Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án tổng hợp
   Hoạt động NGLL 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Hoạt động NGLL 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • . HĐNGLL KHOI 5
   Hoạt động NGLL 5
   . HĐNGLL KHOI 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5. CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em
   Hoạt động NGLL 5
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5. CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Hoạt động NGLL 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Hoạt động NGLL 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 5
   Hoạt động NGLL 5
   hoat dong ngoai gio len lop 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 8

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 0

  • HOAT ĐÔNG NGLL KHOI 5
   Hoạt động NGLL 5
   HOAT ĐÔNG NGLL KHOI 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 12

  • CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2018

   Xem: 0

  • Giáo án học kì 2
   Hoạt động NGLL 5
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 4

  • NGLL 5 (2017-2018)
   Hoạt động NGLL 5
   NGLL 5 (2017-2018)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 17

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2018

   Xem: 130

  • Giáo án Bác Hồ với những bài học về đạo đức lối sống lớp 5
   Hoạt động NGLL 5
   Giáo án Bác Hồ với những bài học về đạo đức lối sống lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2018

   Xem: 33

  • Giáo án học kì 2
   Hoạt động NGLL 5
   Giáo án học kì 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 225

  • HDGDNGLL cho lớp 5
   Hoạt động NGLL 5
   HDGDNGLL cho lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2017

   Xem: 2

  • KE HOACH HĐNGLL NĂM HỌC 2017-2018 TH Giá
   Hoạt động NGLL 5
   KE HOACH HĐNGLL NĂM HỌC 2017-2018 TH Giá

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2017

   Xem: 0

  • KH HĐNG cà năm
   Hoạt động NGLL 5
   KH HĐNG cà năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2017

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 5
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2017

   Xem: 1

  • BC - Bồi dưỡng thường xuyên
   Hoạt động NGLL 5
   BC - Bồi dưỡng thường xuyên

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2017

   Xem: 0

  • HDNG - lớp 5
   Hoạt động NGLL 5
   HDNG - lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2017

   Xem: 0

  • Hoạt động ngoài giờ lớp 5
   Hoạt động NGLL 5
   Hoạt động ngoài giờ lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2017

   Xem: 0

  • Một số biện pháp trong công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường tiểu học
   Hoạt động NGLL 5
   Một số biện pháp trong công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường tiểu học

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2017

   Xem: 28

  • CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2017

   Xem: 13

  • CĐ Tháng 2. Em yêu Tổ Quốc Việt Nam
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 2. Em yêu Tổ Quốc Việt Nam

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2017

   Xem: 1

  • CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2017

   Xem: 1

  • Giáo án tổng hợp
   Hoạt động NGLL 5
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2017

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2016

   Xem: 1

  • chi thi 05
   Hoạt động NGLL 5
   chi thi 05

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2016

   Xem: 0

  • Báo cáo Đảng viên cuối năm 2016
   Hoạt động NGLL 5
   Báo cáo Đảng viên cuối năm 2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2016

   Xem: 0

  • Tuần lễ dân số 2016
   Hoạt động NGLL 5
   Tuần lễ dân số 2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2016

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN CHÀO CỜ
   Hoạt động NGLL 5
   GIÁO ÁN CHÀO CỜ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2016

   Xem: 14

  • Hoạt động ngoài giờ lên lớp 5
   Hoạt động NGLL 5
   Hoạt động ngoài giờ lên lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2016

   Xem: 37

  • Hoạt động NGLL 5
   Hoạt động NGLL 5
   Hoạt động NGLL 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2016

   Xem: 7

  • CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2016

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2016

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2016

   Xem: 0

  • giáo án sinh hoạt lớp 5
   Hoạt động NGLL 5
   giáo án sinh hoạt lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/5/2016

   Xem: 0

  • Hoạt đông NGLL 5
   Hoạt động NGLL 5
   Hoạt đông NGLL 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2016

   Xem: 13

  • hoat dong ngoai gio len lop
   Hoạt động NGLL 5
   hoat dong ngoai gio len lop

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2016

   Xem: 0

  • Hoạt động NGLL 5 mới 2015- 2016
   Hoạt động NGLL 5
   Hoạt động NGLL 5 mới 2015- 2016

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2016

   Xem: 0

  • Hoạt động ngoài giờ lên lớp 5 mới 2015
   Hoạt động NGLL 5
   Hoạt động ngoài giờ lên lớp 5 mới 2015

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2015

   Xem: 0

  • Thực hành Kĩ năng sống Lớp 5
   Hoạt động NGLL 5
   Thực hành Kĩ năng sống Lớp 5

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2015

   Xem: 20

  • Đồng hành (THKNS bài 2)
   Hoạt động NGLL 5
   Đồng hành (THKNS bài 2)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2015

   Xem: 0

  • Nghe và lắng nghe (THKNS)
   Hoạt động NGLL 5
   Nghe và lắng nghe (THKNS)

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2015

   Xem: 0

  • giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp mới
   Hoạt động NGLL 5
   giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2015

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY