 vnen

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2015

  Xem: 0

 • giáo án lớp 4 hà
  Hoạt động NGLL 4
  giáo án lớp 4 hà

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/8/2015

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em
  Hoạt động NGLL 4
  CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/8/2015

  Xem: 0

 • Môn :Đọc thư viện
  Hoạt động NGLL 4
  Môn :Đọc thư viện

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/6/2015

  Xem: 0

 • gdkns tuan 30
  Hoạt động NGLL 4
  gdkns tuan 30

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2015

  Xem: 0

 • goài giờ lên lớp
  Hoạt động NGLL 4
  goài giờ lên lớp

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY