Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 9

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 9 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Giáo án Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 9 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Công nghệ điện
   Hoạt động NGLL 9
   Công nghệ điện

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Kiểm tra khảo sát
   Hoạt động NGLL 9
   Kiểm tra khảo sát

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án tổng hợp
   Hoạt động NGLL 9
   Giáo án tổng hợp

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng phòng tránh chất kích thích 3
   Hoạt động NGLL 9
   Kỹ năng phòng tránh chất kích thích 3

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • Kn phòng tránh chất kích thích 1
   Hoạt động NGLL 9
   Kn phòng tránh chất kích thích 1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng phòng tránh chất kích thích 2
   Hoạt động NGLL 9
   Kỹ năng phòng tránh chất kích thích 2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/6/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng tư duy sáng tạo
   Hoạt động NGLL 9
   Kỹ năng tư duy sáng tạo

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng làm việc nhóm
   Hoạt động NGLL 9
   Kỹ năng làm việc nhóm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng giao thông cảm chia sẻ
   Hoạt động NGLL 9
   Kỹ năng giao thông cảm chia sẻ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng giao tiếp p2
   Hoạt động NGLL 9
   Kỹ năng giao tiếp p2

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Kỹ năng giao tiếp p1
   Hoạt động NGLL 9
   Kỹ năng giao tiếp p1

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo dục tích hợp môi trường
   Hoạt động NGLL 9
   Giáo dục tích hợp môi trường

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • Kế hoạch hoạt động ngoài giờ
   Hoạt động NGLL 9
   Kế hoạch hoạt động ngoài giờ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • PPCT HĐNGLL 9
   Hoạt động NGLL 9
   PPCT HĐNGLL 9

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2019

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm HDNGLL
   Hoạt động NGLL 9
   Giáo án cả năm HDNGLL

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • Bàí 24. Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ. quả
   Hoạt động NGLL 9
   Bàí 24. Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ. quả

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án phát triển NL 2018 trọn bộ
   Hoạt động NGLL 9
   Giáo án phát triển NL 2018 trọn bộ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú 2018
   Hoạt động NGLL 9
   Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN MỚI 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NL, PC
   Hoạt động NGLL 9
   GIÁO ÁN MỚI 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NL, PC

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN SOẠN MẪU MỚI NHẤT
   Hoạt động NGLL 9
   GIÁO ÁN SOẠN MẪU MỚI NHẤT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án ngll 9 soạn theo mẫu mới nhất
   Hoạt động NGLL 9
   Giáo án ngll 9 soạn theo mẫu mới nhất

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án soạn mẫu mới
   Hoạt động NGLL 9
   Giáo án soạn mẫu mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm moi
   Hoạt động NGLL 9
   Giáo án cả năm moi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2018

   Xem: 0

  • HDNG soạn mẫu mới 2018
   Hoạt động NGLL 9
   HDNG soạn mẫu mới 2018

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm mẫu mới
   Hoạt động NGLL 9
   Giáo án cả năm mẫu mới

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2018

   Xem: 0

  • SKKN giáo dục KNS thông qua HĐ Đội TNTP
   Hoạt động NGLL 9
   SKKN giáo dục KNS thông qua HĐ Đội TNTP

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 2

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 9 rất hay.
   Hoạt động NGLL 9
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 9 rất hay.

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 8
   Hoạt động NGLL 9
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 8

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 1

  • SỔ SÁCH CỦA LIÊN ĐỘI
   Hoạt động NGLL 9
   SỔ SÁCH CỦA LIÊN ĐỘI

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu
   Hoạt động NGLL 9
   CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2018

   Xem: 5

  • SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động giáo dục NGKLL ở trường THCS
   Hoạt động NGLL 9
   SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động giáo dục NGKLL ở trường THCS

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2018

   Xem: 1

  • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
   Hoạt động NGLL 9
   CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2018

   Xem: 1

  • CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi
   Hoạt động NGLL 9
   CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2018

   Xem: 6

  • CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường
   Hoạt động NGLL 9
   CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2018

   Xem: 1

  • Giáo án cả năm
   Hoạt động NGLL 9
   Giáo án cả năm

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2017

   Xem: 11

  • Bai thi KHKT
   Hoạt động NGLL 9
   Bai thi KHKT

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2017

   Xem: 22

  • Đạo đức bác hồ
   Hoạt động NGLL 9
   Đạo đức bác hồ

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2017

   Xem: 0

  • NỘI QUY LỚP 9D
   Hoạt động NGLL 9
   NỘI QUY LỚP 9D

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2017

   Xem: 9

  • CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường
   Hoạt động NGLL 9
   CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2017

   Xem: 0

  • Tấm gương nhà giáo tiêu biểu
   Hoạt động NGLL 9
   Tấm gương nhà giáo tiêu biểu

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2017

   Xem: 0

  • Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
   Hoạt động NGLL 9
   Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2017

   Xem: 0

  • BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH VƯỜNG RAU AN TOÀN
   Hoạt động NGLL 9
   BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH VƯỜNG RAU AN TOÀN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2017

   Xem: 1

  • BÁO CÁO THÀNH TÍCH TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỀ NGHỊ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TẶNG BẰNG KHEN
   Hoạt động NGLL 9
   BÁO CÁO THÀNH TÍCH TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỀ NGHỊ TRUNG ƯƠNG ĐOÀN TẶNG BẰNG KHEN

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2017

   Xem: 41

  • báo cáo công tác đội đề nghị trung ương Đoàn tặng bằng khen
   Hoạt động NGLL 9
   báo cáo công tác đội đề nghị trung ương Đoàn tặng bằng khen

   Danh mục: Giáo án điện tử

   Thể loại: Giáo án điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2017

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY