Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • HĐ NGLL CĂ NĂM
   Hoạt động NGLL 4
   HĐ NGLL CĂ NĂM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 5

  • CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Vui hội trăng rằm
   Hoạt động NGLL 4
   Vui hội trăng rằm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Hoạt động NGLL 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 9

  • CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2018

   Xem: 0

  • Nhiệm vụ ban cán sự lớp
   Hoạt động NGLL 4
   Nhiệm vụ ban cán sự lớp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 4
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2017

   Xem: 19

  • Nôi quy trường lớp, đầy đủ cực hay
   Hoạt động NGLL 4
   Nôi quy trường lớp, đầy đủ cực hay

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2017

   Xem: 20

  • Giáo án tổng hợp
   Hoạt động NGLL 4
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2017

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2017

   Xem: 0

  • Bìa giáo án đẹp
   Hoạt động NGLL 4
   Bìa giáo án đẹp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2017

   Xem: 0

  • song dep lop 4
   Hoạt động NGLL 4
   song dep lop 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2017

   Xem: 10

  • Giáo án GDNGLL lớp 4
   Hoạt động NGLL 4
   Giáo án GDNGLL lớp 4

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2017

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2016

   Xem: 0

  • Những câu hỏi HS cần biết để kiểm tra thực tế liên đội
   Hoạt động NGLL 4
   Những câu hỏi HS cần biết để kiểm tra thực tế liên đội

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2016

   Xem: 1

  • CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2016

   Xem: 0

  • HDGDNG lên lớp
   Hoạt động NGLL 4
   HDGDNG lên lớp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2016

   Xem: 0

  • mau dep
   Hoạt động NGLL 4
   mau dep

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/7/2016

   Xem: 9

  • CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2015

   Xem: 0

  • Hoạt động ngoài giờ lên lớp mới
   Hoạt động NGLL 4
   Hoạt động ngoài giờ lên lớp mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2015

   Xem: 13

  • CĐ thanh lịch văn minh - nói chuyện với thầy cô giáo
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ thanh lịch văn minh - nói chuyện với thầy cô giáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2015

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2015

   Xem: 0

  • giao an tuan 1 lop 4 vnen
   Hoạt động NGLL 4
   giao an tuan 1 lop 4 vnen

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2015

   Xem: 1

  • giáo án lớp 4 hà
   Hoạt động NGLL 4
   giáo án lớp 4 hà

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2015

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2015

   Xem: 0

  • Môn :Đọc thư viện
   Hoạt động NGLL 4
   Môn :Đọc thư viện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/6/2015

   Xem: 0

  • gdkns tuan 30
   Hoạt động NGLL 4
   gdkns tuan 30

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2015

   Xem: 0

  • goài giờ lên lớp
   Hoạt động NGLL 4
   goài giờ lên lớp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2015

   Xem: 10

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY