Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2019

   Xem: 0

  • Ky năng phòng tránh bạo lưc
   Hoạt động NGLL 8
   Ky năng phòng tránh bạo lưc

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • KNS phòng tai nan thương tích
   Hoạt động NGLL 8
   KNS phòng tai nan thương tích

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • KNS cảm thông chia sẻ
   Hoạt động NGLL 8
   KNS cảm thông chia sẻ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng thuyết trình
   Hoạt động NGLL 8
   Kỹ năng thuyết trình

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng giao tiếp
   Hoạt động NGLL 8
   Kỹ năng giao tiếp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2019

   Xem: 0

  • HDNGLL lớp 8
   Hoạt động NGLL 8
   HDNGLL lớp 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 8 cả năm 2019 - 2020
   Hoạt động NGLL 8
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 8 cả năm 2019 - 2020

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 0

  • lop 8
   Hoạt động NGLL 8
   lop 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án phát triển NL 2018 trọn bộ
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án phát triển NL 2018 trọn bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MỚI 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NL, PC
   Hoạt động NGLL 8
   GIÁO ÁN MỚI 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NL, PC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN SOẠN MẪU MỚI NHẤT
   Hoạt động NGLL 8
   GIÁO ÁN SOẠN MẪU MỚI NHẤT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • tieu pham ve phong chong tai nan thuong tích tre em
   Hoạt động NGLL 8
   tieu pham ve phong chong tai nan thuong tích tre em

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án hdngll 8 soạn theo mẫu mới nhất
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án hdngll 8 soạn theo mẫu mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án soạn mẫu mới
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án soạn mẫu mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mới tinh
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án cả năm mới tinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu mới nhất
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án cả năm mẫu mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 8- CẢ NĂM 2015-2016.
   Hoạt động NGLL 8
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 8- CẢ NĂM 2015-2016.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Phuong huong hoat dong chi doi 2018-2019
   Hoạt động NGLL 8
   Phuong huong hoat dong chi doi 2018-2019

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 2

  • CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • theo mô hình trường học mới
   Hoạt động NGLL 8
   theo mô hình trường học mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2018

   Xem: 1

  • Giáo án học kì 1
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án học kì 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2018

   Xem: 7

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp
   Hoạt động NGLL 8
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2017

   Xem: 4

  • công tác đôi- phát biểu của hoc sinh
   Hoạt động NGLL 8
   công tác đôi- phát biểu của hoc sinh

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2017

   Xem: 0

  • Câu hỏi hái hoa dân chủ chào mừng ngày 20 - 11
   Hoạt động NGLL 8
   Câu hỏi hái hoa dân chủ chào mừng ngày 20 - 11

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2017

   Xem: 0

  • Giáo dục giới tính
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo dục giới tính

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2017

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ 8 - tháng 9
   Hoạt động NGLL 8
   Hoạt động Ngoài giờ 8 - tháng 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2017

   Xem: 0

  • Đạo đức bác hồ 8
   Hoạt động NGLL 8
   Đạo đức bác hồ 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2017

   Xem: 2

  • HDNGLL 8
   Hoạt động NGLL 8
   HDNGLL 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2017

   Xem: 0

  • Nghị định 80/2017-NĐ-CP quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện ...
   Hoạt động NGLL 8
   Nghị định 80/2017-NĐ-CP quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện ...

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2017

   Xem: 0

  • Nghị định 80/2017-NĐ-CP quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện ...
   Trường học thân thiện
   Nghị định 80/2017-NĐ-CP quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện ...

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trường học thân thiện

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2017

   Xem: 40

  • LỊCH KIỂM TRA PCCC năm 2017
   Trường học thân thiện
   LỊCH KIỂM TRA PCCC năm 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trường học thân thiện

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2017

   Xem: 0

  • LỊCH KIỂM TRA PCCC năm 2017
   Hoạt động NGLL 8
   LỊCH KIỂM TRA PCCC năm 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2017

   Xem: 0

  • GÓP Ý DỰ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ 2017
   Trường học thân thiện
   GÓP Ý DỰ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trường học thân thiện

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2017

   Xem: 0

  • GÓP Ý DỰ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ 2017
   Hoạt động NGLL 8
   GÓP Ý DỰ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2017

   Xem: 0

  • GÓP Ý DỰ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ 2017
   Trường học thân thiện
   GÓP Ý DỰ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Trường học thân thiện

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2017

   Xem: 15

  • GÓP Ý DỰ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ 2017
   Hoạt động NGLL 8
   GÓP Ý DỰ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ 2017

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2017

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Hoạt động NGLL 8
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2017

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY